IEC Portal de publicacions null


Referència: 71103
Revista Catalana de Pedagogia [Recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 24 : 2023
Data d´edició: 2023
ISSN (format paper): 1695-5641
ISSN (format digital): 2013-9594
Descripció física: 117 p.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Editorial


Articles de recerca

Les plataformes digitals a l'educació primària de Catalunya: una qüestió d'ètica
González Mingot, Sandra M. ; Marín Juarros, Victoria I.
Matèries:   Ètica - Ensenyament
Educació primària - Catalunya
Ensenyament primari - Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: Plataformes digitals, tecnologies digitals, dades, digitalització, reptes.
Keywords: Platformisation, digital technologies, datification, digitalisation, challenges.

P. 4-16
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Acollida, comunicació i participació de les famílies d'origen estranger: llums i ombres de la relació família-escola
Macià Bordalba, Mònica
Matèries:   Família i escola
Educació inclusiva - Catalunya
Estudiants estrangers - Catalunya
Mots clau: Relació família-escola, famílies d’origen estranger, inclusió, participació, punts dèbils, estratègies de millora.
Keywords: Family-school relationship, families of foreign origin, inclusion, participation, weak points, improvement strategies.

P. 17-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'aprenentatge a l'aire lliure en educació infantil i primària a Catalunya
Mayoral Ambròs, Núria ; Ambrós-Pallarés, Alba
Matèries:   Escoles a l'aire lliure
Mots clau: Aprenentatge a l’aire lliure, escola bosc, natura, rol docent, joc lliure
Keywords: Outdoor learning, Forest School, nature, teacher’s role, free play.

P. 37-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els seminaris de pràctica reflexiva com a estratègia metodològica per al desenvolupament de competències professionals al grau de pedagogia
Méndez Ulrich, Jorge Luís ; Rajadell Puiggròs, Núria ; Duprat San Martín, Maria Fernanda
Matèries:   Pedagogia - Ensenyament - Mètodes actius - Catalunya
Pràctiques pedagògiques
Competències professionals
Mots clau: Pràcticum, pràctiques externes, pedagogia, pràctica reflexiva, competències.
Keywords: Practicum, external internships, Pedagogy, Reflective Practice, skills.

P. 55-68
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Collaborative work as a proposal for ongoing training of 3rd cycle teachers in Paraguay
Benítez Notario, Gamaliel
Matèries:   Educació secundària - Paraguai
Mots clau: Formació docent, formació permanent docent, treball col·laboratiu, educació secundària, treball docent.
Keywords: Teacher training, ongoing teacher training, collaborative work, secondary education, the job of teaching.

P. 69-86
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Articles d'experiències

Observació, discerniment i acció en una ecopedagogia per a l'Antropocè
Mallart i Navarra, Joan ; Mallart Solaz, Albert
Matèries:   Educació ambiental
Desenvolupament sostenible - Ensenyament
Decreixement sostenible
Mots clau: Ecopedagogia, ecoformació, educació ambiental, educació per a la sostenibilitat, educació per a la ciutadania mundial, decreixement.
Keywords: Ecopedagogy, ecotraining, environmental education, sustainability education, world citizenship education, degrowth.

P. 87-101
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tallers educatius terapèutics. Resposta per a una educació més inclusiva
Argemí-Baldich, Rafel
Matèries:   Educació inclusiva
Adolescents - Educació
Benestar
Mots clau: Tallers, inclusió, benestar subjectiu, competència social, Sloyd, adolescents.
Keywords: Workshop, inclusion, subjective well-being, social competence, Sloyd, adolescents.

P. 102-117
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària