IEC Portal de publicacions r


Referència: 17372
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 72 : 2005
Data d´edició: 2005
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 188 p. : il·l ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Gea, Flora et Fauna

L'Herbari de la Institució Catalana d'Història Natural
Soriano i Tomàs, Ignasi ; Montserrat, Josep Maria ; Ibáñez Cortina, Neus ; Camarasa i Castillo, Josep M.
Matèries:   Institució Catalana d'Història Natural - Herbari
Mots clau: herbaris històrics, documentació de col·leccions, Institut Botànic de Barcelona
Keywords: Historical herbaria, documentation of collections, Botanical Institute of Barcelona
Palabras clave: herbarios históricos, documentación de colecciones, Instituto Botánico de Barcelona

P. 5-18
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Avaluació de plantes protegides, amenaçades o rares al Parc Natural del Cadí-Moixeró (Pirineus orientals)
Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Flora amenaçada - Parc Natural del Cadí-Moixeró
Flora - Protecció - Parc Natural del Cadí-Moixeró
Mots clau: plantes rares, poblacions isolades, estat de conservació, àrees protegides, prioritat de conservació, Pirineus orientals.
Keywords: rare plants, isolated populations, conservation status, protected areas, conservation priority, Eastern Pyrenees.
Palabras clave: plantas raras, poblaciones aisladas, estado de conservación, áreas protegidas, prioridad de conservación, Pirineos orientales.

P. 19-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Noves aportacions al coneixement de la teratologia elitral en coleòpters dinàstids ibèrics (Coleoptera: Scarabaeoidea)
Jeremias, Xavier
Matèries:   Dynastidae (Coleòpters) - Malformacions
Dynastidae (Coleòpters) - Península Ibèrica
Teratologia
Mots clau: plicatura elitral, teratologia, malformació, èlitres, Oryctes nasicornis, Callicnemis latreillei, Phyllognathus excavatus
Keywords: elytral plicature, teratology, malformations, elytra, Oryctes nasicornis, Phyllognathus excavatus, Callicnemis latreillei
Palabras clave: plicatura elitral, teratología, malformación, élitros, Oryctes nasicornis, Callignemis latreillei, Phyllognathus excavatus

P. 39-47
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estudio de los escarabeideos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeoidea) de las sierras de Salinas y Onil (Alicante)
Cartagena, M. Carmen ; Viñolas, Amador
Matèries:   Escarabeids (Coleòpters) - Salinas, Serra de (Alacant)
Escarabeids (Coleòpters) - Ecologia
Escarabeids (Coleòpters) - Onil, Serra de (Alacant)
Escarabeids (Coleòpters) - Distribució geogràfica
Mots clau: Scarabaeoidea, comunitats d’escarabats copròfags, ecosistemes mediterranis, Alacant.
Keywords: Scarabaeoidea, dung beetle communities, Mediterranean ecosystems, Alicante.
Palabras clave: Scarabaeoidea, comunidades de escarabajos coprófagos, ecosistemas mediterráneos, Alicante.

P. 49-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Las Especies sudamericanas del género "Neralsia" Cameron, 1883 (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae: Figitinae): estudio del material tipo
Jiménez, Mauricio ; Díaz, Norma B. ; Gallardo, Fabiana ; Ros Farré, Palmira ; Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Neralsia (Himenòpters) - Amèrica del Sud
Neralsia (Himenòpters) - Morfologia
Neralsia (Himenòpters) - Espècimens tipus
Mots clau: Cynipoidea, Figitidae, Figitinae, Neralsia, revisió dels tipus, Amèrica del Sud.
Keywords: Cynipoidea, Figitidae, Figitinae, Neralsia, review of types, South America.
Palabras clave: Cynipoidea, Figitidae, Figitinae, Neralsia, revisión de tipos, Sudamérica.

P. 61-81
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText completRegiment de la cosa nostra natural

Primera proposta d'índex del valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l'avaluació ambiental estratègica
Llinàs, Joana ; Carreras i Raurell, Jordi ; Cordobilla, María José ; Rodà i de Llanza, Ferran ; Ninot i Sugrañes, Josep M. ; Ferré, Albert ; Carrillo i Ortuño, Empar ; Pino i Vilalta, Joan ; Marull, Joan
Matèries:   Medi ambient - Catalunya - Avaluació
Cartografia ambiental - Catalunya
Indicadors ambientals - Catalunya
Mots clau: patrimoni natural, índex ecològic, avaluació ambiental estratègica, planejament territorial, biologia de la conservació.
Keywords: Natural heritage, ecological index, strategic environmental assessment, land planning, conservation biology.
Palabras clave: patrimonio natural, índice ecológico, evaluación ambiental estratégica, planeamiento territorial, biología de la conservación.

P. 115-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Una Aproximació metodològica en la diagnosi socioambiental de l'ús recreatiu, esportiu i turístic dels espais naturals protegits. El cas de la reserva del congost de Mont-rebei
Farías Torbidoni, Estela Inés ; Tolosa Giribet, Gemma
Matèries:   Espais protegits - Ús recreatiu - Mont-rebei (Pallars Jussà)
Medi ambient - Anàlisi d'impacte - Metodologia
Mots clau: diagnosi socioambiental, espais naturals protegits, aprofitament recreatiu, esportiu i turístic.
Keywords: socio-environmental assessment, recreational and tourist use, nature reserves.
Palabras clave: diagnosis socio-ambiental, espacios naturales protegidos, aprovechamiento recreativo, deportivo y turístico.

P. 139-153
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

A propòsit de la primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya (2000-2004)
Germain i Otzet, Josep ; Mallarach i Carrera, Josep Maria
Matèries:   Catalunya - Política ambiental
Espais naturals - Catalunya
Espais protegits - Catalunya
Sistemes de gestió mediambiental - Catalunya - Avaluació
Mots clau: avaluació, Catalunya, efectivitat de la gestió, espais naturals protegits, parcs.
Keywords: Catalonia, assessment, management effectiveness, protected areas, parks.
Palabras clave: evaluación, Cataluña, efectividad de la gestión, espacios naturales protegidos, parques.

P. 155-165
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Espais naturals protegits d'Andorra. Reptes, propostes i perspectives a principis del segle XXI
Mallarach i Carrera, Josep Maria ; Palau, Jordi
Matèries:   Espais protegits - Andorra
Andorra - Política ambiental
Espais naturals - Andorra
Mots clau: Andorra, biodiversitat, espais naturals protegits, patrimoni natural.
Keywords: Andorra, biodiversity, natural heritage, protected areas.
Palabras clave: Andorra, biodiversidad, espacios naturales protegidos, patrimonio natural.

P. 167-182
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària