IEC Portal de publicacions r


Referència: 47202
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaVolum: 71-72
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 340 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Altres


Articles

Efectivitat dels tractaments de combustible en la reducció del risc de propagació d'incendi
Domènech, Rut ; Pastor, Elsa ; Planas i Cuchi, Eulàlia
Matèries:   Incendis forestals - Prevenció i control
Mots clau: tractaments silvícoles, aclarides, comportament del foc, simulació d'incendis forestals.
Keywords: forest management, thinning, fire behavior, fire simulation.
Palabras clave: tratamientos silvícolas, clareos, comportamiento del fuego, simulación de incendios forestales.

P. 11-34
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Foc, pluges i resposta hidrològica del sòl a les muntanyes d'Alacant
Llovet López, Joan ; Vallejo Calzada, V. Ramon
Matèries:   Crema de terres
Vegetació - País Valencià
Incendis forestals
Mots clau: capacitat d'infiltració, dinàmica temporal, curt termini, incendi forestal, resposta de la vegetació.
Keywords: infiltration capacity, temporal dynamics, short term, forest fires, plant response.
Palabras clave: capacidad de infiltración, dinámica temporal, corto plazo, incendio forestal, respuesta de la vegetación.

P. 35-47
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Efectes de les temperatures del foc en les cendres produïdes per algunes espècies vegetals mediterrànies
Pereira, Paulo
Matèries:   Incendis forestals - Investigació
Mots clau: foc, temperatura, cendres, espècies mediterrànies.
Keywords: fire, temperature, ash, Mediterranean species.
Palabras clave: fuego, temperatura, cenizas, especies mediterráneas.

P. 49-68
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Integració del risc d'incendis en la planificació forestal estratègica i l'ordenació del territori
Plana Bach, Eduard
Matèries:   Incendis forestals - Catalunya - Prevenció i control
Ordenació del territori - Catalunya
Repoblació forestal - Catalunya
Mots clau: incendis forestals, planificació territorial, planificació forestal.
Keywords: wildfire risk, forest planning, spatial planning.
Palabras clave: incendios forestales, planificación territorial, planificación forestal.

P. 69-91
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Efectes postincendi en una torbera d'Escòcia
Prat Guitart, Núria ; Valor, Teresa ; Krivtsov, Vladimir
Matèries:   Incendis forestals - Escòcia
Sòls - Avaluació
Mots clau: torberes, Pinus contorta, foc de subsòl, bosc de Rothiemurchus, Escòcia.
Keywords: Peat soils, Pinus contorta, smoldering fires, Rothiemurchus forest (Scotland).
Palabras clave: Turberas, Pinus contorta, fuego de subsuelo, bosque de Rothiemurchus, Escocia.

P. 93-114
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?
Rodrigo Domínguez, Anselm ; Arnan Viadiu, Xavier ; Retana Alumbreros, Javier
Matèries:   Flora forestal - Catalunya
Fauna forestal - Catalunya
Repoblació forestal - Catalunya
Incendis forestals - Catalunya
Mots clau: autosuccessió, resiliència, foc, plantes, formigues.
Keywords: autosuccession, forest resilience, fire, plants, ants.
Palabras clave: autosucesión, resiliencia, incendio, plantas, hormigas.

P. 115-136
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els incendis forestals des d'una perspectiva antròpica
Rodríguez Carreras, Roser
Matèries:   Ecologia social
Incendis forestals - Investigació
Mots clau: grans incendis forestals, Catalunya, socioecologia, problemàtica socioambiental.
Keywords: Big forest fire, Catalonia, socio ecology, socio-environmental problem.
Palabras clave: grandes incendios forestales, Catalunya, socioecología, problemática socioambiental.

P. 137-160
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

Theory and practice of the region: a contextual analysis of the transformation of Finnish regiions
Paasi, Anssi ; Zimmerbauer, Kaj
Matèries:   Ordenació del territori - Finlàndia
Identitat col·lectiva - Finlàndia
Mots clau: regió, identitat regional, Finlàndia.
Keywords: region, regional identity, Finland.
Palabras clave: región, identidad regional, Finlandia.

P. 163-178
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Naturbanización. Algunos ejemplos en áreas de montaña y periurbanas
Prados, María José
Matèries:   Espais naturals protegits - Espanya
Espais naturals protegits - Polònia
Espais naturals protegits - Portugal
Sòl, Ús del
Desenvolupament urbà
Mots clau: naturbanització, espai natural protegit, desenvolupament urbà, usos del sòl.
Keywords: naturbanization, protected areas, urban growth, land use changes.
Palabras clave: naturbanización, espacio natural protegido, desarrollo urbano, usos del suelo.

P. 179-200
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els conflictes territorials del sistema elèctric a Catalunya
Saladié Gil, Sergi
Matèries:   Conflictes socials - Catalunya - S. XX/XXI
Centrals elèctriques - Catalunya
Energia elèctrica - Catalunya
Mots clau: central elèctrica, energia elèctrica, conflictes socials, Catalunya.
Keywords: power plant, electric power, social conflict, Catalonia.
Palabras clave: central eléctrica, energía eléctrica, conflictos sociales, Cataluña.

P. 201-221
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació

La percepció dels incendis forestals per la propietat rural a Catalunya
Gordi i Serrat, Josep
Matèries:   Incendis forestals - Catalunya
Incendis forestals - Catalunya - Prevenció i control
Terratinents - Catalunya
Mots clau: percepció, propietat rural, incendi forestal.
Keywords: perception, rural properties, forest fire.
Palabras clave: percepción, propiedad rural, incendio forestal.

P. 225-243
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Causes d'incendis a Collserola: l'ús de sistemes d'informació geogràfica
Juan Petit, Ingrid
Matèries:   Sistemes d'informació geogràfica (SIG)
Incendis forestals - Catalunya
Incendis forestals - Collserola (Catalunya : Serra)
Mots clau: incendi, focus d'incendi, Collserola, xarxa elèctrica, xarxa viària.
Keywords: fire, fire starting points, Collserola, electrical grid, road network.
Palabras clave: incendios, focos de incendio, Collserola, red eléctrica, red viaria.

P. 245-263
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Cultura del risc i comunicació sobre el foc i els incendis forestals
Plana Bach, Eduard
Matèries:   Percepció social
Incendis forestals - Prevenció i control
Mots clau: incendi forestal, vulnerabilitat, cultura del risc, percepció social, comunicació.
Keywords: wildfires, vulnerability, risk culture, social perception, communication.
Palabras clave: incendio forestal, vulnerabilidad, cultura del riesgo, percepción social, comunicación.

P. 265-282
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Caracterització cartogràfica de la vulnerabilitat dels usos del sòl a Catalunya davant incendis superiors a 50 hectàrees (1986/2005). Implementació a través d'eines SIG
Torres Sánchez, Jorge
Matèries:   Sòl, Ús del
Sistemes d'informació geogràfica (SIG)
Incendis forestals - Catalunya
Mots clau: incendis, usos del sòl, vulnerabilitat, SIG.
Keywords: fires, land uses, vulnerability, GIS.
Palabras clave: incendios, usos del suelo, vulnerabilidad, SIG.

P. 283-300
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes

Artemi CERDÀ; Pete R. Robichaud [eds.] (2009). Fire effects on soils and restoration strategies. Enfield, New Hampshire: Science Publishers (Land reconstruction and management series, 5), 589 p.
Pereira, Paulo
Matèries:   Incendis forestals - Espanya - Ressenyes de llibres

P. 303-304
Citació bibliogràfica Text completText complet

Artemi CERDÀ; Jorge Mataix-Solera [ed.] (2009). Efectos de los incendios forestales sobre los suelos en España. El estado de la cuestión visto por los científicos españoles. València: Universitat de València, 529 p.
Jordán, Antonio
Matèries:   Incendis forestals - Espanya - Ressenyes de llibres

P. 305-309
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Per la ruta verdagueriana de la Plana de Vic
Montaner i Garcia, Maria Carme
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats

P. 313-318
Citació bibliogràfica Text completText complet

Per la via romana de Capsacosta: de Sant Salvador de Bianya a Sant Pau de Segúries
Nadal i Piqué, Francesc
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats

P. 317-319
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de la Fundació Pau Costa Alcubierre d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis
Úbeda, Xavier
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats

P. 321-323
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acta de l'Assemblea General Ordinària anual de la Societat Catalana de Geografia, 2011
Matèries:   Societat Catalana de Geografia. Assemblea General - Actes

P. 325-326
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans). De l'1 de setembre del 2010 al 31 d'agost del 2011
Bertran i Gonzàlez, Enric
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats - 2010/2011

P. 327-333
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària