IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 17025
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióVolum: 8 (2005)
Data d´edició: 2006
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 428 p. : il·l. ; 21 cm

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

L'escola rural al segle XX

A tall de presentació: memòria, cultura i vida quotidiana a la Catalunya rural
Soler i Mata, Joan
Matèries:   Vida rural - Catalunya
Catalunya - Condicions rurals
Escoles rurals - Catalunya - S. XX

P. 8-28
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Problema de l'escola rural durant la Segona República
Fernández Soria, Juan Manuel ; Agulló Díaz, María del Carmen Mots clau: escola rural, magisteri rural, escola republicana, Segona República, ciutadania, història de l’educació.
Keywords: rural school, rural teaching, Republican school, Second Republic, citizenship, history of education.

P. 29-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Política educativa i escola rural durant el franquisme
Feu i Gelis, Jordi
Matèries:   Escoles rurals - Catalunya - Història - 1939-1975
Catalunya - Política educativa - Història - 1939-1975
Mots clau: escola rural, política educativa, franquisme, escola llar, arquitectura escolar.
Keywords: rural school, educational policy, Francoism, boarding schools, school architecture.

P. 63-77
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Escola rural a Catalunya al darrer quart del segle XX : de l'impacte de les polítiques educatives a la influència de les transformacions socials, culturals i econòmiques: un primer balanç
Soler i Mata, Joan
Matèries:   Catalunya - Política educativa - S. XX
Escoles rurals - Catalunya - S. XX
Mots clau: política educativa, escola rural, renovació pedagògica, història de l’educació.
Keywords: educational policy, rural school, pedagogical renovation, history of education.

P. 78-102
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Escola rural a Espanya al darrer quart del segle XX: una aproximació bibliogràfica
Soler i Mata, Joan
Matèries:   Escoles rurals - Espanya - Història - S. XX - Bibliografia

P. 103-131
Citació bibliogràfica Text completText complet

Estudis

El Joc popular i tradicional als segles XVI i XVII: revisió des d'una perspectiva taxonòmica
Bantulà i Janot, Jaume
Matèries:   Jocs infantils - Història - S. XVI-XVII
Jocs - Història - S. XVI-XVII
Mots clau: joc, joc popular i tradicional, jocs infantils, cultura lúdica, taxonomia.
Keywords: games and play, popular and traditional games, children’s games, recreational culture, taxonomy.

P. 134-146
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Educació domèstica al segle XIX: teoria de les esferes i els models de professionalització docent
Arada Acebes, Raquel de la
Matèries:   Dones - Educació - S. XIX
Dones mestres - S. XIX
Mots clau: educació domèstica, història de l’educació de les dones, gènere i educació, dones al segle XIX, discurs de gènere.
Keywords: domestic education, history of the education of women, gender and education, women in the 19TH Century, gender discourse.

P. 147-163
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Educació, moviment obrer i krausisme a Mallorca: el pensament pedagògic de Baltasar Champsaur Sicialia (1882-1934)
Martí i Úbeda, Cristina
Matèries:   Treballadors - Mallorca - Educació - S. XIX
Champsaur Sicilia, Baltasar
Pedagogs - Mallorca - S. XIX-XX
Krausisme - Mallorca
Mots clau: educació, moviment obrer, krausisme, laïcisme, socialisme, Mallorca, Centre Instructiu Obrer de Palma, Baltasar Champsaur
Keywords: education, worker’s movement, Krausism, Laicism, Socialism, Majorca, Centre Instructiu Obrer de Palma

P. 164-183
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Estats Units, un model a Catalunya
Esteruelas i Teixidó, Albert
Matèries:   Catalunya - Relacions - Estats Units d'Amèrica
Educació - Catalunya - S. XIX-XX
Estats Units d'Amèrica - Relacions - Catalunya
Educació - Estats Units d'Amèrica - S. XIX-XX
Mots clau: Estats Units d’Amèrica, educació catalana, escola catalana, utopisme, filoamericanisme
Keywords: United States of America, Catalonian education, Catalonian schools, Utopism, philo-Americanism, moral education.

P. 184-205
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Paper del mercat en la concreció del currículum durant les primeres quatre dècades del segle XX: culturalisme, activisme i progressisme en les propostes editorials per a l'ensenyament de la geografia
Luis Gómez, Alberto ; Romero Morante, Jesús
Matèries:   Geografia - Ensenyament primari - Currículums - Espanya - S. XX
Geografia - Ensenyament primari - Espanya - S. XX
Mots clau: Cultura, coneixement escolar, agents concreció currículum primària, propostes editorials, ensenyament geografia.
Keywords: Culture, school knowledge, primary syllabus definition agents, publishing proposals, teaching geography.

P. 206-246
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Entorn paidològic en l'horitzó de l'educació de la infantesa, l'adolescència i la joventut
Moreu Calvo, Ángel C.
Matèries:   Infants - Psicologia
Pedagogia
Mots clau: paidologia, història de la psicopedagogia, psicologia, infància, adolescència, joventut.
Keywords: paidology, history of psychopedagogy, psychology, childhood, adolescence, youth.

P. 247-262
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Reforma i contrareforma de la formació professional a la LGE i a la LOGSE : alguna lliçó de la història recent per a la situació actual?
Merino Pareja, Rafael
Matèries:   Formació professional - Catalunya - Història - S. XX
Formació professional - Espanya - Història - S. XX
Mots clau: formació professional, educació secundària, reforma educativa, història de l’educació, política educativa.

P. 263-282
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Polítiques de joventut a Catalunya durant el període democràtic
Soler i Masó, Pere
Matèries:   Catalunya - Política de la joventut - 1976-2002
Joves - Associacions i clubs - Catalunya - 1976-2002
Mots clau: polítiques de joventut, associacionisme juvenil, joves, educació social, història de la joventut.
Keywords: youth policies, youth associations, young people, social education, history of young people.

P. 283-307
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Exposicions


Crítica de llibres


Altres


Dades dels autors d'aquest número

P. 426-428
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària