IEC Portal de publicacions r


Referència: 44642
Butlletí de la Societat Catalana de MatemàtiquesVolum: 26 : núm. 1 (juny 2011)
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 0214-316-X
ISSN (format digital): 2013-9829
Descripció física: 98 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  6,00 €  
Sumari  
De les dades composicionals a una geometria euclidiana sobre el símplex
Barceló i Vidal, Carles
Matèries:   Geometria euclidiana
Mots clau: dades composicionals, espai de les composicions, pertorbació, símplex.
Keywords: compositional data, compositional space, perturbation, simplex.

P. 5-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Matemàtiques de GOOGLE: l'algorisme PageRank
Gimbert, Joan
Matèries:   Cercadors d'Internet
Algorismes
Matrius no negatives
Grafs, Teoria de
Processos de Markov
Mots clau: algorisme PageRank, matrius no negatives, grafs, cadenes de Markov, algorisme HITS.
Keywords: PageRank algorithm, nonnegative matrices, graphs, Markov chains, HITS algorithm.

P. 29-55
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Com repartir punts uniformement en esferes?
Marzo, Jordi
Matèries:   Esferes - Topologia algebraica
Desigualtats (Matemàtica)
Mots clau: successions de mostreig, desigualtats de MarcinkiewiczZygmund, harmònics esfèrics, punts de Fekete.
Keywords: sampling sequences, Marcinkiewicz-Zygmund inequalities, spherical harmonics, Fekete points.

P. 57-68
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Progressions aritmètiques de tots colors
Mundet i Riera, Ignasi
Matèries:   Sèries aritmètiques
Mots clau: teorema de Van der Waerden, teorema de Szemerédi, teorema de Green i Tao.
Keywords: Van der Waerden’s theorem, Szemerédi’s theorem, Green and Tao’s theorem.

P. 69-95
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

English summaries

P. 97-98
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària