IEC Portal de publicacions r


Referència: 66005
Anuari de la Societat Catalana de FilosofiaEnllaç: ISSUU
Volum: 30-31 : 2019-2020
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 1130-4383
ISSN (format digital): 2013-9543
Descripció física: 558 p. ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Actes del V Congrés Català de Filosofia, Canillo-Andorra, 2019Conferències plenàries

Deu elements de transformació (i control) de la identitat contemporània
Casanovas i Romeu, Pompeu
Matèries:   Internet - Aspectes legals
Identitat (Concepte filosòfic)
Metadades
Mots clau: Internet, control de la identitat, poder a la xarxa, dades i metadades, mesonivell, perspectiva de dins a fora, ecosistemes regulatius.
Keywords: Internet, identity control, power on the web, data and metadata, meso-level, middle-out approach, regulatory ecosystems.

P. 15-29
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miniatures filosòfiques. Pensar la festa amb Jeanne Hersch
Rius Gatell, Rosa
Matèries:   Hersch, Jeanne - Crítica i interpretació
Festes - Filosofia
Mots clau: Jeanne Hersch, festa, temps, atenció, cura, fragilitat, alegria, miniatura filosòfica.
Keywords: Jeanne Hersch, feast, time, attention, care, fragility, joy, philosophical miniature.

P. 31-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'epistemologia de la modalitat: tendències actuals
Roca Reyes, Sònia
Matèries:   Coneixement, Teoria del
Mots clau: epistemologia de la modalitat, modalitat, coneixement.
Keywords: epistemology of modality, modality, knowledge.

P. 43-52
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tot Plegat, Gran Escampall
Martí-Jufresa, Felip
Matèries:   Metafísica
Mots clau: Tot, escampall, humanitat, enlloc, solitud, metafísica, anarquia, prehistòria, ateisme.
Keywords: Everything, scattering, mankind, nowhere, solitude, metaphysics, anarchy, prehistory, atheism

P. 53-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Àmbit Història del Pensament

Déu, Món i Home en l'obra d'Escot Eriúgena
Gascón Sevilla, Andrés
Matèries:   Eriúgena, Escot. Periphyseon
Mots clau: Déu, món, home, natura, dialèctica, Periphyseon.
Keywords: God, world, man, nature, dialectics, Periphyseon.

P. 65-73
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Razón y fe en la Exposición del De Trinitate de Boecio de Tomás de Aquino
Tauste Alcocer, Francisco
Matèries:   Aquino, Tomàs d'. Exposición del De Trinitate de Boecio
Raó
Fe
Mots clau: raó, fe, naturalesa, gràcia.
Keywords: reason, faith, nature, grace.

P. 75-81
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els límits del raonament i les possibilitats de la fe en Joan Lluís Vives
Tello Brugal, Joan
Matèries:   Fe
Raó
Vives, Joan Lluís - Crítica textual
Mots clau: coneixement, fe, límit, raó, religió, saviesa, (Joan Lluís) Vives.
Keywords: faith, knowledge, limit, reason, religion, (Joan Lluís) Vives, wisdom.

P. 83-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La crítica d'E.W. von Tschirnhaus a la identificació cartesiana de consciència i coneixement
Montosa Molinero, Pablo ; Sales Vilalta, Guillem
Matèries:   Tschirnhaus, E. W. von - Crítica i interpretació
Descartes, René - Crítica i interpretació
Mots clau: E. W. von Tschirnhaus, R. Descartes, ars inveniendi, consciència, concebible.
Keywords: E. W. von Tschirnhaus, R. Descartes, ars inveniendi, conscience, conceivable.

P. 93-102
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un panorama sobre el problema de la "españolización" y la "europeización"
Fioraso, Nazzareno
Matèries:   Unamuno, Miguel de
Ortega y Gasset, José - Crítica i interpretació
Filosofia - Història - Espanya
Il·lustració - Espanya - Història
Mots clau: Historia de la filosofía española; Ilustración española; Filosofía española del siglo xix; Miguel de Unamuno; José Ortega y Gasset.
Keywords: History of Spanish philosophy; Spanish Enlightenment; Spanish philosophy of the 19th century; Miguel de Unamuno; José Ortega y Gasset.

P. 103-113
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miguel de Unamuno: la vida en tragèdia
Rodríguez Inda, Natàlia
Matèries:   Unamuno, Miguel de
Mots clau: Unamuno, pensament, vida, tragèdia.
Keywords: Unamuno, thought, life, tragedy.

P. 115-120
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Conferències filosòfiques de l'Ateneu Barcelonès (1929): un intent de fer filosofia durant la dictadura de Primo de Rivera
Jiménez Guirao, Jordi
Matèries:   Ateneu Barcelonès - Conferències filosòfiques - 1928/1929
Filosofia - Història - Catalunya
Mots clau: Ateneu Barcelonès, filosofia catalana, Escola de Barcelona.
Keywords: Ateneu Barcelonès, Catalan philosophy, School of Barcelona.

P. 121-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Àmbit Paraula i Raó

Mecanismes dialògics en debats públics
Alcolea Banegas, Jesús
Matèries:   Debats
Democràcia deliberativa
Mots clau: debat públic, mecanisme dialògic, teoria de l’argumentació, democràcia deliberativa.
Keywords: public debate, dialogic mechanism, argumentation theory, deliberative democracy.

P. 135-144
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Deu ontologies per a la física quàntica
Llorens i Garcia, Òscar
Matèries:   Quàntums, Teoria dels
Ontologia
Mots clau: física quàntica, ontologia, consciència, interpretacions.
Keywords: quantum physics, ontology, consciousness, interpretations.

P. 145-158
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La noció de paradoxa
Oms Sardans, Sergi
Matèries:   Paradoxa sorites
Mots clau: paradoxa, paradoxa de Curry, paradoxa Sorites, paradoxa del Mentider.
Keywords: paradox, Curry Paradox, Sorites paradox, Liar paradox.

P. 159-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ludwig Wittgenstein i la poètica del silenci contemporània
Perarnau Vidal, Dolors
Matèries:   Wittgenstein, Ludwig - Crítica i interpretació
Poètica
Silenci
Mots clau: Wittgenstein, Tractatus, silenci, poètica contemporània, acció ètica.
Keywords: Wittgenstein, Tractatus, silence, contemporary poetics, ethical action.

P. 167-175
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Arguments en contra de la vigència de la inferència a la millor explicació viable des d'una perspectiva eco-cognitiva de l'abducció
Sans Pinillos, Alger
Matèries:   Raonament
Mots clau: raonament abductiu, inferència a la millor explicació, inferència a la millor explicació disponible.
Keywords: abductive reasoning, inference to the best explanation, inference to the best available explanation.

P. 177-186
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Àmbit Art i Percepció

Qüestions d'art oblidades: Goya, Picasso i el pensament filosòfic català
Cuscó i Clarasó, Joan
Matèries:   Ruiz Rodríguez, Diego
Oriol Anguera, Antoni - Crítica i interpretació
Viladrich Vila, Víctor
Mots clau: Picasso, Oriol Anguera, Diego Ruiz, Víctor Viladrich, Freud, Goya.
Keywords: Picasso, Oriol Anguera, Diego Ruiz, Víctor Viladrich, Freud, Goya.

P. 189-200
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'experiència de la respiració: aproximacions des d'una fenomenologia del cos viscut
Escribano, Xavier
Matèries:   Fenomenologia
Straus, Erwin
Mots clau: experiència de la respiració, cos viscut, cos obstacle, fenomenologia, malaltia.
Keywords: experience of breathing, lived body, obstacle body, phenomenology, disease.

P. 201-209
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Transhumanisme i alteritat
Fernández Borsot, Gabriel
Matèries:   Alteritat (Filosofia)
Raó
Mots clau: alteritat, transhumanisme, raó tecnocientífica.
Keywords: alterity, otherness, transhumanism, technoscientific reason.

P. 211-219
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Modulant les variacions sobre Les Menines de Picasso: definició d'estratègies per a processos creatius d'exploració a partir de Goodman
Pérez Casanovas, Àger
Matèries:   Picasso, Pablo - Crítica i interpretació
Goodman, Nelson - Crítica i interpretació
Mots clau: Nelson Goodman, Pablo Picasso, variació, processos i pràctiques creatives, teoria de les arts.
Keywords: Nelson Goodman, Pablo Picasso, variation, creative processes and practices, arts theory.

P. 221-231
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'arrelament segons S. Weil i la seva aplicació artística (J. Plensa i M. Montobbio): un concepte operatiu per pensar la qüestió de la identitat andorrana?
Pià Comella, Jordi
Matèries:   Weil, Simone - Crítica i interpretació
Plensa, Jaume - Influència
Montobbio de Balanzó, Manuel. Estilites d'Andorra
Mots clau: ànima, arrelament, Andorra, arts, cultura, espiritualitat, estilita, escultura, identitat, Manuel Montobbio, Jaume Plensa, poesia, Simone Weil.
Keywords: Andorra, arts, culture, identity, Manuel Montobbio, Jaume Plensa, poetry, rootedness, soul, spirituality, sculpture, Simone Weil, stylite.

P. 233-242
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La metafísica de la llum en Schelling, fonament de les arts plàstiques
Rius Santamaria, Carles
Matèries:   Metafísica
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von - Crítica i interpretació
Mots clau: metafísica de la llum, genealogia, Schelling, arts plàstiques, Runge, Martorell i Puig.
Keywords: metaphysics of light, genealogy, Schelling, plastic arts, Runge, Martorell i Puig

P. 243-253
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les altres vies d'entrada del pensament estètic a Catalunya
Roviró i Alemany, Ignasi
Matèries:   Estètica catalana - S. XIX/XX
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Reial Acadèmia catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Mots clau: estètica, filosofia catalana, art, reials acadèmies, cercles artístics.
Keywords: aesthetics, Catalan philosophy, art, royal academies, artistic circles.

P. 255-264
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'actualitat de l'estètica de Lyotard
Vilar, Gerard
Matèries:   Lyotard, Jean-François
Kant, Immanuel - Crítica i interpretació
Estètica
Postmodernitat
Mots clau: Lyotard, estètica, diferend, sublim, Kant, postmodernitat.
Keywords: Lyotard, aesthetics, differend, sublime, Kant, postmodernity.

P. 265-274
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sabor a paisaje: conceptos para la artificación de la cocina
Bocos Mirabella, Yaiza Ágata
Matèries:   Cuina
Paisatge
Mots clau: restaurant, comensal, nouvelle cuisine, sabor, paisatge, artificació.
Keywords: restaurant, diner, nouvelle cuisine, flavour, landscape, artification.

P. 275-285
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Àmbit 600 anys del Conselll de la Terra (Filosofia Política)

Demos vs. Aristos: un judici de responsabilitat davant la Diskasteria actual
Abat i Ninet, Antoni
Matèries:   Derrida, Jacques - Crítica i interpretació
Participació (Filosofia)
Mots clau: judici, Demos, Politeia, Derrida, participació democràtica.
Keywords: trial, Demos, Politeia, Derrida, democratic participation.

P. 289-298
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jonàs d'Orleans, mirall de prínceps: l'inici de la filosofia política medieval
Lladó Gran, Maria
Matèries:   Política - Filosofia
Orleans, Jonàs d' De Institutione Laicali
Orleans, Jonàs d' De Institutione Regia
Mots clau: Jonàs d’Orleans, Lluís el Pietós, filosofia política, mirall de prínceps.
Keywords: Jonas of Orléans, Louis the Pious, political philosophy, mirrors for princes.

P. 299-304
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El poble, l'Estat i el governant segons el pensament polític de Menci
Wang, Xiaomeng
Matèries:   Filosofia confuciana
Menci (Mengzi)
Mots clau: Menci, confucianisme, política, govern benvolent, estat, poble, governant.
Keywords: Mencius, Confucianism, politics, benevolent government, state, people, ruler.

P. 305-311
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Viure és un verb, no un nom": Charlotte Perkins Gilman sobre literatura, feminisme i emancipació
Miras Boronat, Núria Sara
Matèries:   Perkins Gilman, Charlotte - Crítica i interpretació
Psicoanàlisi i literatura
Feminisme
Mots clau: Gilman, psicoanàlisi, gènere, feminisme, economia, socialisme, utopia.
Keywords: Gilman, psychoanalysis, gender, feminism, economy, socialism, utopia.

P. 313-323
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Europa, una xifra ètico-política (Karl Jaspers)
Seguró Mendlewicz, Miquel
Matèries:   Jaspers, Karl - Crítica i interpretació
Mots clau: llibertat, autoritat, història, Europa.
Keywords: edom, authority, history, Europe.

P. 325-332
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Del panòptic al rizoma, del mur a la seua perforació: mecanismes de territorialització, disciplina i control a Cisjordània
Teodoro Alandete, Francesc X.
Matèries:   Cisjordània, Mur de
Foucault, Michel - Crítica i interpretació
Deleuze, Gilles - Crítica i interpretació
Biopolítica - Israel
Mots clau: Palestina, Israel, Foucault, Deleuze, biopolítica, territorialització, ocupació, vigilància, assentaments.
Keywords: Palestine, Israel, Foucault, Deleuze, biopolitics, territorialization, occupation, surveillance, settlements.

P. 333-346
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Explorant descriptivament el fenomen de la imposició: una aproximació fenomenològica
Bueno Junquero, Adrian
Matèries:   Fenomenologia
Husserl, Edmund - Crítica i interpretació
Mots clau: dominació, fenomenologia, imposició, Husserl, gènesi, intencionalitat.
Keywords: domination, phenomenology, imposition, Husserl, genesis, intentionality.

P. 347-355
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secessió, una autodeterminació i lluites pel reconeixement a la Catalunya del segle XXI
Escobar Vicent, Alejandro
Matèries:   Autodeterminació nacional - Catalunya
Mots clau: secessió, autodeterminació, Anerkennung, reconeixement, moral, Unió Europea, Catalunya.
Keywords: secession, self-determination, Anerkennung, European Union, Catalonia.

P. 357-366
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tractatus domesticus
Mercadé Serra, Marc
Matèries:   Filosofia
Mots clau: Oikonomia, filosofia de la casa, quotidianitat domèstica, filosofia pràctica.
Keywords: Oikonomía, household philosophy, domestic everyday life, practical philosophy.

P. 367-373
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Àmbit Filosofia i Educació

Ensenyar filosofia en un poble
Pigem Jutglar, Jovita
Matèries:   Filosofia - Ensenyament
Mots clau: filosofia, poble, didàctica, competències, implementació, llibertat, innovació.
Keywords: philosophy, town, didactics, competences, implementation, freedom, innovation.

P. 377-382
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Simposi Platònic

Serietat i broma en l'escena del Gorgias
Casasampera, Jordi
Matèries:   Plató - Crítica i interpretació
Retòrica
Càl·licles. Gòrgias
Mots clau: Plató, Gòrgias, retòrica.
Keywords: Plato, Gorgias, rhetoric.

P. 385-393
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Μεταξύ en Plató: l'enamorament de Sòcrates
Pablo Martínez, Amanda de
Matèries:   Plató. Convit
Hermenèutica
Mots clau: μεταξύ, Diotima, Eros, Sòcrates, Plató, hermenèutica, platonisme.
Keywords: μεταξύ, Diotima, Eros, Socrates, Plato, hermeneutics, Platonism.

P. 395-400
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gli uomini, i pesci i prigionieri: la rappresntazione della condizione umana nel mito finale del Fedone e nell'immagine della caverna della Reppublica
Ferrari, Alessia
Matèries:   Plató. Fedó
Plató. República
Mots clau: ó, mite, més enllà, estructura, caverna.
Keywords: Plato, myth, afterlife, structure, cave.

P. 401-410
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sòcrates i el coratge de la solitud
Gili, Edgar
Matèries:   Sòcrates - Crítica i interpretació
Filosofia - Història
Solitud
Mots clau: Sòcrates, coratge, solitud, filosofia, història.
Keywords: Socrates, courage, solitude, philosophy, history.

P. 411-417
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els joves que vaguen i el consell dels grans absents: o de la crisi educativa a l'Atenes clàssica en la figura dramàtica del Protàgoras de Plató
Pascual Martín, Àngel
Matèries:   Plató. Protàgoras
Mots clau: Plató, Protàgoras, educació política, crisi educativa, Atenes.
Keywords: Plato, Protagoras, political education, educational crisis, Athens.

P. 419-427
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Parem l'orella a l'entremig: les elements sonors no discursius del Convit
Suriol, Adriana
Matèries:   Plató. Convit
Sòcrates - Crítica i interpretació
Mots clau: Alcibíades, Aristòfanes, Convit, harmonia, ironia, silenci, singlot, so, Sòcrates, soroll, terrabastall.
Keywords: Alcibiades, Aristophanes, commotion, harmony, hiccup, irony, noise, silence, sound, Socrates, Symposium.

P. 429-437
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Silencis que parlen: el revestiment dramàtic en el Fileb de Plató
Torres Morales, Bernat
Matèries:   Plató. Fileb
Fenomenologia
Silenci
Plaer
Mots clau: Plató, Fileb, fenomenologia dramàtica, silenci, plaer, dolor, racionalitat.
Keywords: Plato, Philebus, phenomenology, drama, silence, pleasure, pain, rationality.

P. 439-447
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Simposi Transmissió des del Pensament Filosòfic Femení

Diotima de Mantinea: eròtica i filosofia en la tradició del pensament femení
Rabassó, Georgina
Matèries:   Plató. Convit
Filosofia - Història
Mots clau: filòsofes, eròtica, història de la filosofia, branques de la filosofia.
Keywords: women philosophers, erotics, history of philosophy, branches of philosophy.

P. 451-460
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Anneliese Maier i el debat sobre l'estatut científic de la filosofia natural del segle XIV: una aproximació a la seva concepció de la historiografia del pensament
Clua Torres, Martí
Matèries:   Duhem, Pierre - Crítica i interpretació
Maier, Anneliese - Crítica i interpretació
Filosofia - HIstòria - S. XIV
Historiografia
Mots clau: Anneliese Maier, historiografia, Pierre Duhem, filosofia natural del segle xiv, impetus.
Keywords: Anneliese Maier, historiography, Pierre Duhem, 14th century natural philosophy, impetus.

P. 461-470
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Una aproximació a la filosofia política de Simone Weil
Matheu Ribera, Pau
Matèries:   Weil, Simone - Crítica i interpretació
Mots clau: Simone Weil, revolució, lluita de classes, opressió, lluita pel poder.
Keywords: Simone Weil, revolution, class struggle, oppression, struggle for power.

P. 471-478
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La tradició després de la ruptura del fil de la tradició: una aproximació des de Hannah Arendt
Straehle, Edgar
Matèries:   Arendt, Hannah - Crítica i interpretació
Mots clau: Hannah Arendt, tradició, memòria, museus.
Keywords: Hannah Arendt, tradition, memory, museums.

P. 479-486
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Actuar políticament entre tradició i transmissió
Fantauzzi, Stefania
Matèries:   Arendt, Hannah - Crítica i interpretació
Jueus - Història
Mots clau: Hannah Arendt, història jueva, tradició oculta, transmissió, reconstrucció.
Keywords: Hannah Arendt, Jewish history, hidden tradition, transmission, reconstruction.

P. 487-496
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

No temem Virginia Woolf: l'assassinat de l'Àngel de la Llar
Pétri, Hypatia
Matèries:   Woolf, Virginia. Professions per a dones
Feminisme
Mots clau: Virginia Woolf, Maria Aurèlia Capmany, Virginie Despentes, Àngel de la Llar, feminisme, escriptura, educació, alliberament sexual, espai privat, espai públic, dones, transmissió.
Keywords: Virginia Woolf, Maria Aurèlia Capmany, Virginie Despentes, Angel of the House, feminism, writing, education, sexual liberation, private space, public space, women, transmission.

P. 497-503
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

De Beauvoir a Lacan: l'anàlisi de Françoise Collin d'un rencontre omès
Hoogeveen, Teresa
Matèries:   Beauvoir, Simone de - Crítica i interpretació
Collin, Françoise - Crítica i interpretació
Lacan, Jacques - Crítica i interpretació
Mots clau: Françoise Collin, Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, transmissió, llegat de les dones.
Keywords: Françoise Collin, Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, transmission, women legacy.

P. 505-514
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Andorra Carolíngia i actual

El xoc cultural del món carolingi amb el visigot: el cas d'Urgell
Miró i Tuset, Climent
Matèries:   Carolingis
Catalunya - Història - 415-718, Visigots

P. 517-527
Citació bibliogràfica Text completText complet

Filosofia de l'educació en la formació inicial de mestres a la Universitat d'Andorra
Monné i Bellmunt, Alexandra
Matèries:   Filosofia - Ensenyament - Andorra
Mestres - Formació - Andorra

P. 529-535
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reflexions al voltant de la sostenibilitat a Andorra
Fonolleda i Riberaygua, Marta
Matèries:   Desenvolupament sostenible - Andorra

P. 537-545
Citació bibliogràfica Text completText complet

Programa

Programa del Cinquè Congrés Català de Filosofia, 20-22 juny 2019 (Canillo, Andorra)

P. 547-552
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària