IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 66044
Revista de la Societat Catalana de Química [Recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 19 : 2020
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 1576-8961
ISSN (format digital): 2013-9853
Descripció física: 125 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Nanopartícules inorgàniques per al diagnòstic i el tractament del càncer
Ramos Casanova, Carlota ; Llenas Martínez, Marina ; Sandoval, Stefania ; Tobías Rossell, Gerard
Matèries:   Càncer - Tractament
Nanopartícules
Càncer - Diagnòstic
Mots clau: Nanopartícules, tumors, càncer, tractament, diagnòstic.
Keywords: Research on nanoparticles in biomedicine has aroused growing interest in recent years due to their promising properties for cancer diagnosis and therapy. This paper discusses the mechanisms of action of this type of nanomaterials in relation to tumor cells, as well as the design strategies to improve their performance. The main types of inorganic nanoparticles that have stood out for their characteristics in the field of oncology are also presented.

P. 7-20
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Access to new (Cat)[Cu(CF3) 2] complexes as eficient trifluoromethylating agents in the activation of aryl halides
Odena, Carlota ; Martínez de Salinas, Sara ; Pérez Temprano, Mónica H.
Matèries:   Química organometàl·lica
Mots clau: Química organometàl·lica, transmetal·lació, coure, complexos organocuprats, trifluorometilació.
Keywords: Organometallic chemistry, transmetalation, copper, organocuprate complexes, trifluoromethylation.

P. 21-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nou funcional de la densitat per al càlcul de segones hiperpolaritzabilitats
Besalú-Sala, Pau ; Salvador, Pedro ; Matito, Eduard ; Luis, Josep Maria
Matèries:   Química computacional
Mots clau: DFT, química computacional, hiperpolaritzabilitat.
Keywords: DFT, computational chemistry, hyperpolarizability.

P. 32-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Metodologia per a la síntesi asimètrica de lligands P-estereogènics
Rojo, Pep ; Riera i Escalé, Antoni ; Verdaguer, Xavier
Matèries:   Catàlisi asimètrica
Mots clau: Catàlisi asimètrica, lligands, P-estereogènic, fosfines tert-butil i metil.
Keywords: Asymmetric catalysis, ligands, P-stereogenic, tert-butyl methyl phosphines.

P. 38-45
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Matar o repel·lir? Superfícies antimicrobianes basades en plata
García Bonillo, Cristina ; Teixidó, Robert ; Gilabert Porres, Josep ; Borrós, Salvador
Matèries:   Bacteris
Medicina - Aparells i instruments
Mots clau: Modificació de superfícies, dispositiu mèdic, superfície bacteriofòbica, superfície bactericida, biopel·lícula.
Keywords: Surface modification, medical device, bacteriophobic surface, bactericide surface, biofilm.

P. 46-55
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Lligands tioèter-carbè N-heterocíclics per a la hidrogenació asimètrica d'olefines: perspectiva i oportunitats
Cruz Sánchez, Pol de la ; Pàmies, Òscar ; Diéguez, Montserrat
Matèries:   Hidrogenació
Catalitzadors
Mots clau: Catalitzadors de Ir, carbens N-heterocíclics, olefines, tioèter, hidrogenació asimètrica.
Keywords: Ir-catalysts, N-heterocyclic carbenes, olefins, thioether, asymmetric hydrogenation.

P. 56-71
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Transport difús de contaminants orgànics persistents en zones d'alta muntanya i impacte sobre la salut dels ecosistemes
Prats, Raimon M. ; Drooge, Barend L. ; Fernández, Pilar ; Grimalt, Joan O.
Matèries:   Contaminants orgànics de l'aigua
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Catalunya) - Condicions mediambientals
Contaminants orgànics de l'aire
Mots clau: Contaminants orgànics persistents, llacs d’alta muntanya, mostreig passiu, aire, aigua, peixos.
Keywords: Persistent organic pollutants, high-mountain lakes, passive sampling, air, water, fish.

P. 72-82
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Quimiometria, imatges hiperespectrals i teixit vegetal: fem ús de tota la informació de les nostres dades?
Gómez-Sánchez, Adrián ; Marro, Mònica ; Marsal, Maria ; Loza-Álvarez, Pablo ; Juan, Anna de
Matèries:   Quimiometria
Imatgeria en química
Plantes - Cèl·lules i teixits
Mots clau: Imatgeria hiperespectral, fusió d’imatges, quimiometria, teixit vegetal.
Keywords: Hyperspectral imaging, image fusion, chemometrics, plant tissue.

P. 83-95
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Cinquanta anys del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de Blanes. Celebrem-ho amb els cinquanta elements químics d'una nit de focs
Vieta i Corcoy, Pep Anton
Matèries:   Elements químics
Taula periòdica (Química)
Focs artificials - Blanes
Mots clau: Focs artificials, pirotècnia, Blanes, química quotidiana, elements químics, taula periòdica.
Keywords: Fireworks, pyrotechnics, Blanes, everyday chemistry, chemical elements, periodic table.

P. 96-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Celebrem el Premi Nobel de Química 2019. El desenvolupament de les bateries d'ió liti: de la química d'intercalació al món recarregable
Palacín, M. Rosa
Matèries:   Química - Premis
Premis Nobel
Mots clau: Bateries, bateries de liti, Premi Nobel de Química.
Keywords: Batteries, lithium-ion batteries, Nobel Prize in Chemistry.

P. 108-115
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Químics catalans al món: Pilar Calleja Ramos
Matèries:   Calleja Ramos, Pilar
Químics - Catalunya - S. XXI

P. 116-117
Citació bibliogràfica Text completText complet

Químics catalans al món: Marc Vendrell
Matèries:   Vendrell, Marc
Químics - Catalunya - S. XXI

P. 118-120
Citació bibliogràfica Text completText complet

Activitats destacades de la Societat Catalana de Química
Matèries:   Societat Catalana de Química - Activitats

P. 121-125
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària