IEC Portal de publicacions r


Referència: 40782
Revista catalana de dret privatVolum: 11 : 2010
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 277 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres

En record del doctor Carles Maluquer de Motes i Bernet
Pozo Carrascosa, Pedro del
Matèries:   Maluquer de Motes i Bernet, Carles

P. 7
Citació bibliogràfica Text completText complet


Estudis

Feminització: termes, valors i conceptes jurídics (les reformes pendents: dades per a una discurssió)
Gete-Alonso i Calera, M. del Carmen
Matèries:   Igualtat entre els sexes - Dret i legislació - Espanya
Sexisme en el llenguatge
Llenguatge jurídic

P. 13-44
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ordenació del marc normatiu del contracte celebrat amb clàusules no negociades indiviualment després del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries
Llodrà Grimalt, Francesca
Matèries:   Consumidors - Protecció - Dret i legislació - Espanya
Contractes - Espanya

P. 45-78
Citació bibliogràfica Text completText complet

Les Principals novetats de la Llei 5/2009, de 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que hagin d'inscriure's en un Registre de la Propietat, Mercantil o de Béns Mobles de Catalunya (DOGC, núm. 5374, de 7 de maig de 2009, i BOE, núm. 122, de 20 de maig de 2009)
Cumella Gaminde, Antoni
Matèries:   Registre de la propietat - Dret i legislació - Catalunya
Registre mercantil - Dret i legislació - Catalunya

P. 79-97
Citació bibliogràfica Text completText complet

Previsions sobre la cura dels fills a partir del trencament de la convivència (Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família)
Barrada Orellana, Reyes
Matèries:   Dret de família - Catalunya
Fills de pares separats - Dret i legislació - Catalunya

P. 99-119
Citació bibliogràfica Text completText complet

Praxis civilis (estudi introductori)
Nieva i Fenoll, Jordi
Matèries:   Dret processal - Catalunya - S. XVII

P. 121-165
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jurisprudència

El Canvi de veïnatge civil per residència: la suspensió del termini de deu anys : veïnatge civil, principi d'unitat familiar i determinació del règim econòmic matrimonial (comentari de la S entència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 1/2009, de 12 de gener)
Ginebra Molins, M. Esperança
Matèries:   Veïnatge (Dret) - Jurisprudència - Catalunya
Matrimoni - Règim de béns - Jurisprudència - Catalunya

P. 169-224
Citació bibliogràfica Text completText complet

Defecte formal del consentiment del convivent no casat per a la fecundació assistida i acció d'impugnació de la paternitat (comentari de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 44/2008, de 22 de desembre)
Rivero Hernández, Francisco
Matèries:   Paternitat (Dret) - Jurisprudència - Catalunya
Consentiment (Dret) - Jurisprudència - Catalunya

P. 225-243
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Atribució conjunta de l'ús de l'habitatge familiar en una situació de crisi matrimonial: comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 de gener de 2010
Espiau i Espiau, Santiago
Matèries:   Divorci - Jurisprudència - Catalunya

P. 245-257
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt i Reinhard Zimmermann (editors), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechtsz,Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, 2 volums, 1.001 pàgines
Vaquer Aloy, Antoni
Matèries:   Dret civil - Europa - Lexicografia
Dret - Terminologia - Ressenyes de llibres

P. 261-262
Citació bibliogràfica Text completText complet

Alberto Maria Benedetti, Il diritto privato delle Regioni, Bolonya, Il Mulino, 2008, 310 pàgines
Arroyo i Amayuelas, Esther
Matèries:   Dret civil - Itàlia
Dret - Ressenyes de llibres

P. 263-265
Citació bibliogràfica Text completText complet

Antonio Fernández de Buján, Derecho privado romano, Madrid, Iustel, 2008, 375 pàgines
Arroyo i Amayuelas, Esther
Matèries:   Dret romà
Dret - Ressenyes de llibres

P. 266-268
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània


V Congrés de Dret Civil Català: «El nou dret de la persona i la família a Catalunya»
Simón Moreno, Héctor
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Congressos

P. 275-277
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària