IEC Portal de publicacions r


Referència: 65563
Treballs de Sociolingüística CatalanaVolum: 30 : Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 351 p. : il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

AltresSecció monogràfica: Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants

Nous parlants: llengua i subjectivitat
Pujolar i Cos, Joan
Matèries:   Sociolingüística
Subjectivitat
Mots clau: nous parlants, subjectivitat, sociolingüística, interseccionalitat.
Keywords: new speakers, subjectivity, sociolinguistics, intersectionality.

P. 17-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Característiques de l'alumnat de català L2 fora del domini lingüístic
Tudela Isanta, Anna ; Vidal Arráez, Josep ; Repiso Puigdelliura, Gemma ; Manuel Oronich, Ruben
Matèries:   Català - Ensenyament - Estudiants estrangers
Multilingüisme
Català - Ensenyament - Adults
Mots clau: nous parlants, català com a llengua estrangera, multilingüisme, universitats, català fora del domini lingüístic, ensenyament d’adults.
Keywords: new speakers, Catalan as a foreign language, multilingualism, universities, Catalan outside Catalan-speaking regions, adult education.

P. 39-55
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Trajectòries lingüístiques dels progenitors japonesos de les famílies transnacionals multilingües a Catalunya
Fukuda, Makiko
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Catalunya
Japonesos - Catalunya - Aspectes socials
Multilingüisme - Catalunya
Mots clau: transmissió lingüística, trajectòria lingüística, famílies multilingües, política lingüística familiar, japonès.
Keywords: language transmission, linguistic trajectories, multilingual families, family language policy, Japanese.

P. 57-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Llengües, jóvens i universitat: actituds lingüístiques a València ciutat i l'àrea metropolitana
Buzón, José M. ; Gómez-Devís, M. Begoña
Matèries:   Castellà - Ús - València (País Valencià)
Valencià - Ús - València (País Valencià)
Llengües en contacte - País Valencià
Estudiants universitaris
Mots clau: actituds lingüístiques, llengües en contacte, estudiants universitaris, àrea metropolitana, anàlisi factorial, ANOVA.
Keywords: language attitudes, languages in contact, university students, metropolitan area, factorial analyses, ANOVA.

P. 75-96
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El procés de bilingüització a Catalunya en el segle XX a partir de testimonis orals
Bernat i Baltrons, Francesc ; Galindo Solé, Mireia ; Rosselló i Peralta, Carles de
Matèries:   Bilingüisme - Catalunya - S. XX
Mots clau: bilingüització, monolingüisme, escola, competència lingüística, actituds lingüístiques.
Keywords: bilingualization, monolingualism, school, linguistic competence, linguistic attitudes.

P. 97-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les entrevistes sociolingüístiques repetides al llarg dels anys: dos casos d'italians a Catalunya i la seva història conversacional
Torrens Guerrini, Rosa Maria
Matèries:   Enquestes lingüístiques - Catalunya
Italians - Catalunya
Mots clau: italians, usos lingüístics, història conversacional, estructura identitària.
Keywords: Italians, language use, conversational history, identity structure.

P. 113-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'efecte mirall en les ideologies lingüístiques dels amazics i els quítxues a Catalunya
Badosa Roldós, Albert
Matèries:   Quítxua - Catalunya
Amazic - Catalunya
Ideologia lingüística
Mots clau: ideologies lingüístiques, llengües d’herència, llengües de la immigració, quítxua, amazic, efecte mirall.
Keywords: language ideologies, heritage languages, immigration languages, Quechua, Amazigh, mirror effect.

P. 139-155
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"No és que no m'agrade el valencià, és que no es pot usar": pràctiques i ideologies lingüístiques entre adolescents castellonencs d'origen immigrant
Flors Mas, Avel·lí
Matèries:   Valencià - Ús
Ideologia lingüística
Immigrants adolescents - Castelló de la Plana (País Valencià)
Mots clau: nous parlants, immigració, pràctiques lingüístiques, ideologies lingüístiques, País Valencià.
Keywords: new speakers, immigration, language practices, language ideologies, Valencian Country.

P. 157-171
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'atracció dels valencians cap al valencià: motius i abast del canvi de llengua en dues ciutats mitjanes
Casesnoves Ferrer, Raquel ; Mas, Josep À.
Matèries:   Valencià - Ús - Xàtiva (País Valencià)
Valencià - Ús - Gandia (País Valencià)
Ideologia lingüística
Mots clau: nous parlants, valencià, ciutats mitjanes, ideologies, identitat.
Keywords: new speakers, Valencian, middle-sized cities, ideologies, identity.

P. 173-191
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les trajectòries lingüístiques de progenitors anglòfons transnacionals a Barcelona
Walls, Francesca
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Barcelona
Anglesos - Barcelona
Multilingüisme - Barcelona
Mots clau: famílies transnacionals, usos lingüístics, transmissió lingüística, trajectòria lingüística.
Keywords: transnational families, language uses, language transmission, linguistic trajectory.

P. 193-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

De la llengua inicial a la llengua d'identificació a Catalunya: qui adopta el català i qui se n'allunya
Fabà Prats, Albert ; Torres i Pla, Joaquim
Matèries:   Català - Ús
Ideologia lingüística
Mots clau: avenç del català, retrocés del català, usos lingüístics, llengua inicial, llengua d’identificació, llengua inicial de la parella, origen geogràfic familiar.
Keywords: advance of Catalan, regression of Catalan, linguistic uses, initial language, identification language, initial language of the couple, family geographical origin.

P. 213-232
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

La relació entre competència (oral activa) i ús (públic): un model matemàtic
Hernàndez, Francesc J.
Matèries:   Competència i actuació (Lingüística)
Mots clau: competències lingüístiques, usos lingüístics.
Keywords: linguistic competences, linguistic uses.

P. 235-248
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Autobiografies lingüístiques de l'alumnat de secundària: una visió de l'aprenentatge de llengües en el sistema educatiu valencià
Martí Climent, Alícia ; Garcia Vidal, Pilar
Matèries:   Valencià - Educació secundària
Multilingüisme
Valencià - Ensenyament - Immersió lingüística
Mots clau: creences de l’alumnat, didàctica de les llengües, plurilingüisme, prejudicis lingüístics.
Keywords: students’ beliefs, language education, multilingualism, linguistic prejudices.

P. 249-263
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudio de las actitudes de los estudiantes de magisterio en Aragón hacia el catalán
Campos Bandrés, Iris Orosia
Matèries:   Català - Ensenyament - Aragó
Mestres - Formació - Aragó
Mots clau: actituds lingüístiques, català a l’Aragó, formació de docents.
Keywords: linguistic attitudes, Catalan in Aragon, teacher training.
Palabras clave: actitudes lingüísticas, catalán de Aragón, formación de docentes.

P. 265-280
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Promocionant la comunicació pública en èuscar: la comunitat de pràctica "Jendaurrean Erabili"
Apodaka, Eduardo ; Unduaga, Uxoa ; Eskisabel, Idurre ; Morales i Gras, Jordi ; Zabalondo, Beatriz
Matèries:   Basc - Ús
País Basc - Política lingüística
Mots clau: comunitat de pràctica, promoció de la llengua basca, ús públic de l’èuscar.
Keywords: practice community, Basque language promotion, public use of Basque.

P. 281-295
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Social meaning behind Catalan-Spanish code-mixing/code-switching in the Catalan television series Merlí
Millán, Meritxell
Matèries:   Sèries temporals - Anàlisi
Alternança de codi (Lingüística) - Catalunya
Identitat lingüística - Catalunya
Mots clau: significat social, barreja de codi, canvi de codi, marcadors, llengua de ficció.
Keywords: social meaning, code-mixing, code-switching, markers, fiction language.

P. 297-309
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes

Giralt, Javier ; Nagore, Francho (ed.) (2018). Lenguas minoritarias en Europa y estandarización. Saragossa: Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 229 p.
Valls i Alecha, Esteve
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 313-317
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bastardas i Boada, Albert ; Boix-Fuster, Emili ; Torrens Guerrini, Rosa M. (coord.) (2018). El català, llengua mitjana d'Europa: Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro. 312 p.
Molina Orbea, Marcos
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 318-321
Citació bibliogràfica Text completText complet

Feixa, Carles (2018). La imaginación autobiográfica: Las historias de vida como herramienta de investigación. Barcelona: Gedisa. 240 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 322-323
Citació bibliogràfica Text completText complet

Josep Soler (2019). Language policy and the internationalization of universities: a focus on Estonian higher education. Boston; Berlín: De Gruyter Mouton. 175 p.
Gallego Balsà, Lídia
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 324-328
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vilarrubias, Mercè (2019). Por una Ley de Lenguas: Convivencia en el plurilingüismo: Una propuesta para una Ley de Lenguas oficiales en España. Barcelona: Deusto. 203 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 329-333
Citació bibliogràfica Text completText complet

Montoya, Brauli (2018). Aproximació a la història social de la llengua catalana. Alzira: Bromera, 162 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 334-335
Citació bibliogràfica Text completText complet

Hawkey, James (2018). Language attitudes and minority rights: The case of Catalan in France. Cham: Palgrave Macmillan. 216 p.
Baiget, Ester

P. 336-337
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Landa, Laura G. ; Terborg, Roland ; Flórez Osorio, Jhon Evaristo ; Velázquez, Virna (ed.) (2018). Theories and lingüístic rights: Minority and migran languages. Mèxic: Universidad Nacional Autónoma de México. 171 p.
Guerra Mejía, Roberto
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 338-341
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sorolla, Natxo (coord.) (2018). Llengua i societat a la Franja: Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüístics (2004-2014). Saragossa: Prensas de la Universidad de Zaragoza. 184 p.
Bercero, Rosa
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 342-345
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria d'activitats


Dades de l´usuari/ària