IEC Portal de publicacions r


Referència: 46762
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis HistòricsVolum: 22 : 2011
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 0213-6791
ISSN (format digital): 2013-3995
Descripció física: 404 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  
Historiografia catalana : renovació i compromís nacional
Sobrequés i Callicó, Jaume
Matèries:   Catalunya - Historiografia - S. XXI
Mots clau: Compromís nacional en l’historiador, renovació metodològica, historiografia catalana.
Keywords: historians’ national commitment, methodological renewal, catalan historiography.

P. 13-30
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Rellegint la història dels remences de Jaume Vicens Vives
Feliu i Montfort, Gaspar
Matèries:   Pagesos de remença - S. XIV/XV
Vicens Vives, Jaume
Mots clau: Jaume Vicens Vives, conflicte remença, Catalunya segle xv, Guerra Civil catalana, Sentència Arbitral de Guadalupe.
Keywords: Jaume Vicens Vives, redemption conflict, 15th century Catalonia, Catalan civil war, Arbitral Sentence of Guadalupe.

P. 33-64
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Narcís Feliu de la Penya, cap a la història moderna
Sobrequés i Callicó, Jaume
Matèries:   Feliu de la Penya, Narcís
Catalunya - Comerç - Història
Catalunya - Història - S. XVII
Mots clau: Feliu de la Penya, comerç, indústria, Catalunya, historiografia moderna, Guerra de Successió.
Keywords: Feliu de la Penya, trade, industry, Catalonia, modern historiography, War of the Spanish Succession.

P. 65-91
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un Patriota d'altres temps : Antoni de Capmany i la historiografia racionalista
Grau i Fernández, Ramon
Matèries:   Capmany, Antoni de
Catalunya - Història - S. XVIII
Mots clau: Racionalisme, sensualisme, Romanticisme, patriotisme, historiografia, assaig polític.
Keywords: Rationalism, sensualism, Romanticism, patriotism, historiography, political essays.

P. 93-112
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Salvador Sanpere i Miquel : intel·lectual, polític i historiador
Albareda Salvadó, Joaquim
Matèries:   Sanpere i Miquel - Biografia
Guerra de Successió, 1702/1714 - Catalunya
Mots clau: Guerra de Successió, historiografia, Catalunya, Europa, positivisme, republicanisme.
Keywords: War of the Spanish Succession, historiography, Catalonia, Europe, positivism, republicanism.

P. 113-129
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Antoni Rovira i Virgili
Figueres Artigues, Josep Maria
Matèries:   Rovira i Virgili, Antoni - Punts de vista polítics i socials
Mots clau: Història política, periodisme català, història del catalanisme polític, Antoni Rovira i Virgili.
Keywords: Political history, Catalan journalism, history of political Catalan nationalism, Antoni Rovira i Virgili.

P. 131-156
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ramon d'Abadal: la tenacitat en el treball de base
Feliu i Montfort, Gaspar
Matèries:   Abadal i de Vinyals, Ramon d' - Biografia
Historiadors - Catalunya - S. XX
Abadal i de Vinyals, Ramon d' - Activitat professional - Història
Abadal i de Vinyals, Ramon d' - Activitat política
Mots clau: Catalunya carolíngia, orígens de la nació catalana, feudalisme, primers comtes catalans, concepte i mètode de la història, relació Catalunya-Espanya.
Keywords: Carolingian Catalonia, origins of the Catalan nation, feudalism, the first Catalan counts, concept and method of history, Catalonia-Spain relations.

P. 157-183
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Manuel Reventós Bordoy: iniciador de la història dels moviments socials
Balcells i González, Albert
Matèries:   Reventós Bordoy, Manuel - Biografia
Reventós Bordoy, Manuel - Activitat professional - Història
Reventós Bordoy, Manuel - Activitat política
Mots clau: Moviment obrer, sindicalisme, anarquisme, història econòmica, història contemporània universal.
Keywords: Workers’ movement, trade unionism, anarchism, economic history, universal modern history.

P. 185-199
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pere Bosch Gimpera: el més jove, vital i escandalós de la "Colla de l'Ateneu"
Cortadella Morral, Jordi
Matèries:   Arqueòlegs - Catalunya - S. XX
Bosch i Gimpera, Pere - Biografia
Bosch i Gimpera, Pere - Activitat política
Mots clau: Pere Bosch Gimpera, arqueologia, prehistòria, historiografia, Universitat de Barcelona, exili.
Keywords: Pere Bosch Gimpera, Archaeology, Prehistory, Historiography, University of Barcelona, exile.

P. 201-234
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ferran Soldevila i el cànon historiogràfic català contemporani
Pujol i Casademont, Enric
Matèries:   Soldevila i Zubiburu, Ferran - Activitat professional - Història
Soldevila Zubiburu, Carles - Biografia
Catalunya - Edat mitjana - Historiografia
Mots clau: Història de Catalunya, cànon historiogràfic, historiografia, edat mitjana.
Keywords: History of Catalonia, historiographical canon, historiography, Middle Ages.

P. 235-246
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Per què l'historiador és dins la història...". Aproximació a la vida i a l'obra de Pierre Vilar
Congost i Colomer, Rosa
Matèries:   Vilar, Pierre - Activitat professional - Història
Vilar, Pierre - Biografia
Historiadors - França - S. XX
Mots clau: Història, geografia, Catalunya, corrents historiogràfics, Sorbona, segle xx.
Keywords: History, Geography, Catalonia, Historiographical movements, Sorbonne, 20th century.

P. 247-264
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Repensant Jaume Vicens i Vives. Visions sobre un llegat
Morales Montoya, Mercè
Matèries:   Historiadors - Catalunya - S. XX
Vicens Vives, Jaume - Activitat professional - Història
Mots clau: Vicens i Vives, historiografia, Annales, renovació, redreç.
Keywords: Vicens i Vives, historiography, Annales, renovation.

P. 265-282
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Santiago Sobrequés i la història social del poder: entre el present de l'historiador i el passat medieval
Salrach i Marès, Josep Maria
Matèries:   Sobrequés i Vidal, Santiago - Biografia
Sobrequés i Vidal, Santiago - Activitat professional - Història
Historiadors - Catalunya - S. XX
Mots clau: Catalunya, Girona, història medieval, societat medieval, història del poder, noblesa, Compromís de Casp, Guerra Civil catalana, ofici d?historiador.
Keywords: Catalonia, Girona, mediaeval history, mediaeval society, power history, nobility, Compromise of Caspe, Catalonian civil war, historian craft.

P. 283-298
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La bonhomia històrica de Joan Reglà
Belenguer i Cebrià, Ernest
Matèries:   Reglà i Campistol, Joan - Biografia
Reglà i Campistol, Joan - Activitat professional - Història
Historiadors - Catalunya - S. XX
Mots clau: Bandolers, moriscos, València, la Vall d’Aran, Felip II, Catalunya.
Keywords: Bandits, Spanish Muslims, Valencia, Vall d’Aran, Felipe II, Catalonia.

P. 299-324
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Joan Mercader: l'ofici d'historiador
Torras i Ribé, Josep M.
Matèries:   Mercader i Riba, Joan - Biografia
Mercader i Riba, Joan - Activitat professional - Història
Historiadors - Catalunya - S. XVI-XVII
Mots clau: Segle xviii, Felip V, «escola Vicens», Guerra del Francès, Josep Bonaparte.
Keywords: 18th century, Felipe V, «Vicens School», Peninsular War, Joseph Bonaparte.

P. 325-336
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miquel Tarradell, en el centenari de Jaume Vicens Vives: Tarradell a la Universitat de València
Aranegui Gascó, Carmen
Matèries:   Tarradell i Mateu, Miquel - Biografia
Arqueòlegs - Catalunya - S. XX
Tarradell i Mateu, Miquel - Activitat professional - Arqueologia
Mots clau: Miquel Tarradell, arqueologia, universitat, País Valencià.
Keywords: Miquel Tarradell. Archaeology. University. País Valencià.

P. 337-347
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miquel Tarradell, arrelat i transgressor
Prevosti i Monclús, Marta
Matèries:   Tarradell i Mateu, Miquel - Biografia
Tarradell i Mateu, Miquel - Activitat professional - Arqueologia
Arqueòlegs - Catalunya - S. XX
Mots clau: Miquel Tarradell, prehistòria, ibèric, romà, fenici, ciutats romanes, El Argar, història social, història econòmica, Marroc, Països Catalans.
Keywords: Miquel Tarradell, prehistory, Iberian, Roman, Phoenician, Roman cities, El Argar, social history, economic history, Morocco, Països Catalans.

P. 349-385
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Paul Preston i l'holocaust espanyol
Fontana i Lázaro, Josep
Matèries:   Preston, Paul. L'holocaust espanyol: odi i extermini durant la Guerra Civil i després
Mots clau: Guerra Civil espanyola, holocaust, extermini, repressió, franquisme, República.
Keywords: Spanish Civil War, holocaust, extermination, repression, Franco’s dictatorship, republic.

P. 387-392
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària