IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 2519
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 70 : 2002
Data d´edició: 2002
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 144 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  

Articles

Els Líquens epífits com a bioindicadors de l’estat de conservació dels boscos
Longán Seminago, Àngels ; Gómez-Bolea, Antonio
Matèries:   Líquens epífits
Boscos - Conservació
Ecologia forestal
Mots clau: líquens epífits, bioindicació, boscos, estat de conservació, qualitat forestal, naturalitat, continuïtat ecològica.
Keywords: epiphytic lichens, bioindication, forests, conservation status, forest quality, naturality, ecological continuity.
Palabras clave: líquenes epífitos, bioindicación, bosques, estado de conservación, calidad forestal, naturalidad, continuidad ecológica.

P. 5-20
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Vegetació halòfila dels aiguamolls de l’Empordà
Vilar i Sais, Lluís ; Gesti Perich, Josep
Matèries:   Vegetació halòfila
Empordà - Aiguamolls de l'
Mots clau: vegetació halòfila, aiguamolls de l’Alt Empordà, NE península Ibèrica, Puccinellio-Salicornietea
Keywords: halophytic vegetation, Aiguamolls de l’Alt Empordà, NE Iberian Peninsula, Puccinellio-Salicornietea
Palabras clave: vegetación halófila, Aiguamolls de l’Alt Empordà, NE Península Ibérica, Puccinellio-Salicornietea

P. 21-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes breus (flora)
Matèries:   Flora - Catalunya

P. 41-54
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Aportació al coneixement de la distribució d’anostracis i notostracis (Crustacea: Branchiopoda) als Països Catalans
Boix i Masafret, Dani
Matèries:   Crustacis - Països Catalans
Mots clau: Notostraca, Anostraca, Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis...
Keywords: Notostraca, Anostraca, Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis...
Palabras clave: Notostraca, Anostraca, Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis...

P. 55-71
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nova aportació al coneixement dels anòbids de la península Ibèrica (Coleoptera: Anobiidae)
Viñolas, Amador
Matèries:   Coleòpters - Península Ibèrica
Mots clau: Coleoptera, Anobiidae, península Ibèrica, Dorcatoma agenjoi n. stat.
Keywords: Coleoptera, Anobiidae, new records, Iberian Peninsula, Dorcatoma agenjoi n. stat.
Palabras clave: Coleoptera, Anobiidae, Península Ibérica, Dorcatoma agenjoi n. stat.

P. 73-77
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estudi d’una comunitat de drosofílids (Drosophilidae: Diptera) a la localitat de Bordils (Girona)
Monclús, Maria ; Argemí i Campubí, Mercè ; Mestres i Naval, Francesc ; Serra Camó, Lluís
Matèries:   Drosophila - Evolució
Plantes - Millorament selectiu
Mots clau: Drosophila, microevolució, activitat estacional, proporció de sexes.
Keywords: Drosophila, microevolution, seasonal activity, sex ratio.
Palabras clave: Drosophila, microevolución, actividad estacional, proporción de sexos.

P. 79-89
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Biodiversidad de tenebriónidos (Coleoptera: Tenebriónidae) en saladares ibéricos
Galante, Eduardo ; Cartagena, M. Carmen ; Viñolas, Amador
Matèries:   Insectes útils - Península Ibèrica
Tenebriònids (Coleòpters)
Mots clau: insectes detritívors, Tenebrionidae, ecologia, aridesa, diversitat, sud-est ibèric
Keywords: detritivore insects, Tenebrionidae, ecology, aridity, diversity, south eastern Iberian Peninsula
Palabras clave: insectos detritívoros, Tenebrionidae, ecología, aridez, diversidad, sudeste ibérico

P. 91-104
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

A new Iberian Phytocoris Fallén, 1814 from the Balearic archipelago, Spain (Hemiptera: Heteroptera: Miridae)
Ribes, Jordi ; Ribes Español, Eva
Matèries:   Phytocoris (Compsocerocoris) degregorioi
Insectes - Formentera
Mots clau: Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Mirinae, Phytocoris (Compsocerocoris) degregorioi n. sp., descripció.
Keywords: Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Mirinae, Phytocoris (Compsocerocoris) degregorioi n. sp., description.
Palabras clave: Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Mirinae, Phytocoris (Compsocerocoris) degregorioi n. sp., descripción.

P. 105-109
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes breus (fauna)
Matèries:   Fauna - Catalunya
Flora - Catalunya

P. 111-112
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Variacions en el procés de la retenció de nutrients associades al desenvolupament algal en el riu de Perles (vall d'Alinyà, Alt Urgell)
Acuña i Salazar, Vicenç
Matèries:   Perles (riu)
Aigua - Depuració
Algues - Depuració
Mots clau: autodepuració, vall d?Alinyà, eficiència de retenció, capacitat de retenció, amoni, fosfat, efecte subsidi-estrès.
Keywords: self-depuration capacity, Alinyà Valley, uptake length, uptake rate, ammonium, phosphate, subsidy-stress effect.
Palabras clave: autodepuración, Valle de Alinyà, eificiencia de retención, capacidad de retención, amonio, fosfato, efecto subsidio-estrés.

P. 113-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua per a la millora dels ecosistemes fluvials. Un repte de futur
Prat, Narcís ; Godé, Lluís X. ; Munné, Antoni
Matèries:   Aigua - Dret i legislació - Catalunya
Medi ambient - Protecció
Aigua - Qualitat (Catalunya)

P. 125-137
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària