IEC Portal de publicacions r


Referència: 55722
Treballs de Sociolingüística CatalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 25 : Implantació de la normativa lingüística
Data d´edició: 2015
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 348 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Secció monogràfica: Implantació de la normativa lingüística

I Jornada d'Estudi de la Implantació de la Normativa (Barcelona, 6 de juny de 2013): presentació dels textos que es publiquen
Costa i Carreras, Joan ; Paloma Sanllehí, David ; Bach Martorell, Carme ; Bernal i Gallén, Elisenda ; Labèrnia, Aina
Matèries:   Normalització lingüística - Congressos

P. 13-16
Citació bibliogràfica Text completText complet

Normativa i fonètica: una mirada actual
Carrera i Sabaté, Josefina ; Creus Bellet, Imma
Matèries:   Català - Normativització
Català - Fonètica - Normes
Mots clau: normativa fonètica, fonètica catalana, ortoèpia, ortologia, codificació, variació fonètica.
Keywords: phonetic rules, Catalan phonetics, orthoepy, orthology, codification, phonetic variation

P. 17-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Morfologia i norma: algunes qüestions
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Gramàtica comparada i general - Flexió
Gramàtica comparada i general - Formació de mots
Català - Dialectes - Lexicografia - Enquestes
Mots clau: morfologia, normativa, dialectes del català.
Keywords: morphology, prescriptive grammar, Catalan dialects.

P. 39-64
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Implantació del lèxic normatiu: estudi complementari del lèxic implantat no normatiu
Freixa i Aymerich, Judit
Matèries:   Català - Neologismes
Universitat Pompeu Fabra. Observatori de Neologia
Mots clau: lèxic, neologismes, implantació, normativa.
Keywords: lexicon, neologisms, implantation, standardization.

P. 65-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Avaluació de la implantació de la terminologia catalana: on som i on podríem arribar
Montané March, M. Amor
Matèries:   Corpus (Lingüística)
Català - Normalització
Sociolingüística
Mots clau: normalització terminològica, implantació terminològica, sociolingüística, corpus, llengua catalana.
Keywords: terminology planning, terminological implantation, sociolinguistics, corpus, Catalan language.

P. 81-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

¿Sabem si la normativa sintàctica s'assimila?
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Gramàtica comparada i general - Sintaxi
Català - Sintaxi
Català - Normativització
Mots clau: sintaxi, normativa, estàndard, català, aplicacions, implantació.
Keywords: syntax, corpus planning, standard, Catalan, applications, implantation.

P. 95-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aspectes conflictius d'ortografia catalana
Llach Carles, Sílvia ; Cicres, Jordi ; Mola, Montserrat
Matèries:   Català - Ortografia
Català - Normativització
Mots clau: ortografia, normativa, llengua catalana.
Keywords: orthography, norm, Catalan language.

P. 113-128
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Avaluació de la implantació de la normativa: la perspectiva sociolingüística i glotopolítica
Vila i Moreno, F. Xavier
Matèries:   Política lingüística
Català - Normalització
Sociolingüística
Mots clau: política lingüística, terminologia, llengua catalana, estandardització lingüística, implantació.
Keywords: language policy, terminology, Catalan language, language standardization, implantation.

P. 129-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Entre la norma en ús i les propostes normatives: recerca, vehiculació, implantació
Marí i Mayans, Isidor
Matèries:   Normalització lingüística
Mots clau: norma lingüística, qualitat lingüística, variació lingüística, estandardització.
Keywords: linguistic norm, linguistic quality, language variation, standardization.

P. 141-151
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Bibliografia de referència de la "Secció monogràfica. Implantació de la normativa lingüística"
Matèries:   Normalització lingüística - Bibliografia

P. 153-172
Citació bibliogràfica Text completText complet

Secció miscel·lània

Detecció, correcció i justificació d'errors de normativa en l'alumnat universitari: la formació lingüística dels futurs mestres
Casas Deseures, Mariona ; Comajoan Colomé, Llorenç
Matèries:   Llenguatge i llengües - Ensenyament
Mestres - Formació
Normativa lingüística
Mots clau: implantació de la normativa lingüística, didàctica de la llengua, universitat, competència metalingüística, formació lingüística dels mestres.
Keywords: implantation of prescriptive grammar, language teaching, university, metalinguistic competence, teacher education.

P. 175-197
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Eines d'implantació del català a Catalunya i a la Catalunya del Nord: una anàlisi teòrica de dos sistemes educatius diferents
Hawkey, James
Matèries:   Català en l'ensenyament - Catalunya
Català en l'ensenyament - Catalunya del Nord
Mots clau: Catalunya del Nord, llengua normativa, implantació, política lingüística educativa.
Keywords: Northern Catalonia, normative language, implementation, language-in-education policy.

P. 199-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Introducció del concepte de llengua oficial a l'ordenament jurídic espanyol (1902-1931)
Escribano, Daniel
Matèries:   Catalunya - Llengües - Dret i legislació
Conflicte lingüístic
Mots clau: història del dret lingüístic, llengua oficial, conflicte lingüístic, català, castellà.
Keywords: history of linguistic law, official language, language conflict, Catalan, Spanish.

P. 213-229
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Sociolingüística del euskera: del movimiento social a la práctica académica
Martínez de Luna, Iñaki
Matèries:   Basc - Aspectes socials
Sociolingüística
Mots clau: investigación sociolingüística, sociología de la lengua, movimiento social, vascuence, euskera.
Keywords: sociolinguistic research, sociology of language, social movement, Basque language.

P. 231-249
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Trenta anys de codificació gràfica. La necessitat d'implementar una normativa en l'occità de la Vall d'Aran
Carrera i Baiget, Aitor
Matèries:   Occità - Normativització
Aranès - Normalització
Normalització lingüística - Vall d'Aran (Catalunya)
Mots clau: occità, aranès, codificació, estandardització, sociolingüística.
Keywords: Occitan, Aranese, codification, standardisation, sociolinguistics.

P. 251-286
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Primers passos cap a la documentació de discurs signat: el projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana
Barberà, Gemma ; Quer Villanueva, Josep ; Frigola, Santiago
Matèries:   Llengua de signes catalana
Mots clau: anotació, documentació, corpus, llengua de signes catalana (LSC), modalitat gestovisual, obtenció de dades.
Keywords: annotation, Catalan Sign Language (LSC), corpus, data collection, documentation, gestural-visual modality.

P. 287-302
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Variació lingüística en els mitjans audiovisuals com a estratègia conscient
Darder, Laia
Matèries:   Llenguatge i llengües - Variació
Llengua estàndard - Catalunya
Planificació lingüística - Catalunya
Català - Mitjans de comunicació de massa
Mots clau: mitjans audiovisuals, llengua pluricèntrica, variació lingüística, disseny de l?audiència, normativa, planificació lingüística.
Keywords: audiovisual media, pluricentric language, language variation, audience design, language model, language planning.

P. 303-316
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet


Ressenyes

Comajoan, Llorenç ; Vilà, Montserrat (ed.) (2013). "La sociolingüística a primària i a secundària". Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 60 (juliol-setembre), p. 5-74.
Comellas Casanova, Pere
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 335-338
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria


Dades de l´usuari/ària