IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 66402
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 84: 2020
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 0210-6205
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 293 p. : l·l. b/n ; 30 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Gea, flora et fauna

Aportacions a la flora vascular de la meitat nord de les serralades Litoral i Prelitoral catalanes
Guardiola, Moisès ; Petit, Albert ; Pannon, Pep ; Sánchez Camacho, Óliver ; Gutiérrez, César
Matèries:   Flora vascular - Serralada Litoral Catalana
Flora vascular - Serralada Prelitoral Catalana (Catalunya)
Corologia - Catalunya
Mots clau: En aquest treball aportem dades de novetats florístiques o plantes rares presents a les serralades Litoral i Prelitoral catalanes. Destaquen Aira praecox, que s’indica per primera vegada al vessant sud de Catalunya, Cicendia filiformis i Sideritis scordioides, novetats per a les comarques de Barcelona, i Botrychium matricariifolium, Cicendia filiformis i Salvia valentina, que són plantes amenaçades i protegides.
Keywords: Flora, Chorology, Catalonia, Litoral and Prelitoral Range, Iberian Peninsula.

P. 3-13
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Los Ptinidae (Coleoptera) de Navarra (norte de la Península Ibérica)
Viñolas, Amador ; Recalde Irurzun, José Ignacio
Matèries:   Ptinidae (Coleòpters) - Península ibérica
Mots clau: Coleoptera, Ptinidae, catàleg comentat, Navarra, península Ibèrica.
Keywords: Coleoptera, Ptinidae, commented catalogue, Navarra, Iberian Peninsula.
Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, catálogo comentado, Navarra, Península Ibérica.

P. 15-24
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nota breu: Expansió d'una planta invasora (Heracleum mantegazzianum, Apiaceae) a Catalunya
Aymerich i Boixader, Pere ; Bisbe, Enric ; Fàbregas, Enric ; Guirado, Maria
Matèries:   Plantes invasores - Catalunya

P. 25-29
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nota breu: Re-instatement of the species name Callirhytis erythrosoma (Dettmer, 1933), with comments on the Callirhytis species (Hymenoptera: Cynipidae)
Nicholls, James A. ; Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Cinípids (Himenòpters) - Classificació

P. 31-34
Citació bibliogràfica Text completText complet

Aportacions a la flora al·lòctona de la serralada Litoral central catalana i territoris propers
Guardiola, Moisès ; Petit, Albert
Matèries:   Plantes invasores - Catalunya
Mots clau: flora, exòtica, invasora, corologia, Catalunya, península Ibèrica.
Keywords: flora, alien, invasive, chorology, Catalonia, Iberian Peninsula.

P. 35-49
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: Noves dades sobre tres plantes rares del ambients àrids catalans
Batriu Vila, Efrem ; Mercadé López, Arnau
Matèries:   Plantes - Varietats - Catalunya

P. 51-52
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pot estar la marta (Martes martes L.) en expansió al Nord-est Ibèric? (Carnívora, Mustelidae)
Guixé i Coromines, David ; Sayol, Ferran ; Faus, Jordi ; Federico, Pau ; Martorell, Carles ; Pou i Serra, Ramon ; Puig, Josep ; Recoder, Laura ; Salvador, Salvador ; Vilella, Marc
Matèries:   Marts (Zoologia)
Mots clau: Marta, carnívors, models, distribució, expansió, boscos.
Keywords: Carnivorous, Pine marten, models distribution, expansion, forests.

P. 53-59
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aportació a l'estudi de la diversitat liquènica dels Pirineus Orientals: els líquens de la Ribera del Catllar (Ripollès, Catalunya, Espanya)
Llop, Esteve
Matèries:   Líquens - Pirineu Català
Líquens - Ribera del Catllar (Ripollès, Catalunya, Espanya)
Mots clau: distribució, trets funcionals, Península Ibèrica.
Keywords: distribution, functional traits, Iberian Peninsula.

P. 61-70
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: A new nomenclatural combination in Mesembryanthemum L. (Mesembryanthemoideae, Aizoaceae)
Sáez i Gonyalons, Llorenç
Matèries:   Mesembriantemòidia (Aizoaceae)

P. 71
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nota breu: Carex lachenalii (Cyperaceae) a la ribera de Rius (Vall d'Aran)
Pérez-Haase, Aaron
Matèries:   Ciperàcies (Cyperaceae) - Vall d'Aran

P. 73-74
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sea slugs (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia): the other inhabitants of the city of Barcelona (Spain)
Parera, Àlex ; Pontes, Miquel ; Salvador, Xavier ; Ballesteros i Vázquez, Manuel
Matèries:   Llimacs - Barcelona
Mots clau: llimacs de mar, biodiversitat, subtrats artificials, Barcelona, Espanya.
Keywords: seaslugs, biodiversity, artificial structures, Barcelona, Spain.

P. 75-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Notes sobre la flora al·lòctona a Catalunya. III
Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Espècies introduïdes - Catalunya
Mots clau: flora, plantes aŀlòctones, península Ibèrica, regió Mediterrània.
Keywords: flora, alien plants, Iberian Peninsula, Mediterranean Region.

P. 101-124
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: Rhinanthus alectorolophus (Orobanchaceae) a la península ibèrica
Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Orobancàcies - Península Ibèrica

P. 125-126
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nota breu: Valoració de l'estat ecològic de la riera de Vallvidrera (abril 2020)
Felip Benach, Marisol ; Vinyoles Cartanyà, Dolors ; Múrria Farnós, Cesc ; Comelles Folch, Montserrat
Matèries:   Ecologia - Riera (Vallvidrera, Catalunya)

P. 127-130
Citació bibliogràfica Text completText complet

Característiques poblacionals de la tortuga mediterrània Testudo hermanni hermanni Gmelin a la serra de l'Albera (Reptilià: Testudinidae)
Bertolero Badenes, Alberto ; Budó, Joan ; Torres, Nil
Matèries:   Tortuga mediterrània - Albera (Catalunya : Serra)
Mots clau: abundància, biometria, captura-recaptura, Catalunya, densitat, quelonis, rèptils, sex-ratio, Testudo hermanni hermanni.
Keywords: abundance, biometry, capture-recapture, Catalonia, chelonian, density, reptile, sex-ratio, Testudo hermanni hermanni, Western Hermann’s tortoise.

P. 131-136
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Chorological novelties for the alien flora of northeastern Catalonia (Iberian Peninsula)
Verloove, Filip ; Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Flora vascular - Península Ibèrica - Classificació
Mots clau: plantes vasculars, corologia, Mediterrània, nord-est Espanya.
Keywords: vascular plants, chorology, Mediterranean, northeastern Spain.

P. 137-153
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Using GIS and MaxEnt to predict global Distribution of Saxífraga catalàunica (Saxifragaceae)
Bracho Estévanez, Claudio Açaí
Matèries:   Ecologia vegetal
Biologia de la conservació
Mots clau: Ecologia vegetal, ecologia espacial, models de distribució d’espècies, MaxEnt, biologia de la conservació.
Keywords: Plant ecology, spatial ecology, species distribution models, MaxEnt, conservation biology.

P. 155-162
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Caracterització geobotànica i validació fitosociològica de diversos sintàxons de prats de dall higròfils (ord. Deschampsietalia cespitosae) i mesohigròfils (ord. Trifolio-Hordeetalia) de Catalunya i de l'Europa occidental
Mercadal i Corominas, Gabriel
Matèries:   Biodiversitat
Praderies - Europa occidental
Mots clau: Catalunya, Europa occidental, caracterització geobotànica, validació sintaxonòmica, Deschampsietalia cespitosae, Trifolio- Hordeetalia.
Keywords: Catalonia, Western Europe, geobotanical characterization, syntaxonomic validation, Deschampsietalia cespitosae, Trifolio- Hordeetalia.

P. 163-193
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: Fumaria macrosepala (Papaveraceae), novetat per als Països Catalans
Serra, Lluís
Matèries:   Fumàries - Països Catalans

P. 195-196
Citació bibliogràfica Text completText complet

Treballs de renaturalització de la platja de la Pomerada (Malgrat de Mar)
Gutiérrez i Perearnau, Cèsar ; Gómez i Espàrrech, Laia
Matèries:   Ecologia de la restauració - Malgrat de mar
Flora vascular - Malgrat de Mar
Mots clau: Restauració d’hàbitats, platja, flora vascular, Corynephoretum catalaunicum, educació ambiental.
Keywords: Restoration of habitats, beach, vascular flora, Corynephoretum catalaunicum, environmental education.

P. 197-202
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: ¿Nueva cucaracha exótica en la Península Ibérica? Confirmación de la presencia de Shelfordella lateralis (Walter, 1868) (Blattodea: Blattidae) en la Península Ibérica y primeros registros para Cataluña
Miralles Núñez, Adrià ; Pradera Jordana, Carles ; Pérez Gómez, Álvaro
Matèries:   Espècies introduïdes - Península Ibèrica
Blatodeus (Blattodea) - Península Ibèrica

P. 203-205
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nota breu: Epipactis leptochila (Orchidaceae), una nova espècie per a la flora de Catalunya
Alamany, Xavier
Matèries:   Orquídies - Catalunya

P. 207-211
Citació bibliogràfica Text completText complet

La diversitat de líquens saxícoles de l'avantpaís meridional dels Pirineus orientals
Llop, Esteve ; Muñiz Pérez, Diana ; Navarro-Rosinés, Pere ; Roux, Claude ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Líquens - Península Ibèrica
Biodiversitat
Mots clau: Biodiversitat, Catalunya, corologia, península Ibèrica, trets funcionals.
Keywords: Biodiversity, Catalonia, distribution, functional traits, Iberian Peninsula.

P. 213-224
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'herbari de l'Institut Biològic de Sarrià: descripció general i plecs més interessants, amb noves aportacions corològiques
Bruguera i Martín, Carles ; Vallès i Xirau, Joan ; Ibáñez Cortina, Neus
Matèries:   Herbaris - Barcelona
Institut Biològic de Sarrià - Història
Mots clau: herbaris històrics, primeres cites, etnobotànica, Jesuïtes.
Keywords: historical herbaria, first records, ethnobotany, Jesuits.

P. 225-233
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Roser Nos. La zoologia al servei de la ciutadania
Jordà Sanuy, Cristòfol ; Ferrer Parareda, Xavier
Matèries:   Zoologia - Catalunya
Nos Ronchera, Roser
Museu de Zoologia (Barcelona) - Història
Mots clau: Museu de Zoologia de Barcelona, Parc Zoològic de Barcelona, etologia, observació d’aus, història de la zoologia catalana.
Keywords: Barcelona Zoological Museum, Barcelona Zoological Park, ethology, bird watching, catalan zoology history.

P. 235-242
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) - II
Gesti Perich, Josep ; Vilar i Sais, Lluís
Matèries:   Flora - Guilleries
Mots clau: flora, Guilleries, Catalunya, península Ibèrica.
Keywords: flora, Guilleries, Catalonia, Iberian Peninsula.

P. 243-248
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: New records on the presence of the genus Caenocara C. G. Thomson, 1859 (Coleoptera: Ptinidae: Dorcatominae) in Korea
Viñolas, Amador ; Kim, Jihoon ; Roca-Cusachs, Marcos
Matèries:   Dorcatominae (Coleòpters) - Corea

P. 249-251
Citació bibliogràfica Text completText complet

First detection of invasive coypu, Myocastor coypus Molina, 1782 (Mammalia: Roentia: Myocastoridae) into lake Banyoles (Catalonia, north-east Iberian Peninsula)
Latorre, Dani ; Campos Llach, Miquel ; Dalmau, Gerard ; Cicres, Albert ; Tubert, Albert
Matèries:   Miocastòrids (Myocastoridae) - Banyoles
Mots clau: invasora, espècie, semi-aquàtica, nativa, rosegador.
Keywords: Invasive, species, semi-aquatic, rodent.

P. 253-256
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: Noves dades sobre Clada (Clada) lineata Pic, 1897 (Coleoptera: Ptinidae: Eucradinae)
Viñolas, Amador
Matèries:   Ptínids (Coleòpters)

P. 257-258
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nota breu: Cephalonomia Westwood, 1833 (Hymenoptera: Bethylidae) a la Península Ibèrica
Espadaler i Gelabert, Xavier ; Montalbetti, Giovanna
Matèries:   Bethylidae (Hymenòpters) - Península Ibèrica

P. 259-260
Citació bibliogràfica Text completText complet

Un nuevo subgénero y especie de indanobium Español, 1970 (Coleoptera: Ptinidae: Ptilininae) de Tailandia
Viñolas, Amador
Matèries:   Coleòpters - Tailàndia
Mots clau: Coleoptera, Ptinidae, Ptilininae, Indanobium (Gyneptilinomorphus) staneki subgen. n., sp. n, Tailàndia.
Keywords: Coleoptera, Ptinidae, Ptilininae, Indanobium (Gyneptilinomorphus) staneki subgen. n., sp. n, Thailand.
Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, Ptilininae, Indanobium (Gyneptilinomorphus) staneki subgen. n., sp. n, Tailandia.

P: 261-265
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Explosions demogràfiques de l'eruga peluda del suro, Lymantria dispar (Linnaeus, 1758), als boscos del Montnegre el 2019 i 2020: possibles causes, impactes i idoneïtat dels tractaments per combatre la plaga
Stefanescu, Constantí ; Soldevila, Agnès ; Gutiérrez i Perearnau, Cèsar ; Torre, Ignasi ; Ubach, Andreu ; Miralles, Marta
Matèries:   Erugues peludes del suro - Montnegre (Catalunya : Massís)
Mots clau: Lymantria dispar, Lepidoptera, depredadors, parasitoides, plaga forestal, Quercus suber, Bacillus thuringiensis, Catalunya.
Keywords: Lymantria dispar, Lepidoptera, natural enemies, parasitoids, forest pest, Quercus suber, Bacillus thuringiensis , Catalonia.

P. 267-279
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi de la fauna mirmecològica (Hymenoptera: Formicidae) del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Herraiz, Joan Aleix ; Espadaler i Gelabert, Xavier
Matèries:   Formigues - Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Catalunya)
Mots clau: Distribució, faunística, península Ibèrica, Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, Chalepoxenus muellerianus, Tapinoma pygmaeum.
Keywords: Distribution, faunistics, Iberian Peninsula, Natural Park of the Aiguamolls de l’Empordà, Chalepoxenus muellerianus, Tapinoma pygmaeum.

P. 281-286
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nota breu: New nomenclatura combinations in Patzkea (Poaceae)
Sáez i Gonyalons, Llorenç ; Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Poàcies

P. 287-288
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nota breu: Primera detección de chinche de cama tropical, Cimex hemipterus (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Cimicidae), para la Península Ibérica
Pradera, Carlos ; Ruiz, Jordi
Matèries:   Cimícids - Península Ibèrica

P. 289-290
Citació bibliogràfica Text completText complet

[Altres]

Normes de publicació del "Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural" = Publication rules of the "Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural"

P. 291-293
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària