IEC Portal de publicacions null


Referència: 69424
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis HistòricsEnllaç: ISSUU
Volum: 33 : 2022
Data d´edició: 2022
ISSN (format paper): 0213-6791
ISSN (format digital): 2013-3995
Descripció física: 564 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  

Congrés-Homenatge a Ramon d'Abadal i de Vinyals (1888-1970)

La Catalunya Carolíngia: cent anys de treball, entrebancs i col·laboracions
Feliu i Montfort, Gaspar
Matèries:   Catalunya carolíngia - Història
Abadal i de Vinyals, Ramon d'
Mots clau: Catalunya carolíngia, Ramon d’Abadal, Institut d’Estudis Catalans, documentació altmedieval.
Keywords: Carolingian Catalonia, Ramon d’Abadal, Institut d’Estudis Catalans, early medieval documentation.

P. 19-35
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els darrers volums de la Catalunya Carolíngia
Baiges i Jardí, Ignasi J.
Matèries:   Catalunya Carolíngia
Mots clau: Ramon d’Abadal i de Vinyals, Catalunya carolíngia, documentació, diplomàtica, edició crítica.
Keywords: Ramon d’Abadal i de Vinyals, Carolingian Catalonia, documentation, diplomatics, critical edition.

P. 37-57
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Hispània visigoda vista per Ramon d'Abadal: rellegint l'historiador
Barral i Altet, Xavier
Matèries:   Abadal i de Vinyals, Ramon d' - Activitat professional - Història
Península Ibèrica - Història - 414/711, Visigots
Mots clau: Ramon d’Abadal, historiografia, Hispània visigoda, Ramón Menéndez Pidal, Claudio Sánchez-Albornoz, Pere de Palol, regne de Toledo.
Keywords: Ramon d’Abadal, historiography, Visigoth Hispania, Ramón Menéndez Pidal, Claudio Sánchez-Albornoz, Pere de Palol, Kingdom of Toledo.

P. 59-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'evolució de la vil·la romana en el període tardoromà a Catalunya
Prevosti i Monclús, Marta
Matèries:   Catalunya - Arqueologia romana
Romans - Catalunya - Baix Llobregat
Vil·les romanes - Catalunya - Història
Mots clau: Vil·la romana, tardoromà, poblament rural, colons, iugatio-capitatio.
Keywords: Roman villa, late Empire, rural settlement, coloni, iugatio-capitatio.

P. 73-95
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

De la vil·la visigoda a la vil·la carolíngia a Catalunya (segles VI-X). Les dades arqueològiques
Folch Iglesias, Cristian
Matèries:   Catalunya - Història - 415-718, Visigots
Carolingis
Catalunya - Història - 476/1492, Edat mitjana - Arqueologia
Mots clau: Villae, assentaments rurals, arqueologia, alta edat mitjana.
Keywords: Villae, rural settlements, archaeology, Early Middle Age.

P. 97-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La vil·la a la Catalunya carolíngia
Feliu i Montfort, Gaspar
Matèries:   Carolingis
Catalunya - Història - Edat mitjana
Mots clau: Vil·la carolíngia, alta edat mitjana, fisc reial, impostos, alou, aprisió.
Keywords: Carolingian villa, early middle age, royal treasury, taxes, property ownership, aprisio.

P. 125-157
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els monestirs i l'afermament del poder comtal. El cas del Pallars i la Ribagorça (segles IX-X)
Costa i Badia, Xavier
Matèries:   Monestirs - Catalunya - S. IX/X
Comtats - Catalunya - Història
Catalunya carolíngia - Història
Mots clau: Monacat, comtes, poder, societat, territori, món carolingi, alta edat mitjana.
Keywords: Monasticism, counts, power, society, territory, Carolingian World, Early Middle Ages.

P. 159-187
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El nivell cultural de la proto-Catalunya i la primitiva escripturització del català
Alturo i Perucho, Jesús
Matèries:   Cultura - Catalunya - Història
Català medieval - Texts - Història i crítica
Mots clau: Història cultural, proto-Catalunya, primitius textos en català.
Keywords: Cultural history, Proto-Catalonia, earliest Catalan texts.

P. 189-206
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ramon d'Abadal i les fonts literàries
Cingolani, Stefano M.
Matèries:   Abadal i de Vinyals, Ramon d' - Activitat professional - Història
Oliba, abat - Crítica textual
Catalunya - Història - S. X-XII - Fonts
Mots clau: Abat Oliba, bisbes segle xi, fonts literàries, èpica medieval.
Keywords: Abbot Oliba, 11th century bishops, literary sources, medieval epic.

P. 207-231
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les arrels dels castells i dels vicaris comtals
Martí Castelló, Ramon
Matèries:   Catalunya - Història - 415-718, Visigots
Vicaris generals
Castells - Catalunya - Història
Mots clau: Castell, torre, vicari, noblesa, visigot, andalusí, carolingi, comtat.
Keywords: Castle, tower, vicar, nobility, Visigoth, Andalusian, Carolingian, county.

P. 233-256
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les aportacions de Ramon d'Abadal (1888-1970) a la història jurídica: els Usatges de Barcelona, les constitucions de Catalunya i la teoria del Principat
Montagut i Estragués, Tomàs de
Matèries:   Abadal i de Vinyals, Ramon d'
Dret - Catalunya - Història
Usatges de Barcelona
Mots clau: Ramon d’Abadal, història del dret, Catalunya, edat mitjana.
Keywords: Ramon d’Abadal, Legal History, Catalonia, Middle Ages.

P. 257-277
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Justícia d'Estat i justícia feudal a Catalunya
Salrach i Marès, Josep Maria
Matèries:   Feudalisme - Història
Dret - Catalunya - Història
Justícia - Catalunya - S. IX/XII
Mots clau: Catalunya, comte, justícia, jutge, duel judicial, ordalia, definició, arbitratge, castell.
Keywords: Catalonia, count, justice, judge, judicial duel, ordeal, definition, arbitration, castle.

P. 279-302
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Història i "bones minories": una mirada pausada i conservadora al país i el seu passat
Vilanova i Vila-Abadal, Francesc
Matèries:   Catalunya carolíngia - Història
Vicens Vives, Jaume
Rubió i Balaguer, Jordi
Abadal i de Vinyals, Ramon d' - Activitat professional - Història
Mots clau: Jordi Rubió i Balaguer, Jaume Vicens Vives, minories, Catalunya carolíngia
Keywords: Jordi Rubió i Balaguer, Jaume Vicens Vives, minorities, Carolingian Catalonia.

P. 303-322
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènesi medieval de Catalunya (segles VIII al XII)
Zimmermann, Michel
Matèries:   Identitat col·lectiva - Catalunya - S. VIII/XII
Història medieval - Catalunya
Mots clau: Catalunya, gènesi, identitat col·lectiva, segles viii-xii.
Keywords: Catalonia, origin, collective identity, 8th-12th centuries.

P. 323-359
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Noticia sobre don Ramon d'Abadal i de Vinyals en la Real Academia de la Historia
Ladero Quesada, Miguel Ángel
Matèries:   Abadal i de Vinyals, Ramon d' - Activitat professional - Història
Real Academia de la Historia (Espanya)
Mots clau: Real Academia de la Historia, Comité Español de Ciencias Históricas.
Keywords: The Royal Academy of History (Madrid). The Spanish Committee for Historical Sciences.

P. 361-368
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet


Articles

La campanya contra l'Exposició del Nu a la Barcelona de 1933
Balcells i González, Albert
Matèries:   Nudisme - Esposicions - Barcelona
Rucabado, Ramon
Publicitat - Catalunya - Història
Brunet i Solà, Manuel
Mots clau: Nu artístic, exposicions col·lectives, classicisme, mediterranisme, escultura, pintura, Cercle Artístic de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Rucabado.
Keywords: Artistic nude, group exhibitions, classicism, Mediterraneanism, sculpture, painting, Cercle Artístic de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Rucabado.

P. 375-386
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Transitant entre les "boires" de l'oblit: l'il·lustrador i dibuixant Lluís Bonnín (1873-1964)
Gras Valero, Irene ; Bejarano, Juan Carlos
Matèries:   Bonnín i Martí, Lluís
Il·lustradors - Catalunya - S. XX
Modernisme (Art) - Catalunya
Mots clau: Lluís Bonnín, il·lustració, fortuna crítica, Modernisme, reputació.
Keywords: Lluís Bonnín, illustration, critical fortune, Modernisme/Symbolism, reputation.

P. 387-407
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Política, cultura i dret en el primer exili a França: la tesi doctoral de Domènec de Bellmunt (1950)
Camps i Arbós, Josep ; Foguet i Boreu, Francesc
Matèries:   Bellmunt, Domènec de - Activitat professional - Periodisme
Exiliats - Catalunya - Història - S. XX
Mots clau: Exili polític republicà, dret públic, dret privat, legislació franquista, Domènec de Bellmunt.
Keywords: Republican political exile, public law, private law, legislation of Franco’s regime, Domènec de Bellmunt.

P. 409-431
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tesi doctoral

Els perills de la mar i la gestió del conflicte marítim a la Corona d'Aragó dels dos primers Trastàmara (1410-1458)
Burguera i Puigserver, Victòria A.
Matèries:   Pirateria marítima - Península Ibèrica - S. XV
Trastàmara, Casa de
Mots clau: Pirateria, cors, captiveri, guerra naval, defensa costanera, navegació.
Keywords: Piracy, privateering, captivity, naval warfare, coastal defence, navigation.

P. 435-460
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Documents històrics

Un text inèdit de Ferran Soldevila sobre Ferran de Sagarra i la sigil·lografia catalana medieval (1954)
Barral i Altet, Xavier
Matèries:   Sagarra i de Siscar, Ferran de
Soldevila i Zubiburu, Ferran - Crítica textual
Puig i Cadafalch, Josep
Mots clau: Ferran de Sagarra, Ferran Soldevila, sigil·lografia, edat mitjana, Institut d’Estudis Catalans, Josep Puig i Cadafalch, erudició, medievalisme.
Keywords: Ferran de Sagarra, Ferran Soldevila, Seals, Middle Ages, Institut d’Estudis Catalans, Josep Puig i Cadafalch, Erudition, Medievalism.

P. 463-481
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet


Recensions

Massot i Muntaner, Josep (2021). Caçadors de cançons. Les missions de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 1920-1940. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 408 p.
Figueres Artigues, Josep Maria
Matèries:   Obra del Cançoner Popular de Catalunya - Ressenyes de llibres

P. 491-497
Citació bibliogràfica Text completText complet

Novell, Néstor; Sorribes, Josep (2021). Notícia del País Valencià. Fer País, 60 anys d'idees, estudis, converses i reflexions. València: Balandra edicions, Càtedra d'Economia Valenciana, Alfons el Magnànim, 577 p.
Ferré i Trill, Xavier
Matèries:   País Valencià - Història - Ressenyes de llibres

P. 497-500
Citació bibliogràfica Text completText complet

Costa, Lluís (2021). Qui més anuncia, qui més ven. Història de la publicitat a Girona. Girona: Edició Fundació Atrium, 141 p.
Vicenç i Eres, Josep
Matèries:   Publicitat - Catalunya - Història

P. 501-504
Citació bibliogràfica Text completText complet

Guillamet Lloveras, Jaume (2022). El periodisme català contemporani. Diaris, partits polítics i llengües, 1875-1939. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 423 p.
Figueres Artigues, Josep Maria
Matèries:   Periodisme - Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 504-511
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ordeig i Mata, Ramon (2022). Diplomatari dels comtes Bernat de Besalú i Guifré II de Cerdanya, germans de l'abat i bisbe Oliba. Pròleg de Martí Aurell. Epíleg de Lourdes Sanjosé. Vic: Estudis Històrics, 516 p.
Feliu i Montfort, Gaspar
Matèries:   Catalunya - Història - Ressenyes de llibres
Oliba, abat - Bibliografia

P. 511-514
Citació bibliogràfica Text completText complet

Alcover Cateura, Pablo José (2021). El mostassaf i els llibres de la mostassaferia a la Corona d'Aragó (segles XIII-XIV). Barcelona: Fundació Noguera, 518 p.
Piñol Alabart, Daniel
Matèries:   Administració pública - Corona Catalanoaragonesa - Història - Fins al 1500

P. 514-519
Citació bibliogràfica Text completText complet

Evocació

Antoni Dalmau i Ribalta. Notes autobiogràfiques
Dalmau, Pol, ed.
Matèries:   Dalmau Ribalta, Antoni

P. 523-547
Citació bibliogràfica Text completText complet

[Altres]

Normes per a la presentació d'originals

P. 549-558
Citació bibliogràfica Text completText complet

Junta de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Memòria d'activitats de la SCEH el 2021
Matèries:   Societat Catalana d'Estudis Històrics - Activitats
Societat Catalana d'Estudis Històrics. Junta

P. 559-564
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària