IEC Portal de publicacions r

Referència: 2065


Autor: Jornades de Contaminació Química del Medi als Països Catalans (1es : 1983 : Barcelona)

Primeres Jornades de Contaminació Química del Medi als Països Catalans

Data d'edició: 1983
Descripció física: 41 p. ; 22 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques. Secció de Química
Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia
Editorial: IEC : [coedició amb] Edicions Universitàries de Barcelona

Obra exhaurida [+]
Índex  
Toxicitat dels metalls pesants: en les poblacions de bacteris marins del litoral català
Vallespinós i Riera, Ferran ; Mallo, Silvia ; Modamio, Xavier ; Abad, Marisa
Matèries:   Metalls - Toxicologia
Bacteris marins

7
Citació bibliogràfica

La Contaminació a les aigües superficials del curs baix del riu congost
Rubio i Rovira, Roser ; Rauret i Dalmau, Gemma ; Huguet, X.
Matèries:   Aigua - Contaminació

P. 8
Citació bibliogràfica

Efectes dels metalls pesants (Zn, Cu) sobre l'osmo-regulació en peixos
Crespo, Sílvia
Matèries:   Peixos
Metalls pesants - Aspectes ambientals

9
Citació bibliogràfica

Contingut en diferens metalls contaminants desl adobs minerals
Mallol i Muller, Federic ; Soliva i Torrentó, Montserrat
Matèries:   Adobs
Metalls pesants

10
Citació bibliogràfica

L'aport de fangs residuals municipals al sòl i les conseqüències sobre la contaminació del medi per metalls pesans
Pascal, M.D. ; Felipó i Oriol, Maria Teresa ; Cardús, J.
Matèries:   Fang residual

11
Citació bibliogràfica

Nivells de concentració de metalls pesants als sedimens de la costa de Catalunya
Tomas, Xavier ; Obiols i Salvat, Josep
Matèries:   Metalls pesants

12
Citació bibliogràfica

Sinopsi de les activitats de la U.E.I. d'oceanografia de l'instiutt d'nivestigacions pesqueres (C.S.I.C) en la recerca de la contaminació química al litoral català
Garcia-Regueiro, José Antonio ; Ballester i Nolla, Antoni ; Modamio, Xavier ; Julia, Agustí ; Sanchez-Pardo, Josep
Matèries:   Aigua - Contaminació

13
Citació bibliogràfica


Model matemàtic de contaminació al riu Llobregat
Poch, M. ; Lafuente, J. ; Gonzàlez, G.
Matèries:   Aigua - Contaminació

15
Citació bibliogràfica

Contaminació orgànica al riu Llobregat: algunes dades
Benaiges, M. D. ; Poch, M. ; Serra, A.
Matèries:   Contaminants orgànics de l'aigua

16
Citació bibliogràfica

Tractament d'aigua residual amb alta concentració d'acetat via digestió aneròbia
Camprubí, Michel ; Aguilar, A.
Matèries:   Aigües residuals - Depuració

17
Citació bibliogràfica

L'aport de fangs residuals al sòl i les conseqüències sobre la contaminació del medi per nitrats
Felipó i Oriol, Maria Teresa ; Cardús, J. ; Garau Gras, Maria Antònia
Matèries:   Fang residual

18
Citació bibliogràfica

Balanç de Fósfor per embassament
Mans i Teixidó, Claudi ; Vila i Giner, Albert
Matèries:   Fòsfor

19
Citació bibliogràfica

Estudi cinètic de la biodegradació d'etilenglicol
Costa Lopez, J. ; Masides, J. ; Soley, J. ; Mata, J.
Matèries:   Biodegradació

20
Citació bibliogràfica

Reactors biològics de lit fluïditzat en la depuració de formol de les aigües residuals industrials
De Mas i Rocabayera, Carles ; Bonastre i Gilabert, Núria
Matèries:   Formaldehid
Aigües residuals - Depuració - Tracament biològic

21
Citació bibliogràfica


Estudi de contaminació de l'aigua al departament de microbiologia
Parés, Ramon ; Lucena, Francisco ; Bosch, Albert ; Solanas, Anna M. ; Ripoll, Jaume ; Jofre i Torroella, Joan
Matèries:   Aigua - Contaminació

24
Citació bibliogràfica

Anàlisi dels aerosols antropogènics i naturals a la zona de confluència dels rius Tenes, Ripoll, i Besòs a la comarca del vallès, realitzat per microscòpia electrònica de rastreig i per fluorescència de raigs X d'energia dispersiva
Borbón i Parera, Jaume ; Tura i Soteras, Josep M. ; Casassas i Simó, Enric
Matèries:   Aerosols

24
Citació bibliogràfica

Anàlisi dels sistemes de vigilància del a contaminació de l'aire deguda al diòxid de sofre i els fums
Boada Altarriba, Enric
Matèries:   Aire - Contaminació
Anhídrid carbònic

25
Citació bibliogràfica

Anàlisi del contngut foliar en sofre i fluor com a indicadors de la qualitat atmosfèrica
Viñolas Solé, Carles
Matèries:   Sofre
Fluor

26
Citació bibliogràfica

Importància de la fotodegradació heterogenica a l'atmòsfera
Eek i Vancells, Lluís ; Sans i Rabellat, Carles
Matèries:   Atmosfera

27
Citació bibliogràfica

Activitats del laboratori i ambiental
Riva, M. Carme ; Huertas, J. A.
Matèries:   Aigua - Qualitat

28
Citació bibliogràfica

Avaluació del a contaminació química en ambients laborals
Guardino i Solà, Xavier
Matèries:   Contaminació

29
Citació bibliogràfica


Aplicacions de la tècnica de HPLC a lanàlisi de PCBS a l'aigua de mar
Centrich, Francisco ; Centrich Sureda, Mercè
Matèries:   Mar - Contaminació per hidrocarburs

31
Citació bibliogràfica

Anàlisi de compostos aromàtics polinuclears
Almarcha i Morell, Manuel ; Balcells i Cabre, Josep
Matèries:   Compostos aromàtics

32
Citació bibliogràfica

Separació i identificació de fenols en aigües fluvials
Rodríguez, A. ; Galcerán i Huguet, Maria Teresa
Matèries:   Fenols

33
Citació bibliogràfica

Incidència del medi en sistemes biològics: bioacumulació de microcontaminants orgànics i llurs efectes a nivell de sistema nerviós
Tusell, Josep Maria ; Solà, N. ; Casado Merediz, Francisco Javier ; Artigas, Francesc ; Parra, P. ; Martínez, E. ; Gelpí, Emili ; Suñol, Cristina ; Albaigés i Riera, Joan
Matèries:   Sistemes biològics

34
Citació bibliogràfica

Valorització de residus organics possiblement contaminants: (fangs de depuradores, fangs de papereres i deixalles)
Pujolà i Cunill, Montserrat ; García, V. ; Soliva i Torrentó, Montserrat
Matèries:   Residus orgànics

35
Citació bibliogràfica

Descomposició fotoquímica de contaminants refractaris en aigües residuals
Prat Monguió, C. ; Costa Lopez, J. ; Ibarz Ribas, Albert ; Esplugas Vidal, S.
Matèries:   Fotoquímica
Biodegradació

36
Citació bibliogràfica

Indústries tèxtil i paperera: anàlisi de contaminants orgànics
Pages, Pere ; Ros, Jaume
Matèries:   Paper - Indústria i comerç - Residus
Indústria tèxtil - Residus

37
Citació bibliogràfica

Anàlisi de microcontaminats orgànic en aigües
Rivera Aranda, Josep ; Ventura i Amat, Francesc
Matèries:   Mar - Contaminació

38-39
Citació bibliogràfica

Detecció de substàncies mulagèniques i/o carcinogèniques mitjançant la filamentació cel·lular
Guerrero i Moreno, Ricard ; Vericat, Joan-Albert ; Barbé Garcia, Jordi
Matèries:   Mutagènesi
Carcinògens

40
Citació bibliogràfica

Noves perspectives en l'estudi de la contaminació costanera per hidrocarburs i compostos organoclorats
Farran Codina, Andreu ; Soler, M. ; Grimalt Gomila, Josep Antoni ; Bayona i Termens, Josep Maria ; Albaigés i Riera, Joan
Matèries:   Contaminació

41
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària