IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 39702
Estudis romànics / a cura d'A. M. Badia i Margarit i Joan VenyVolum: 32
Data d´edició: 2010
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 704 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Resum

El trenta-dosè volum de la revista recull diferents articles dedicats a la lingüística, la filologia i la crítica literària. La secció «Miscel·lània» inclou apunts sobre l'Any Rodoreda, una anàlisi de la revista Els Marges i l'estudi d'algunes de les rondalles d'Antoni M. Alcover. La revista conté també una quarantena de recensions i es completa amb la secció «Llibres rebuts», en què s'inclouen el Diccionari de la literatura catalana i la primera versió en alemany de Curial e Güelfa.
Altres números:

Afegir a la cistella
  30,00 €  
Sumari  

Articles

Approche contrastive des constructions verbales impersonnelles (domaine français-roumain)
Scurtu, Gabriela
Matèries:   Francès - Verb
Romanès - Verb
Lingüística contrastiva

Keywords: impersonal verbs, impersonal constructions, voix impersonnelle, zero subject, contrastive analysis.

P. 7-27
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

El Quehacer lexicográfico de Antonio de Nebrija diferenciado en el Lexicon y en el Vocabulario
García-Macho, María Lourdes
Matèries:   Nebrija, Antonio de - Crítica i interpretació
Castellà - Lexicografia
Llatí - Lexicografia

Keywords: lexicography, dictionaries, Nebrija, philology, learned words, technical words, archaisms, synonyms.
Palabras clave: lexicografía, diccionarios, Nebrija, filología, cultismos, tecnicismos, arcaísmos, sinónimos.

P. 29-50
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Los Arabismos de La lozana andaluza
Corriente, Federico
Matèries:   Castellà - Arabismes
Delicado, Francisco. Lozana andaluza

Keywords: Golden Age, Jews and Moriscos, Arabic expressions.
Palabras clave: Siglo de Oro, moriscos y judíos, arabismos.

P. 51-72
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

El Significat dels predicats i els valors semàntics del gerundi postoracional
Espunya i Prat, Anna
Matèries:   Català - Gerundi
Català - Verb
Gramàtica comparada i general - Verb
Mots clau: adjunts lliures de gerundi, gerundi de posterioritat, elaboració, predicats abstractes, estructura de l’esdeveniment.
Keywords: free adjuncts with a gerund, gerund of posteriority, elaboration, abstract predicates, event structure.

P. 73-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Díctics espacials i gramàtica en narracions orals
Cuenca Ordinyana, Maria Josep
Matèries:   Català parlat - Dixi
Mots clau: oralitat, narracions orals, dixi espacial, dixi textual, dixi am Phantasma, metàfora metalingüística.
Keywords: orality, oral narratives, space deixis, text deixis, deixis am Phantasma, metalinguistic metaphor.

P. 101-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Composició patrimonial en català perd representativitat : estudi d'un corpus de neologismes de premsa i de ràdio
Estopà Bagot, Rosa
Matèries:   Català - Neologismes
Mots clau: lexicologia, composició, neologia, diacronia.
Keywords: lexicology, composition, neologisms, diachrony.

P. 125-147
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Barcelona i la venjança dels ofesos
Ramírez i Molas, Pere
Matèries:   Cervantes Saavedra, Miguel de - Don Quijote de la Mancha - Crítica i interpretació
Fernández de Avellaneda, Alfonso. Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
Barcelona en la literatura
Mots clau: text i context de l’elogi de Barcelona, Quijote apòcrif, itinerari de don Quijote i Sancho, pacte tàcit entre don Quijote i Cervantes, venjança de Barcelona.
Keywords: text and context of the eulogy of Barcelona, the apochryphal Quixote, itinerary of Don Quixote and Sancho, tacit agreement between Don Quixote and Cervantes, revenge of Barcelona.

P. 149-178
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Manuscrits lul·lians de primera generació
Soler Llopart, Albert
Matèries:   Llull, Ramon - Manuscrits
Manuscrits medievals
Mots clau: Manuscrits, Ramon Llull, Història del llibre, Codicologia, Filologia.
Keywords: manuscripts, Ramon Llull, history of the book, codicology, philology.

P. 179-214
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

«Letres qui van per tal afar» : un nouveau salut occitano-catalan et la fortune du genre en Catalogne (II)
Uulders, Hedzer
Matèries:   Poesia provençal - S. XIII-XV - Història i crítica
Poesia catalana - S. XIII-XV - Història i crítica

Keywords: medieval literature, troubadours, genre problematics, noves rimades, salut.

P. 215-248
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Una Nova identificació del poeta Lluís Icard, en l'entorn de Margarida de Prades i de Maria de Castella
Torró i Torrent, Jaume ; Cabré, Lluís
Matèries:   Icard i de Subirats, Lluís
Poesia catalana - S. XV
Poetes catalans - S. XV
Margarida de Prades, Reina, consort de Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Mots clau: Poesia catalana medieval, Lluís Icard, Margarida de Prades
Keywords: Medieval Catalan literature, Lluís Icard, Margarida de Prades.

P. 249-265
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

A Colombìade e L'Atlàntida: due poemi rinascenziali dell'ottocento europeo
Toso, Fiorenzo
Matèries:   Pedevilla, Luigi Michele. Colombìade
Verdaguer, Jacint. Atlàntida
Poesia italiana - S. XIX
Poesia catalana - S. XIX

Keywords: Catalan literature, Genoese literature, Jacint Verdaguer, Luigi Michele Pedevilla, Italian dialect literature.

P. 267-283
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part I (1874-1969)
Pujol, Dídac
Matèries:   Shakespeare, William - Traduccions al català - Bibliografia
Mots clau: Shakespeare, traduccions catalanes de Shakespeare, traductors catalans, cronologia de traduccions shakespearianes, recepció de Shakespeare.
Keywords: Shakespeare, Catalan translations of Shakespeare, Catalan translators, chronology of Shakespearean translations, reception of Shakespeare.

P. 285-308
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

Correlación laringovelar y variación dialectal del tseltal (Maya occidental, Chiapas, México): enfoques del proyecto ALTO (CIESAS Sureste / París 3)
Gendrot, Cédric ; Léonard, Jean Léo ; Polian, Gilles
Matèries:   Tzeltal - Fonologia
Maia - Chiapas (Mèxic : Estat) - Fonologia

P. 311-329
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lenguaje y violencia en La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo
Torres Torres, Antonio
Matèries:   Vallejo, Fernando. La virgen de los sicarios
Violència en la literatura

P. 331-338
Citació bibliogràfica Text completText complet

Heterogenea benasquensia
Saura Rami, José Antonio
Matèries:   Benasquès

P. 339-346
Citació bibliogràfica Text completText completMam, un berberisme en el llenguatge infantil català
Bramon i Planas, Dolors
Matèries:   Català - Manlleus - Berber

P. 369-371
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reliques toponymiques de Lat. Superiore et Subteriore en domaine occitan: le couple Villesbroux - Villa sotror (Puy-de-dôme)
Chambon, Jean-Pierre ; Grélois, Emmanuel
Matèries:   Topònims - Alvèrnia (França)

P. 372-377
Citació bibliogràfica Text completText complet

VIIIè centenari del naixement del rei Jaume I el conqueridor
Bruguera i Talleda, Jordi
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó - Aniversaris, etc.

P. 379-387
Citació bibliogràfica Text completText complet

Antoni M. Alcover. Aplec de rondaies mallorquines d'En Jordi d'es Racó
Grimalt Gomila, Josep Antoni
Matèries:   Contes populars mallorquins

P. 389-392
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mireia, de Frederic Mistral, en el 150 aniversari de la seva publicació
Rosselló Bover, Pere
Matèries:   Mistral, Frederic. Mireia
Poesia provençal - S. XIX

P. 393-399
Citació bibliogràfica Text completText complet


L'Herència literària a l'abast: «Biblioteca catalana» i «Biblioteca de tots colors»
Sunyer i Molné, Magí
Matèries:   Edició - Catalunya - Història
Col·leccions de monografies - Catalunya

P. 409-417
Citació bibliogràfica Text completText complet

Tres dècades i mitja d'Els Marges (88 números)
Murgades, Josep
Matèries:   Els Marges (Revista) - Història

P. 419-424
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Alcanyís, Lluís (2008): Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència. Edició crítica de Jon Arrizabalaga. Barcelona: Barcino, 161 p.
Contreras Mas, Antoni
Matèries:   Medicina - Catalunya - Història

P. 427-433
Citació bibliogràfica Text completText complet

Alén Garabato, Carmen, Actes de résistance sociolinguistique. Les défis d'une production périodique militante en langue d'oc. Paris: L'Harmattan, 2008, 208 p.
Kremnitz, Georg
Matèries:   Diaris occitans - S. XX-XXI
Occità - Aspectes socials - S. XX-XXI

P. 433-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

Anglada i Arboix, Emília (2008): Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis Voltreganesos, 260 p.
Pladevall i Font, Antoni
Matèries:   Onomàstica - Sant Hipòlit de Voltregà

P. 435-436
Citació bibliogràfica Text completText complet

Badia, Antoni M. / Solà, Joan (eds.) (2006): Joan Coromines, vida y obra. Con la colaboración de Ernest Rusinés. Madrid: Gredos, p. 1199
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Coromines i Vigneaux, Joan

P. 436-443
Citació bibliogràfica Text completText complet

Beswick, Jaine (2007): Regional nationalism in Spain: Language use and ethnic identity in Galicia. Clevedon: Multilingual Matters, p. 321
Lorenzo, Anxo
Matèries:   Nacionalisme - Galícia
Gallec - Aspectes socials

P. 444-446
Citació bibliogràfica Text completText complet

Boix Fuster, Emili (ed.) (2008): Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d'Estat. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona
Branchadell Gallo, Albert
Matèries:   Català - Aspectes socials

P. 446-450
Citació bibliogràfica Text completText complet

Boyer, Henri (2008): Langue et identité. Sur le nationalisme linguistique. Limoges: Lambert-Lucas, 98 p.
Vallverdú i Canes, Francesc
Matèries:   Llenguatge i llengües - Aspectes socials
Nacionalisme

P. 450-453
Citació bibliogràfica Text completText complet

Broch, Àlex (2007): Sobre poesia catalana. Lectures crítiques, 1973-2006. Barcelona: Proa, 394 p., (Biblioteca Literària, estudis, 13)
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Poesia catalana - S. XX-XXI

P. 454-456
Citació bibliogràfica Text completText complet

Casanova, E. i M. T. Echenique (eds.) (2008): El deler per les paraules. Les aportacions de Germà Colón a la romanística, Universitat de València, 322 p.
Beltran i Calvo, Vicent
Matèries:   Colón Domènech, Germà
Llengües romàniques

P. 456-460
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colón, Germà / Martínez Romero, Tomàs (eds.) (2008): El rei Jaume I. Fets, actes i paraules. Castelló de la Plana: Fundació Germà Colón Domènech; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 502 p.
Baydal Sala, Vicent
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó
Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó - En la literatura
Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits

P. 460-462
Citació bibliogràfica Text completText complet

Delétra-Carreras i Patxot, Núria (2008): Rafael Patxot i Jubert. Une vie de Tramontane, Lausanne, 164 p.
Manent i Segimon, Albert
Matèries:   Patxot i Jubert, Rafael

P. 462
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dell'Aquila, Vittorio i Iannàccaro, Gabriele (2006): Survey Ladins. Usi linguistici nelle Valli Ladine. Trento: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Ladí - Aspectes socials

P. 463-465
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diversos autors (2008): «La poesia de Maria-Mercè Marçal». Reduccions. Núm. 89-90, març 2008. Vic: EUMO, 301 p.
Graña i Zapata, Isabel
Matèries:   Marçal, Maria-Mercè - Crítica i interpretació
Poesia catalana - S. XX

P. 465-467
Citació bibliogràfica Text completText complet

Escartí, Vicent Josep (2007): El Diario (1700-1715)de Josep Vicent Ortí i Major. Estudi i edició. València: Bancaixa, 403 p.
Alcoberro i Pericay, Agustí
Matèries:   Guerra de Successió, 1702-1714 - Relats personals

P. 467-469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Des mots et des femmes. Rencontres linguistiques, Actes de la journée d'étude tenue à l'Université de Florence (Italie), le 1er décembre 2006, édités par Annick Farina et Rachele Raus, Florence (Italie), Firenze University Press, 2007, 147 p.
Boulanger, Jean-Claude
Matèries:   Sexisme en el llenguatge
Lexicografia - Aspectes socials

P. 470-475
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fortuño, Santiago / Colón, Germà (eds.) (2008): La República de les lletres: les lletres de la República. Castelló: Fundació Germà Colón i Domènech - Publicacions de la Universitat Jaume I, 226 p.
Garcia i Raffi, Josep-Vicent
Matèries:   Literatura catalana - 1931-1939

P. 475-478
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gibert, Miquel M. / Hurtado Díaz, Amparo / Ruiz Casanova, José Francisco (eds.) (2007): Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951). Lleida: Punctum & Trilcat, 211 p.
Rossell, Valentí
Matèries:   Literatura comparada - Catalana i castellana
Literatura comparada - Castellana i catalana

P. 478-480
Citació bibliogràfica Text completText complet

González Fernández, Helena / Lama López, María Xesús (ed.) (2007): Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península. Actas VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Sada: Ediciós do Castro, 115 p.
Villanueva Gesteira, María Dolores
Matèries:   Dones - Galícia
Literatura gallega - Congressos

P. 481-485
Citació bibliogràfica Text completText complet

Guiscafrè, Jaume (2008): El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 606 p.
Oriol Carazo, Carme
Matèries:   Aguiló i Fuster, Marià
Contes populars catalans

P. 485-488
Citació bibliogràfica Text completText complet

Guzmán Moncada, Carlos (2008): Una geografia imaginària: Mèxic i la narrativa catalana de l'exili. València: Tres i Quatre, 301 p. (La unitat, 195)
González i Tura, Oriol
Matèries:   Literatura de l'exili catalana - Mèxic

P. 488-490
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge al professor Gabriel Oliver. In memoriam. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2008, 75 p.
Mussons Freixas, Anna M.
Matèries:   Oliver Coll, Gabriel - Homenatges

P. 491-492
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llull, Ramon (2007): Raimundi Lulli Opera Latina. Tomus XXXII, 27. Ars demonstrativa. Edició de Josep Enric Rubio Albarracín. Turnhout: Brepols, LXXX + 352 p. (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 213)
Luzón Díaz, Rubén
Matèries:   Filosofia medieval
Teologia

P. 492-496
Citació bibliogràfica Text completText complet

López Quiles, Antoni (2007): Literatura i espiritualitat. Aproximació a l'obra de Corella com a resposta davant Déu i l'home. València. Institució Alfons el Magnànim, 335 p.
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Roís de Corella, Joan - Crítica i interpretació

P. 496-501
Citació bibliogràfica Text completText complet

Malé, Jordi / Borràs, Laura (ed.): Poètiques catalanes del segle XX. Barcelona: Editorial UOC, 2008, 371 p.
Sullà, Enric
Matèries:   Poesia catalana - S. XX

P. 501-503
Citació bibliogràfica Text completText complet

Marí i Prunella, Jaume (2009): La Carpeta 49: de Salvador Espriu a Marià Villangómez. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 155 p. (Biblioteca Serra d'Or, 410)
Camps i Arbós, Josep
Matèries:   Espriu, Salvador - Epistolaris
Villangómez Llobet, Marià - Epistolaris
Escriptors catalans - Epistolaris

P. 503-506
Citació bibliogràfica Text completText complet

Meseguer, Lluís (2009): Antologia d'escriptors castellonencs. Les lletres de Castelló de la Plana i les comarques valencianes del nord en les primeres dècades del segle XX. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 653 p.
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Literatura valenciana - S. XX
Escriptors castellonencs - S. XX

P. 506-509
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miralles, Carles: Sobre Riba. Barcelona: Proa, 2007, 348 p. (Biblioteca Literària. Estudis, 11)
Sullà, Enric
Matèries:   Riba i Bracons, Carles - Crítica i interpretació

P. 509-510
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània Gabriel Oliver Coll. Barcelona: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, 2008, 207 p.
Mussons Freixas, Anna M.
Matèries:   Oliver Coll, Gabriel - Homenatges
Literatura romànica - Fins al 1500
Literatura francesa - S. XIX

P. 510-514
Citació bibliogràfica Text completText complet

Muljačić, Zarko (2007): Problemi manjinskih jezika u romanskim drzavama u Europi. Rijeka: Maveda, 224 p.
Vuletić, Nikola
Matèries:   Llengües romàniques
Minories lingüístiques - Europa

P. 515-518
Citació bibliogràfica Text completText complet

Oriol, Carme & Pujol, Josep M. (2008): Index of Catalan Folktales. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FF Communications Nº 294, 313 p.
Grimalt Gomila, Josep Antoni
Matèries:   Contes populars catalans

P. 518-521
Citació bibliogràfica Text completText complet

Orioles, Vincenzo e Toso, Fiorenzo (2008): Circolazioni linguistiche e culturali nello spazio del Mediterraneo. Recco. Le Mani (Il Mediterraneo plurilingue, n. 3). IX + 426 p.
Brincat, Giuseppe
Matèries:   Llenguatge i llengües - Mediterrània (Regió)
Mediterrània (Regió) - Relacions culturals

P. 521-523
Citació bibliogràfica Text completText complet

Parcerisas, Francesc (coord.) (2008): Entre dos mons. Visions de la literatura catalana i europea a l'inici del segle XX. 1906-2006. Un segle de modernitat literària. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 258 p.
Comadran Orpi, Marc
Matèries:   Literatura catalana - S. XX
Literatura europea - S. XX

P. 524-527
Citació bibliogràfica Text completText complet

Quer, Pere (2008): La Història i Genealogies d'Espanya. Una adaptació catalana medieval de la història hispànica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 253 p.
Ferrer Santanach, Montserrat
Matèries:   Espanya - Història - 476-1479, Edat Mitjana - Historiografia
Espanya - Genealogia

P. 528-529
Citació bibliogràfica Text completText complet

Romano, Antonio / Marra, Piersaverio: Il griko nel terzo millennio: «speculazioni» su una lingua in agonia. Volumen pubblicato con il contributo dell'Università di Torino, Parabita: Edizioni Il Laboratorio, 2008, 128 p.
Marcos Hierro, Ernest
Matèries:   Grec - Dialectes - Itàlia - Aspectes socials

P. 529-533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rubio, Josep E. / Ysern, Josep A. (eds.) (2008):«Tot lliga». Petit homenatge a un gran mestre. Homenatge al professor Albert Hauf. València: Denes, 215 p.
Martínez Romero, Tomàs
Matèries:   Hauf i Valls, Albert G. - Homenatges

P. 533-535
Citació bibliogràfica Text completText complet

Segarra, Maria-Isabel (2007): Endimió retornat. Estudi sobre Benet Garret, «Il Cariteo». Barcelona: Omicron, 181 p. (sèrie assaig marbre)
Parisi, Ivan
Matèries:   Garret, Benet - Crítica i interpretació
Poesia catalana - S. XVII

P. 535-539
Citació bibliogràfica Text completText complet

Toso, Fiorenzo (2008): Linguistica di aree laterali ed estreme. Contatto, interferenza, colonie linguistiche e "isole" culturali nel Mediterraneo occidentale. Recco: Le Mani - Microart's edizioni, 335 p. (Collana «Il Mediterraneo Plurilingue» 4, CIP Centro Internazionale sul Plurilinguismo, Udine)
Forner, Werner
Matèries:   Llenguatge i llengües - Mediterrània occidental (Regió)

P. 539-541
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan (2009): Per una història diatòpica de la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Textos i Estudis de Cultura Catalana», 143), 260 p.
Martí i Mestre, Joaquim
Matèries:   Català - Història

P. 541-544
Citació bibliogràfica Text completText complet

Viladamor, Antoni (2007): Història general de Catalunya, vol. I-II. Edició crítica d'Eulàlia Miralles. Pròleg d'Eulàlia Duran. Barcelona: Fundació Noguera, I: p. 1-450; II: p. 451-970. (Textos i documents, 40-41)
Figueras Capdevila, Narcís
Matèries:   Catalunya - Història

P. 544-548
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vinas, Agnès i Robert (2008): Llibre dels fets de Jaume el Conqueridor. Versió en català modern de Josep Maria Pujol. Mallorca: Editorial Moll, 420 p.
Bruguera i Talleda, Jordi
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits

P. 548-551
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

Broch, Àlex (dir.) (2008): Diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1242 p., («Diccionaris de l'Enciclopèdia»)
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Literatura catalana - Lexicografia

P. 553
Citació bibliogràfica Text completText complet

Costas Rodríguez, Jenaro (coord.) (2005): Ad amicam amicissime scripta. Homenaje a la Profesora María José López de Ayala y Genovés. Madrid: UNED. 456 + 438 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   López de Ayala y Genovés, María José - Homenatges

P. 553-554
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curial und Guelfa. Ein katalanischer Ritterroman. Traducció i introducció de Gret Schib Torra. Berlin; Münster: Lit, 2008. 304 p. (Katalanische Literatur des Mittelalters; 1)
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Curial e Güelfa

P. 554
Citació bibliogràfica Text completText complet

Estudos de lingüística galega (ELG)
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Gallec

P. 554
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Arias, Xosé Lluís (2009): Propuestes etimolóxiques (4) del Diccionariu Etomolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 512 p. [Llibrería Llingüística/21]
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Asturià - Etimologia

P. 554
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Gondar, Francisco (dir.) / Castro García, Silvana (2008): Bibliografía analítica da lingua galega (2005 e complementos de 2004). Santiago de Compostela: Xunta de Galícia, 601 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Gallec - Bibliografia

P. 555
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jaufré, edició a cura de Charmaine Lee. Roma: Carocci, 2006. 454 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Literatura occitana - Traduccions a l'italià

P. 555
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lletres Asturianes. Núm. 100. Boletín oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana, Principáu d'Asturies
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Asturià

P. 555
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lletres Lliterariu. XXX Día de les Lletres Asturianes. Uviéu, Acdemia de la Llingua Asturiana, 2009
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Dia de les Lletres Asturianes

P. 556
Citació bibliogràfica Text completText complet

Manent, Albert / Cervera, Joan (2006): Els noms populars de núvols, boires i vents a l'Urgell, Lleida: Pagès. 72 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Meteorologia - Lexicografia
Català - Urgell (Catalunya : Comarca) - Lexicografia

P. 556
Citació bibliogràfica Text completText complet

Manent, Albert / Cervera, Joan (2008): Els noms populars de núvols, boires i vents al Vallès Oriental, Ajuntament de Llinars del Vallès-Caixa de Sabadell. 79 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Meteorologia - Lexicografia
Català - Vallès Oriental (Catalunya : Comarca) - Lexicografia

P. 556
Citació bibliogràfica Text completText complet

Prats i Sobrepere, Joan/Cervera i Batariu, Joan/Manent i Segimon, Albert (2008): Lèxic de meteorologia popular a les Garrigues, Juneda: Fonoll. 75 p.

P. 556
Citació bibliogràfica Text completText complet

Thede, Max (2009): L'Albufera de València. Una descripció etnogràfica. Introducció i traducció de Ferran Robles i Sabater, València: Publicacions de la Universitat de València. 307 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Etnologia - Albufera (País Valencià)

P. 556-557
Citació bibliogràfica Text completText complet

Zeitschrift für Katalanistik. Revista d'Estudis Catalans (2008). Vol. 21. Tübingen: Universität Tübingen, 357 p. / Zeitschrift für Katalanistik. Revista d'Estudis Catalans (2009). Suplement. Tübingen: Universitat Tübingen, 162 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció
Matèries:   Catalanística - Alemanya

P. 557
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica

Insistint en el repàs al passat. Generacions i temes
Badia i Margarit, Antoni M. ; Veny i Clar, Joan
Matèries:   Estudis Romànics - Revistes

P. 559
Citació bibliogràfica Text completText complet


VII Col·loqui Internacional Verdaguer. «La construcció contemporània del sistema lingüisticoliterari català». Barcelona, Vic, Folgueroles, 6-8 de novembre de 2008
Verdaguer Pajerols, M. Àngels
Matèries:   Català - Normalització - Congressos

P. 560-561
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de les Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Tarragona (12 i 13 de juny de 2009)
Cuenca Ordinyana, Maria Josep
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica - Congressos

P. 561-562
Citació bibliogràfica Text completText complet

Una Nova revista de la Secció Històrico-Arqueològica
Massot i Muntaner, Josep
Matèries:   Catalunya - Història - Revistes

P. 563
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Centenari del naixement de Joan Baptista Xuriguera
Camps i Arbós, Josep
Matèries:   Xuriguera, Joan Baptista - Aniversaris, etc.

P. 563-565
Citació bibliogràfica Text completText complet

Celebració del trentè aniversari del Centre d'Estudis Catalans de la Sorbona
Boyer, Denise
Matèries:   Centre d'études catalanes (París) - Aniversaris, etc.

P. 566
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nous reptes per al dietarisme català: el cànon
Esteve, Anna
Matèries:   Diaris íntims - Congressos

P. 567
Citació bibliogràfica Text completText complet

CLUB 16, Setzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, «L'assessorament lingüístic: funcions i criteris» (17 de novembre de 2008)
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Serveis lingüístics - Congressos

P. 567-570
Citació bibliogràfica Text completText complet

VI Simposi Internacional «Vers una Sintaxi Històrica del Català: Metodologia i Objectius» (desembre 2008)
Sentí i Pons, Andreu
Matèries:   Català - Sintaxi - Història - Congressos

P. 570-571
Citació bibliogràfica Text completText complet

III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Fabra, Pompeu - Crítica i interpretació - Congressos

P. 571-572
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXVI Col·loqui de la Societat d'Onomàstica a les Borges Blanques
Turull i Rubinat, Albert
Matèries:   Onomàstica - Catalunya - Congressos

P. 572-573
Citació bibliogràfica Text completText complet

XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Lleida, 6-11 de setembre de 2009)
Badia Escolà, Andratx
Matèries:   Literatura catalana - Congressos
Català - Congressos

P. 573-574
Citació bibliogràfica Text completText complet

Exposició «Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l'encontre entre cultures»
Badia i Pàmies, Lola
Matèries:   Llull, Ramon - Exposicions

P. 574-575
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de l'exposició «Ramon Llull: història, pensament i llegenda». (Fundació La Caixa, Palma)
Ripoll Perelló, Maribel
Matèries:   Llull, Ramon - Exposicions

P. 575-576
Citació bibliogràfica Text completText complet

Raimon a la UPV. 50 anys d'«Al Vent»
Alabajos, Pau
Matèries:   Raimon - Homenatges

P. 576
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades d'estudi Maria Antònia Salvà (Palma, 2-5 d'abril de 2008)
Julià, Lluïsa
Matèries:   Salvà, Maria Antònia - Congressos

P. 577
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades d'estudi sobre Llorenç Riber i Joan Estelrich
Pons i Pons, Damià
Matèries:   Literatura catalana - Mallorca - Congressos

P. 577-578
Citació bibliogràfica Text completText complet


Segona Jornada Salvador Espriu
Gavagnin, Gabriella
Matèries:   Espriu, Salvador - Congressos

P. 579-580
Citació bibliogràfica Text completText complet


Literatura, arts i mitjans audiovisuals. V Jornada sobre Literatura i Ensenyament (Aula Màrius Torres)
Badia Escolà, Andratx
Matèries:   Literatura - Ensenyament - Congressos

P. 582-583
Citació bibliogràfica Text completText complet

Terceres Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries de l'Aula Lul·liana de Barcelona
Badia i Pàmies, Lola
Matèries:   Llull, Ramon - Congressos
Lul·lisme - Congressos

P. 583-584
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pere Farrés Arderiu, homenatge i nomenament pòstum de fill predilecte de Manlleu
Murgades, Josep
Matèries:   Farrés Arderiu, Pere - Homenatges

P. 584-585
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gabriel Oliver Coll, in memoriam
Anoll, Lídia
Matèries:   Oliver Coll, Gabriel - Homenatges

P. 585-586
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació a la UB del web Els sons del català
Fernández Planas, Ana M.
Matèries:   Català - Fonètica

P. 586-587
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació d'una obra de Kavafis
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Llibres - Presentacions

P. 587
Citació bibliogràfica Text completText complet

Tesi doctoral de Laia Querol «Aspectes morfofonològics en la morfologia flexiva del català nord-occidental»
Campmany, Elisenda
Matèries:   Català nord-occidental - Morfologia

P. 587-588
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica del Simposi internacional «Situació i perspectives del plurilingüisme a Europa», (València, 6, 7 i 8 de novembre del 2008)
Meseguer i Pallarés, Lluís
Matèries:   Multilingüisme - Europa - Congressos

P. 588-589
Citació bibliogràfica Text completText complet

Simposi Internacional del XXX Aniversari del Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Fonètica - Congressos

P. 590-591
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui Internacional sobre «Les relacions entre les literatures ibèriques» (RELIBE)
Ramis, Joan
Matèries:   Literatura espanyola - Congressos
Literatura portuguesa - Congressos

P. 591-592
Citació bibliogràfica Text completText complet

VIth Congress of Dialectology and Geolinguistics (University of Maribor, Maribor, Eslovènia, del 14 al 18 de setembre de 2009)
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Dialectologia - Congressos
Geografia lingüística - Congressos

P. 592-593
Citació bibliogràfica Text completText complet

«Dialectologia» (ISSN: 2013-2247), revista electrònica, Maria Pilar Perea i Gotzon Aurrekoetxea (directors), Publicacions de la Universitat de Barcelona
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Dialectologia
Revistes electròniques

P. 593-594
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Jornadas Internacionales de Dialectología (La Laguna, diciembre de 2008)
Cano Ginés, Antonio
Matèries:   Dialectologia - Congressos

P. 594-596
Citació bibliogràfica Text completText complet

Primer Seminari Internacional sobre Paremiologia Romànica. Els refranys meteorològics
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Proverbis romànics
Meteorologia - Citacions, màximes, etc.

P. 596-597
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curs d'estiu de la Fundació Germà Colón: «Viatjar amb les llengües, conèixer els parlants», Castelló de la Plana, 8 i 9 de juliol de 2009
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Fundació Germà Colón Domènech - Activitats
Cursos d'estiu

P. 598-599
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui «70 años después. La literatura española y los campos franceses de internamiento (1939-1945)», Universitat París X - Nanterre, 12, 13 i 14 de febrer de 2009
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Literatura espanyola - Congressos

P. 599-600
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornada sobre els parlars xurros (València, novembre de 2008)
Garcia Perales, Vicent
Matèries:   Valencià - Influència sobre el castellà - Congressos

P. 600-601
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació del web «Bibliotheca Erasmiana Hispanica»
Martínez Navarro, Noemí
Matèries:   Erasmus, Desiderius - Recursos electrònics en xarxa

P. 602
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació a la Real Academia Española (RAE) del Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Llibres - Presentacions
Castellà - Lexicografia

P. 603
Citació bibliogràfica Text completText completElección de Inés Fernández-Ordóñez como miembro de número de la Real Academia Española (Madrid, Real Academia Española, 18 de diciembre de 2008)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 605
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenaje a Rafael Lapesa (1908-2001): «II Jornadas de Edición de Textos e Historia de la Lengua» (Sevilla, Universidad de Sevilla, 22-24 de octubre de 2008)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Lapesa, Rafael - Homenatges

P. 605-606
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario Internacional Aljamías «Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes y a Iacob M. Hassán» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 3 y 4 de noviembre de 2008)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Aljamia - Congressos

P. 606
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colloque International «Mobilité et anthroponymie (XVe-XIXe siècle» (Madrid, Casa de Velázquez, 17-19 de noviembre de 2008)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Antroponímia - Congressos

P. 606
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Seminario Complutense sobre Documentación Hispanoamericana en Archivos y Bibliotecas madrileñas (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 18-21 de noviembre de 2008)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Amèrica Llatina - Història - Fonts - Congressos

P. 607
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 17 de noviembre de 2008 - 29 de mayo de 2009)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Fraseologia - Congressos
Proverbis - Història i crítica - Congressos

P. 607-608
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 2-5 de febrero de 2009)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Lingüística - Congressos

P. 608
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congresos Internacional «17 Deutscher Hispanistentag. 17 Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas» (Tübingen, Eberhard Karls Universität Tübingen, 18-21 de marzo de 2009)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Filologia hispànica - Congressos

P. 608-609
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Jornada de la Comisión de Nombres Geográficos «La importancia del uso normalizado de la toponimia» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 24 de marzo de 2009)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Toponímia - Congressos

P. 609
Citació bibliogràfica Text completText complet

V Encuentro de Morfólogos Españoles «Teoría morfológica» (Madrid, Universidad Autónoma, 8 de mayo de 2009)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Castellà - Morfologia - Congressos

P. 610
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congreso Internacional «El español y sus culturas II: Terminología literaria» (Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 25-28 de mayo de 2009)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Literatura espanyola - Lexicografia

P. 610
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congreso Internacional «Los sefardíes de Turquía y los Balcanes: identidad y mentalidades en textos de los siglos XIX y XX» (Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 23-25 de junio de 2009)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Sefardites - Història - Fonts - Congressos

P. 610-611
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ciclo de conferencias «La lengua española: usos y desarrollos» (Madrid, Instituto Cervantes, enero-junio de 2009)
Segovia Gordillo, Ana
Matèries:   Castellà - Congressos

P. 611
Citació bibliogràfica Text completText complet

Conferència sobre «Traitement de la microtoponymie dans la base de données linguistiques occitanes THESOC»
Camprubí, Michel
Matèries:   Topònims - Occitània (França : Regió) - Bases de dades

P. 611-612
Citació bibliogràfica Text completText complet

Conferència del professor Vittorio dell'Aquila a la Universitat de Barcelona (maig de 2009)
Massip Bonet, M. Àngels
Matèries:   Ladí

P. 612-613
Citació bibliogràfica Text completText complet

Montserrat Abelló, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2008)
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Abelló, Montserrat - Homenatges

P. 613
Citació bibliogràfica Text completText complet


Josep Perarnau i Espelt: investit Doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona
Puig i Oliver, Jaume de
Matèries:   Perarnau i Espelt, Josep - Homenatges

P. 615-616
Citació bibliogràfica Text completText complet

Distincions honorífiques i acadèmiques per a Joan Solà
Turull i Rubinat, Albert
Matèries:   Solà i Cortassa, Joan - Homenatges

P. 616-617
Citació bibliogràfica Text completText complet


Necrologies

Gustav Ineichen (1929-2005)
Hilty, Gerold
Matèries:   Ineichen, Gustav - Necrologia

P. 619-620
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rosalia Guilleumas i Brosa (1924-2007)
Jorba i Jorba, Manuel
Matèries:   Guilleumas i Brosa, Rosalia

P. 620-626
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pere Farrés i Arderiu, una vida intensa de literat (1948-2008)
Torrents i Bertrana, Ricard
Matèries:   Farrés i Arderiu, Pere - Necrologia

P. 626-632
Citació bibliogràfica Text completText complet

Constantino García, mestre. In memoriam (1927-2008)
González González, Manuel
Matèries:   García González, Constantino - Necrologia

P. 632-636
Citació bibliogràfica Text completText complet

Robert Ignatius Burns, S. I. (1921-2008)
Rubio Vela, Agustín
Matèries:   Burns, Robert Ignatius - Necrologia

P. 636-638
Citació bibliogràfica Text completText complet


Joan Bastardas i Parera (Barcelona, 4.II.1919-31.I.2009)
Vidal Pérez, Josep Lluís
Matèries:   Bastardas i Parera, Joan - Necrologia

P. 647-649
Citació bibliogràfica Text completText complet

Manlio Cortelazzo (1918-2009)
Ursini, Flavia
Matèries:   Cortelazzo, Manlio - Necrologia

P. 649-653
Citació bibliogràfica Text completText completKarl-Heinz Trost, mestre d'una Germanística forana (1926-2009)
Orduña, Javier
Matèries:   Trost, Karl-Heinz - Necrologia

P. 662-667
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mavi Dolç : vida, llengua i universitat (València 1962 - Barcelona 2009)
Conca, Maria
Matèries:   Dolç, Mavi - Necrologia

P. 667-671
Citació bibliogràfica Text completText complet

Robert Lafont (1923-2009)
Kremnitz, Georg
Matèries:   Lafont, Robert - Necrologia

P. 671-675
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària