IEC Portal de publicacions r


Referència: 68923
Treballs de sociolingüística catalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 32 : Juliol 2022 : L'avaluació de les polítiques lingüístiques
Data d´edició: 2022
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 358 p. gràf. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

AltresSecció monogràfica: L'avaluació de les polítiques lingüístiques

El català a les aules: avaluació de les propostes de política lingüística educativa dels partits polítics a Catalunya (2019-2021)
Pena-Tarradelles, Joan ; Bernal i Gallén, Elisenda
Matèries:   Catalunya - Política lingüística - 2019-2021
Català en l'ensenyament - Catalunya - 2019-2021
Mots clau: anàlisi de polítiques lingüístiques, planificació lingüística, escola en català, model de conjunció en català.
Keywords: analysis of language policies, language planning, schooling in Catalan, Catalan conjunction model.

P. 17-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'avaluació de la inclusió de lèxic LGTBI al Diccionari de la llengua catalana
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Diccionari de la Llengua Catalana (Institut d'Estudis Catalans)
Minories sexuals - Obres terminològiques
Mots clau: avaluació de polítiques lingüístiques, avaluació de planificació de corpus, avaluació de planificació lexicogràfica, avaluació de planificació terminològica, Diccionari de la llengua catalana, eficàcia, eficiència, equitat, Institut d’Estudis Catalans, rellevància, vocabulari LGTBI.
Keywords: language policy evaluation, corpus planning evaluation, lexicographic planning evaluation, terminology planning evaluation, Diccionari de la llengua catalana, effectiveness, efficiency, fairness, Institut d’Estudis Catalans, relevance, LGTBI vocabulary.

P. 33-51
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El multilingüisme: una qüestió d'Estat? L'avaluació de la política lingüística de l'Estat espanyol a través del concepte disponibilitat lingüística
Climent-Ferrando, Vicent
Matèries:   Multilingüisme - Espanya
Espanya - Política lingüística
Mots clau: política lingüística pública, disponibilitat lingüística, multilingüisme, Estat espanyol, llengües territorials, llengües minoritàries.
Keywords: public language policy, language availability, multilingualism, Spain, regional languages, minority languages.

P. 53-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La política lingüística a la Federació Russa (1991-2021)
Cabal Guarro, Miquel
Matèries:   Rússia (Federació) - Política lingüística - 1991-2021
Minories lingüístiques - Rússia (Federació)
Mots clau: Federació Russa, política lingüística, llengua estatal, russificació, minories nacionals, llengües en l’educació.
Keywords: Russian Federation, language policy, state language, Russification, national minorities, languages in education.

P. 81-103
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Avaluació qualitativa de polítiques lingüístiques: el cas de la cohabitació de sistemes escolars a Andorra
Jiménez Salcedo, Juan
Matèries:   Andorra - Política lingüística
Català en l'ensenyament - Andorra
Mots clau: Andorra, política lingüística, sistemes escolars, adquisició del català.
Keywords: Andorra, language policy, school systems, Catalan language acquisition.

P. 105-119
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Genolectes, gramolectes i politolectes: una tipologia de les llengües no estatals d'Europa
Radatz, Hans-Ingo
Matèries:   Minories lingüístiques
Sociolingüística - Europa Occidental
Mots clau: llengües no estatals, llengües regionals, tipologia sociolingüística, politolecte, Europa occidental.
Keywords: stateless languages, regional languages, sociolinguistic typology, politolect, Western Europe.

P. 121-135
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Construir el futur de la llengua catalana. Un enfocament global
Marí i Mayans, Isidor
Matèries:   Llenguatge i llengües - Variació
Català - Ús - S. XXI
Catalunya - Política lingüística
Mots clau: llengua catalana, diversitat lingüística, llengua amenaçada, ús lingüístic interpersonal, política lingüística institucional.
Keywords: Catalan language, linguistic diversity, endangered language, interpersonal linguistic behavior, institutional language policy.

P. 137-163
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Language policies and pedagogical practices in Catalonia and Quebec
Kotsoni, Zoi
Matèries:   Catalunya - Política lingüística
Quebec (Canadà : Província) - Política lingüística
Bilingüisme
Mots clau: política lingüística, bilingüisme, Catalunya, Quebec.
Keywords: language policy, bilingualism, Catalonia, Quebec.

P. 165-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018)
Barceló-Boblijn, Lluís ; Jaume Martín, Catalina
Matèries:   Enquestes lingüístiques - Balears
Llenguatge de signes
Sords
Mots clau: persones sordes, llengua de signes, català, castellà, lectoescriptura, demolingüística.
Keywords: deaf people, sign language, Catalan, Spanish, literacy skills, demolinguistics.

P. 185-207
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La convergència lingüística a Catalunya abans de 1975 a partir de testimonis orals
Rosselló, Carles de ; Galindo Solé, Mireia ; Bernat i Baltrons, Francesc
Matèries:   Convergència lingüística - Catalunya - S. XX
Sociolingüística - Catalunya
Mots clau: convergència lingüística, norma, Catalunya, canvi sociolingüístic, testimonis orals.
Keywords: linguistic convergence, norm, Catalonia, sociolinguistic change, oral testimonies.

P. 209-223
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tries lingüístiques en un debat electoral: la lluita per l'anonimat lingüístic
Bargiela, Víctor
Matèries:   Ideologia lingüística
Debats electorals
Tria lingüística
Mots clau: tria lingüística, ideologia lingüística, llengua anònima, discurs polític.
Keywords: linguistic choice, linguistic ideology, anonymous language, political discourse.

P. 225-244
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Notes de recerca

El Sistema d'Indicadors Lingüístics: diagnòstic i avaluació en política lingüística
Bruguera Soler, Carla ; Ferret Baig, Anton ; Torrijos López, Anna
Matèries:   Indicadors lingüístics
Catalunya - Política lingüística
Mots clau: indicadors lingüístics, català, coneixements i usos lingüístics.
Keywords: language indicators, Catalan language, linguistic knowledge and practices.

P. 247-260
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes

Argenter, Joan A. ; Lüdtke, Jens (ed.) (2020). Manual of Catalan linguistics. Berlín: Boston: De Gruyter. 797 p.
Cremades, Elga
Matèries:   Català - Lingüística - Ressenyes de llibres

P. 263-166
Citació bibliogràfica Text completText complet

Junyent, M. Carme (2020). El futur del català depèn de tu. Barcelona: La Campana. 114 p.
Gandarillas, Marc
Matèries:   Català - Ressenyes de llibres

P. 267-270
Citació bibliogràfica Text completText complet

Alén Garabato, Carmen; Boyer, Henri (2020). Le marché et la langue occitane au vingt-et-unième siècle: microactes glottopolitiques contre substitution. Llemotges: Lambert Lucas. 144 p.
Carrera i Baiget, Aitor
Matèries:   Occità

P. 271-274
Citació bibliogràfica Text completText complet

Heller, Monica; Pietikäinen, Sari; Pujolar, Joan (ed.) (2018). Critical sociolingüístic research methods: Studying Language issues that matter. Nova York: Routledge. 208 p.
Sunyol, Andrea
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 275-278
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fleming, Kara; Ansaldo, Umberto (2020). Revivals, nationalism, and linguistic discrimination: Threatening languages. Londres; Nova York: Routledge. 138 p.
Comellas Casanova, Pere
Matèries:   Discriminació lingüística - Ressenyes de llibres

P. 279-282
Citació bibliogràfica Text completText complet

Block, David; Khan, Sarah (ed.) (2020). The secret life of English-medium instruction in higher education: Examining microphenomena in context. Londres: Routledge. 138 p.
Pastena, Andreana
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 283-286
Citació bibliogràfica Text completText complet

Martí-Badia, Andrià (2020). La consciència lingüística dels valencians (1854-1906). València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 316 p.
Mas i Miralles, Antoni
Matèries:   Consciència lingüística - Ressenyes de llibres

P. 287-291
Citació bibliogràfica Text completText complet

Comellas, Pere; Junyent, Carme (2020). Els colors de la neu: Les llengües, les persones i el món. Barcelona: Eumo. 160 p.
Baiget, Ester
Matèries:   Etnolingüística

P. 292-294
Citació bibliogràfica Text completText complet

Strubell, Michael (2021). Lying unity: How Spain uses fake news and disinformation to block Catalonia's independence. Wroclaw: Cookwood Press. 276 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Fake news

P. 295-296
Citació bibliogràfica Text completText complet

Martín Rojo, Luisa; Pujolar, Joan (coord.) (2020). Claves para entender el multilingüismo contemporáneo. Saragossa: Prensas de la Universidad de Zaragoza. 270 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Multilingüisme - Ressenyes de llibres

P. 297-298
Citació bibliogràfica Text completText complet

Poch Olivé, Dolors (ed.) (2016). El español en contacto con las otras lenguas peninsulares. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert. 362 p. Poch Olivé, Dolors (ed.) (2019). El español de Cataluña en los medios de comunicación. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert. 270 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Llengües en contacte - Espanya
Castellà - Mitjans de comunicació de massa - Espanya

P. 299-301
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gomà, Enric (ed.); Camps, Magí; Martín Lloret, Míriam; Ortega, Rudolf; Rodríguez Mariné, Maria; Solivellas, Ivan; Vidal, Pau (2021). Molt a favor: 57 propostes i un pacte per la llengua. Vic: Eumo.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 302-303
Citació bibliogràfica Text completText complet

Tomás Faci, Guillermo (2020). El aragonés medieval: Lengua y Estado en el reino de Aragón. Saragossa: Prensas de la Universidad de Zaragoza. 346 p. (Colección Humanidades; 153)
Sorolla Vidal, Natxo
Matèries:   Aragonès - Ressenyes de llibres

P. 304-307
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notes

Síntesi de les reflexions del cicle sobre el model lingüístic de l'educació obligatòria a Catalunya
Flors Mas, Avel·lí ; Nussbaum, Luci ; Sabaté Dalmau, Maria ; Solé i Sanosa, Mercè ; Trenchs-Parera, Mireia
Matèries:   Català - Ensenyament secundari - Catalunya
Català - Ensenyament primari

P. 311-329
Citació bibliogràfica Text completText complet


En record i en homenatge: Michael Silverstein (1945-2020)
Argenter i Giralt, Joan A.
Matèries:   Silverstein, Michael - Homenatges

P. 343-351
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria


Dades de l´usuari/ària