IEC Portal de publicacions > Revistes científiques


Referència: 2540
Estudis romànics / a cura d'Antoni M. Badia i MargaritVolum: 25
Data d´edició: 2003
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 561 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Articles

Ús formal del català a la Catalunya Nova els anys 1154 i 1173?: Reflexions metodològiques sobre lingüística històrica i sociolingüística
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Català antic - S. XII - Fonts
Mots clau: 1) reconquesta i contacte de llengües; 2) romanç parlat i llengua escrita; 3) documents originals vs. còpies tardanes...
Keywords: 1) reconquest and contact between languages; 2) spoken Romance language and written language; 3) original documents...

P. 7-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pour la datation des toponymes galloromans: une étude de cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)
Chambon, Jean-Pierre
Matèries:   Topònims gal·loromans - Ronzières (França)

Keywords: place names, chronology, public fortress, Auvergne, *RUMICA¯RIA.

P. 39-58
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Regards dialectométriques sur les donées de l'"Atlas linguistique de la France" (ALF): Relations quantitatives et structures de profondeur
Goebl, Hans
Matèries:   Francès - Dialectes - Mapes

Keywords: Gallo-Romance dialectology, geolinguistics, dialectometry, numerical classification, Atlas linguistique de la France (ALF)...

P. 60-117
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

O campo semântico dos "verbos de luz" em português
Brumme, Jenny
Matèries:   Portuguès - Verb

Keywords: lexical field, Portuguese, corpus linguistics, lexicography, contrastive linguistics

P. 121-149
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Els topònims catalans en -et / -ell : entorn d'una tesi de Joan Coromines
Rasico, Philip D.
Matèries:   Topònims - Catalunya
Topònims catalans
Mots clau: Onomàstica, Toponímia, Fonètica històrica catalana.
Keywords: Proper names, toponyms, Catalan historical phonetics.

P. 151-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els noms de ceps i raïms a la lexicografia catalana del segle XX. Algunes propostes per al DIEC
Favà i Agud, Xavier
Matèries:   Català - Lexicografia
Vinya - Varietats - Terminologia
Vinya - Terminologia
Mots clau: raïm, vinya, lèxic, lexicografia, català.
Keywords: Grape, Vine, Lexicon, Lexicography, Catalan.

P. 167-185
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tutejar i tuejar "parlar de tu"
Colón i Domènech, Germà
Matèries:   Català - Gal·licismes
Català - Fórmules de cortesia
Mots clau: sociologia del tuteig, préstecs del francès, aspectes cronològics, inclinacions dels termes hereditaris.
Keywords: sociology of the tuteig, borrowing from French, chronological aspects, inclinationsof hereditary terms.

P. 187-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La tasca normativitzadora per a l'occità aranès. Coexistència de normes i interferència lingüística
Suïls Subirà, Jordi ; Huguet Canalís, Àngel
Matèries:   Occità - Val d'Aran - Normalització
Mots clau: occità, aranès, normativització, promoció lingüística, ensenyament plurilingüe.

P. 195-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume I, Rex Facetus: notes de filologia humorística
Pujol, Josep Maria
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits - Crítica textual
Mots clau: literatura catalana medieval, Jaume I, historiografia, humor, mixtilingüisme, Llibre del rei En Jaume, aragonès, francès.
Keywords: Catalan medieval literature, Jaume I, historiography, humour, mixed language, Llibre del rei En Jaume, Aragonese, French.

P. 215-236
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La font més amagada i més externa de "lo somni": un altre somni
Butinyà i Jiménez, Júlia
Matèries:   Metge, Bernat. Lo somni - Crítica textual
Mots clau: literatura catalana, medieval, humanisme, comparatisme.
Keywords: catalan literature, medieval, humanism, comparative linguistics.

P. 237-249
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume Roig: la comicitat de la moral o la moral de la comicitat?
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Roig, Jaume. m. 1478. Espill - Crítica textual
Mots clau: Roig, Spill, comicitat, moralitat, ambigüitat.
Keywords: Roig, Spill, Comedy, Morality, Ambiguity.

P. 251-277
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un manuscrit de Josep Pla per a la tercera edició de Cartes de lluny
Quintana Trias, Lluís
Matèries:   Pla, Josep. Cartes de lluny - Crítica i interpretació
Pla, Josep - Manuscrits
Mots clau: Josep Pla, Editorial Joventut, autoria, reescriptura, postguerra
Keywords: Josep Pla, Editorial Joventut, authorship, rewriting, post-war

P. 279-294
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

La glosa 89 del EM. 6, "el primer vagido del español"
García Turza, Claudio
Matèries:   Castellà antic - Història - Fonts

P. 299-310
Citació bibliogràfica Text completText complet

Els noms mallorquins de la pinya closa
Aguiló i Adrover, Cosme
Matèries:   Mallorquí - Lexicologia

P. 311-315
Citació bibliogràfica Text completText complet

La "Grammatica catalana" di Gaetano Frisoni (1912)
Toso, Fiorenzo
Matèries:   Català - Gramàtica - Història

P. 317-325
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recensions

MARTIN, Robert (2001): Sémantique et automate. L'apport du dictionnaire informatisé. Paris: Presses Universitaires de France, 192 p.
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Semàntica - Informàtica

P. 335-340
Citació bibliogràfica Text completText complet

GOHARD-RADENKOVIC, Aline (1999): Communiquer en langue étrangère. De compétences culturelles vers des compétences linguistiques. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Wien: Peter Lang.
Naro Rouquette, Guilhem
Matèries:   Competència comunicativa
Llenguatge i llengües - Ensenyament
Llengües en contacte

P. 340-344
Citació bibliogràfica Text completText complet

HERMAN, József (ed. con la collaborazione di Luca MONDIN) (1998): La transizione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola rotonda di Linguistica Storica, Università Ca'Foscari di Venezia (14-15 giugnio 1996). Tübingen: Max Niemeyer.
Quetglas Nicolau, Pere J.
Matèries:   Llengües romàniques - Història - Congressos
Llatí - Influència sobre les llengües romàniques - Congressos
Llatí - Congressos

P. 344-347
Citació bibliogràfica Text completText complet

TAGLIAVANI, Carlo (1998): Einführung in die romanische Philologie. Aus dem Italienischen übertragen von Reinhard Meisterfeld und Uwe Petersen, 2. verbesserte Auflage. Tübingen / Basel: Francke (UTB für Wissenschaft: Grosse Reihe), XXII + 601 p.
Glessgen, Martin-Dietrich
Matèries:   Llengües romàniques

P. 347-348
Citació bibliogràfica Text completText complet

LOPORCARO, Michele (1998): Sintassi comparata dell'acordo participiale romanzo. Torino: Rosemberg & Sellier, 272 p.
Rosselló, Joana
Matèries:   Llengües romàniques - Gramàtica comparada

P. 348-363
Citació bibliogràfica Text completText complet

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2000): Diccionario de la llingua asturiana. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, XVI + 1305 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Asturià - Lexicografia

P. 363-364
Citació bibliogràfica Text completText complet

ECHENIQUE ELIZONDO, María Teresa / SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan (eds.) (2002): Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos, 2430 p., 2 vols.
Martínez Alcalde, María José
Matèries:   Castellà - Història - Congressos

P. 365-368
Citació bibliogràfica Text completText complet

ECHENIQUE ELIZONDO, María Teresa / MARTÍNEZ ALCALDE, M. José (2000):Diacronía y gramática histórica de la lengua española. València: Tirant lo Blanch, 231 p.
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Castellà - Gramàtica històrica

P. 368-370
Citació bibliogràfica Text completText complet

COLÓN DOMÉNECH, Germán (2002): Para la historia del léxico español. Edición preparada por Albert SOLER i Núria MAÑÉ, Madrid: Arco-Libros., 2 vols., 823 p.
López Molina, Luís
Matèries:   Castellà - Lexicologia històrica
Llengües romàniques - Lexicologia

P. 371-372
Citació bibliogràfica Text completText complet

COLÓN DOMÉNECH, Germà (1997): Estudis de filologia catalana i romànica. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, XVII + 508 p.
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Filologia catalana
Filologia romànica

P. 372-375
Citació bibliogràfica Text completText complet

KOPPELBERG, Stephan (1998): Untersuchungen zum lateinischen Erbwortschatz des Katalanischen. Aspekte der Klassifizierung und Differenzierung im Verhältnis zu Gallo - und Hispanoromania. Münster: Nodus Publikationen. 496 p.
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Filologia catalana
Filologia romànica

P. 375-377
Citació bibliogràfica Text completText complet

BRUGUERA, Jordi (1999): El vocabulari del Llibre dels fets del Rei En Jaume. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, núm. 50). 226 p.
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits - Crítica textual
Català antic - Lexicologia

P. 378-382
Citació bibliogràfica Text completText complet

BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1999): Les Regles de esquivar vocables i "la qüestió de la llengua". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 506 p.
Alcoberro i Pericay, Agustí
Matèries:   Carbonell, Pere Miquel. Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols
Questione della lingua
Català antic - Ús - Història

P. 382-384
Citació bibliogràfica Text completText complet

VILALLONGA, Mariàngela (1993): La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori bio-bibliogràfic. Barcelona: Curial.
Martines Peres, Vicent
Matèries:   Literatura llatina - S. XV - Biobibliografia
Literatura llatina medieval i moderna - Catalunya - Biobibliografia
Escriptors catalans - S. XV

P. 385-389
Citació bibliogràfica Text completText complet

VENY, Joan (2001): Llengua i entorn natural. Barcelona. Edicions 62, 267 p.
Martines Peres, Josep
Matèries:   Català - Etimologia

P. 389-393
Citació bibliogràfica Text completText complet

RECASENS, Daniel / PALLARÈS, Maria Dolors (2001): De la fonètica a la fonologia. Les consonants i assimilacions consonàntiques del català. Barcelona: Editorial Ariel, Ariel Practicum.
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Català - Consonants

P. 393-398
Citació bibliogràfica Text completText complet

BALDINGER, Kurt (1998): Etymologien, Untersuchungen zu FEW 21-23, Band 2 zu FEW 22, 22 und 23, Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 288, Tübingen: Max Niemeyer, XI et 666 p.
Chauveau, Jean-Paul
Matèries:   Llengües romàniques - Etimologia
Francès - Etimologia

P. 398-404
Citació bibliogràfica Text completText complet

DUCH, Célestin / BÉJEAN, Henri (1998): Le patois de Tignes (Savoie). Grenoble: Editions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble; Tignes: Les Amis du Vieux Tignes, 311 p.
Bessat, Hubert
Matèries:   Francès - Tignes

P. 404-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

MULJACIC, Zarko (2000): Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
Wochele, Holger
Matèries:   Llengües en contacte - Península Balcànica
Llengües romàniques
Croat - Dialectes - Croàcia - Dalmàcia

P. 407-409
Citació bibliogràfica Text completText complet


Riquer, Martí de (2000): Llegendes històriques catalanes. Barcelona: Quaderns Crema (D'un dia a l'altre, 7). 243 p.
Cortadellas i Vallès, Anna
Matèries:   Llegendes - Catalunya

P. 411 - 413
Citació bibliogràfica Text completText complet

SIMÓN I TARRÉS, Antoni (1999): Els orígens ideològics de la Revolució Catalana de 1640. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 385 p. (Biblioteca Abat Oliba, 210)
Miralles Jori, Eulàlia
Matèries:   Catalunya - Història - 1640/1652, Guerra dels Segadors
Catalunya - Política i govern - 1621-1665
Espanya - Història - 1621-1665, Felip IV

P. 414-418
Citació bibliogràfica Text completText complet

CAMPILLO, Maria / VILANOVA, Francesc (eds.) (2000): La cultura catalana en el primer auxili (1939-1940). Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics. Quaderns de l'Arxiu Pi i Sunyer 4. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, 185 p.
Casacuberta i Rocarols, Margarida
Matèries:   Catalunya - Història - 1939-1975
Pi i Sunyer, Carles - Epistolaris
Cultura catalana - S. XX
Exiliats - Catalunya - Epistolaris

P. 419-420
Citació bibliogràfica Text completText complet

ALCOBERRO, Agustí (2000): Miquel Batllori. Barcelona: Fundació Catalana per la Recerca, 153 p.
Moll Benejam, Antoni
Matèries:   Batllori i Munné, Miquel

P. 420-423
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

MATTHEY, Marinette (éd.) (2001): Le changement linguistique. Évolution, variation, hétérogénéité. Actes du colloque de Neuchâtel, Université, 2-4 octobre 2000. Institut de Linguistique. Neuchâtel 2001, 432 p. "Travaux neuchâtelois de linguistique, 34/35", mars/octobre
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Canvi lingüístic

P. 425
Citació bibliogràfica Text completText complet

PASCUAL, José Antonio (2002): La Historia como pretexto. Discurso leído el día 10 de marzo de 2002 en su recepción pública por el Excmo. Sr Don Guillermo Rojo. Madrid, Real Academia Española, 104 p.
Gargallo i Gil, José Enrique
Matèries:   Castellà - Etimologia
Literatura espanyola - Història i crítica

P. 425-426
Citació bibliogràfica Text completText complet

PORRAS, Encarna / TERRADO, Javier (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Santaliestra i San Quílez. Diputación General de Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida|SELFA, Moisés (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Campo. Diputación General de Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida.|TERRADO, Javier (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Arén. Diputación General de Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida.
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Topònims - Ribagorça

P. 426
Citació bibliogràfica Text completText complet

CASANOVA, Emili / MORA, Ramon / SANCHIS, Josep (eds.) (2002): Enric Valor, un home de poble. Jornada d'estudi i homenatge a Enric Valor i la seua obra (Agullent-València, 2000). Paiporta: Editorial Denes, 254 p.
Massot i Muntaner, Josep
Matèries:   Valor, Enric - Crítica i interpretació

P. 427
Citació bibliogràfica Text completText complet

ROHRBACH, Nicola / TORRENT-LENZEN, Aina (2002): Deutsch-spanische Übersetzungsübungen. Kommentierte Übersetzungen von authentischen Texten aus den Bereichen der Philologie, Landeskunde, Wirtschaft und Literatur. Titz: Axel Lenzen Verlag. (Sprachen in Forschung und Lehre, 1). 138 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Alemany - Traducció al castellà

P. 427
Citació bibliogràfica Text completText complet

TAUPIAC, Jaume (2001): L'occitan modèrne. Montalban, Institut d'Estudis Occitans, 127 p.
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Occità

P. 428
Citació bibliogràfica Text completText complet

CERQUIGLINI-TOULET, Jacqueline / LUCKEN, Cristopher (1998): Paul Zumthor ou L'invention permanente. Recherches, vol. 9. Genève: Publications de la Faculté de Lettres de Gèneve, 168 p.
Alonso, Vicent
Matèries:   Zumthor, Paul - Crítica i interpretació

P. 428-429
Citació bibliogràfica Text completText complet

ENGLER, Erhard / SCHÖNBERGER, Axel (eds.) (2001): Studien zur brasilianischen und portugiesischen Literatur. Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, p. 3
Metzeltin, Igor
Matèries:   Portuguès
Portuguès - Alemanya

P. 429
Citació bibliogràfica Text completText complet

BONNER, Antoni (ed.), LLULL, Ramon (2001): Llibre del gentil e dels tres savis, Palma, Patronat Ramon Llull / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 220 p.
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Literatura catalana - S. XI
Llull, Ramon - Crítica i interpretació

P. 430
Citació bibliogràfica Text completText complet

FRANTZ, Pierre (dir.) (2000). L'Épique: fins et confins. Besançon: Presses Universitaires Franc-Comtoises / Université de Franche Comté. 306 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Poesia èpica - Història i crítica

P. 430
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica

Els Estudis Romànics, amb vista a demà
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Estudis romànics

P. 431
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acte inaugural del curs 2002-2003 a l'IEC (Barcelona)
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Acte inaugural

P. 431-432
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a les Illes Balears. Any Francesc de B. Moll (4 i 5 d'octubre de 2002)
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica - Congressos

P. 432
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Institut Ramon Llull, estendard de projecció al món
Pujals, Joan Maria
Matèries:   Institut Ramon Llull

P. 433-434
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fundació Antoni M. Alcover
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Fundació Antoni M. Alcover

P. 434-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

Primer acte de la nova Fundació Germà Colón
Martínez Romero, Tomàs
Matèries:   Fundació Germà Colón Domènech - Activitats

P. 434-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

La North American Catalan Society (NACS)
Rasico, Philip D.
Matèries:   North American Catalan Society - Història

P. 436-437
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reunió dels representants de les associacions internacionals de catalanística amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans
Pons i Griera, Lídia
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Congressos
Catalanística - Societats, etc.

P. 437-439
Citació bibliogràfica Text completText complet
Homenatge a Joaquim Molas (Barcelona 2001)
Gustà, Marina
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 441-442
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miquel Batllori, doctor honoris causa per onze universitats de l'àmbit català
Solervicens i Bo, Josep
Matèries:   Batllori i Munné, Miquel - Homenatges

P. 442-443
Citació bibliogràfica Text completText complet

Darrera lliçó de Joan Veny (24 de maig de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges

P. 443-444
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recepció pública de Josep Massot i Muntaner a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (6 de juny de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Massot i Muntaner, Josep - Homenatges

P. 445
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reconeixement d'Honor i Gratitud a Anthony Bonner i Joan Veny
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges
Bonner, Anthony - Homenatges

P. 445-447
Citació bibliogràfica Text completText complet


Concessió de la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Barcelona (11 de novembre de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 447
Citació bibliogràfica Text completText complet

18 Col·loqui Germano -Català / 18. Deutscher Katalanistentag (Munic, del 7 al 10 d'octubre de 2001)
Pusch, Claus Dieter
Matèries:   Mitologia en la literatura - Congressos
Llengües romàniques - Congressos

P. 447-448
Citació bibliogràfica Text completText complet

Itàlia i la Corona d'Aragó, Simposi Internacional en el marc dels Premis Octubre (València, 23-27 octubre 2001)
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Corona catalanoaragonesa - Relacions - Itàlia - Congressos
Literatura catalana - Influència italiana

P. 448-451
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Jornades per a la Cooperació en l'Estandardització Lingüística (IEC, Barcelona, 29 i 30 de novembre de 2001)
Mestres i Serra, Josep M.
Matèries:   Jornades per a la cooperació en l'estandardització lingüística (2es : 2001 : Barcelona)
Català - Normalització - Congressos

P. 451-452
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXVIII Col·loqui de la Societat d'Onomàstica a Menorca
Gomila Pons, Xavier
Matèries:   Onomàstica - Congressos
Onomàstica - Menorca - Congressos

P. 452-453
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga. Història i llegenda al Renaixement (UNiversitat de Girona, 8-11 de juliol del 2002)
Valsalobre Palacios, Pep
Matèries:   Historiografia - Països Catalans - S. XV/XVI
Literatura llatina - Països Catalans - S. XV/XVI

P. 453-454
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui a l'Alguer: Convivència i conflicte de cultures al Mediterrani. (Alguer, 15 de setembre de 2002)
Armengué i Herreo, Joan
Matèries:   Mediterrània (Regió) - Relacions

P. 455
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui europeu d'Estudis Catalans (Universitat de Montpeller, del 3 al 6 d'octubre de 2002)
Trenc, Eliseu
Matèries:   Literatura catalana - Congressos

P. 455-456
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curs de formació avançada per a correctors de textos (segona edició)
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Correcció de proves d'impremta

P. 457-457
Citació bibliogràfica Text completText complet

Un Atles musical per a auscultar les veus del país. "Atles musical. Una llengua de convit". CD doble, gener 2002
Gifreu i Pinsach, Josep
Matèries:   Cançons catalanes - Països Catalans
Català - Dialectes

P. 457-458
Citació bibliogràfica Text completText complet

La presentació de la "Gramàtica del Català Contemporani": "El que fem els lingüistes és sistematitzar les intuïcions". (Barcelona, 2002)
Camps i Giralt, Oriol
Matèries:   Català - Gramàtica
Llibres - Presentacions

P. 458-459
Citació bibliogràfica Text completText complet


Presentació de l'Atles Lingüístic del Domini Català a l'Institut d'Estudis Catalans (21 de març de 2002)
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Llibres - Presentacions
Català - Dialectes - Mapes
Veny i Clar, Joan. Atles lingüístic del domini català

P. 460-461
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació del primer volum de l'Atles Lingüístic del Domini Català a Menorca, Mallorca i Eivissa
Sistac i Vicén, Ramon
Matèries:   Llibres - Presentacions
Català - Dialectes - Mapes
Veny i Clar, Joan. Atles lingüístic del domini català

P. 461-462
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notícia de revistes digitals de filologia catalana
Rofes Moliner, Xavier
Matèries:   Filologia catalana - Revistes

P. 462-463
Citació bibliogràfica Text completText complet


V Trobada del grup de recerca "L'histoire du portugais du Brésil"
Kabatek, Johannes
Matèries:   Portuguès - Brasil - Història - Congressos

P. 466-467
Citació bibliogràfica Text completText complet


Congrés Internacional d'Onomàstica Gallega Frei Martín Sarmiento
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Onomàstica - Galícia - Congressos

P. 468-469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Canvi en la presidència de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres

P. 469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nous membres de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres

P. 470
Citació bibliogràfica Text completText complet


I Consell Internacional de Literatura Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Literatura asturiana - Congressos

P. 470
Citació bibliogràfica Text completText complet

Centenari de la mort de Leopoldo Alas "Clarín"
Cano González, Ana María
Matèries:   Alas, Leopoldo, 1852-1901 - Aniversaris, etc.

P. 470-471
Citació bibliogràfica Text completText complet

IX Trobada sobre llengües minoritàries i educació "Nueves llendes na ensenñanza d'una llingua minoritaria"
Cano González, Ana María
Matèries:   Minories lingüístiques - Educació - Congressos

P. 471
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXIII Dia de les Lletres Asturianes (Oviedo, 3 de maig de 2002)
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres
Dia de les Lletres Asturianes

P. 471
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXI Jornades d'Estudi de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana 2002
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Congressos

P. 471-472
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cursos d'Estiu de la Llengua Asturiana 2002
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Cursos

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Estudi Sociolingüístic per a Astúries 2001. Primeres dades
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Aspectes socials - Congressos

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de la Historia de la Lliteratura asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Llibres - Presentacions
Literatura asturiana - Història

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText completJosé Antonio Pascual, membre numerari de la Real Academia Española (10 de març de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 474-475
Citació bibliogràfica Text completText completEls col·loquis de lingüística hispànica a França
Camprubí, Michel
Matèries:   Castellà - Congressos
Portuguès - Congressos

P. 477
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Association Française des Catalanistes i la lingüística
Camprubí, Michel
Matèries:   Association Française des Catalanistes - Activitats

P. 477-478
Citació bibliogràfica Text completText complet

VII Congrés de l'Associació Internacional d'Estudis Occitans (Reggio Calabria - Messina, 7-13 juliol)
Alvar Ezquerra, Carlos
Matèries:   Filologia occitana - Congressos

P. 478
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jornada d'estudi "Temi e percosi della linguistica. Ricordando Monica Beretta" (Vercelli, 17 de novembre 2001)
Cini, Monica
Matèries:   Berretta, Monica - Homenatges

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció "La legislazione nazionale sulle minoranze. Problemi, applicazioni, prospettive" (Udine, 30 novembre - 1 desembre 2001)
Cini, Monica
Matèries:   Minories lingüístiques - Dret i legislació - Itàlia - Congressos

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció Internacional "Parlare oggi. Dinamiche linguistiche nell'Italia contemporanea" (Palerm, 26 de febrer - 2 març 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Italià - Dialectes - Congressos

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció Internacional "Minoranze linguistiche: prospettive per l'operatività di una legge. In ricordo di Arturo Genre" (Lanzo Torinese, Torí 23-24 març 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Minories lingüístiques - Dret i legislació - Itàlia - Congressos

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminari "La teoria della valenza in linguistica". Tesnière e oltre" (Torí, 15 maig 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Llengua segona - Adquisició

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui Internacional "Di cosa parliamo quando parliamo di linguistica. Metodi e categorie della linguistica" (Roma, 1-2 Iuglio 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Lingüística - Congressos

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXVI Congrés Internacional d'estudis de la Società Linguistica Italiana "Ecologia Linguistica" (Bergamo, 26-28 setembre 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Llengües en contacte - Congressos
Sociologia - Congressos

P. 481-482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenció anual de la Società Italiana di Glottologia "Linguistica storica e dialettologia" (Catania, 3-5 octubre 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Dialectologia - Congressos
Lingüística diacrònica - Congressos

P. 482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Les primerenques textualitzacions de les llengües romàniques (Oxford, 23 i 24 de març de 2002)
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Llengües romàniques - Textos - Congressos

P. 482-483
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXI Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (Uppsala, Suècia)
Gomila Pons, Xavier
Matèries:   Onomàstica - Congressos

P. 483
Citació bibliogràfica Text completText complet


Necrologies

Louis Remacle (1910-1997)
Pierret, Jean-Marie
Matèries:   Remacle, Louis - Necrologia

P. 485-488
Citació bibliogràfica Text completText complet


José Luis Pensado (Negreira 1924 - Salamanca 2000)
Pascual, José Antonio
Matèries:   Pensado, José Luis - Necrologia

P. 491-498
Citació bibliogràfica Text completText complet


Aurelio Roncaglia (1917-2001)
Brea López, Mercedes
Matèries:   Roncaglia, Aurelio - Necrologia

P. 502-505
Citació bibliogràfica Text completText complet


Aimo Sakari (1911-2001)
Löfstedt, Leena
Matèries:   Sakari, Aimo - Necrologia

P. 512-515
Citació bibliogràfica Text completText complet


Segimon Serrallonga i Morer (1930-2002): Apunts per a una vida i obra
Torrents i Bertrana, Ricard
Matèries:   Serrallonga i Morer, Segimon - Necrologia

P. 523-532
Citació bibliogràfica Text completText complet

Carlos Casares (1942-2002)
Losada, Basilio
Matèries:   Casares, Carlos - Necrologia

P. 532-533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària

Per a navegar pel portal necessiteu Mozilla o Microsoft Internet Explorer (recomanem la versió 5.0 o superior).
Amb altres navegadors i/o resolucions podria ser que visualitzéssiu incorrectament alguna de les pàgines del portal.