IEC Portal de publicacions r


Referència: 67144
Quaderns agrarisVolum: 50 : juny 2021 : Número especial : Aigua i agricultura
Data d´edició: 2021
ISSN (format paper): 0213-0319
ISSN (format digital): 2013-9780
Descripció física: 185 p. ; il·l. ; 21 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

AltresArticles

Els regadius a Catalunya: una introducció a la seva evolució històrica i territorial fina a inicis del segle XXI
Pavón Gamero, David
Matèries:   Conreus de regadiu - Catalunya
Regatge - Catalunya
Mots clau: regadius, irrigació, obra hidràulica, Catalunya.
Keywords: irrigated land, irrigation, hydraulic works, Catalonia.
Palabras clave: regadíos, irrigación, obra hidráulica, Cataluña.

P. 13-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recursos i demandes d'aigua a Catalunya
Borràs Calvo, Gabriel
Matèries:   Aigua - Abastament - Catalunya
Canvis climàtics - Catalunya
Agricultura - Aspectes ambientals
Mots clau: aigua, agricultura, canvi climàtic.
Keywords: water, agriculture, climate change.
Palabras clave: agua, agricultura, cambio climático.

P. 43-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aigua i producció d'aliments. Per què els cultius necessiten aigua?
Girona, Joan ; Villar, Josep M.
Matèries:   Aigua - Abastament - Catalunya
Aliments - Abastament - Catalunya
Fotosíntesi
Fisiologia vegetal
Mots clau: aigua, producció d’aliments, fisiologia vegetal, potencial hídric, fotosíntesi, transpiració, sensibilitat estacional al dèficit hídric.
Keywords: water, food production, plant physiology, water potential, photosynthesis, transpiration, seasonal sensitivity to water deficit.
Palabras clave: agua, producción de alimentos, fisiología vegetal, potencial hídrico, fotosíntesis, transpiración, sensibilidad estacional al déficit hídrico.

P. 59-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La gestió de l'aigua als secans en un escenari d'incertesa pel canvi climàtic
Savé, Robert ; Comino, David ; Herralde, Felicidad de ; Cantero Martínez, Carlos
Matèries:   Conreus de secà
Canvis climàtics
Aigua - Abastament - Catalunya
Mots clau: cultius de secà, necessitats hídriques, aigües subterrànies, maneig del sòl, adaptació.
Keywords: rainfed crops, water requirements, groundwater, soil management, adaptation.
Palabras clave: cultivos de secano, necesidades hídricas, aguas subterráneas, manejo del suelo, adaptación.

P. 87-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Tecnologies digitals de suport al reg: sensors, teledetecció i sistemes de presa de decisions
Casadesús, Jaume ; Bellvert, Joaquim
Matèries:   Conreus de regadiu - Catalunya
Aigües subterrànies
Regatge
Mots clau: remarca la importància d’emmarcar les dosificacions diàries dins d’una estratègia de conjunt per a tota la campanya de reg. Finalment, l’article apunta les perspectives de futur del reg de precisió en el context tecnològic actual.
Keywords: irrigation, precision agriculture, precision irrigation, sensors, remote sensing, digitalization.
Palabras clave: riego, agricultura de precisión, riego de precisión, sensores, teledetección, digitalización.

P. 109-125
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Agrofòrum

Importància estratègica del regadiu a Catalunya. Innovació i casos d'èxit
Sisquella, Maite ; Reguant, Francesc
Matèries:   Conreus de regadiu - Catalunya
Canvis climàtics - Catalunya
Desenvolupament sostenible - Catalunya
Mots clau: modernització del regadiu, agricultura de precisió, desenvolupament rural, autosuficiència alimentària, sostenibilitat, canvi climàtic.
Keywords: modernization of irrigation, precision agriculture, rural development, food self-sufficiency, sustainability, climate change.
Palabras clave: modernización del regadío, agricultura de precisión, desarrollo rural, autosuficiencia alimentaria, sostenibilidad, cambio climático.

P. 129-147
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Reptes actuals i futurs de les comunitats de regants
Servià, Ignasi
Matèries:   Conreus de regadiu - Catalunya
Regatge - Catalunya
Mots clau: comunitat de regants, gestió de l’aigua de reg, producció d’aliments, modernització i transformació de regadius, millora de l’eficiència, transformació ecològica i digital.
Keywords: irrigation community, irrigation water management, food production, modernization and irrigation transformation, efficiency improvement, ecological and digital transformation.
Palabras clave: comunidad de regantes, gestión del agua de riego, producción de alimentos, modernización y transformación de regadíos, mejora de la eficiencia, transformación ecológica y digital.

P. 149-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Una nota sobre l'agricultura catalana en temps de la pandèmia provocada per la COVID-19
Rosell i Foxà, Jordi
Matèries:   Pandèmia de COVID-19, 2020- - Catalunya - Aspectes ambientals
Pandèmia de COVID-19, 2020- - Catalunya - Aspectes econòmics
Agricultura - Catalunya - S. XXI
Mots clau: agricultura catalana, pandèmia provocada per la COVID-19, xoc de demanda, xoc d’oferta, resistència, resiliència, autoabastament, sobirania alimentària, proximitat, reforma PAC.
Keywords: Catalan agriculture, COVID-19 pandemic, demand shock, supply shock, resistance, resilience, self-sufficiency, food sovereignty, proximity, CAP reform.
Palabras clave: agricultura catalana, pandemia provocada por la COVID-19, choque de demanda, choque de oferta, resistencia, resiliencia, autoabastecimiento, soberanía alimentaria, proximidad, reforma PAC.

P. 165-178
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària