IEC Portal de publicacions null


Referència: 70124
Treballs de sociolingüística catalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 33 : 2023 : Llengua i economia
Data d´edició: 2023
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 252 p. : gràf. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Llindar


Secció monogràfica. Llengua i economia

Bourdieu and the economics of language in Catalonia
Woolard, Kathryn A.
Matèries:   Bourdieu, Pierre
Catalunya - Política lingüística
Mots clau: Bourdieu, reproducció social, capital lingüístic, economia de la llengua, política lingüística en l’ensenyament, Catalunya.
Keywords: Bourdieu, social reproduction, linguistic capital, economics of language, educational language policy, Catalonia.

P. 15-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La llengua dels futurs economistes. Un estudi dels resums de treballs de fi de grau
Bach Martorell, Carme ; Cañada Pujols, Dolors
Matèries:   Economia - Ensenyament
Català - Ús
Estudiants universitaris
Mots clau: escriptura acadèmica, resums, moviments retòrics, marcadors metadiscursius, economia.
Keywords: academic writing, abstracts, rhetorical moves, metadiscursive markers, economics.

P. 33-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Capitalisme acadèmic a Catalunya: el vincle entre universitat i empresa als webs universitaris
Bori, Pau
Matèries:   Català - Anàlisi del discurs
Col·laboració empresa-universitat
Pàgines web
Mots clau: capitalisme acadèmic, universitat pública de Catalunya, llocs web, neoliberalisme, emprenedoria, anàlisi crítica del discurs.
Keywords: academic capitalism, public universities in Catalonia, websites, neoliberalism, entrepreneurship, critical discourse analysis.

P. 51-65
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dinàmiques econòmiques i ús de les llengües minoritzades. El cas de la digitalització comercial al País Valencià
Català i Oltra, Lluís ; Penalva Verdú, Clemente
Matèries:   Català - ús - Internet
Català - Ús - País Valencià
Català - Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: economia digital, oferta lingüística, glocalització, mercats lingüístics, anàlisi de contingut, llocs web.
Keywords: digital economy, linguistic offering, glocalisation, linguistic markets, content analysis, websites.

P. 67-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Lingua còrsa e promozione turística: comunicazione identitaria
Girelli, Carlo
Matèries:   Cors (Llengua)
Sociolingüística - Itàlia
Multilingüisme - Europa
Turisme - Màrqueting
Mots clau: sociolingüística, llengua corsa, anàlisi lingüística, discurs turístic, multilingüisme.
Keywords: sociolinguistics, Corsican language, linguistic analysis, tourism discourse, multilingualism.

P. 81-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

Usos de les llengües en el si de la família i transmissió lingüística intergeneracional el 2018
Torres i Pla, Joaquim
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional
Enquestes lingüístiques - Catalunya
Mots clau: sociolingüística, demolingüística, usos familiars, transmissió lingüística intergeneracional.
Keywords: sociolinguistics, demolinguistics, family language use, intergenerational language transmission.

P. 97-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Formulació d'un indicador unitari de competència i d'ús de la llengua per a l'avaluació de polítiques lingüístiques
Hernàndez, Francesc J.
Matèries:   Competència i actuació (Lingüística)
Entropia (Teoria de la informació)
Política lingüística
Mots clau: singularitat cúspide, entropia, ús lingüístic a la llar, ús lingüístic públic, indicador Ε.
Keywords: cusp singularity, entropy, home language use, public language use, indicator Ε.

P. 141-157
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Reflexions i respostes sobre la qualitat lingüística del català
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Qualitat (Lingüística)
Mots clau: avaluació de la implantació, codificació lingüística, estandardització lingüística, higiene verbal, ideologia, implantació de la normativa, llengua, prescriptivisme, purisme, qualitat lingüística, ús.
Keywords: implantation evaluation, linguistic codification, linguistic standardization, verbal hygiene, ideology, codification implantation, language, prescriptivism, purism, linguistic quality, use.

P. 159-175
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Políticas de traducción y bilingüismo institucional: un estudio comparativo
De Camillis, Flavia
Matèries:   Minories lingüístiques - Unió Europea, Països de la
Traducció
Bilingüisme
Mots clau: polítiques de traducció, règims lingüístics, idiomes minoritaris, bilingüisme institucional, traducció institucional, mètriques de polítiques de traducció.
Keywords: translation policies, linguistic regimes, minority languages, institutional bilingualism, institutional translation, translation policy metrics.
Palabras clave: políticas de traducción, regímenes lingüísticos, idiomas minoritarios, bilingüismo institucional, traducción institucional, métricas de políticas de traducción.

P. 177-191
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Perfil i trajectòria professional de les professores de català com a llengua estrangera fora dels territoris de parla catalana
Tudela Isanta, Anna ; Manel Oronich, Ruben ; Fernández Recasens, Cristina
Matèries:   Professors de català
Institut Ramon Llull
Català - Ensenyament - Estudiants estrangers
Mots clau: professorat, català llengua estrangera, català fora del domini lingüístic, perfil docent, situació laboral, Institut Ramon Llull.
Keywords: teachers, Catalan as a foreign language, Catalan abroad, teaching profile, working situation, Institut Ramon Llull.

P. 193-208
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes

Valls,Esteve (2019). La llengua escapçada: un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 254 p.
Newton, George
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 211-214
Citació bibliogràfica Text completText complet

Soler, Josep; Gallego-Balsà, Lídia (2019). The sociolinguistics of higher education: Language policy and internationalisation in Catalonia. Cham: Palgrave Pivot. 134 p.
Valls i Alecha, Esteve
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 215-218
Citació bibliogràfica Text completText complet

Alén Garabato, Carmen; Boyer, Henri; Djordjevic Leonard, Ksenija (ed.) (2021). Sur la standardisation des langues minor(is)ées aux XXe et XXIe siècles. París: L'Harmattan. 236 p.
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 219-222
Citació bibliogràfica Text completText complet

Galindo, Mireia; Rosselló, Carles de; Bernat, Francesc (2021). El castellà a la Catalunya contemporània: història d'una bilingüització. Benicarló: Onada Edicions, 236 p.
Iglésias, Narcís
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 223-226
Citació bibliogràfica Text completText complet

Junyent, M. Carme (ed.) (2021). Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou: Prou textos incoherents i confusos. Canviem el món i canviarà la llengua. Vic: Eumo. 260 p.
Hristova Veselinova, Yordanka
Matèries:   Sociolingüística - Revistes

P. 227-230
Citació bibliogràfica Text completText complet

Monteagudo, Henrique (2021). O idioma galego baixo o franquismo: Da resistencia á normalización. Vigo: Galaxia. 744 p.
Comellas Casanova, Pere
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 231-235
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notes

Entrevista a Miquel Nicolàs
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Nicolàs, Miquel - Intervius

P. 239-246
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria d’activitats


Dades de l´usuari/ària