IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 53703
Miscel·lània litúrgica catalanaVolum: 22
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 0213-0742
ISSN (format digital): 2013-4010
Descripció física: 307 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  
"In Memoriam": Manuel Mundó i Marcet (Barcelona, 1923-2012), liturgista
Gros i Pujol, Miquel dels Sants
Matèries:   Mundó i Marcet, Anscari Manuel - Necrologia

P.13-18
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sobre el sermó per a la festa de sant Galdric, atribuït al bisbe Oliba, i els altres textos transmesos pel fragment de còdex XIII-6 de l'Arxiu Episcopal de Vic de mitjan segle XI
Alturo i Perucho, Jesús
Matèries:   Oliba, abat - Sermons
Manuscrits - Arxiu Episcopal de Vic - S. XI
Mots clau: Oliba, sermó, sant Galdric, sant Narcís, Vic, Odó de Cluny, Vita sancti Geraldi, Cluny, Cuixà, sant Agustí, De ciuitate Dei, Paralipòmens, sant Jeroni, sant Isidor de Sevilla, segle XI, intertextualitat, centons, escriba Benet de Vic.
Keywords: Oliba, sermon, St. Galdric, St. Narcissus of Girona, Vic, St. Odo of Cluny, Vita sancti Geraldi, Cluny, Cuixà, St. Augustine, De ciuitate Dei, Paralipomena, St. Jerome, St. Isidore of Seville, 11th century, intertextuality, centos, scribe Benedictus of Vic.

P. 19-52
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pervivència d'una biblioteca litúrgica: fragments de còdex de l'Arxiu parroquial de Verdú a la Biblioteca de Catalunya
Gudayol Torelló, Anna
Matèries:   Litúrgia - Textos - Manuscrits
Arxiu parroquial de Santa Maria de Verdú - Manuscrits
Mots clau: Fragments de còdexs -Manuscrits litúrgics - Biblioteca de Catalunya -Arxiu parroquial de Verdú
Keywords: Membra disiecta -Liturgical manuscripts - Biblioteca de Catalunya - Paroissial archives of Verdu (Catalonia)

P. 53-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Vestigios de la liturgia catalano-narbonesa en fuentes hispanas
Rubio Sadia, Juan Pablo
Matèries:   Església Catòlica - Catalunya - Litúrgia
Litúrgia - Textos - Manuscrits
Església Catòlica - Narbona (França) - Litúrgia
Mots clau: Ritu catalanonarbonès, vestigis litúrgics, ofici diví, responsorial, breviaris de Palència, d'Oviedo, de Roda d'Isàvena, de Pamplona i de Tui, antifonari de Barbastre.
Keywords: Catalano-narbonese rite, Liturgical remains, Divine office, Responsorial, Breviaries from Palencia, Oviedo, Roda de Isábena, Pamplona and Tui, antiphonary from Barbastro.

P. 95-114
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Missi Dominici, heralds de la segona parusia, i el programa pictòric de Sant Climent de Taüll
Pagès i Paretas, Montserrat
Matèries:   Segon adveniment
Pintura mural romànica - Catalunya - Conservació i restauració
Art cristià - Sant Climent de Taüll
Mots clau: Pintura mural romànica, iconografia, Sant Climent de Taüll, Segona Parusia, heralds
Keywords: Romanesque mural painting, iconography, Sant Climent de Taüll, Second Coming of Christ, heralds

P. 115-147
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fragments d'una antiga consueta segons els usos de la catedral de Girona (ADG, fragments manuscrits, núm. 32)
Sureda i Jubany, Marc
Matèries:   Manuscrits - Arxiu Diocesà de Girona - S. XIII
Mots clau: Consueta, catedral, parròquia, Girona, segona meitat s. XIII
Keywords: Costumary, cathedral, parish church, Girona, 2nd half of 13th. cent.

P. 149-165
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Processoner antic de Gel·lona (Montpeller, Bib. Mun., ms. 20, fol. 1-65v)
Gros i Pujol, Miquel dels Sants
Matèries:   Sant Guilhem del Desert - Història - S. XIII
Mots clau: Gel·lona, Sant Guilhem del Desert, processoner, segle XIII, Veracreu, Sainte Chemise de Notre Dame, Carlemany, Guillem duc d’Aquitània.
Keywords: Gellona, Saint-Guilhem-le-Désert, processionary, 13th century, True Cross, Sainte Chemise de Notre Dame, Charlemagne, William duke of Aquitaine.

P. 167-201
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Celebració de la refecció pasqual a la Catedral de Vic (1038-1252)
Masnou i Pratdesaba, Josep M.
Matèries:   Oliba, abat
Catedral de Vic - Història - S. XI/XIII
Cardona (Comtat) - Història
Mots clau: Oliba, catedral Vic, vescomtes Cardona, Calaf, refecció pasqual.
Keywords: Bishop Oliba, Calaf castle, 1038, viscounts of Cardona, Pascual refection.

P. 203-217
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Ms. 270 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿un misal aragonés del siglo XII-XIII?
Ruiz Torres, Santiago ; Rubio Sadia, Juan Pablo
Matèries:   Biblioteca Nacional (Espanya). Manuscrit 270
Mots clau: Ritu romà, missal, sacramentari, monodia, notació aquitana, Aragó, bisbats catalans, Toledo.
Keywords: Roman rite, Missal, Sacramentary, Monophony, Aquitanian notation, Aragon, Catalan dioceses, Toledo.

P. 219-254
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Sepultures dels bisbes de Vic (dels necrologis i obituaris als epitafis)
Ordeig i Mata, Ramon
Matèries:   Bisbes - Vic - Mort
Monuments funeraris - Vic
Mots clau: Bisbes de Vic, sepultures, necrologis, obituaris, epitafis.
Keywords: Bishops of Vic, tombs, necrologies, obituaries, epitaphs.

P. 255-307
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària