IEC Portal de publicacions r


Referència: 50302
Treballs de sociolingüística catalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 22 : Els usos lingüístics a Catalunya. Un estat de la qüestió
Data d´edició: 2012
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 326 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Secció monogràfica I: Els usos lingüística a Catalunya. Balanç i perspectives de futur


Els Usos lingüístics: tres consideracions sobre la delimitació conceptual, la consolidació i la modificabilitat
Marí i Mayans, Isidor
Matèries:   Català - Ús - Catalunya
Política lingüística
Mots clau: usos lingüístics professionals, usos lingüístics particulars, hàbits de comportament lingüístic, política lingüística catalana.
Keywords: professional language uses, private language uses, language behaviour habits, Catalan language policy.

P. 17-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Evolució dels usos privats a Catalunya del 1997 al 2008
Torres i Pla, Joaquim
Matèries:   Llengua habitual - Catalunya
Català - Aspectes socials - Catalunya
Català - Ús - Catalunya - 1997/2008
Mots clau: usos lingüístics privats, evolució dels usos lingüístics, transmissió lingüística intergeneracional, llengua catalana, Catalunya.
Keywords: private language uses, evolution of language uses, inter-generational language transmission, Catalan language, Catalonia.

P. 27-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Evolució dels usos professionals a Catalunya del 1997 al 2008
Fabà Prats, Albert
Matèries:   Català - Ús - Catalunya - 1997/2008
Ofercat
Llengua de treball - Catalunya
Mots clau: usos lingüístics professionals, evolució dels usos lingüístics, oferta lingüística, Ofercat.
Keywords: professional language uses, evolution of language uses, language offering, Ofercat.

P. 41-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Usos interpersonals o privats a Catalunya. Balanç i perspectives de futur
Aymà Aubeyzon, Josep Maria
Matèries:   Català - Ús - Catalunya
Català - Aspectes socials - Catalunya

Keywords: interpersonal language uses, language awareness campaigns, language policy.

P. 59-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció monogràfica II: El català mola? Competències, presentacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil


Secció monogràfica II: El català mola? Competències, presentacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil

El Català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana
Bastardas i Boada, Albert
Matèries:   Llengua pròpia i ensenyament - Catalunya
Catalunya - Política lingüística
Català - Ús
Joves - Llenguatge
Mots clau: política lingüística, llengua catalana, joventut.
Keywords: language policy, Catalan language, youth.

P. 77-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró
Bretxa i Riera, Vanessa ; Vila i Moreno, F. Xavier
Matèries:   Català - Ensenyament - Mataró
Adolescents - Llenguatge
Mots clau: demolingüística, adolescència, usos lingüístics.
Keywords: demolinguistics, adolescence, linguistic uses.

P. 93-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Característiques demolingüístiques dels joves de Catalunya a finals de la primera dècada del segle XXI
Pradilla Cardona, Miquel Àngel ; Torres i Pla, Joaquim
Matèries:   Demografia lingüística - Catalunya - S. XXI
Joves - Llenguatge
Mots clau: llengua catalana, demolingüística, sociolingüística, planificació lingüística, multilingüisme.
Keywords: Catalan language, demolinguistics, sociolinguistics, language planning, multilingualism.

P. 119-134
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Taula rodona: Els usos interpersonals de la llengua i la creació de contextos facilitadors (I): experiències als territoris de parla catalana

Experiències per a l'extensió de l'ús del català en l'educació en el lleure. El Taller d'educació per la llengua
Palau i Puig, Carles
Matèries:   Catalunya - Política lingüística
Català - Aspectes socials
Joves - Llenguatge
Mots clau: política i planificació lingüístiques, promoció de l’ús social, joves, lleure, cohesió social.
Keywords: language policy and planning, promotion of social use, youth, leisure, social cohesion.

P. 137-145
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Llengua i modernitat: comunicació i ús educatiu i social del català. L'Experiència d'Escola Valenciana
Fullana Martínez, Gerard Mots clau: ús social del català, infants, joves, ensenyament, educació.
Keywords: social use of Catalan, children, youth, teaching, education.

P. 147-151
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Trobades entre joves autòctons i joves nouvinguts per crear un entorn que estimuli l'ús de la llengua
Fluxà, Paula
Matèries:   Dinamització lingüística - Palma de Mallorca
Mots clau: política i planificació lingüístiques, promoció de l’ús social del català, joves, lleure, interculturalitat, cohesió social.
Keywords: language policy and planning, promotion of the social use of Catalan, youth, leisure, interculturality, social cohesion.

P. 153-159
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Taula rodona: Els usos interpersonals de la llengua i la creació de contextos facilitadors (II): experiències en altres territoris

Duplo R. Experiencia de dinamización lingüística para a poboación xuvenil viguesa
Souto González, Marta
Matèries:   Dinamització lingüística - Vigo (Galícia)
Gallec - Ús
Mots clau: gallec, joventut, dinamització lingüística, música.
Keywords: Galician language, youth, language promotion, music.

P. 163-169
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Programes per promoure l'ús del basc en l'àmbit del temps lliure infantil i juvenil
Sagardia Iraundegi, Odei ; Susperregi Olaizola, Izaro
Matèries:   Dinamització lingüística - País Basc
Mots clau: basc, temps lliure, educació, joventut, infància.
Keywords: Basque language, leisure, education, young people, children.

P. 171-175
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Taula rodona: Joves, mitjans de comunicació i consum cultural (I): música, premsa musical i ràdio

Joves, mitjans de comunicació i consum cultural
Gendrau i Julià, Lluís
Matèries:   Consum cultural - Catalunya
Mitjans de comunicació de massa i llengua - Catalunya
Català - Ús - Aspectes socials
Mots clau: ús social del català, joves, música, revistes, mitjans de comunicació, consum cultural.
Keywords: social use of Catalan, youth, music, magazines, communication media, cultural consumption.

P. 179-188
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Joves i ràdio: l'experiència del Grup Flaix
Rodríguez Vallverdú, Judith
Matèries:   Català - Ús - Aspectes socials
Català - Mitjans de comunicació de massa
Consum cultural - Catalunya
Mots clau: ús social del català, joves, mitjans de comunicació, ràdio, consum cultural.
Keywords: social use of Catalan, youth, communication media, radio, cultural consumption.

P. 189-197
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Projecte "Canto sense vergonya"
Ardanuy, Joanjo
Matèries:   Dinamització lingüística - Catalunya
Consum cultural - Catalunya
Mots clau: política i planificació lingüístiques, promoció del català, joves, música, consum cultural.
Keywords: language policy and planning, promotion of Catalan, youth, music, cultural consumption.

P. 199-205
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Taula rodona: Joves, mitjans de comunicació i consum cultural (II): televisió i Internet

Literatura i rock: el català mola?
Blay, Pep
Matèries:   Català - Ús - Aspectes socials
Llengua i cultura - Catalunya
Mots clau: ús social del català, joves, literatura, música, mitjans de comunicació, consum cultural.
Keywords: social use of Catalan, youth, literature, music, communication media, cultural consumption.

P. 209-218
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Joves i televisió: l'experiència de Televisió de Catalunya
Tidor, Raül
Matèries:   Consum cultural - Catalunya
Català - Mitjans de comunicació de massa
Català - Ús - Aspectes socials
Mots clau: ús social del català, joves, mitjans de comunicació, televisió, consum cultural.
Keywords: social use of Catalan, youth, communication media, television, cultural consumption.

P. 219-223
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Català mola si mola el que fem en català... o no
Grau i Elias, Oriol
Matèries:   Consum cultural - Catalunya
Català - Mitjans de comunicació de massa
Català - Ús - Aspectes socials
Mots clau: ús social del català, joves, mitjans de comunicació, televisió, cultura popular, consum cultural.
Keywords: social use of Catalan, youth, communication media, television, popular culture, cultural consumption.

P. 225-230
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

Entrevista a Modest Reixach (1931-2011)
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Reixach i Pla, Modest - Intervius

P. 233-247
Citació bibliogràfica Text completText complet

Integració lingüística de la població alemanya resident a Mallorca
Sastre, Bàrbara
Matèries:   Demografia lingüística - Illes Balears
Català - Balears - Ús
Enquestes lingüístiques - Balears
Mots clau: Mallorca, Illes Balears, integració lingüística, demolingüística, immigració, turisme, usos lingüístics i coneixements lingüístics, actituds lingüístiques.
Keywords: Mallorca, Balearic Islands, linguistic integration, demolinguistics, immigration, tourism, language uses, language skills, language attitudes.

P. 249-269
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sociolingüística galega. Problemas e pescudas
Monteagudo, Henrique
Matèries:   Sociolingüística - Galícia
Mots clau: sociolingüística gallega, estat de la qüestió, bibliografia.
Keywords: Galician sociolinguistics, state of affairs, bibliography.

P. 271-286
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes

Boix-Fuster, Emili (2009). Català o castellà amb els fills?: La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona. Barcelona: Rourich. 180 p.
Comajoan Colomé, Llorenç
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 289-293
Citació bibliogràfica Text completText complet

Boix-Fuster, Emili; Torrens Guerrini, Rosa M. (ed.) (2011). Les llengües al sofà: El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana. Lleida: Pagès, 283 p.
Galindo Solé, Mireia
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 294-300
Citació bibliogràfica Text completText complet

Riera Gil, Elvira (2008). Ètica, política i diversitat lingüística: per una política lingüística responsable. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. 163 p.
Comajoan Colomé, Llorenç
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 301-303
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pradilla, Miquel Àngel (2011). De política i planificació lingüística: Mirades contemporànies a l'ecosistema comunicatiu català. Benicarló: Onada. 142 p.
Massaguer Comes, Marina
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 304-308
Citació bibliogràfica Text completText complet

Strubell, Miquel; Boix-Fuster, Emili (ed.). Democratic policies for language revitalisation: The case of Catalan. Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan, 2011. 272 p.
Casesnoves Ferrer, Raquel
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 309-312
Citació bibliogràfica Text completText complet

[Memòries]

Memòria d'activitats del 2011
Matèries:   Societat Catalana de Sociolingüística - Memòries

P. 317-321
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària