IEC Portal de publicacions r

Referència: 66742


Actes del Divuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes [Recurs electrònic] : Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018 / a cura d'Oana-Dana Balaş i Xavier Montoliu Pauli

Data d'edició: 2021
Descripció física: 428 p. : map. i gràf.
Entitats: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC)
Institut d'Estudis Catalans. Publicacions generals
ISBN: 978-84-9965-590-1
Editorial: IEC [coedició amb] : Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes : Universitat de Bucarest

Obra digital
Índex  

Altres


Conferència magistral d'inauguració

Les traduccions del català al romanès - Rierols que porten històries per explicar la història
Balacciu Matei, Jana
Matèries:   Literatura catalana - Traduccions al romanès

P. 13-19
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Conferència magistral de clausura

Com s'expressa la possessió en l'Atles Lingüístic del Domini Català
Pons i Griera, Lídia
Matèries:   Veny i Clar, Joan. Atles lingüístic del domini català
Català - Possessius
Gramàtica comparada i general - Possessius
Mots clau: lingüística descriptiva, català, morfologia, possessius, referència
Keywords: descriptive linguistics, Catalan, morphology, possessives, reference

P. 23-45
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Conferències plenàries

D'on venen i cap a on van les conjuncions causals?
Pérez Saldanya, Manuel
Matèries:   Català - Conjuncions
Llengües romàniques - Gramàtica comparada
Mots clau: conjuncions causals, gramaticalització, reanàlisi, llengües romàniques, estructura informativa
Keywords: causal conjunctions, grammaticalization, reanalysis, Romance languages, informative structure

P. 47-65
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Tríptic de traducció: Víctor Català, Salvador Espriu i Carme Riera
Ardolino, Francesco
Matèries:   Català, Víctor (Albert i Paradís, Caterina)
Espriu i Castelló, Salvador
Riera, Carme
Literatura catalana - Traduccions
Mots clau: Víctor Català, Salvador Espriu, Carme Riera, traducció literària del català, recepció literària, literatura catalana del segle XX
Keywords: Víctor Català, Salvador Espriu, Carme Riera, literary translation from Catalan, literary reception, 20th century Catalan literature

P. 67-78
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Traductors de confiança o la confiança dels traductors i editors de postguerra
Bacardí i Tomàs, Montserrat
Matèries:   Traductors
Literatura catalana - Traduccions
Traducció i interpretació - Catalunya - S. XX
Mots clau: Traducció catalana contemporània, postguerra, franquisme, Fundació Bernat Metge, Selecta, Proa, Carles Riba, Josep M. Cruzet, Joan B. Cendrós, Joan Oliver, Jordi Arbonès
Keywords: Contemporary Catalan Translation, Post-War Period, Francoism, Fundació Bernat Metge, Selecta, Proa, Carles Riba, Josep M. Cruzet, Joan B. Cendrós, Joan Oliver, Jordi Arbonès

P. 80-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

1. El català entre les llengües romàniques

Convergències i divergències en l'ús de les partícules discursives
Brumme, Jenny ; Schmid, Beatrice
Matèries:   Solana, Teresa. Un crim imperfecte - Traduccions
Anàlisi del discurs literari
Mots clau: convergències i divergències romàniques, marcadors discursius, preguntes confirmatòries, reformulació, connectors parentètics
Keywords: convergences and divergences in Romance languages, discourse markers, question tags, reformulation, parenthetic markers

P. 96-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Variació i norma en els clítics de datiu de 3a persona
Fábregas, Antonio ; Cabré i Monné, Teresa
Matèries:   Català - Normativa
Català - Clítics
Mots clau: clítics, datiu, locatiu, combinacions de clítics, normativa
Keywords: clitics, dative, locative, clitic combinations, preceptive regulations

P. 110-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

La perífrasi d'iteració verbal en romànic i especialment en català
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Català - Gramàtica
Mots clau: gramàtica catalana, normativa catalana, perífrasis d’iteració verbal, iteració verbal en romànic
Keywords: Catalan grammar, prescriptive grammar, periphrasis of verbal iteration, verbal iteration in Romance languages

P. 120-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Els verbs d'àpats en català i en les llengües romàniques
Cremades i Cortiella, Elga ; Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Català - Verb
Mots clau: català, llengües romàniques, sintaxi verbal, transitivitat, verbs d’àpats
Keywords: Catalan, Roman languages, verb syntax, transitivity, verbs of eating

P. 134-146
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Justícia, brutícia. Aproximació als refranys mínims catalans i romanesos
Fontana i Tous, Joan
Matèries:   Proverbis catalans
Proverbis romanesos
Mots clau: refranys mínims, paremiologia, català, romanès
Keywords: Minimal proverbs, Paremiology, Catalan, Romanian

P. 148-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

El nom de la llengua i la identitat nacional a banda i banda de la frontera administrativa. Algunes conclusions a la Franja
Gràcia Damas, Annabel
Matèries:   Fronteres lingüístiques - Catalunya
Català - Franja de Ponent
Sociolingüística - Franja de Ponent (Aragó)
Mots clau: nom de la llengua, identitat nacional, frontera administrativa, Franja
Keywords: name of the language, national identity, administrative frontier, west boundary

P. 165-173
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

La jerarquia de l'idioma: Lluís d'Averçó, una visió catalana des de l'edat mitjana
Grínina, Elena
Matèries:   Averçó, Lluís d' - Crítica i interpretació
Filologia moderna
Mots clau: tractats de la «Gaya ciència», lletra, dicció, oració, sentència, català, Lluís d’Averçó, «Torcimany»
Keywords: treatises «gay science», letter, word, sentence, énoncé (utterance), Catalan, Lluís d’Averçó, «Torcimany»

P. 175-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Analogies lexicals i semàntiques entre el romanès i el català
Morcov, Mihaela-Mariana
Matèries:   Català - Etimologia
Romanès - Etimologia
Semàntica
Mots clau: ètim, etimologia, evolució semàntica, dialecte, àrea dialectal, locució
Keywords: etymon, etymology, semantic evolution, dialect, area, expression

P. 183-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Verbs parasintètics en català i altres llegües romàniques
Szijj, Ildikó
Matèries:   Català - Verb
Llengües romàniques - Gramàtica comparada
Mots clau: parasíntesi, comparació català-castellà / portuguès / francès / italià / romanès, prefixos a- i en-
Keywords: parasynthesis, comparison with Spanish / Portuguese / French / Italian / Romanian, a- and en- prefixes

P. 194-202
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

2. Clàssics de la literatura universal a la literatura catalana

La petjada dels trobadors en la narrativa catalana del segle XIV: les noves rimades del Cançoner Aguiló
Danés Sanz, Laia
Matèries:   Cançoner Aguiló
Mots clau: narrativa en vers occitanocatalana, novas, noves rimades, Cançoner Aguiló, cançoner català E
Keywords: Occitan-Catalan verse-narrative, Occitan novas, Occitan-Catalan noves rimades, Cançoner Aguiló, the Catalan songbook E

P. 206-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Primera recepció de l'obra de Mircea Cărtărescu al sistema literari català. Materials de treball
Diz Villanueva, Alba ; Ribera Llopis, Joan Miquel
Matèries:  
rtă
rescu, Mircea - Crítica i interpretació
Mots clau: relacions literàries catalano-romaneses, Mircea Cărtărescu, recepció i paradigma catalans, toponímia urbana
Keywords: Catalan-Romanian literary relations, Mircea Cărtărescu, Catalan reception and paradigm, urban toponymy

P. 215-227
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

La tradició manuscrita de la narrativa en vers occitana: elements per replantejar l'anàlisi del gènere
Gallegos Ambel, Laura
Matèries:   Literatura occitana medieval - Història i crítica
Literatura occitana medieval - Manuscrits
Mots clau: narrativa en vers, Occitània, Catalunya, noves rimades, manuscrits, literatura medieval
Keywords: verse narrative, Occitania, Catalonia, noves rimades, manuscripts, medieval literature

P. 229-235
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Beckett a Catalunya. El primer muntatge d'En attendant Godot (1956)
Gallén Miret, Enric
Matèries:   Beckett, Samuel. En attendant Godot
Mots clau: Samuel Beckett, En attendant Godot, Catalunya, Barcelona, escena catalana
Keywords: Samuel Beckett, En attendant Godot, Catalonia, Barcelona, Catalan Theatre

P. 237-245
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Apunts sobre la recepció a Catalunya de la novel·la de fulletó francesa del dinou
Hernández, Pau Joan
Matèries:   Novel·la de fulletó - Catalunya
Novel·la de fulletó - França - S. XIX
Mots clau: fulletó, literatura popular, tipus urbans, recepció
Keywords: brochure, popular literature, urban types, reception

P. 247-254
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Personatges i escenaris de la tradició bíblica en la poesia de Francesc Fontanella
Mortreux Soley, Sara
Matèries:   Fontanella i Garraver, Francesc - Crítica i interpretació
Mots clau: Fontanella, Barroc, Bíblia, Antic Testament, religió
Keywords: Fontanella, Baroque, Bible, Old Testament, religion

P. 256-262
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Clàssics de la literatura universal en el teatre català contemporani
Orazi, Veronica
Matèries:   Teatre català - S. XX-XXI
Sales i Vallès, Joan - Crítica i interpretació
Benet i Jornet, Josep Maria
Mots clau: Teatre català contemporani, òpera, teatre de titelles, Joan Sales, Josep Maria Benet i Jornet, Comediants, La Fura dels Baus, Dagoll Dagom, Álex Rigola
Keywords: Catalan Contemporary Drama, Opera, Puppet Theatre, Joan Sales, Josep Maria Benet i Jornet, Comediants, La Fura dels Baus, Dagoll Dagom, Álex Rigola

P. 264-273
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Les al·lusions a l'obra de T. S. Eliot en el poema Nabí de Josep Carner
Serra, Margalit
Matèries:   Carner, Josep. Nabí - Crítica textual
Eliot, Thomas Stearns - Influència
Mots clau: Carner, Eliot, Nabí, poesia, poema, influència, aŀlusió, diàleg, tradició, creació
Keywords: Carner, Eliot, Nabí, poetry, poem, influence, allusion, dialogue, tradition, creation

P. 275-284
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

El proemi al llibre III del Curial, les muses i el context italià de la novel·la
Soler Molina, Abel
Matèries:   Curial e Güelfa - Crítica i interpretació
Àvalos, Enyego d'
Literatura catalana medieval
Mots clau: Literatura catalana medieval, Curial e Güelfa, Enyego d’Àvalos, les Muses
Keywords: Medieval Catalan Literature, Curial e Güelfa, Enyego d’Àvalos, the Muses

P. 286-295
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Els clàssics de la literatura universal en els clàssics de la literatura infantil i juvenil catalana: la construcció d'un imaginari propi
Valriu Llinàs, Caterina
Matèries:   Folch i Torres, Josep Maria - Crítica i interpretació
Riba i Bracons, Carles - Crítica textual
Literatura infantil
Literatura juvenil
Mots clau: literatura infantil i juvenil catalana, clàssics literatura universal, Josep M. Folch i Torres, Carles Riba
Keywords: Catalan children’s and young people’s literature, classics of universal literature, Josep M. Folch i Torres, Carles Riba

P. 297-306
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Clàssics i mitologia en la literatura popular mallorquina: el relat d'"El purgatori d'Ariant"
Vibot Railakari, Tomàs
Matèries:   Literatura popular - Mallorca
Mitologia clàssica en la literatura
Martorell Bennàssar, Ramon. El Purgatori d'Ariant
Mots clau: llegendari, Mallorca, serra de Tramuntana, clàssics, mitologia, Dant, Divina Comèdia
Keywords: legendary, Mallorca, Serra de Tramuntana, classics, mythology, Dante, Divine Comedy

P. 308-316
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

3. Els traductors del català i al català com a prescriptors

La tria lèxica d'Enric Valor en la traducció de L'ingénu de F. M. Arouet (Voltaire)
Cerdà Mollà, Francesca
Matèries:   Valor, Enric
Voltaire. L'Ingénu - Traduccions al català
Mots clau: Enric Valor, models de llengua literària, català, País Valencià, traducció literària, lèxic
Keywords: Enric Valor, literary language models, Catalan, Valencian Country, literary translation, lexicon

P. 320-329
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Xavier Romeu (1941-1983), traductor d'obres de teatre contemporani, entre el reconeixement i el silenci interessat
Conca, Maria ; Guia i Marín, Josep
Matèries:   Romeu i Juvé, Xavier
Teatre - Traducció
Mots clau: teatre contemporani, traducció catalana, Xavier Romeu, crítica teatral, representació, edició, plagi
Keywords: Contemporary theater, Catalan translation, Xavier Romeu, Theatrical criticism, Representation, Edition, Plagiarism

P. 331-342
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Les traduccions de Xavier Benguerel: l'enllaç amb les memòries literàries
Cortés i Orts, Carles
Matèries:   Benguerel, Xavier - Crítica i interpretació
Traductors
Traducció - Catalunya - S. XX
Mots clau: traducció, poesia, narrativa catalana, exili
Keywords: translation, poetry, Catalan narrative, exile

P. 344-352
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Rússia i Catalunya: traduccions literàries i l'ensenyament de la literatura catalana
Denisenko, Galina
Matèries:   Literatura catalana - Ensenyament - Rússia
Literatura catalana - Traduccions al rus
Mots clau: traducció dels textos literaris en català al rus, vincles culturals, l’ensenyament de la literatura catalana a Rússia
Keywords: literary translations from Catalan into Russian, cultural ties, teaching Catalan literature in Russia

P. 354-359
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

La veu del traductor en la traducció dels culturemes a Les veus del Pamano de Jaume Cabré
Moţoc, Diana
Matèries:   Cabré i Fabré, Jaume. Les veus del Pamano
Mots clau: traducció, transferència cultural, culturema, Jaume Cabré, Les veus del Pamano
Keywords: translation, cultural transfer, cultural terms, Jaume Cabré, Les veus del Pamano

P. 361-374
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Verdaguer en italià i en occità: dues traduccions i una dedicatòria inèdites
Roca Ricart, Rafael
Matèries:   Verdaguer, Jacint - Traduccions
Mots clau: Jacint Verdaguer, Francesc Matheu, Enrico Cardona, Carles de Tourtoulon, Justí Pepratx, traducció
Keywords: Jacint Verdaguer, Francesc Matheu, Enrico Cardona, Carles de Tourtoulon, Justí Pepratx, translation

P. 376-387
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

4. Didàctica del català com a llengua estrangera i noves tecnologies

El projecte Magrana i la literatura híbrida a l'ensenyament secundari
Caballeria Ferrer, Sílvia ; Codina Contijoch, Carme
Matèries:   Literatura catalana - Ensenyament secundari
Mots clau: educació, tecnologia, literatura, clàssics, hibridació, transmèdia
Keywords: education, technology, literature, classics, hybridization, transmedia

P. 391-399
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Valors de la literatura en l'estudi de la llengua. Experiències d'un curs de traducció poètica
Nadal Pasqual, Cèlia
Matèries:   Poesia - Traducció
Català - Ensenyament
Mots clau: didàctica del català, TIC, traducció poètica, llengües romàniques, creativitat
Keywords: teaching of Catalan, TIC, poetic translation, Romance languages, creativity

P. 401-406
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Els trobadors a l'aula
Navàs Farré, Marina
Matèries:   Literatura catalana - Ensenyament
Trobadors - Ensenyament
Literatura catalana medieval
Mots clau: trobadors, unitat didàctica, cultura occitano-catalana, literatura catalana medieval, occità, CLE
Keywords: troubadours, didactics, Catalan medieval literature, Occitan medieval culture, CLE

P. 408-419
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Aprenentatge puntual del català a través de la intercomprensió i de la traducció audiovisual. Un exemple de bones pràctiques
Varga, Cristina
Matèries:   Traducció audiovisual
Català - Ensenyament
Mots clau: Clipflair, català com a llengua estrangera, traducció audiovisual, plataforma virtual d’aprenentatge, unitats didàctiques, intercomprensió en les llengües romàniques
Keywords: Clipflair, Catalan as foreign language, audiovisual translation, web-based learning platform, didactic units, intercomprehension in Romance languages

P. 421-428
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text complet Text complet

Altres


Dades de l´usuari/ària