IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 52562
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: 22 (juliol-desembre 2013)
Data d´edició: 2013
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 196 p. : il·l. ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : Universitat de les Illes Balears

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Obituari

En record del professor Julio Ruiz Berrio
Matèries:   Ruiz Berrio, Julio - Necrologia

P. 5-6
Citació bibliogràfica Text completText complet

Assajos i estudis

La "Gramàtica" de Salvador Puig (1770), llibre de text del Col·legi Episcopal de Barcelona
Adell i Cueva, Marc Antoni
Matèries:   Puig, Salvador. Rudimentos de la gramatica castellana
Bilingüisme en els infants - Barcelona - S. XVIII
Mots clau: Josep Climent, pedagogia de la Il·lustració, bilingüisme, didàctica, estudi gramatical de la llengua, pragmàtica, llengua catalana.
Keywords: Josep Climent, pedagogy of the Enlightenment, bilingualism, Didactics, grammatical study of language, Pragmatics, Catalan Language.
Palabras clave: Josep Climent, Ilustración, bilingüismo, didáctica, estudio gramatical de la lengua, Pragmática, lengua catalana.

P. 11-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Edició popular a Espanya. El cas de l'Editorial Cervantes Notes
Lázaro, Luis Miguel
Matèries:   Edició - Espanya - Història - S. XX
Clavel Andrés, Vicente
Editors - Espanya - S. XX
Editorial Cervantes Notes
Mots clau: Vicente Clavel, Editorial Cervantes, editorial popular.
Keywords: Vicente Clavel, Editorial Cervantes, popular publishing.
Palabras clave: Vicente Clavel, Editorial Cervantes, editorial popular.

P. 33-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Escola Nova: una nova pedagogia de la lectura a Catalunya
Navarro, Maria Pilar
Matèries:   Lectura - Catalunya - 1900/1930
Pedagogia - Catalunya - 1900-1939
Escola nova - Catalunya - Història
Mots clau: història de la pedagogia, lectura, biblioteques, Escola Nova, programes culturals i educatius.
Keywords: history of pedagogy, reading, libraries, New School, cultural and education programmes.
Palabras clave: historia de la pedagogía, lectura, bibliotecas, Escuela Nueva, programas culturales y educativos.

P. 65-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Educar en emociones y transmitir valores éticos: un desafío para los Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación
Álvarez Domínguez, Pablo
Matèries:   Educació en valors
Educació - Espanya - Història
Museus - Ensenyament
Mots clau: Museus de Pedagogia, Ensenyament i Educació, educació emocional, educació en valors, ètica.
Keywords: Pedagogy Museums, Teaching and Education, emotional education, education in values, ethics.
Palabras clave: Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación; educación emocional; educación en valores; ética.

P. 93-116
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Joan Comas Camps i els seus estudis pedagògics a Ginebra pensionats per la JAE
Comas Rubí, Francesca ; Sureda i Garcia, Bernat
Matèries:   Comas Camps, Joan
Pedagogs - Catalunya - S. XX
Mots clau: Joan Comas Camps, renovació educativa, Junta per a l’Ampliació d’Estudis, Institut J. J. Rousseau.
Keywords: Joan Comas Camps, educational renewal, Board for Advanced Studies, J. J. Rousseau Institute.
Palabras clave: Joan Comas Camps, renovación educativa, Junta para la Ampliación de Estudios, Instituto J. J. Rousseau.

P. 117-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Historia, memoria y olvido del exilio republicano. El Colegio Madrid y su contribución a la renovación pedagógica en México
Delgado Granados, Patricia
Matèries:   Exili - Mèxic - 1939/1975
Exiliats - Espanya - 1939-1975
Mestres exiliats - Espanya - Franquisme
Colegio Madrid (Mèxic)
Mots clau: Memòria i història, exili republicà, franquisme, Mèxic.
Keywords: Memory and history, Republican exile, Francoism, Mexico.
Palabras clave: Memoria e historia, exilio republicano, franquismo, México.

P. 141-161
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Ateneu Científic, Literari, Artístic i la culturització musical a Menorca (1905-1936)
Gelabert Gual, Llorenç ; Motilla Salas, Xavier
Matèries:   Acadèmies, societats culturals, etc. - Menorca - 1905/1936
Música - Ensenyament - Menorca - Història
Mots clau: sociabilitat, associacionisme, ateneus, música, cultura, Menorca.
Keywords: sociability, associationism, Athenaeums, music, culture, Menorca.
Palabras clave: sociabilidad, asociacionismo, ateneos, música, cultura, Menorca.

P. 163-186
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Altres

Informació sobre els autors dels articles

P. 187-190
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària