IEC Portal de publicacions null


Referència: 38262
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica / Consell de redacció: Josep Batlló Ortiz (curador), Pasqual Bernat López (curador), Jordi Ferran Boleda, Pere Grapí Vilumara, María Rosa Massa Esteve, Carles Puig-Pla, Alfons Zarzoso OrellanaVolum: Nova època, vol. 2 (1) : 2009
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 2013-1666
Descripció física: 510 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


II Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia

Les Observacions astronòmiques i meteorològiques de Domènec Badia (Alí Bei) en el seu viatge per terres d'Àfrica i d'Àsia
Baig i Aleu, Marià
Matèries:   Badia i Lebrich, Domènec - Viatges
Astronomia - Observacions - S. XIX
Meteorologia - Observacions - S. XIX
Mots clau: Alí Bei, llibres de viatges, meteorologia, Espanya segle XIX
Keywords: Alí Bei, travel books, meteorology, Spain nineteenth century

P. 13-29
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Ezequiel Calbet i la mesura de l'eclipsi de 1842
Barca i Salom, Francesc Xavier
Matèries:   Calbet, Ezequiel
Eclipsis solars - 1842
Mots clau: eclipsi, astronomia, navegació, 1842, Ezequiel Calbet
Keywords: eclipse, astronomy, navigation, 1842, Calbet

P. 31-49
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Josep Pratdesaba i Portabella un record en quarantè aniversari de la seva mort
Bernat i López, Pasqual
Matèries:   Pratdesaba i Portabella, Josep
Astrònoms - Catalunya - S. XX
Meteoròlegs - Catalunya - S. XX
Mots clau: astronomia, Catalunya, meteorologia, Osona, Pratdesaba, segle XX
Keywords: astronomy, Catalonia, meteorology, Osona, Pratdesaba, 20th century

P. 51-56
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Plutó
Cadefau Surroca, Trinidad ; Català i Poch, Maria Assumpció
Matèries:   Sistema solar
Plutó (Planeta)
Planetes
Mots clau: sistema solar, individual (Plutó), planetes nans
Keywords: Solar System, individual (Pluto), dward planet

P. 57-67
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Sèrie de pluja de Maó del 1864 al 1932 gràcies a Joaquim Carreras i Maurici Hernández
Carreras Seguí, Paz
Matèries:   Pluja - Maó - 1864-1932
Pluviometria - Menorca
Mots clau: història de la meteorologia a Menorca, test d’homogeneïtat
Keywords: history of meteorology in Menorca, homogeneity tests

P. 70-78
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Un Català a l'origen dels grans grans observatoris de Xile: Federico Rutllant Alsina
Casals i Guiu, Josep M.
Matèries:   Rutllant Alsina, Federico
Astrònoms - Catalunya - S. XX
Observatoris astronòmics - Xile - Història
Mots clau: observatoris de Xile, Cerro Tololo, La Silla, Federico Rutllant
Keywords: Chilean observatories, Cerro Tololo, La Silla, Federico Rutllant

P. 79-84
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Els Asteroides de Josep Comas Solà
Casas, Ricard
Matèries:   Asteroides
Comas Solà, Josep
Astrònoms - Catalunya - S. XX
Mots clau: asteroide, Josep Comas Solà
Keywords: asteroid, Josep Comas Solà

P. 85-94
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Ensenyança de l'astronomia a l'Escola Normal de Mestres de Barcelona a principis del segle XX
Català i Poch, Maria Assumpció ; Cadefau Surroca, Trinidad
Matèries:   Astronomia - Ensenyament - Barcelona - S. XX
Escola Normal de Mestres - Barcelona - S. XX
Mots clau: astronomia, cosmografia, geografia, estudis magisteri
Keywords: astronomy, cosmography, superior schools in Barcelona

P. 95-100
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Astronomia i la meteorologia vistes pel cinema
Chifré i Petit, Eduard Josep
Matèries:   Astronomia en la cinematografia
Meteorologia en la cinematografia
Mots clau: cinema, pel·lícula, film, documental, astronomia, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Copèrnic, eclipsis, viatges espacials, Univers, asteroides, meteorits, meteorologia, climatologia, huracà, tifó, riu, tornado, tempesta, mar, canvi climàtic, ciència, científic, eina didàctica
Keywords: cinema, film, movie (US), documentary, astronomy, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Copérnico, eclipse, space travels, universe, asteroid, meteorite, meteorology, climatology, hurricane, typhoon, river, tornado, storm, sea, climatic change, science, scientist, didactic instrument

P. 101-111
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Les Lleis de Kepler en un tractat astronòmic espanyol del segle XVIII: el Compendio mathematico de Tomàs Vicenç Tosca (1715)
Dorce, Carlos
Matèries:   Kepler, Lleis de
Tosca i Mascó, Tomàs Vicent. Compedio Mathematico
Astronomia - Espanya - Història
Mots clau: Tomàs Vicenç Tosca, Compendio Mathematico, Johannes Kepler Lleis de Kepler, astronomia espanyola, història de l’astronomia
Keywords: Tomàs Vicenç Tosca, Compendio Mathematico, Johannes Kepler, Kepler’s Laws, Spanish Astronomy, History of Astronomy

P. 113-125
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Els Processos de bruixes com a font per a la meteorologia històrica: dades meteorològiques als processos de l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Jiménez, Anna ; Ginebra, Rafel
Matèries:   Processos - Bruixeria - Catalunya - Història - S. XVII - Fonts
Meteorologia - Catalunya - Història - S. XVII - Fonts
Mots clau: processos judicials, persecució de bruixes, meteorologia històrica
Keywords: trials, persecution of witches, historical meteorology

P. 127-145
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Astrari de Giovanni di Dondi (1380)
Jufre Garcia, Xavier
Matèries:   Astronomia - Aparells i instruments - S. XIV
Di Dondi, Giovanni
Ptolomeu, Claudi
Mots clau: astrari, Ptolemeu, rellotge astronòmic, Giovanni di Dondi
Keywords: astrarium, Ptolemeus, astronomical clock, Giovanni di Dondi

P. 147-155
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Una Aproximació a l'obra d'Aristarc de Samos (ca. 310 aC - 230 aC)
Massa i Esteve, Maria Rosa
Matèries:   Aristarc, de Samos
Astronomia grega
Trigonometria - Història
Mots clau: Aristarc de Samos, astronomia grega, trigonometria, «Sobre les mides i les distàncies del Sol i la Lluna»
Keywords: Aristarchus of Samos, Greek astronomy, trigonometry, «On Sizes and Distances of the Sun and Moon»

P. 157-167
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Meteoròlegs amb cara i ulls: exposició de meteoròlegs catalans de tots els temps
Mazon Bueso, Jordi
Matèries:   Meteoròlegs - Catalunya - Biografia
Mots clau: Eduard Fontserè, Ramon Jardí, Josep Pons, Francesc Salvà i Campillo Antoni Martí i Franquès, Rafael Patxot, Benet Viñas, exposició divulgativa
Keywords: Eduard Fontserè, Ramon Jardí, Josep Pons, Francesc Salvà i Campillo Antoni Martí i Franquès, Rafael Patxot, Benet Viñas, divulgative exhibition

P. 169-179
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Josep Estalella i Josep Comas: de Girona a Tità
Moreno, Manuel ; Miró, Joan
Matèries:   Saturn (Planeta)
Satèl·lits
Astrònoms - Catalunya - S. XX
Mots clau: atmosfera de Tità, Ciencia recreativa, Josep Comas Solà, Josep Estalella
Keywords: Titan’s atmosphere, Ciencia recreativa, Josep Comas Solà, Josep Estalella

P. 181-190
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Astronomia popular al segle XIX: de François Arago a Camille Flammarion
Nieto i Galan, Agustí
Matèries:   Astronomia - S. XIX
Divulgació científica - S. XIX
Mots clau: astronomia popular, Flammarion, divulgació científica, observatoris positivisme, Comte, Arago, ciència i religió, bàlsam social
Keywords: popular astronomy, Flammarion, popularisation of science, observatories, positivism, Comte, Arago, science and religion, social balsam

P. 191-206
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Josep Comas Solà, va veure l'atmosfera de Tità?
Oliver, Josep M.
Matèries:   Saturn (Planeta)
Satèl·lits
Comas Solà, Josep
Júpiter (Planeta)
Mots clau: Comas Solà, Gerard P. Kuiper, Observatori Fabra, Damian Peach, telescopi refractor, satèl·lits Júpiter, Tità
Keywords: Comas Solà, Gerard P. Kuiper, Fabra Observatory, Damian Peach, refractor telescope, Júpiter satellits, Titan

P. 207-218
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Esfera copernicana de l'abat Joan de Safont (1789-1847)
Puig-Pla, Carles
Matèries:   Astronomia - Ensenyament - Barcelona - S. XIX
Safont, Joan de, abat
Astronomia - Aparells i instruments - S. XIX
Mots clau: astronomia, esfera copernicana, Joan de Safont, Sant Pau del Camp, Barcelona al segle XIX
Keywords: Astronomy, Copernican Sphere, Joan de Safont, Sant Pau del Camp, Barcelona in the XIXth century

P. 219-227
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Observatori de l'Ebre, una institució singular
Roca i Rosell, Antoni
Matèries:   Observatori de l'Ebre - Història
Mots clau: geofísica, astronomia, història de les institucions científiques a Catalunya, la Companyia de Jesús i la ciència
Keywords: Geophysics, Astronomy, history of scientific institutions in Catalonia, the Society of Jesus and science

P. 229-235
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Els Eclipsis totals de Sol: un punt d'inflexió en el desenvolupament de l'astronomia i l'astrofísica a l'Espanya de principis del segle XX
Ruiz Castell, Pedro
Matèries:   Eclipsis solars - 1900
Eclipsis solars - 1905
Astronomia - Espanya - S. XIX-XX
Astrofísica - Espanya - S. XIX-XX
Mots clau: astronomia, astrofísica, eclipsis totals de Sol, Espanya, segle XIX, segle XX
Keywords: astronomy, astrophysics, solar eclipses, Spain, nineteenth century, twentieth century

P. 237-252
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Un Exemple de l'ús de la meteorologia per difondre l'activitat científica: les memòries d'Agustí Yàñez i Girona per a l'Acadèmia de Ciències de Barcelona a mitjan segle XIX
Sucarrats i Riera, Raimon
Matèries:   Yàñez i Girona, Agustí
Meteorologia - Barcelona - S. XIX
Divulgació científica - S. XIX
Mots clau: Agustí Yàñez, història de la meteorologia, història de la ciència, Barcelona al segle XIX, difusió de la ciència
Keywords: Agustí Yàñez, History of Meteorology, History of Science, Barcelona in XIXth century, Science divulgation

P. 253-265
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Velocitat dels coets i elements químics de les estrelles : física i química o astronomia a secundària?
Zaragoza Domènech, Carme ; Fernández Novell, Josep M.
Matèries:   Astronomia - Educació secundària
Astronomia - Història - Educació secundària
Física - Educació secundària
Química - Educació secundària
Mots clau: astronomia, secundària, física i química, història de l’astronomia
Keywords: astronomy, secondary schools, physics and chemistry, history of astronomy

P. 267-273
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

IV Jornada sobre la història de la ciència i l'ensenyament Antoni Quintana Marí

Materials per a una història del fred
Barca i Salom, Francesc Xavier
Matèries:   Refrigeració i màquines frigorífiques - Història
Refrigeració i màquines frigorífiques - Formació professional
Mots clau: història del fred, segle XIX, segle XX, gel artificial, compressió, absorció, mescla refrigerant
Keywords: history of refrigeration, XIX century, XX century, artificial ice, compression, absorption, refrigeration mix

P. 279-297
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Canvis en el concepte de sistema solar
Cadefau Surroca, Trinidad ; Català i Poch, Maria Assumpció
Matèries:   Sistema solar - Història - Ensenyament
Mots clau: sistema solar
Keywords: solar system

P. 297-303
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Els Grans científics en català a l'ensenyament secundari
Camós i Cabeceran, Agustí
Matèries:   Ciència - Educació secundària
Ciència - Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: web, educació, català
Keywords: website, education, catalan

P. 305-311
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

La Lluita per la llibertat i la justícia a través del cinema
Chifré i Petit, Eduard Josep
Matèries:   Cinematografia - Didàctica
Cinematografia - Aspectes ètics i morals
Mots clau: lluita, llibertat, justícia, cinema, pel·lícula, film, documental, eina didàctica, nazisme, fam, Darwin, llibertat d’ensenyament, esclaus, Companys, Generalitat, Gandhi, no violència, Apartheid, Mandela, Hollywood, llibertat d’expressió, Rangun, Allende
Keywords: fight, freedom, justice, cinema, film, movie (US), documentary, didactic instrument, Nazism, famine, Darwin, freedom to teach, slaves, Companys, Generalitat, Gandhi, non-violence, Apartheid, Mandela, freedom of speech, Rangun, Allende

P. 313-320
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Projecte Salters Horners Advanced Physics : adaptació històrica de l'electromagnetisme
Cortijo Pérez, Celsa
Matèries:   Electromagnetisme - Història - Educació secundària postobligatòria
Mots clau: física, batxillerat, trens, història electromagnetisme
Keywords: physics, secondary school, transport on track, electromagnetism, history

P. 321-326
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Integração de Tópicos de História das Ciências no Ensino : Estudo de Caso: Energia no Ensino Básico
Marques, Magda Isabel Gonçalves Feliciano
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament
Energia - Ensenyament

Keywords: Energy, Heat, Temperature, Force, Movement, Work, History, Science, Teaching, Learning

P. 327-335
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Historia de la matemática y dimensión cultural de las matemáticas
González Urbaneja, Pedro Miguel
Matèries:   Matemàtica - Història
Mots clau: matemáticas, historia, cultura, filosofía, arte, educación, religión,
Keywords: mathematics, history, culture, philosophy, art, education, religion, politics

P. 337-346
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Història de la ciència : ensenyament i les tecnologies de la informació i la comunicació
Grapí i Vilumara, Pere
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament
Ciència - Història - Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: naturalesa de la ciència, aire, Moodle, TIC, animacions, replicació
Keywords: nature of science, air, Moodle, ICT, animations, replication

P. 347-358
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Ressources historiques pour l'enseignement: une étude de cas portant sur la matérialité de l'air
Guedj, Muriel ; Laube, Sylvain
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament
Aire - Ensenyament - Història

Keywords: historical texts, genesis of scholar knowledge, teacher training

P. 359-366
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Sur l'usage d'outils didactiques à caractère historique pour l'enseignement des sciences
Guedj, Muriel ; Laube, Sylvain ; Savaton, Pierre
Matèries:   Ciència - Didàctica
Ciència - Història - Ensenyament

Keywords: science teacher training, didactics of science, epistemology and history of science and technology

P. 367-377
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

La Història de les matemàtiques dins dels nous currículums de secundària
Guevara i Casanova, Iolanda ; Massa i Esteve, Maria Rosa
Matèries:   Matemàtica - Educació secundària obligatòria - Currículums
Matemàtica - Història - Educació secundària obligatòria
Mots clau: contextos històrics, continguts matemàtics en el currículum de l’ESO, competència matemàtica, resolució d’equacions en el Món àrab
Keywords: history context, mathematical subjects in Secondary curricula, mathematical competence, solving equations in Arabian World

P. 377-388
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

The Role of historical experiments in science teacher training: experiences and perspectives
Heering, Peter
Matèries:   Ciència - Experiments - Didàctica
Ciència - Història - Ensenyament

Keywords: science teacher training, nature of science, historical experiments, replication method, Coulomb’s law, eriometer

P. 389-399
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Peser la terre, peser les mondes de la «balance à peser les mondes» de Cavendish (1798) aux repetitions didactiques a l'université
Lauginie, Pierre
Matèries:   Densitat de la terra - Experiments - Història
Cavendish, Henry
Ciència - Història - Ensenyament universitari

Keywords: Earth density, Cavendish, gravitational constant, historical experiments

P. 401-410
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Autores y traductores de libros de texto de química en España, 1788-1845
Muñoz Bello, Rosa
Matèries:   Química - Llibres de text - Espanya - S. XVIII-XIX
Química - Llibres de text - Traduccions als castellà - S. XVIII-XIX

Keywords: chemistry, textbooks, Spain, XVIIIth and XIXth centuries
Palabras clave: química, libros de texto, España, siglos XVIII y XIX

P. 411-418
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Estructura i context en una col·lecció de problemes de geometria del segle XVI: les «demandas» de Juan Pérez de Moya
Núñez i Espallargas, Josep Maria ; Servat i Susagne, Jordi
Matèries:   Pérez de Moya, Juan
Matemàtics - Espanya - S. XVI
Geometria - Problemes, exercicis, etc. - S. XVI
Matemàtica - Didàctica - Educació primària
Mots clau: problemes matemàtics, geometria, Juan Pérez de Moya, segle XVI
Keywords: mathematical problems, geometry, Juan Pérez de Moya, 16th century

P. 419-426
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

La Trigonometria en els inicis de la matemàtica xinesa : algunes idees per treballar a l'aula
Romero Vallhonesta, M. Fàtima ; Puig-Pla, Carles ; Massa i Esteve, Maria Rosa ; Guevara i Casanova, Iolanda
Matèries:   Matemàtica - Xina - Història
Trigonometria - Ensenyament
Mots clau: matemàtica xinesa, Els Nou Capítols, procediment de la base i de l’altura (procediment «Gougu»)
Keywords: chinese mathematics, The Nine Chapters, the base and height procedure («Gougu» procedure)

P. 427-436
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Philosophie des mathematiques et formation des professeurs stagiaires
De Vittori, M. Thomas
Matèries:   Matemàtica - Filosofia
Professors de matemàtica - Formació
Mots clau: philosophie des mathématiques, épistémologie, enseignement, formation des maîtres
Keywords: philosophy of mathematics, epistemology, teaching, teacher training

P. 437-444
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

El Laboratori de física i química de l'Institut «Joan Brudieu» de la Seu d'Urgell : una perspectiva històrica
Tomàs i Reig, M. Rosa
Matèries:   Física - Aparells i instruments
Química - Aparells i instruments
Física - Educació secundària
Química - Educació secundària
Mots clau: treball de recerca, aparells i material antic, laboratori d’un centre d’ensenyament secundari
Keywords: research work, old materials and apparatus, secondary school

P. 445-450
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Estris del segle XXI per a instruments del XIX: la cultura material de la ciència de la universitat a la secundària
Valentines Álvarez, Jaume
Matèries:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona - Col·leccions d'aparells científics - Recursos electrònics en xarxa
Tecnologia educativa
Mots clau: TIC, arxius universitaris, patrimoni científic, escoles d’enginyeria
Keywords: ICT (IT), university archives, scientific heritage, engineering schools

P. 451-458
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Reconstrucció de la taula periòdica dels elements
Zaragoza Domènech, Carme ; Fernández Novell, Josep M.
Matèries:   Química - Història - Educació secundària postobligatòria
Taula periòdica (Química) - Educació secundària postobligatòria
Elements químics - Educació secundària postobligatòria
Mots clau: història de la química, batxillerat, taula periòdica, elements químics
Keywords: history of chemistry, high secondary school, periodic table, chemical elements

P. 459-466
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Efecto de los libros de texto en la imagen que brinda la enseñanza sobre el desarrollo de la ciencia
Zúñiga Carmona, José Omar
Matèries:   Ciència - Ensenyament
Ciència - Història
Ciència - Llibres de text - Història
Mots clau: historia de la ciencia, enseñanza de las ciencias, historia de los conceptos, análisis de textos
Keywords: science - history, science - teaching, concepts - history, textbooks

P. 467-473
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Miscel·lània

Escriure la història de la biologia molecular catalana: l'ús de les entrevistes, els articles científics i les cartes
Calvó i Monreal, Francesc Xavier
Matèries:   Biologia molecular - Catalunya - Historiografia
Mots clau: biologia molecular, historiografia, fonts primàries
Keywords: molecular biology, historiography, primary sources

P. 477-484
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Juan Bautista Juanini (1636-1691) i Joan d'Alòs i Serradora (1617-1695)
Cobo Gómez, Jesús V.
Matèries:   Medicina - Catalunya - S. XVII
Juanini, Juan Bautista
Alòs i Serradora, Joan d'
Mots clau: novatores, segle XVII, medicina, Catalunya
Keywords: novatores, XVII century, medicine, Catalonia

P. 485-491
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Entre el centre i la perifèria científica: Santiago Ramón y Cajal i el catalanisme mèdic
Martínez-Vidal, Àlvar
Matèries:   Ramón y Cajal, Santiago
Pi i Sunyer, August
Bellido i Golferichs, Jesús M.
Mancomunitat de Catalunya. Institut de Fisiologia de Barcelona - Història
Medicina - Catalunya - S. XIX-XX
Mots clau: Santiago Ramón y Cajal, August Pi Suñer, Jesús Maria Bellido, Institut de Fisiologia de Barcelona, catalanisme mèdic, perifèries científiques, ethos científic
Keywords: Santiago Ramón y Cajal, August Pi Suñer, JesúsMaria Bellido, Institut de Fisiologia de Barcelona, medical catalanism, scientific peripheries, scientific ethos

P. 493-505
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària