IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 71282
Miscel·lània litúrgica catalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 31 : 2023
Data d´edició: 2023
ISSN (format paper): 0213-0742
ISSN (format digital): 2013-4010
Descripció física: 394 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : Ateneu Universitari Sant Pacià

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Altres

Membres de la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics

P. 9
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

In memoriam Lily Arad, historiadora de l'art (Santiago de Xile, 1947 - Rehovot, Israel, 2022)
Pagès i Paretas, Montserrat
Matèries:   Arad, Lily - Necrologia

P. 11-17
Citació bibliogràfica Text completText complet


La prex eucarística de la Traditio Apostolica d'Hipòlit de Roma i la regula de l'oració cristiana de l'Ambrosiaster
Gros i Pujol, Miquel dels Sants
Matèries:   Hipòlit de Roma. Traditio Apostolica
Eucaristia (Litúrgia) - Textos - S. III
Mots clau: Traditio Apostolica, Hipòlit, Roma, pregària eucarística, dom Botte.
Keywords: Traditio Apostolica, Hippolytus, Rome, Eucharistic prex, Dom Botte.

P. 47-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Santoral dels bisbats de les illes Balears a l'antiguitat tardana
Amengual i Batle, Josep
Matèries:   Església Catòlica - Diòcesis - Illes Balears - S. V
Sants - Culte - Illes Balears
Mots clau: Sever de Menorca, Macari de Menorca, Elies de Mallorca, Opilió d’Eivissa, Hunneric, jueus, vàndals.
Keywords: Severus of Menorca, Macarius of Menorca, Elias of Mallorca, Opilion of Ibiza, Hunneric, Jews, Vandals.

P. 55-76
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Liturgie et images à Vic au Moyen Âge
Courcelles, Dominique de
Matèries:   Biblioteca Episcopal de Vic
Església - Litúrgia - Textos
Església Catòlica - Litúrgia - Vic - Manuscrits
Pintura religiosa - Vic
Mots clau: Biblioteca Episcopal de Vic, miniatures il·luminades, llibre d’hores, manuscrit litúrgic, Museu Episcopal de Vic, pintura religiosa.
Keywords: Episcopal Library of Vic, illuminations, books of hours, liturgical manuscript, Episcopal Museum of Vic, religious painting.

P. 77-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Apocryphal and canonical apostles and magicians in the Missa in diem sanctorvm Petri et Pavli in the Liber mozarabicvs sacramentorvm
Ferreiro, Alberto
Matèries:   Litúrgia cristiana primitiva
Apòstols
Evangelis apòcrifs
Mots clau: Litúrgia visigòtica mossàrab, Simó el Mag, Barjesús, Èlimes, evangelis apòcrifs del Nou Testament, Fets dels Apòstols, ofici diví.
Keywords: Visigothic-Mozarabic liturgy, Simon Magus, Bar-Jesus, Elymas, New Testament apocrypha, Acts of the Apostles, Divine Office.

P. 125-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sobre les jocalies de les capelles de la Seu Vella de Lleida (segle XV)
Fité i Llevot, Francesc
Matèries:   Capelles - Seu Vella de Lleida - S. XIV/XV
Mots clau: Seu Vella de Lleida, segles XIV-XV, inventaris, jocalies.
Keywords: Seu Vella of Lleida, Old Cathedral of Lleida, 14th-15th centuries, jewels, iocalia.

P. 139-149
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

«Nous ne nous ennuyerons pas!»: L'amistat entre els tres savis liturgistes R. Amiet, A. Olivar i M. S. Gros a través de la correspondència Amiet-Olivar
Fossas Colet, Ignasi M.
Matèries:   Amiet, Robert
Olivar i Daydí, Alexandre
Gros i Pujol, Miquel dels Sants
Mots clau: Correspondència, Robert Amiet, Alexandre Olivar, Miquel S. Gros.
Keywords: Correspondence, Robert Amiet, Alexandre Olivar, Miquel S. Gros.

P. 151-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El tractat de la primacia de la Seu de Tarragona, de Jaume Caresmar
Freedman, Paul
Matèries:   P. Jaume Caresmar - Manuscrits
Església Catòlica. Diòcesi de Tarragona - Història
Mots clau: Arquebisbat de Tarragona, arquebisbat de Toledo, Jaume Caresmar.
Keywords: Archdiocese of Tarragona, Archdiocese of Toledo, Jaume Caresmar.

P. 165-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Antífona Surgite sancti. Un estudi comparatiu
Garrigosa i Massana, Joaquim
Matèries:   Antífones (Música)
Consagracions litúrgiques
Mots clau: antífona Surgite sancti, consagració d’esglésies, ritus catalanonarbonès.
Keywords: antiphon Surgite sancti, consecration of churches, Catalan-Narbonese rite.

P. 183-200
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'arqueologia ens parla de litúrgia baptismal a Son Peretó (Manacor, Mallorca) : nota sobre la interpretació de noves dades científiques publicades recentment
Godoy Fernández, Cristina
Matèries:   Arqueologia cristiana (Manacor, Mallorca)
Baptisme (Litúrgia)
Basílica de Son Peretó (Manacor, Mallorca)
Mots clau: Baptisteri, Son Peretó, arqueologia cristiana, litúrgia baptismal, antiguitat tardana.
Keywords: Baptistery, Son Peretó, Christian archaeology, baptismal liturgy, Late Antiquity.

P. 201-217
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El trisagi en l'antiga litúrgia hispànica. Actualització i síntesi
Janeras i Vilaró, Sebastià
Matèries:   Església Catòlica - Himnes
Mots clau: Trisagi, trisagi grec, trisagi ampliat, litúrgia hispànica.
Keywords: Trisagion, Greek Trisagion, expanded Trisagion, Hispanic liturgy.

P. 219-233
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un testimoni del Textus argenteus de la Catedral de Vic al segle XII
Masnou i Pratdesaba, Josep M.
Matèries:   Manuscrits - Catedral de Vic - S. XII
Museu del Louvre (Paris)
Mots clau: Vic, catedral, ivori, manuscrit, Louvre, Constantinoble.
Keywords: Vic, cathedral, ivory, manuscript, Louvre, Constantinople.

P. 235-251
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La xenodochia de l'ardiaca Oliba Llobató
Nolla i Brufau, Josep M.
Matèries:   Hospitals - Girona - S. X
Mots clau: Girona, hospitals, urbanisme, culte de relíquies.
Keywords: Gerunda, Girona, hospitals, urban planning, cult of relics.

P. 253-265
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'acta d'elecció del bisbe Guadall de Barcelona, de l'any 1029, i el seu pergamí original retrobat
Ordeig i Mata, Ramon
Matèries:   Bisbes - Barcelona - S. XI
Biblioteca Episcopal de Vic
Guadall Domnuç
Mots clau: Acta d’elecció, bisbe Guadall, Barcelona, any 1029.
Keywords: Act of election, Bishop Guadall, Barcelona, year 1029.

P.267-292
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Església i els murals romànics de sant Pau de Fontclara
Pagès i Paretas, Montserrat
Matèries:   Pintura mural romànica - Església de Sant Pau de Fontclara (Baix Empordà)
Mots clau: Pintura mural romànica catalana, iconografia, estil, absis, segona parusia, tetramorf, ancians de l’Apocalipsi, Trinitat, pecat original, ofrenes, fratricidi, conversió, baptisme de sant Pau.
Keywords: Romanesque mural painting, iconography, style, apse, Second Coming, Parousia, Tetramorph, Elders of the Apocalypse, Trinity, original sin, offerings, fratricide, conversion and baptism of Saint Paul.

P. 293-319
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La configuración del santoral hispánico en el brevario de la Orden de San Jerónimo impreso en 1499
Rubio Sadia, Juan Pablo
Matèries:   Breviaris - Espanya - S. XV
Orde de Sant Jeroni - S. XV
Mots clau: Orden de San Jerónimo, breviario, imprenta, santoral, fiestas hispánicas.
Keywords: Orde de Sant Jeroni, breviari, impremta, santoral, festes hispàniques.

P. 321-337
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El oficio de la traslación de San Indalecio: marco contextual y análisis litúrgico-musical
Ruiz Torres, Santiago
Matèries:   Cants gregorians
Sants - Culte - Península Ibèrica
Mots clau: Sant Joan de la Penya, sant Indaleci, ofici litúrgic, cant pla o gregorià, anàlisi musical.
Keywords: San Juan de la Peña, Saint Indaletius, liturgical office, plainsong, Gregorian chant, musical analysis.
Palabras clave: San Juan de la Peña, san Indalecio, oficio litúrgico, canto llano o gregoriano, análisis musical.

P. 339-356
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'encenser de Lladó
Sanjosé i Llongueras, Lourdes de
Matèries:   Museu Episcopal de Vic - Objectes col·leccionats
Mots clau: encenser, Lladó, encenser de bronze, encenser hexagonal.
Keywords: censer, Lladó, bronze censer, hexagonal censer.

P. 357-377
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La reconstrucció virtual de dos escenaris litúrgics medievals: els absis majors de les catedrals romàniques de Vic i de Girona
Sureda i Jubany, Marc ; Boto Varela, Gerardo
Matèries:   Arquitectura romànica - Catalunya
Catedral de Vic
Catedral de Girona
Mots clau: arquitectura romànica, arts de l’altar, catedral de Vic, catedral de Girona, equip de recerca TEMPLA.
Keywords: Romanesque architecture, altar arts, Vic cathedral, Girona cathedral, TEMPLA research team.

P. 379-394
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària