IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 69523
Revista de la Societat Catalana de Química [Recurs electrònic]Volum: 21 : 2022
Data d´edició: 2022
ISSN (format paper): 1576-8961
ISSN (format digital): 2013-9853
Descripció física: 126 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Editorial


Articles

Influència del guany de pes gestacional en els increments de concentracions de compostos organohalogenats els primers anys de vida dels infants
Grimalt, Joan O.
Matèries:   Embaràs
Alletament
Pes neonatal
Mots clau: Transferència materna de contaminants orgànics, nounats, lactància materna, guany de pes gestacional, compostos organohalogenats.
Keywords: Maternal transfer of organic pollutants, newborns, breastfeeding, gestational weight gain, organohalogen compounds.

P. 7-14
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Caracterització d'olis aromatitzats amb tòfona en una comparació amb els compostos orgànics volàtils (COV) de la tòfona Tuber melansporum mitjançant anàlisi sensorial i cromatogràfica per HS-SPME/GC-MS
Blanch Colat, Consol ; Ibáñez, Carlos ; Tàrrega, Amparo ; Torres Moreno, Míriam
Matèries:   Tòfones
Aromatitzants
Compostos orgànics volàtils
Mots clau: Tòfona, Tuber melanosporum, oli aromatitzat de tòfona, COV, HS-SPME, GC-MS, descriptors d’aroma de tòfona, avaluació sensorial, panell de tast.
Keywords: Truffle, Tuber melanosporum, truffle-flavoured oil, VOC, HS-SPME, GC-MS, truffle flavour descriptors, sensory evaluation, trained tasting panel.

P. 15-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'aerosol orgànic a Catalunya. Fonts d'emissió i toxicitat
Jaén, Clara ; Drooge, Barend L. van ; Grimalt, Joan O.
Matèries:   Aerosols
Toxicologia ambiental
Traçadors (Química)
Mots clau: Material particulat, aerosol orgànic, traçadors moleculars, distribució vertical, toxicitat.
Keywords: Particulate matter, organic aerosol, molecular tracers, vertical distribution, toxicity.

P. 38-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Hidrogels de nonovesícules DELOS: una formulació innovadora per a ús tòpic
Ballell-Hosa, Lídia ; González Mira, Elisabet ; Santana, Héctor ; Morla Folch, Judit ; Martínez Prieto, Yaima ; Veciana, Jaume ; Sala, Santi ; Ferrer Tasies, Lídia ; Ventosa i Rull, Nora
Matèries:   Vesícula biliar
Medicaments
Hidrogel
Mots clau: Nanovesícules, alliberament tòpic de fàrmacs, hidrogel, integritat de la vesícula.
Keywords: Nanovesicles, topical drug delivery, hydrogel, vesicle integrity.

P. 49-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Autenticació de cafès mitjançant mètodes de GC-MS i quimioteràpia. Aplicació a la detecció i quantificació de mostres de cafè adulterades
Núñez, Nerea ; Moret, Erica ; Lucci, Paolo ; Saurina, Javier ; Núñez, Oscar
Matèries:   Seguretat alimentària
Cafès
Quimiometria
Mots clau: Empremta per GC-MS, anàlisi no dirigida, cafè, autenticació alimentària.
Keywords: GC-MS fingerprinting, non-targeted analysis, coffee, food authentication.

P. 59-65
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'eliminació de la dependència de l'origen en les descomposicions de la polaritzabilitat
Montilla, Marc ; Salvador, Pedro ; Luis Luis, Josep M.
Matèries:   Molècules - Propietats òptiques
Mots clau: Descomposició, propietats òptiques, independent de l’origen.
Keywords: Decomposition, optical properties, origin-independent.

P. 66-71
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Reducció electroquímica de CO2 amb catalitzadors organometàl·lics de tricarbonil de manganès(I)
Fernández, Sergio
Matèries:   Anhídrid carbònic
Reducció electrolítica
Catàlisi
Mots clau: Reducció de CO2, electroquímica, catàlisi, manganès.
Keywords: CO2 reduction, electrochemistry, catalysis, manganese.

P. 72-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Bisfuncionalització regioselectiva de ful·lerens amb màscares supramoleculars
Iannace, Valentina ; Ribas, Xavi
Matèries:   Química supramolecular
Energia solar fotovoltaica
Mots clau: Ful·lerè, química supramolecular, quimioselectivitat, regioselectivitat, fotovoltaica orgànica, química receptor-substrat, màscares supramoleculars, caixes supramoleculars.
Keywords: Fullerenes, supramolecular chemistry, chemo-selectivity, regio-selectivity, organic photovoltaics, host-guest chemistry, supramolecular masks, supramolecular cages.

P. 80-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Preparació de blocs quirals per a nous agents de penetració cel·lular
Maestre, Víctor ; Illa, Ona ; Royo, Míriam ; Ortuño, Rosa Maria
Matèries:   Aminoàcids
Pèptids
Mots clau: Pèptids de penetració cel·lular, internalització cel·lular, aminoàcid ciclobutànic, trans-g-amino-l-prolina, síntesi en fase sòlida, leishmània.
Keywords: Cell-penetrating peptides, cellular internalization, cyclobutane amino acid, trans-g-amino-l-proline, solid-phase synthesis, Leishmania.

P. 88-98
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Celebrem el Premi Nobel de Química 2021. La reinvenció de l'organocatàlisi asimètrica
Moyano, Albert
Matèries:   Química - Premis
Premis Nobel
Catàlisi asimètrica
Quiralitat
Mots clau: Catàlisi asimètrica, organocatàlisi, quiralitat molecular, síntesi estereoselectiva.
Keywords: Asymmetric catalysis, organocatalysis, molecular chirality, stereoselective synthesis.

P. 99-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Químics catalans al món: Pau Farràs Costa
Matèries:   Químics - Catalunya - S. XXI
Farràs Costa, Pau

P. 119-120
Citació bibliogràfica Text completText complet


Activitats destacades de la Societat Catalana de Química
Matèries:   Societat Catalana de Química - Activitats

P. 122-126
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària