IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 52402
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis HistòricsVolum: 24 : 2013
Data d´edició: 2013
ISSN (format paper): 0213-6791
ISSN (format digital): 2013-3995
Descripció física: 684 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  

Sessió inaugural

L'Anarquisme en el tombant dels segles XIX i XX : l'acció de Tarrida del Mármol
Dalmau i Ribalta, Antoni
Matèries:   Anarquisme - Catalunya - Història - S. XIX
Anarquisme - Catalunya - Història - S. XX
Tarrida y del Mármol, Fernando - Activitat política
Mots clau: Tarrida del Mármol, anarquisme, lliure pensament, procés de Montjuïc, Catalunya en els segles XIX-XX.
Keywords: Tarrida del Mármol, anarchism, free thought, Montjuïc trial, 19th-20th century Catalonia.

P. 19-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Homenatge a Josep de Calasanç Serra i Ràfols

Josep de C. Serra-Ràfols i l'estudi del la cultura ibèrica
Sanmartí i Grego, Joan
Matèries:   Serra i Ràfols, Josep de Calassanç - Activitat professional - Arqueologia
Arqueòlegs - Catalunya - S. XX
Mots clau: Historiografi a, escola catalana d'arqueologia, cultura ibèrica, teoria arqueològica.
Keywords: Historiography, catalan school of archaeology, Iberian culture, archaeological theory.

P. 35-53
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Problema historiogràfic dels orígens de Girona. El paper de J. de C. Serra-Ràfols
Nolla i Brufau, Josep Maria
Matèries:   Serra i Ràfols, Josep de Calassanç - Activitat professional - Arqueologia
Girona - Arqueologia romana
Mots clau: Romanització, Gerunda, baixa república, muralles.
Keywords: Romanization, Gerunda, late Republic, walls.

P. 55-66
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Forma conventus Tarraconensis I: Baetulo-Blanda. La primera carta arqueològica de la Península Ibèrica
Prevosti i Monclús, Marta
Matèries:   Serra i Ràfols, Josep de Calassanç - Activitat professional - Arqueologia
Institut d'Estudis Catalans. Servei d'Investigacions Arqueològiques
Mots clau: Josep de Calasanç Serra i Ràfols, carta arqueològica, Servei d'Investigacions Arqueològiques, Forma Orbis Romani, topografia arqueològica.
Keywords: Josep de Calasanç Serra i Ràfols, archaeological chart, Archaeological Research Unit, Forma Orbis Romani, archaeological topography.

P. 67-84
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Josep de C. Serra i Ràfols o la voluntat de continuïtat ideològica de l'arqueologia, des de la Mancomunitat i malgrat el Franquisme
Barral i Altet, Xavier
Matèries:   Arqueologia - Catalunya - Història - S. XX
Serra i Ràfols, Josep de Calassanç - Activitat professional - Arqueologia
Mots clau: Josep de Calassanç Serra i Ràfols, arqueòleg, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, franquisme.
Keywords: Josep de Calasanç Serra i Ràfols, archaeologist, Museum of Archaeology of Catalonia, Provincial Commissioner's Office for Archaeological Excavations, Franquism.

P. 85-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Repressió, represàlies i represa en l'arqueologia catalana (de 1939 a finals de la dècada de 1940): notes sobre Josep de Calassanç Serra i Ràfols
Serra i Puig, Eva ; Serra i Puig, Blanca Mots clau: Arqueologia, repressió, franquisme, Catalunya, Barcelona.
Keywords: Archaeology, repression, Franco, Catalonia, Barcelona.

P. 101-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Josep de C. Serra i Ràfols: una vida de fidelitat i dedicació al patrimoni arqueològic de Catalunya. L'exemple de la Baetulo romana
Guitart i Duran, Josep
Matèries:   Serra i Ràfols, Josep de Calassanç - Activitat professional - Arqueologia
Badalona - Arqueologia romana
Arqueòlegs - Catalunya - S. XX
Mots clau: Forma Conventus Tarraconensis, Baetulo, Clos de la Torre, Museu de Badalona.
Keywords: Forma Conventus Tarraconensis, Baetulo, Clos de la Torre, Badalona Museum.

P. 125-143
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Muralla de Barcelona i altres fortificacions urbanes de l'antiguitat en l'obra de Josep de C. Serra i Ràfols, entre els anys trenta i seixanta
Riu Barrera, Eduard
Matèries:   Muralles - Barcelona - Història
Serra i Ràfols, Josep de Calassanç - Activitat professional - Arqueologia
Arqueologia romana - Barcelona
Mots clau: Barcino, muralla romana, Institut d’Estudis d’Història, Duran i Sanpere, Alt Imperi Romà.
Keywords: Barcino, Roman walls, Institut d’Estudis d’Història, Duran i Sanpere, High Roman Empire.

P. 145-188
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Temps de crisi. Una perspectiva transversal en la història de Catalunya

La Crisi del segle III, preludi de la fi del món antic
Buenacasa Pérez, Carles
Matèries:   Dioclecià, Gai Aureli Valeri
Teocràcia - s. III
Mots clau: Crisi del segle III, Alexandre Sever, Dioclecià, anarquia militar, teocràcia política, tetrarquia.
Keywords: Crisis of the third century, Alexander Severus, Diocletian, military anarchy, political theocracy, tetrarchy.

P. 191-218
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Crisi i canvis estructurals a la Hispània oriental entre l'Alt Imperi Romà i l'antiguitat tardana
Járrega Domínguez, Ramón
Matèries:   Península Ibèrica - Història - S. III, Invasions germàniques
Península Ibèrica - Història - 414/711, Visigots
Península Ibèrica - Història - S. III/IV
Mots clau: Hispania, antiguitat tardana, crisi, canvi.
Keywords: Hispania, late antiquity, crisis, change.

P. 219-266
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Una Aproximació a la crisi de la baixa edat mitjana a Catalunya
Belenguer i Cebrià, Ernest
Matèries:   Catalunya - Història - S. XIV-XV
Catalunya - S. XIV-XV - Historiografia
Mots clau: Crisi, baixa edat mitjana, Catalunya, interpretacions econòmiques, visions polítiques, epíleg lingüístic i literari.
Keywords: Crisis, late middle ages, Catalonia, economic interpretations, political views, linguistic and literary epilogue.

P. 267-296
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Crisi del segle XVII a Catalunya
Serra i Puig, Eva
Matèries:   Catalunya - Història - S. XVII
Catalunya - Economia - s. XVI - XVII
Mots clau: Demografia, guerra, absolutisme, fiscalitat, pagesia, agricultura, manufactures.
Keywords: Demography, war, absolutism, taxation, peasantry, agriculture, manufacturing.

P. 297-315
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Crisi de 1866 i després: antecedents i conseqüències
Pascual i Domènech, Pere
Matèries:   Catalunya - Història - S. XIX
Crisis financeres - Catalunya - 1866
Mots clau: Catalunya, segle XIX, crisis financeres, ferrocarrils, banca, sistema financer.
Keywords: Catalonia, 19th century, financial crises, railways, banking and financial system.

P. 317-348
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Crisi econòmica dels anys trenta del segle XX
Balcells i González, Albert
Matèries:   Crisis econòmiques - 1929 - Catalunya
Economia - Catalunya - S. XX
Mots clau: Gran Depressió, anys trenta, crisi, Catalunya, política econòmica.
Keywords: Great Depression, 1930s, crisis, Catalonia, economic policy.

P. 349-365
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Depressió del darrer Franquisme i la transició democràtica (1973-1986)
Catalan, Jordi
Matèries:   Catalunya - Condicions econòmiques - 1973/1986
Catalunya - Història - 1973/1986
Economia - Catalunya - S. XX
Mots clau: Crisi, depressió, cicle, indústria, banca, serveis, política industrial, política monetària, política fiscal, devaluacions, pesseta.
Keywords: Slump, depression, cycle, manufacturing, banking, services, industrial policy, monetary policy, fiscal policy, devaluations, peseta.

P. 367-401
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Exili i repressió franquista dels historiadors catalans

Exili i repressió a la França de Vichy. El cas de Lluís Nicolau d'Olwer
Guixé i Coromines, Jordi
Matèries:   Nicolau d'Olwer, Lluís
Exiliats - Catalunya - 1939-1975
Persecucions polítiques - França - 1940-1944
Mots clau: Exili, repressió franquista, govern de Vichy, Segona Guerra Mundial, extradicions, diplomàcia oficiosa, relacions internacionals.
Keywords: Exile, Franco regime repression, Vichy government, Second World War, extradition, unoffi cial diplomacy, International relationships.

P. 405-418
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Antoni Rovira i Virgili. Historiografia de l'exili (1939-1949)
Morales Montoya, Mercè
Matèries:   Rovira i Virgili, Antoni - Activitat professional - Periodisme
Rovira i Virgili, Antoni - Punts de vista polítics i socials
Exiliats - Catalunya - 1939-1975
Mots clau: Rovira i Virgili, historiografia, exili, federalisme, republicanisme.
Keywords: Rovira i Virgili, historiography, exile, federalism, republicanism.

P. 419-456
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pere Bosch Gimpera. L'Exili britànic (1939-1940)
Gracia Alonso, Francisco
Matèries:   Bosch i Gimpera, Pere - Biografia
Exiliats - Catalunya - 1939-1975
Mots clau: Bosch Gimpera, Regne Unit, 1939-1940, Generalitat republicana, política catalanista, exili.
Keywords: Bosch Gimpera, United Kingdom, 1939-1940, Generalitat of Catalonia, 1931-1939, Pro-Catalan policy, Exile.

P. 457-535
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ferran Soldevila: exili i repressió
Pujol i Casademont, Enric
Matèries:   Soldevila i Zubiburu, Ferran - Biografia
Exiliats - Catalunya - 1936-1939
Persecucions polítiques - França - 1940-1944
Mots clau: Ferran Soldevila, repressió franquista, exili, resistència cultural antifranquista, historiografia, literatura, dietaris.
Keywords: Ferran Soldevila, pro-Franco repression, exile, anti-Franco cultural resistance, historiography, literature, diaries.

P. 537-548
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Més Notícies a l'entorn del període americà de Josep Pijoan Soteras (1881-1963)
Socias Batet, Imma
Matèries:   Pijoan i Soteras, Josep
Historiadors de l'art - Catalunya - Biografia
Exiliats - Catalunya - 1939-1975
Cambó, Francesc
Gudiol i Cunill, Josep - Biografia
Mots clau: Exili, historiadors d’art, art dealers, obres d’art, mercat d’art, Francesc Cambó, Josep Pijoan, Josep Gudiol.
Keywords: Exile, art historians, art dealers, art works, art market, Francesc Cambó, Josep Pijoan, Josep Gudiol.

P. 549-568
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Articles

Gaziel periodista vist per ell mateix. Vuit escolis a un article de 1934
Llanas i Pont, Manuel
Matèries:   Calvet i Pascual, Agustí - Crítica textual
Gaziel - Crítica textual
Periodistes - Catalunya - Història - S. XX
Periodisme - Catalunya - Història - S. XX
Vanguardia (Diari)
Mots clau: Gaziel, periodisme català del segle XX, La Vanguardia.
Keywords: Gaziel, 20th century Catalan journalism, La Vanguardia.

P. 571-579
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Just Cabot: el periodisme espapçat, la Catalunya impossible
Soler Noguera, Valentí
Matèries:   Cabot, Just - Biografia
Periodistes - Catalunya - Història - S. XX
Mirador (Revista) - Història
Mots clau: Just Cabot, Mirador, periodisme català, exili republicà a França, epistolaris, ocupació i alliberament de París.
Keywords: Just Cabot, Mirador, Catalan journalism, Republican exile in France, collected letters, occupation and liberation of Paris.

P. 581-594
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Josep Maria de Sagarra, articulista
Garolera i Carbonell, Narcís
Matèries:   Sagarra, Josep M. de - Crítica i interpretació
Premsa catalana - Història
Mots clau: Josep Maria de Sagarra, periodisme, premsa catalana, premsa barcelonina.
Keywords: Josep Maria de Sagarra, journalism, Catalan press, Barcelona press.

P. 595-602
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Domènec de Bellmunt: el primer reporter de Catalunya
Canosa Farran, Francesc
Matèries:   Pallerola i Munné, Domènec - Activitat professional - Periodisme
Bellmunt, Domènec de - Activitat professional - Periodisme
Periodistes - Catalunya - Història - S. XX
Mots clau: República, reporter, periodisme.
Keywords: Republic, reporter, journalism.

P. 603-616
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Orígens de l'Ajuntament de les Corts (1814-1836)
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Corts (Barcelona, Catalunya : Districte) - Història
Mots clau: Ajuntament constitucional, batllia, municipi, parròquia, termes municipals.
Keywords: Constitutional council, mayoralty, municipality, parish, municipal limits.

P. 617-627
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tesis doctorals

Els Fets d'octubre de 1934 a Catalunya: entre l'acció de govern i la mobilització social
López Esteve, Manel
Matèries:   Sis d'Octubre, Catalunya, 1934
Mots clau: Fets d’Octubre de 1934, conflictivitat social, govern Companys, democràcia, Segona República espanyola, Bienni Negre.
Keywords: Events of October 1934, social conflict, Companys government, democracy, Second Spanish Republic, the «Black Biennium».

P. 631-649
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recensions

Casal-Valls, Laura (2012). Del treball anònim a l'etiqueta. Modistes i context social a la Catalunya del segle XIX. Amb un pròleg de Mireia Freixa. Barcelona: Duxelm.
Prevosti i Monclús, Marta
Matèries:   Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 653-656
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gestes dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó. Gesta comitum Barchinone et regum Aragonie. Text llatí i traducció. Edició i introducció de Stefano M. Cingolani. Traducció i notes de Robert Álvarez Masalias (2012). Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum i Publicacions de la URV.
Sobrequés i Callicó, Jaume
Matèries:   Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 656-660
Citació bibliogràfica Text completText complet

Barral i Altet, Xavier (2013), Història de l'art a Catalunya. Creació artística, paisatge i societat. Barcelona: Base, 248 p.
Bartolomé Roviras, Laura
Matèries:   Art - Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 660-670
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miret i Sants, Joaquim (2010). Sempre han tingut bec les oques. Introducció d'Enric Pujol. Edició a cura d'Alba Dedeu. Barcelona: Adesiara. 380 p.
Balcells i González, Albert
Matèries:   Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 670-671
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària