IEC Portal de publicacions r


Referència: 67962
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaEnllaç: ISSUU
Volum: 91 - 92 : 2021
Data d´edició: 2021
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 210 p. : gràf. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Articles

El tratamiento de la migración en los contextos fronterizos de Estados Unidos-México y Ceuta y Melilla por la prensa española
Amado Acedo, Alexander ; Trillo Santamaría, Juan Manuel ; Paül i Carril, Valerià
Matèries:   Premsa - Espanya - S. XXI
Espanya - Emigració i immigració
Marroc - Emigració i immigració
Estats Units - Emigració i immigració
Mèxic - Emigració i immigració
Mots clau: Fronteres, immigració, premsa, narratives, alteritat.
Keywords: Borders, immigration, press, narratives, otherness.
Palabras clave: Fronteras, inmigración, prensa, narrativas, alteridad.

P. 9-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Mobilitat urbana i qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de València
Arechavala Roé, Francesc
Matèries:   Mobilitat residencial - València (País Valencià : Àrea metropolitana)
Aire - Contaminació
Mots clau: Àrea metropolitana de València, mobilitat urbana, qualitat de l’aire, contaminants atmosfèrics, governança.
Keywords: Metropolitan area of València, urban mobility, air quality, air pollutants, governance.
Palabras clave: Área metropolitana de València, movilidad urbana, calidad del aire, contaminación atmosférica, gobernanza.

P. 33-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Relació entre calor i mortalitat a la ciutat de Barcelona mitjançant l'anàlisi de condicions tèrmiques i termohigromètriques
Vilar Bonet, Francesc
Matèries:   Mortalitat - Barcelona
Temperatura - Efectes fisiològics
Calor - Efectes fisiològics
Calor - Barcelona
Mots clau: Humidex, temperatura, mortalitat, Barcelona, correlació, regressió polinòmica.
Keywords: Humidex, temperature, mortality, Barcelona, correlation, polynomial regression.
Palabras clave: Humidex, temperatura, mortalidad, Barcelona, correlación, regresión polinómica.

P. 75-96
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El turisme en temps de pandèmia: impactes, mesures i reptes per Catalunya
Anton i Clavé, Salvador ; Cànoves Valiente, Gemma ; López i Palomeque, Francesc ; Casellas, Antònia
Matèries:   Pandèmia de COVID-19, 2020- - Catalunya - Aspectes econòmics
Turisme - Catalunya
Mots clau: desenvolupament local, turisme, política pública, COVID-19.
Keywords: local development, tourism, public policy, COVID-19.
Palabras clave: desarrollo local, turismo, política pública, COVID-19

P. 99-115
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El component territorial de la transició energètica a Catalunya
López Redondo, Joan
Matèries:   Energies renovables - Catalunya
Mots clau: transició energètica, energies renovables, parcs eòlics, parcs fotovoltaics, autoconsum.
Keywords: energy transition, renewable energy, wind farms, solar farms, autoproducers.
Palabras clave: transición energética, energías renovables, parques eólicos, parques fotovoltaicos, autoconsumo..

P. 117-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'educació geogràfica al currículum de secundària a Catalunya: interculturalitat, sostenibilitat i justícia social
Ruiz Conesa, Sonia
Matèries:   Geografia - Ensenyament secundari - Catalunya
Mots clau: currículum competencial, didàctica, departaments, associacions geogràfiques, emergència climàtica.
Keywords: competencies-based curriculum, didactics, departments, geographical associations, environmental emergency.
Palabras clave: currículum competencial, didáctica, departamentos, asociaciones geográficas, emergencia climática.

P. 143-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació

Els Països Catalans als textos grecs de Ptolemeu. Assaig de reconstrucció
Rosselló i Verger, Vicenç M.
Matèries:   Toponímia - Països Catalans
Ptolemeu, Claudi
Mots clau: Ptolomeu, toponímia, Països Catalans.
Keywords: Ptolomy, toponymy, Hispania.
Palabras clave: Ptolomeo, toponimia, Hispania.

P. 153-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes

Josep Oliveras i Samitier (2019). L'aventura de PortAventura. L'evolució i l'impacte del Parc Temàtic. Tarragona: Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili; 98), 488 p.
Muro Morales, José Ignacio
Matèries:   Geografia - Catalunya - Ressenyes de llibres

P. 167-170
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Crònica de la sortida d'estudi a Balaguer-Camarasa
Oliveras i Samitier, Josep
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats

P. 173-180
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'aportació de la documentació d'Horacio Capel a la Societat Catalana de Geografia i la seva catalogació i conservació a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Giménez i Capdevila, Rafael

P. 181-186
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acta de l'Assemblea General Ordinària anual de la Societat Catalana de Geografia, 6 d'octubre del 2021
Farguell Pérez, Joaquim ; Oliveras i Samitier, Josep
Matèries:   Societat Catalana de Geografia. Assemblea General - Actes

P. 187-196
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria de les activitats realitzades per la Societat Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans) durant el curs 2020-2021
Farguell Pérez, Joaquim ; Giménez i Capdevila, Rafael
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Memòries

P. 197-204
Citació bibliogràfica Text completText complet

informació per als autors i autores

P. 205-210
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària