IEC Portal de publicacions r


Referència: 2540
Estudis romànics / a cura d'Antoni M. Badia i MargaritVolum: 25
Data d´edició: 2003
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 561 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Articles

Ús formal del català a la Catalunya Nova els anys 1154 i 1173?: Reflexions metodològiques sobre lingüística històrica i sociolingüística
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Català antic - S. XII - Fonts
Mots clau: 1) reconquesta i contacte de llengües; 2) romanç parlat i llengua escrita; 3) documents originals vs. còpies tardanes...
Keywords: 1) reconquest and contact between languages; 2) spoken Romance language and written language; 3) original documents...

P. 7-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pour la datation des toponymes galloromans: une étude de cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)
Chambon, Jean-Pierre
Matèries:   Topònims gal·loromans - Ronzières (França)

Keywords: place names, chronology, public fortress, Auvergne, *RUMICA¯RIA.

P. 39-58
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Regards dialectométriques sur les donées de l'"Atlas linguistique de la France" (ALF): Relations quantitatives et structures de profondeur
Goebl, Hans
Matèries:   Francès - Dialectes - Mapes

Keywords: Gallo-Romance dialectology, geolinguistics, dialectometry, numerical classification, Atlas linguistique de la France (ALF)...

P. 60-117
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

O campo semântico dos "verbos de luz" em português
Brumme, Jenny
Matèries:   Portuguès - Verb

Keywords: lexical field, Portuguese, corpus linguistics, lexicography, contrastive linguistics

P. 121-149
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Els topònims catalans en -et / -ell : entorn d'una tesi de Joan Coromines
Rasico, Philip D.
Matèries:   Topònims - Catalunya
Topònims catalans
Mots clau: Onomàstica, Toponímia, Fonètica històrica catalana.
Keywords: Proper names, toponyms, Catalan historical phonetics.

P. 151-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els noms de ceps i raïms a la lexicografia catalana del segle XX. Algunes propostes per al DIEC
Favà i Agud, Xavier
Matèries:   Català - Lexicografia
Vinya - Varietats - Terminologia
Vinya - Terminologia
Mots clau: raïm, vinya, lèxic, lexicografia, català.
Keywords: Grape, Vine, Lexicon, Lexicography, Catalan.

P. 167-185
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tutejar i tuejar "parlar de tu"
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Català - Gal·licismes
Català - Fórmules de cortesia
Mots clau: sociologia del tuteig, préstecs del francès, aspectes cronològics, inclinacions dels termes hereditaris.
Keywords: sociology of the tuteig, borrowing from French, chronological aspects, inclinationsof hereditary terms.

P. 187-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La tasca normativitzadora per a l'occità aranès. Coexistència de normes i interferència lingüística
Suïls Subirà, Jordi ; Huguet Canalís, Àngel
Matèries:   Occità - Val d'Aran - Normalització
Mots clau: occità, aranès, normativització, promoció lingüística, ensenyament plurilingüe.

P. 195-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume I, Rex Facetus: notes de filologia humorística
Pujol, Josep Maria
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits - Crítica textual
Mots clau: literatura catalana medieval, Jaume I, historiografia, humor, mixtilingüisme, Llibre del rei En Jaume, aragonès, francès.
Keywords: Catalan medieval literature, Jaume I, historiography, humour, mixed language, Llibre del rei En Jaume, Aragonese, French.

P. 215-236
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La font més amagada i més externa de "lo somni": un altre somni
Butinyà i Jiménez, Júlia
Matèries:   Metge, Bernat. Lo somni - Crítica textual
Mots clau: literatura catalana, medieval, humanisme, comparatisme.
Keywords: catalan literature, medieval, humanism, comparative linguistics.

P. 237-249
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume Roig: la comicitat de la moral o la moral de la comicitat?
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Roig, Jaume. m. 1478. Espill - Crítica textual
Mots clau: Roig, Spill, comicitat, moralitat, ambigüitat.
Keywords: Roig, Spill, Comedy, Morality, Ambiguity.

P. 251-277
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un manuscrit de Josep Pla per a la tercera edició de Cartes de lluny
Quintana Trias, Lluís
Matèries:   Pla, Josep. Cartes de lluny - Crítica i interpretació
Pla, Josep - Manuscrits
Mots clau: Josep Pla, Editorial Joventut, autoria, reescriptura, postguerra
Keywords: Josep Pla, Editorial Joventut, authorship, rewriting, post-war

P. 279-294
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

La glosa 89 del EM. 6, "el primer vagido del español"
García Turza, Claudio
Matèries:   Castellà antic - Història - Fonts

P. 299-310
Citació bibliogràfica Text completText complet

Els noms mallorquins de la pinya closa
Aguiló Adrover, Cosme
Matèries:   Mallorquí - Lexicologia

P. 311-315
Citació bibliogràfica Text completText complet

La "Grammatica catalana" di Gaetano Frisoni (1912)
Toso, Fiorenzo
Matèries:   Català - Gramàtica - Història

P. 317-325
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recensions

MARTIN, Robert (2001): Sémantique et automate. L'apport du dictionnaire informatisé. Paris: Presses Universitaires de France, 192 p.
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Semàntica - Informàtica

P. 335-340
Citació bibliogràfica Text completText complet

GOHARD-RADENKOVIC, Aline (1999): Communiquer en langue étrangère. De compétences culturelles vers des compétences linguistiques. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Wien: Peter Lang.
Naro Rouquette, Guilhem
Matèries:   Competència comunicativa
Llenguatge i llengües - Ensenyament
Llengües en contacte

P. 340-344
Citació bibliogràfica Text completText complet

HERMAN, József (ed. con la collaborazione di Luca MONDIN) (1998): La transizione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola rotonda di Linguistica Storica, Università Ca'Foscari di Venezia (14-15 giugnio 1996). Tübingen: Max Niemeyer.
Quetglas Nicolau, Pere J.
Matèries:   Llengües romàniques - Història - Congressos
Llatí - Influència sobre les llengües romàniques - Congressos
Llatí - Congressos

P. 344-347
Citació bibliogràfica Text completText complet

TAGLIAVANI, Carlo (1998): Einführung in die romanische Philologie. Aus dem Italienischen übertragen von Reinhard Meisterfeld und Uwe Petersen, 2. verbesserte Auflage. Tübingen / Basel: Francke (UTB für Wissenschaft: Grosse Reihe), XXII + 601 p.
Glessgen, Martin-Dietrich
Matèries:   Llengües romàniques

P. 347-348
Citació bibliogràfica Text completText complet

LOPORCARO, Michele (1998): Sintassi comparata dell'acordo participiale romanzo. Torino: Rosemberg & Sellier, 272 p.
Rosselló, Joana
Matèries:   Llengües romàniques - Gramàtica comparada

P. 348-363
Citació bibliogràfica Text completText complet

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2000): Diccionario de la llingua asturiana. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, XVI + 1305 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Asturià - Lexicografia

P. 363-364
Citació bibliogràfica Text completText complet

ECHENIQUE ELIZONDO, María Teresa / SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan (eds.) (2002): Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos, 2430 p., 2 vols.
Martínez Alcalde, María José
Matèries:   Castellà - Història - Congressos

P. 365-368
Citació bibliogràfica Text completText complet

ECHENIQUE ELIZONDO, María Teresa / MARTÍNEZ ALCALDE, M. José (2000):Diacronía y gramática histórica de la lengua española. València: Tirant lo Blanch, 231 p.
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Castellà - Gramàtica històrica

P. 368-370
Citació bibliogràfica Text completText complet

COLÓN DOMÉNECH, Germán (2002): Para la historia del léxico español. Edición preparada por Albert SOLER i Núria MAÑÉ, Madrid: Arco-Libros., 2 vols., 823 p.
López Molina, Luís
Matèries:   Castellà - Lexicologia històrica
Llengües romàniques - Lexicologia

P. 371-372
Citació bibliogràfica Text completText complet

COLÓN DOMÉNECH, Germà (1997): Estudis de filologia catalana i romànica. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, XVII + 508 p.
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Filologia catalana
Filologia romànica

P. 372-375
Citació bibliogràfica Text completText complet

KOPPELBERG, Stephan (1998): Untersuchungen zum lateinischen Erbwortschatz des Katalanischen. Aspekte der Klassifizierung und Differenzierung im Verhältnis zu Gallo - und Hispanoromania. Münster: Nodus Publikationen. 496 p.
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Filologia catalana
Filologia romànica

P. 375-377
Citació bibliogràfica Text completText complet

BRUGUERA, Jordi (1999): El vocabulari del Llibre dels fets del Rei En Jaume. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, núm. 50). 226 p.
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits - Crítica textual
Català antic - Lexicologia

P. 378-382
Citació bibliogràfica Text completText complet

BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1999): Les Regles de esquivar vocables i "la qüestió de la llengua". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 506 p.
Alcoberro i Pericay, Agustí
Matèries:   Carbonell, Pere Miquel. Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols
Questione della lingua
Català antic - Ús - Història

P. 382-384
Citació bibliogràfica Text completText complet

VILALLONGA, Mariàngela (1993): La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori bio-bibliogràfic. Barcelona: Curial.
Martines Peres, Vicent
Matèries:   Literatura llatina - S. XV - Biobibliografia
Literatura llatina medieval i moderna - Catalunya - Biobibliografia
Escriptors catalans - S. XV

P. 385-389
Citació bibliogràfica Text completText complet

VENY, Joan (2001): Llengua i entorn natural. Barcelona. Edicions 62, 267 p.
Martines Peres, Josep
Matèries:   Català - Etimologia

P. 389-393
Citació bibliogràfica Text completText complet

RECASENS, Daniel / PALLARÈS, Maria Dolors (2001): De la fonètica a la fonologia. Les consonants i assimilacions consonàntiques del català. Barcelona: Editorial Ariel, Ariel Practicum.
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Català - Consonants

P. 393-398
Citació bibliogràfica Text completText complet

BALDINGER, Kurt (1998): Etymologien, Untersuchungen zu FEW 21-23, Band 2 zu FEW 22, 22 und 23, Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 288, Tübingen: Max Niemeyer, XI et 666 p.
Chauveau, Jean-Paul
Matèries:   Llengües romàniques - Etimologia
Francès - Etimologia

P. 398-404
Citació bibliogràfica Text completText complet

DUCH, Célestin / BÉJEAN, Henri (1998): Le patois de Tignes (Savoie). Grenoble: Editions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble; Tignes: Les Amis du Vieux Tignes, 311 p.
Bessat, Hubert
Matèries:   Francès - Tignes

P. 404-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

MULJACIC, Zarko (2000): Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
Wochele, Holger
Matèries:   Llengües en contacte - Península Balcànica
Llengües romàniques
Croat - Dialectes - Croàcia - Dalmàcia

P. 407-409
Citació bibliogràfica Text completText complet


Riquer, Martí de (2000): Llegendes històriques catalanes. Barcelona: Quaderns Crema (D'un dia a l'altre, 7). 243 p.
Cortadellas i Vallès, Anna
Matèries:   Llegendes - Catalunya

P. 411 - 413
Citació bibliogràfica Text completText complet

SIMÓN I TARRÉS, Antoni (1999): Els orígens ideològics de la Revolució Catalana de 1640. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 385 p. (Biblioteca Abat Oliba, 210)
Miralles Jori, Eulàlia
Matèries:   Catalunya - Història - 1640/1652, Guerra dels Segadors
Catalunya - Política i govern - 1621-1665
Espanya - Història - 1621-1665, Felip IV

P. 414-418
Citació bibliogràfica Text completText complet

CAMPILLO, Maria / VILANOVA, Francesc (eds.) (2000): La cultura catalana en el primer auxili (1939-1940). Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics. Quaderns de l'Arxiu Pi i Sunyer 4. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, 185 p.
Casacuberta i Rocarols, Margarida
Matèries:   Catalunya - Història - 1939-1975
Pi i Sunyer, Carles - Epistolaris
Cultura catalana - S. XX
Exiliats - Catalunya - Epistolaris

P. 419-420
Citació bibliogràfica Text completText complet

ALCOBERRO, Agustí (2000): Miquel Batllori. Barcelona: Fundació Catalana per la Recerca, 153 p.
Moll Benejam, Antoni
Matèries:   Batllori i Munné, Miquel

P. 420-423
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

MATTHEY, Marinette (éd.) (2001): Le changement linguistique. Évolution, variation, hétérogénéité. Actes du colloque de Neuchâtel, Université, 2-4 octobre 2000. Institut de Linguistique. Neuchâtel 2001, 432 p. "Travaux neuchâtelois de linguistique, 34/35", mars/octobre
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Canvi lingüístic

P. 425
Citació bibliogràfica Text completText complet

PASCUAL, José Antonio (2002): La Historia como pretexto. Discurso leído el día 10 de marzo de 2002 en su recepción pública por el Excmo. Sr Don Guillermo Rojo. Madrid, Real Academia Española, 104 p.
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Castellà - Etimologia
Literatura espanyola - Història i crítica

P. 425-426
Citació bibliogràfica Text completText complet

PORRAS, Encarna / TERRADO, Javier (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Santaliestra i San Quílez. Diputación General de Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida|SELFA, Moisés (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Campo. Diputación General de Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida.|TERRADO, Javier (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Arén. Diputación General de Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida.
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Topònims - Ribagorça

P. 426
Citació bibliogràfica Text completText complet

CASANOVA, Emili / MORA, Ramon / SANCHIS, Josep (eds.) (2002): Enric Valor, un home de poble. Jornada d'estudi i homenatge a Enric Valor i la seua obra (Agullent-València, 2000). Paiporta: Editorial Denes, 254 p.
Massot i Muntaner, Josep
Matèries:   Valor, Enric - Crítica i interpretació

P. 427
Citació bibliogràfica Text completText complet

ROHRBACH, Nicola / TORRENT-LENZEN, Aina (2002): Deutsch-spanische Übersetzungsübungen. Kommentierte Übersetzungen von authentischen Texten aus den Bereichen der Philologie, Landeskunde, Wirtschaft und Literatur. Titz: Axel Lenzen Verlag. (Sprachen in Forschung und Lehre, 1). 138 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Alemany - Traducció al castellà

P. 427
Citació bibliogràfica Text completText complet

TAUPIAC, Jaume (2001): L'occitan modèrne. Montalban, Institut d'Estudis Occitans, 127 p.
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Occità

P. 428
Citació bibliogràfica Text completText complet

CERQUIGLINI-TOULET, Jacqueline / LUCKEN, Cristopher (1998): Paul Zumthor ou L'invention permanente. Recherches, vol. 9. Genève: Publications de la Faculté de Lettres de Gèneve, 168 p.
Alonso, Vicent
Matèries:   Zumthor, Paul - Crítica i interpretació

P. 428-429
Citació bibliogràfica Text completText complet

ENGLER, Erhard / SCHÖNBERGER, Axel (eds.) (2001): Studien zur brasilianischen und portugiesischen Literatur. Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, p. 3
Metzeltin, Igor
Matèries:   Portuguès
Portuguès - Alemanya

P. 429
Citació bibliogràfica Text completText complet

BONNER, Antoni (ed.), LLULL, Ramon (2001): Llibre del gentil e dels tres savis, Palma, Patronat Ramon Llull / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 220 p.
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Literatura catalana - S. XI
Llull, Ramon - Crítica i interpretació

P. 430
Citació bibliogràfica Text completText complet

FRANTZ, Pierre (dir.) (2000). L'Épique: fins et confins. Besançon: Presses Universitaires Franc-Comtoises / Université de Franche Comté. 306 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Poesia èpica - Història i crítica

P. 430
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica

Els Estudis Romànics, amb vista a demà
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Estudis romànics

P. 431
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acte inaugural del curs 2002-2003 a l'IEC (Barcelona)
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Acte inaugural

P. 431-432
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a les Illes Balears. Any Francesc de B. Moll (4 i 5 d'octubre de 2002)
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica - Congressos

P. 432
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Institut Ramon Llull, estendard de projecció al món
Pujals, Joan Maria
Matèries:   Institut Ramon Llull

P. 433-434
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fundació Antoni M. Alcover
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Fundació Antoni M. Alcover

P. 434-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

Primer acte de la nova Fundació Germà Colón
Martínez Romero, Tomàs
Matèries:   Fundació Germà Colón Domènech - Activitats

P. 434-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

La North American Catalan Society (NACS)
Rasico, Philip D.
Matèries:   North American Catalan Society - Història

P. 436-437
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reunió dels representants de les associacions internacionals de catalanística amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans
Pons i Griera, Lídia
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Congressos
Catalanística - Societats, etc.

P. 437-439
Citació bibliogràfica Text completText complet
Homenatge a Joaquim Molas (Barcelona 2001)
Gustà, Marina
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 441-442
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miquel Batllori, doctor honoris causa per onze universitats de l'àmbit català
Solervicens i Bo, Josep
Matèries:   Batllori i Munné, Miquel - Homenatges

P. 442-443
Citació bibliogràfica Text completText complet

Darrera lliçó de Joan Veny (24 de maig de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges

P. 443-444
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recepció pública de Josep Massot i Muntaner a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (6 de juny de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Massot i Muntaner, Josep - Homenatges

P. 445
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reconeixement d'Honor i Gratitud a Anthony Bonner i Joan Veny
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges
Bonner, Anthony - Homenatges

P. 445-447
Citació bibliogràfica Text completText complet


Concessió de la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Barcelona (11 de novembre de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 447
Citació bibliogràfica Text completText complet

18 Col·loqui Germano -Català / 18. Deutscher Katalanistentag (Munic, del 7 al 10 d'octubre de 2001)
Pusch, Claus Dieter
Matèries:   Mitologia en la literatura - Congressos
Llengües romàniques - Congressos

P. 447-448
Citació bibliogràfica Text completText complet

Itàlia i la Corona d'Aragó, Simposi Internacional en el marc dels Premis Octubre (València, 23-27 octubre 2001)
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Corona catalanoaragonesa - Relacions - Itàlia - Congressos
Literatura catalana - Influència italiana

P. 448-451
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Jornades per a la Cooperació en l'Estandardització Lingüística (IEC, Barcelona, 29 i 30 de novembre de 2001)
Mestres i Serra, Josep M.
Matèries:   Jornades per a la cooperació en l'estandardització lingüística (2es : 2001 : Barcelona)
Català - Normalització - Congressos

P. 451-452
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXVIII Col·loqui de la Societat d'Onomàstica a Menorca
Gomila Pons, Xavier
Matèries:   Onomàstica - Congressos
Onomàstica - Menorca - Congressos

P. 452-453
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga. Història i llegenda al Renaixement (UNiversitat de Girona, 8-11 de juliol del 2002)
Valsalobre Palacios, Pep
Matèries:   Historiografia - Països Catalans - S. XV/XVI
Literatura llatina - Països Catalans - S. XV/XVI

P. 453-454
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui a l'Alguer: Convivència i conflicte de cultures al Mediterrani. (Alguer, 15 de setembre de 2002)
Armengué i Herreo, Joan
Matèries:   Mediterrània (Regió) - Relacions

P. 455
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui europeu d'Estudis Catalans (Universitat de Montpeller, del 3 al 6 d'octubre de 2002)
Trenc, Eliseu
Matèries:   Literatura catalana - Congressos

P. 455-456
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curs de formació avançada per a correctors de textos (segona edició)
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Correcció de proves d'impremta

P. 457-457
Citació bibliogràfica Text completText complet

Un Atles musical per a auscultar les veus del país. "Atles musical. Una llengua de convit". CD doble, gener 2002
Gifreu i Pinsach, Josep
Matèries:   Cançons catalanes - Països Catalans
Català - Dialectes

P. 457-458
Citació bibliogràfica Text completText complet

La presentació de la "Gramàtica del Català Contemporani": "El que fem els lingüistes és sistematitzar les intuïcions". (Barcelona, 2002)
Camps i Giralt, Oriol
Matèries:   Català - Gramàtica
Llibres - Presentacions

P. 458-459
Citació bibliogràfica Text completText complet


Presentació de l'Atles Lingüístic del Domini Català a l'Institut d'Estudis Catalans (21 de març de 2002)
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Llibres - Presentacions
Català - Dialectes - Mapes
Veny i Clar, Joan. Atles lingüístic del domini català

P. 460-461
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació del primer volum de l'Atles Lingüístic del Domini Català a Menorca, Mallorca i Eivissa
Sistac i Vicén, Ramon
Matèries:   Llibres - Presentacions
Català - Dialectes - Mapes
Veny i Clar, Joan. Atles lingüístic del domini català

P. 461-462
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notícia de revistes digitals de filologia catalana
Rofes Moliner, Xavier
Matèries:   Filologia catalana - Revistes

P. 462-463
Citació bibliogràfica Text completText complet


V Trobada del grup de recerca "L'histoire du portugais du Brésil"
Kabatek, Johannes
Matèries:   Portuguès - Brasil - Història - Congressos

P. 466-467
Citació bibliogràfica Text completText complet


Congrés Internacional d'Onomàstica Gallega Frei Martín Sarmiento
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Onomàstica - Galícia - Congressos

P. 468-469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Canvi en la presidència de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres

P. 469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nous membres de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres

P. 470
Citació bibliogràfica Text completText complet


I Consell Internacional de Literatura Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Literatura asturiana - Congressos

P. 470
Citació bibliogràfica Text completText complet

Centenari de la mort de Leopoldo Alas "Clarín"
Cano González, Ana María
Matèries:   Alas, Leopoldo, 1852-1901 - Aniversaris, etc.

P. 470-471
Citació bibliogràfica Text completText complet

IX Trobada sobre llengües minoritàries i educació "Nueves llendes na ensenñanza d'una llingua minoritaria"
Cano González, Ana María
Matèries:   Minories lingüístiques - Educació - Congressos

P. 471
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXIII Dia de les Lletres Asturianes (Oviedo, 3 de maig de 2002)
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres
Dia de les Lletres Asturianes

P. 471
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXI Jornades d'Estudi de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana 2002
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Congressos

P. 471-472
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cursos d'Estiu de la Llengua Asturiana 2002
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Cursos

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Estudi Sociolingüístic per a Astúries 2001. Primeres dades
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Aspectes socials - Congressos

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de la Historia de la Lliteratura asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Llibres - Presentacions
Literatura asturiana - Història

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText completJosé Antonio Pascual, membre numerari de la Real Academia Española (10 de març de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 474-475
Citació bibliogràfica Text completText completEls col·loquis de lingüística hispànica a França
Camprubí, Michel
Matèries:   Castellà - Congressos
Portuguès - Congressos

P. 477
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Association Française des Catalanistes i la lingüística
Camprubí, Michel
Matèries:   Association Française des Catalanistes - Activitats

P. 477-478
Citació bibliogràfica Text completText complet

VII Congrés de l'Associació Internacional d'Estudis Occitans (Reggio Calabria - Messina, 7-13 juliol)
Alvar Ezquerra, Carlos
Matèries:   Filologia occitana - Congressos

P. 478
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jornada d'estudi "Temi e percosi della linguistica. Ricordando Monica Beretta" (Vercelli, 17 de novembre 2001)
Cini, Monica
Matèries:   Berretta, Monica - Homenatges

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció "La legislazione nazionale sulle minoranze. Problemi, applicazioni, prospettive" (Udine, 30 novembre - 1 desembre 2001)
Cini, Monica
Matèries:   Minories lingüístiques - Dret i legislació - Itàlia - Congressos

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció Internacional "Parlare oggi. Dinamiche linguistiche nell'Italia contemporanea" (Palerm, 26 de febrer - 2 març 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Italià - Dialectes - Congressos

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció Internacional "Minoranze linguistiche: prospettive per l'operatività di una legge. In ricordo di Arturo Genre" (Lanzo Torinese, Torí 23-24 març 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Minories lingüístiques - Dret i legislació - Itàlia - Congressos

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminari "La teoria della valenza in linguistica". Tesnière e oltre" (Torí, 15 maig 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Llengua segona - Adquisició

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui Internacional "Di cosa parliamo quando parliamo di linguistica. Metodi e categorie della linguistica" (Roma, 1-2 Iuglio 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Lingüística - Congressos

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXVI Congrés Internacional d'estudis de la Società Linguistica Italiana "Ecologia Linguistica" (Bergamo, 26-28 setembre 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Llengües en contacte - Congressos
Sociologia - Congressos

P. 481-482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció anual de la Società Italiana di Glottologia "Linguistica storica e dialettologia" (Catania, 3-5 octubre 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Dialectologia - Congressos
Lingüística diacrònica - Congressos

P. 482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Les primerenques textualitzacions de les llengües romàniques (Oxford, 23 i 24 de març de 2002)
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Llengües romàniques - Textos - Congressos

P. 482-483
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXI Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (Uppsala, Suècia)
Gomila Pons, Xavier
Matèries:   Onomàstica - Congressos

P. 483
Citació bibliogràfica Text completText complet


Necrologies

Louis Remacle (1910-1997)
Pierret, Jean-Marie
Matèries:   Remacle, Louis - Necrologia

P. 485-488
Citació bibliogràfica Text completText complet


José Luis Pensado (Negreira 1924 - Salamanca 2000)
Pascual, José Antonio
Matèries:   Pensado, José Luis - Necrologia

P. 491-498
Citació bibliogràfica Text completText complet


Aurelio Roncaglia (1917-2001)
Brea López, Mercedes
Matèries:   Roncaglia, Aurelio - Necrologia

P. 502-505
Citació bibliogràfica Text completText complet


Aimo Sakari (1911-2001)
Löfstedt, Leena
Matèries:   Sakari, Aimo - Necrologia

P. 512-515
Citació bibliogràfica Text completText complet


Segimon Serrallonga i Morer (1930-2002): Apunts per a una vida i obra
Torrents i Bertrana, Ricard
Matèries:   Serrallonga i Morer, Segimon - Necrologia

P. 523-532
Citació bibliogràfica Text completText complet

Carlos Casares (1942-2002)
Losada, Basilio
Matèries:   Casares, Carlos - Necrologia

P. 532-533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària