IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 38122
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaVolum: 64
Data d´edició: 2007
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 246 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Articles

Distribució territorial i característiques sociodemogràfiques de la població de nacionalitat estrangera en àmbits urbans: el cas de la ciutat de Barcelona
Bayona i Carrasco, Jordi
Matèries:   Estrangers - Barcelona - Estadístiques
Barcelona - Població
Barcelona - Emigració i immigració
Mots clau: Població nacionalitat estrangera, segregació residencial, característiques sociodemogràfiques, Cens de 2001, Barcelona.
Keywords: Foreign born population, residential segregation, sociodemographic characteristics, 2001 Census, Barcelona.
Palabras clave: Población de nacionalidad extranjera, segregación residencial características sociodemográficas, Censo de 2001, Barcelona.

P. 7-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Migració i segregació residencial a la Regió Metropolitana de Barcelona: Sant Cugat del Vallès com a elecció residencial per a les categories professionals altes
Coll Noguera, Montserrat ; Pujadas i Rúbies, Isabel
Matèries:   Sant Cugat del Vallès - Emigració i immigració
Sant Cugat del Vallès - Població
Mots clau: mobilitat residencial, habitatge, segregació social, Regió Metropolitana de Barcelona
Keywords: Residential dispersion, residential mobility, sustainability, life space, housing, social segregation.
Palabras clave: Dispersión residencial, movilidad residencial, sostenibilidad, espacio de vida, vivienda, segregación social.

P. 35-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Planificación y gestión del turismo ecológico en el Medio Atlas oriental de Marruecos
López Lara, Enrique ; Posada Simeón, Carlos ; Miranda Bonilla, José ; Tribak, Abdellatif ; Laaouane, Mohamed
Matèries:   Ecoturisme - Marroc
Mots clau: Atlas Mitjà oriental; Marroc; turisme ecològic; paisatge; planificació i gestió.
Keywords: Middle Eastern Atlas; Morocco; ecological tourism; landscapes; planning and management.
Palabras clave: Medio Atlas oriental; Marruecos; turismo ecológico; paisajes; planificación y gestión.

P. 51-68
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

La Transformació econòmica d'Andorra durant el segle XX
Lluelles i Larrosa, M. Jesús
Matèries:   Andorra - Població - S. XX
Andorra - Condicions econòmiques - S. XX
Turisme - Andorra - S. XX
Transport - Andorra
Sector públic - Andorra
Mots clau: immigració, turisme, esquí, comerç.
Keywords: Immigration, tourism, commerce, ski.
Palabras clave: inmigración, turismo, esquí, comercio.

P. 71-88
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sodoma, del Viejo al Nuevo Mundo
Mérida Jiménez, Rafael Manuel
Matèries:   Amèrica - Descobriment i exploracions - Historiografia - S. XVI
Aborígens - Amèrica - Conducta sexual - Historiografia - S. XVI
Mots clau: Sodoma. Homoerotisme. Historiografia espanyola del segle XVI. Bernal Díaz del Castillo. Bernardino de Sahagún. Gonzalo Fernández de Oviedo. Bartolomé de Las Casas.
Keywords: Sodom. Homoeroticism. 16th century Spanish Historiography. Bernal Díaz del Castillo. Bernardino de Sahagún. Gonzalo Fernández de Oviedo. Bartolomé de Las Casas.
Palabras clave: Sodoma. Homoerotismo. Historiografía española del siglo XVI. Bernal Díaz del Castillo. Bernardino de Sahagún. Gonzalo Fernández de Oviedo. Bartolomé de Las Casas.

P. 89-102
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Different Scales of Uneven Development in a (No Longer) Post-socialist Hungary
Timár, Judit
Matèries:   Desigualtats regionals - Hongria
Hongria - Condicions econòmiques
Mots clau: desigualtats regionals, escales geográfiques, Hongria postsocialista, gènere, etnicitat.
Keywords: regional inequalities, geographical scales, Postsocialist Hungary, gender, ethnicity.
Palabras clave: desigualdades regionales, escalas geográficas, Hungría postsocialista, género, etnicidad.

P. 103-128
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació


Plans paisatgístics en l'ordenació territorial : el Landschaftsplanung alemany
Badia Nieto, Elisabet
Matèries:   Ordenació del territori - Alemanya
Paisatge - Protecció - Alemanya
Mots clau: Pla paisatgístic, ecologia del paisatge, llei de conservació de la natura, ordenació territorial, Landschaftsplanung.
Keywords: Landscape planning, landscape ecology, nature protection law, land management, Landschaftsplanung
Palabras clave: Plan paisagístico, ecología del paisaje, ley de conservación de la naturaleza, ordenación territorial, Landschaftsplanung.

P. 133-168
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Micronacions i micronacionalisme a la xarxa d'Internet: un reflex del món en clau virtual
Martín Español, Hèctor
Matèries:   Internet - Aspectes socials
Nacionalisme - Aspectes socials
Mots clau: micronacions, micronacionalisme, estat, territori, sobirania
Keywords: micronations, micronationalism, state, territory, sovereignty.
Palabras clave: micronaciones, micronacionalismo, estado, territorio, soberanía

P. 169-191
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Congestió viària i la mobilitat sostenible
Navazo, Màrius
Matèries:   Circulació
Mobilitat sostenible
Mots clau: congestió, mobilitat, sostenibilitat, inducció, gestió demanda.
Keywords: congestion, mobility, sustainability, stimulation, demand management
Palabras clave: congestión, movilidad, sostenibilidad, inducción, gestión demanda.

P. 193-204
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Gastronomia i tradicions marroquines des d'Amer
Boada, Ariadna
Matèries:   Gastronomia - Marroc
Marroquins - Catalunya - Aspectes socials

P. 207-214
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sortida d'estudi : el paisatge de la vinya al Bages
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Vinyes - Bages
Bages - Descripcions i viatges

P. 215-219
Citació bibliogràfica Text completText complet


Sortida d'estudi a la Baixa Segarra : cicle Les altres comarques
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Segarra - Descripcions i viatges

P. 227-234
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acta de l'Assemblea General Ordinària anual de la Societat Catalana de Geografia
Matèries:   Societat Catalana de Geografia. Assemblea General Ordinària - Actes

P. 235-236
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans) corresponent al curs 2006-07
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats
Societat Catalana de Geografia - Memòries

P. 237-243
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària