IEC Portal de publicacions null


Referència: 24910
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaVolum: 60
Data d´edició: 2005
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 292 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Articles

La Divisió eclesiàstica en arxiprestats a Catalunya (1800-2005)
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Arxiprestats - Catalunya - 1800/2005
Geografia eclesiàstica - Catalunya - 1800/2005
Mots clau: Església, arxiprestat, bisbat, comarca, Catalunya.
Keywords: Catholic Church, archpriestal district, bishopric, region, Catalonia.
Palabras clave: Iglesia, arciprestazgo, obispado, comarca, Cataluña.

P. 7-43
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Treballs de delimitació municipal del Instituto Geográfico Nacional a Catalunya, 1909-1930
Capdevila i Subirana, Joan
Matèries:   Municipis - Catalunya - Divisions administratives i polítiques - 1909/1930
Instituto Geográfico Nacional - 1909/1930
Mots clau: Delimitació municipal; Catalunya; Instituto Geográfico Nacional.
Keywords: Municipal limits, Catalonia, National Geographic Institute.
Palabras clave: Deslinde municipal; Cataluña; Instituto Geográfico Nacional.

P. 45-69
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

"Roda el món i torna al Born" : geografies imaginàries dels viatgers catalans al Caire (1889-1934)
Zusman, Perla ; Riudor i Gorgas, Lluís ; Luna Garcia, Antoni ; Garcia Ramon, Maria Dolors
Matèries:   Egipte - Descripcions i viatges - 1889/1934
Geògrafs - Catalunya - 1889/1934
Mots clau: narratives de viatge, Egipte, colonialisme, estudis postcolonials, orientalisme, turistes.
Keywords: Travel narratives, Egypt, Colonialism, Post-colonial studies, orientalism, tourists.
Palabras clave: narrativas de viaje, Egipto, colonialismo, estudios postcoloniales, orientalismo, turistas.

P. 71-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Construcció quotidiana i col·lectiva del sentit de lloc als barris de Prosperitat, el Verdum i el Raval de Barcelona
Ortiz i Guitart, Anna
Matèries:   Vida comunitària - Raval - (Barcelona : Barri) - Pertinença
Vida comunitària - Verdum - (Barcelona : Barri) - Pertinença
Vida comunitària - Prosperitat - (Barcelona : Barri) - Pertinença
Mots clau: Barcelona, sentit de lloc, sentit de pertinença.
Keywords: Barcelona, sense of place, sense of belonging.
Palabras clave: Barcelona, sentido de lugar, sentido de pertenencia.

P. 87-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Procesos de transformación urbana en la Barcelona postolímpica desde la prespectiva de la Nueva Geografía Cultural
Selfa Clemente, Jordi
Matèries:   Geografia urbana - Barcelona
Geografia cultural
Urbanisme - Barcelona - Projectes
Mots clau: Geografia cultural, geografia urbana, cultura, Barcelona.
Keywords: Cultural Geography, Urban Geography, Culture, Barcelona
Palabras clave: Geografía cultural, geografía urbana, cultura, Barcelona.

P. 109-125
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

Una Altra visió sobre les relacions entre la societat i la natura. Aportacions des d'una recerca participativa sobre el planejament ambiental
Alió i Torres, M. Àngels
Matèries:   Desenvolupament econòmic - Aspectes ambientals
Municipis - Barcelona - Política ambiental
Mots clau: Agendes 21 Local, Ciutadania, Planejament ambiental, Política local, Recerca participativa, Sostenibilitat.
Keywords: 21 Agenda Local, Citizens, Community, environmental planning, local politics, participatory research, sustainability.
Palabras clave: Agendas 21 Local, ciudadanía, planificación ambiental, política local, investigación participativa, sostenibilidad.

P. 129-143
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Col·lapse infraestructural de Catalunya
Font i Garolera, Jaume
Matèries:   Infraestructures de transport - Catalunya
Mots clau: geografia del transport, Catalunya, colapse, infraestructures.
Keywords: Geography of Transport, Catalonia, Collapse, infrastructures.
Palabras clave: geografía del transporte, Cataluña, colapso, infraestructuras.

P. 145-171
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Paisatge i identitat territorial en un context de globalització
Nogué i Font, Joan
Matèries:   Paisatge
Identitat (Concepte filosòfic)
Globalització
Mots clau: paisatge, cultura, regió, Observatori del Paisatge (Catalunya).
Keywords: landscape, culture, region, Observatori del Paisatge (Catalonia).
Palabras clave: paisaje, cultura, región, Observatori del Paisatge (Cataluña).

P. 173-183
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació

Presència de neveres (pous de neu) al Priorat
Amigó i Anglès, Ramon
Matèries:   Pous de glaç - Priorat - S. XVI/XIX
Glaç - Priorat - Indústria i comerç - S. XVI/XIX
Mots clau: Comerç, neu, nevera, pou de neu, terme (municipal).
Keywords: Trade, snow, store house (well) for snow, township.
Palabras clave: Comercio, nieve, nevera, pozo de nieve, término (municipal).

P. 187-201
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Inmigración, religiosidad y espacio: una mirada desde la geografía cultural
Claudio Flores, Fabián
Matèries:   Geografia cultural
Emigració i immigració - Aspectes religiosos
Mots clau: geografia cultural, comunitat, xarxes socials, religió.
Keywords: Cultural Geography; community, social networks, religion.
Palabras clave: geografía cultural, comunidad, redes sociales, religión.

P. 203-221
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Percepció d'optimalitat en el Pla Cerdà. El model p-median en el disseny ortogonal L de l'Eixample de Barcelona
Pallarès Barberà, Montserrat
Matèries:   Model p-median
Optimització matemàtica
Urbanisme - Barcelona
Mots clau: Optimalitat, urbanisme, serveis urbans, model p-median.
Keywords: optimality, urban planning, urban facilities, p-median model.
Palabras clave: Optimalidad, urbanismo, servicios urbanos, modelo p-mediano.

P. 223-253
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Josep Iglésies, el darrer geògraf eixit de l'excursionisme
Rebagliato i Font, Joan
Matèries:   Iglésies i Fort, Josep - Biografia
Excursionisme - Catalunya

P. 225-260
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ramon Vinyeta i la divulgació del nostre entorn geogràfic
Grup Osonenc de Geògrafs
Matèries:   Grup Osonenc de Geògrafs
Vinyeta, Ramon - Homenatges

P. 261-262
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de la SCG
Acta de l'Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia
Matèries:   Societat Catalana de Geografia. Assemblea General Ordinària - Actes

P. 279-280
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans) corresponent al curs 2004-05
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Memòries

P. 281-287
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària