IEC Portal de publicacions r


Referència: 28689
Revista catalana de micologiaVolum: 28 : desembre de 2006
Data d´edició: 2006
ISSN (format paper): 1135-1225
ISSN (format digital): 2014-0452
Descripció física: 221 p. : il·l., fot. col. ; 24 cm
Editorial: Societat Catalana de Micologia

Altres números:

Obra digital
Sumari  
Catálogo provisional de hongos hipogeos de Asturias y posibles fitobiontes asociados
Rubio Domínguez, Enrique ; Miranda, M. A. ; Linde, J. ; Suárez, A. ; García, Faustino ; Juste, P.
Matèries:   Fongs - Astúries

Keywords: hypogeous fungi, chorology, taxonomy, Elaphomyces, Asturias, lberian Peninsula.
Palabras clave: hongos hipogeos. corología, taxonomía, Elaphomyces, Asturias, Península ibérica.

P. 1-40
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Una specie artica reperita in Italia: Iodophanus hyperboreus T. Schumach.
Medardi, Gianfranco
Matèries:   Ascomicets - Itàlia

Keywords: Pezizomy cotina, Pezizomyceta, Pezizomy cetes, Pezizales, Pezizaceae, lodophanus hyperboreus.
Palabras clave: Pezizomy cotina, Pezizomyceta, Pezizomy cetes, Pezizales, Pezizaceae, lodophanus hyperboreus.

P. 41-46
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Penicillium aureocephalum Munt.-Cvetk., Hoyo et Gómez-Bolea, un interessant ascomicet anamòrfic amb aspecte de mixomicet : distribució, ecologia i fenologia
Llimona i Pagès, Xavier ; Vila i Garcia, Jordi ; Garcia-Porta, Maria ; Tejedor Jordán, Francisco
Matèries:   Ascomicets - Catalunya
Ascomicets - País Valencià
Mots clau: Penicillium, Biverticillium, ascomicets anamòrfics, deuteromicets saprotròfics, Quercus suber, Cistus, incendis forestals, Catalunya, València.
Keywords: Penicillium, Biverticillium, anamorphic ascomycetes, saprotrophic deuteromycetes, Quercus suber, Cistus, wildfires, Catalonia, Valencian community.

P. 47-56
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Noves dades sobre els gasteromicets de Catalunya
Garcia-Porta, Maria ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Gasteromicets - Catalunya
Mots clau: Fongs, Gasteromicets, Basidiomicots segrestats, Catalunya, ecologia, fenologia, corologia, regió mediterrània.
Keywords: Fungi, Gasteromycetes, sequestrate Basidiornycota, Catalonia, ecology, phenology, corology, Mediterranean region.

P. 57-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Stereum illudens Berk., nueva cita para la micoflora de la Península Ibérica
Salcedo, Isabel ; Fernández-Vicente, J. ; Pérez-Butrón, J. L.
Matèries:   Basidiomicets - Biscaia (País Basc : Província)

Keywords: Basidiomy cetes, Stereaceae, chorology , Biscay, Iberian Peninsula , Eucalyptu s.
Palabras clave: Basidiomycetes, Stereaceae, corología, especie exótica, Bizkaia, Península Ibérica, Eucalyptus.

P. 81-85
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

El Gènere Entoloma (Fr.) P. Kumm. a Catalunya. I. Notes florístiques
Llorens i van Waveren, Laura ; Llistosella i Vidal, Jaume
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Basidiomicets, Entoloma, Catalunya, Espanya.
Keywords: Basidiomycets, Entoloma, Catalonia, Spain.

P. 87-91
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aportacions al coneixement dels fongs de Catalunya, II
Vila i Garcia, Jordi
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Ascomicets - Catalunya
Mots clau: Ascomicets, Basidiomicets, Catalunya, Europa.
Keywords: Ascomycetes, Basidiomycetes, Catalonia, Europe.

P. 93-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Contribución al estudio de la flora micológica hipogea de Castelló (España), II
Torrejón Herrero, Miguel
Matèries:   Basidiomicets - Castelló de la Plana (País Valencià : Província)
Ascomicets - Castelló de la Plana (País Valencià : Província)

Keywords: Ascomycota, Basidiomycota, Hypogeous fungi, taxonomy, Castellón, Spain.
Palabras clave: Ascomycetes, Basidiomycetes, Hongos hipogeos, taxonomía, Castelló, España.

P. 109-114
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Cantharellus lilacinopruinatus Hermitte, Eyssart. & Poumarat, a Catalunya i les Illes Balears
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel ; Mir, Guillem
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Basidiomicets - Illes Balears

Keywords: Basidiorn ycetes, Cantharellus, taxonomy, Catalonia, Balearic Islands.

P. 115-117
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Alguns fongs de primavera interessants trobats als Pirineus catalans
Vila i Garcia, Jordi ; Caballero, Ferran ; Tabarés Carriedo, Manuel
Matèries:   Basidiomicets - Pirineu Català
Ascomicets - Pirineu Català
Mots clau: Ascomicets, basidiomicets, estatges monta i subalpí, Catalunya, Península Ibèrica.
Keywords: Ascomycetes, Basidiomycetes, mountain and subalpinebelt, Catalonia, Iberian Peninsule.

P. 119-124
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fongs nous o poc citats a Catalunya, VIII
Tabarés Carriedo, Manuel ; Rocabruna i Llavanera, August
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya

Keywords: Agaricales, Basidiomycetes, Psathyr ella, lno cyb e, Catalonia, Spain .

P. 125-129
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Fe d'errades i rectificacions

P. 130
Citació bibliogràfica Text completText complet

Contribució a l'estudi de la flora micològica de l'espai rural de Gallecs (Vallès Oriental i Occidental)
Matèries:   Basidiomicets - Gallecs (Catalunya)
Mixomicets - Gallecs (Catalunya)
Ascomicets - Gallecs (Catalunya)
Mots clau: Fongs, Mixomicets, Ascomicets, Basidiomicets, Gallecs, Catalunya, Espanya.
Keywords: Fungi, Mixomycetes, Ascomycetes, basidiomycetes, Gallecs, Catalonia, Spain.

P. 131-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena (I)
Montón i Martínez, Joan J. ; Cortés i Moragrega, Carles
Matèries:   Fongs - Pirineu Català
Fongs - Lleida (Catalunya : Província)

Keywords: Fungi , Myxomycete, Ascomycete, Teliomycete, Phragmobasidiomycete, Basidiomycete, chorology, Lleida, Catalonia, Spain.

P. 143-152
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Psathyrella globosivelata Gröger, un fong rar i interessant citat per primera vegada a Catalunya
Carbó i Pericay, Joaquim ; Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Basidiomicets, Psathyrellaceae, Espanya, Península Ibèrica, taxonomia.
Keywords: Basidiomycetes, Psathyrellaceae, Spain, Iberian Peninsula, taxonomy.
Palabras clave: Basidiomicetes, Psathyrellaceae, España, Península Ibérica, taxonomía.

P. 153-159
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Entoloma mediterraneense Noordel. & Hauskn., una interessant espècie recol·lectada a l'illa de Mallorca
Carbó i Pericay, Joaquim ; Mir, Guillem
Matèries:   Basidiomicets - Mallorca
Mots clau: Basidiomicets, Entolomataceae, Entoloma, Espanya, Illes Balears, taxonomia.
Keywords: Basidiomycetes, Entolomataceae, Entoloma, Spain, Balearics Islands, taxonorny.
Palabras clave: Basidiomicetes, Entolomataceae, Entoloma, España, Islas Baleares, taxonomía.

P. 161-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya, II
Vila i Garcia, Jordi ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Ascomicets - Catalunya
Mots clau: comunitat fúngica, Cistion, Cistus, brolla, estepar, claus d'identificació, Catalunya, Europa.
Keywords: fungal community, Cistion, Cistus, rockrose bushes, identification keys, Catalonia, Europe.
Palabras clave: comunidad fúngica, Cistion, Cistus, matorral, jaral, claves de identificación, Cataluña, Europa.

P. 167-207
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum = Index of new taxa, combinations and names included in this issue

P. 208
Citació bibliogràfica Text completText complet

Els Noms populars dels bolets a Andorra
Niell i Barachina, Manel ; Girbal i Lladó, Josep
Matèries:   Bolets - Noms populars - Andorra
Mots clau: noms populars deIs bolets, Andorra, Pirineus, etnornicologia, lexicografia, fongs.
Keywords: mushroom popular names, Andorra, Pyrenees, ethnomicology, lexicografy, fungi.

P. 209-216
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària