IEC Portal de publicacions r


Referència: 32182
Revista Catalana de Sociologia [Recurs electrònic] / [coordinació d'aquest número: Quim Casal]Volum: Núm. 22 : desembre 2007
Data d´edició: 2007
ISSN (format digital): 2013-5149
Descripció física: 51 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

AltresHistòria de la sociologia

La Sociologia de Catalunya : aproximació a una història
Bonal i Falgàs, Raimon
Matèries:   Sociologia - Catalunya - Història
Mots clau: història, sociologia, institucionalització, professionalització
Keywords: History sociology, institutionalization, professionalization
Palabras clave: historia, sociología, institucionalización, profesionalización

P. 3
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estat del benestar

Teoria social i estat del benestar
Sarasa i Urdiola, Sebastià ; Montagut, Maite
Matèries:   Ciències socials - Filosofia
Estat del benestar
Mots clau: estat del benestar, teoria social
Keywords: Welfare state, social theory
Palabras clave: estado del bienestar, teoría social

P. 4
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Avatars de la protecció social
Noguera, José Antonio ; Adelantado Gimeno, Josep
Matèries:   Benestar social - Història - S. XIX/XX
Estat del benestar
Seguretat social
Mots clau: protecció social, desigualtats socials, estat del benestar, desestatalització protecció social
Keywords: Social protection, social inequalities, welfare state, denationalisation social protection
Palabras clave: protección social, desigualdades sociales, estado del bienestar, desestatalización protección social

P. 4-5
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Migracions

La Incorporació d'immigrants a societats d'arribada
Herrera, Encarna
Matèries:   Integració social
Immigrants - Integració
Mots clau: integració dels immigrants, cultura d’origen, desigualtat social, societat arribada
Keywords: Integration of immigrants, culture of origin, social inequality, host society
Palabras clave: integración de los inmigrantes, cultura de origen, desigualdad social, sociedad llegada

P. 6
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Las Mujeres marroquíes en Cataluña: entre la transgresión y el cambio
Alcalde González-Torres, Ana Rosa ; García, Cristina ; Moreno, Raquel ; Ramírez, Marta
Matèries:   Dones immigrants - Catalunya - Aspectes socials
Dones - Marroc - Aspectes socials
Mots clau: dones immigrants, dones marroquines, rols de gènere, estratègies d?inserció sociocultural
Keywords: Immigrant women, Moroccan women, gender roles, sociocultural insertion strategies
Palabras clave: mujeres inmigrantes, mujeres marroquíes, roles de género, estrategias de inserción sociocultural

P. 6-7
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Moviments socials

Postmodernisme i moviments socials
Flecha Garcia, Ramon ; Sordé Martí, Teresa ; Godàs, Xavier
Matèries:   Moviments socials
Postmodernitat
Mots clau: moviments socials, postmodernisme, estratègia reflexiva postmoderna
Keywords: Social movements, postmodernism, postmodern reflexive strategy
Palabras clave: movimientos sociales, postmodernismo, estrategia reflexiva postmoderna

P. 7-8
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Desigualtat social

Classe, poder i privilegi a Catalunya
Giner i de San Julián, Salvador
Matèries:   Igualtat - Catalunya
Estructura social - Catalunya
Catalunya - Condicions socials
Mots clau: desigualtat social, classe social, estructura social, canvi social, polítiques socials
Keywords: Social inequality, social class, social structure, social change, social policies
Palabras clave: desigualdad social, clase social, estructura social, cambio social, políticas sociales

P. 8-9
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Per al mesurament de la desigualtat, la pobresa i l'exclusió : limitacions, propostes tècniques i alternatives
Mateo Pérez, Miguel ; Penalva Verdú, Clemente
Matèries:   Igualtat
Pobresa
Marginació social
Sociologia - Metodologia
Mots clau: pobresa, desigualtat, exclusió social, mesurament de la desigualtat, tècniques de recerca, indicadors
Keywords: poverty, inequality, social exclusion, measurement of inequality, research techniques, indicators
Palabras clave: pobreza, desigualdad, exclusión social, medición de la desigualdad, técnicas de investigación, indicadores

P. 9-10
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Noves formes d'ocupació i empresa: una anàlisi tipològica
Gibert, Francesc
Matèries:   Ocupació
Mercat de treball
Sociologia industrial
Mots clau: teoria segmentació mercat de treball, noves formes ocupació
Keywords: theory segmentation job market, new forms employment
Palabras clave: teoría segmentación mercado de trabajo, nuevas formas empleo

P. 10-11
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Llengua catalana

Condicionants sociològics de la planificació lingüística en un context global i multicultural
Sanvicén i Torné, Paquita
Matèries:   Llenguatge i llengües - Aspectes socials
Política lingüística
Planificació lingüística
Mots clau: política lingüística, planificació lingüística, context global, context multicultural
Keywords: linguistic policy, linguistic planning, global context, multicultural context
Palabras clave: política lingüística, planificación lingüística, contexto global, contexto multicultural

P. 11-12
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes d'investigació

Mobilitat residencial, solidaritat familiar i ciutadania a les regions metropolitanes
Alabart i Vilà, Anna ; Universitat de Barcelona. Equip de recerca Territori, Població i Ciutadania
Matèries:   Urbanisme - Barcelona (Àrea metropolitana) - Aspectes socials
Família - Barcelona (Àrea metropolitana)
Ciutadania - Barcelona (Àrea metropolitana)
Mots clau: Ciutat, urbanisme compacte, urbanisme dispers, habitatge, equipaments, relacions socials, solidaritat familiar, ciutadania, participació, vida quotidiana, mobilitat residencial, distribució del temps, activitat diària (familiar i domèstica, laboral i d’oci), compatibilitat de tasques, mobilitat geogràfica i transport, desigualtats.
Keywords: City, compact city planning, disperse city planning, housing, facilities, social relations, family supportivness, citizenship, participation, everyday life, residential mobility, distribution of time, daily activity (family-household, occupational and recreational), work compatibility, geographical mobility and transport, inequalities.
Palabras clave: Ciudad, urbanismo compacto, urbanismo disperso, vivienda, equipamientos, relaciones sociales, solidaridad familiar, ciudadanía, participación, vida cuotidiana, movilidad residencial, distribución del tiempo, actividad diaria (familiar-doméstica, laboral y ocio), compatibilidad de tareas, movilidad geográfica y transporte, desigualdades.

P. 12-13
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Altres


Crítica de llibres

Enrique Leff (coordinador). A complexidade de ambiental, Cortez Editora, São Paulo, 2003
Pont i Vidal, Josep
Matèries:   Ecologia - Ressenyes de llibres

P. 41-47
Citació bibliogràfica Text completText complet

Altres

Col·laboradors

P. 49-51
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària