IEC Portal de publicacions r


Referència: 15847
Estudis romànics / publicats a cura d'A. M. Badia i Margarit i Joan VenyVolum: 28
Data d´edició: 2006
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: IX, 666 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  30,00 €  
Sumari  

Articles

La Intercomprensió d'interrogatives absolutes amb tonemes descendents del català, de l'espanyol de les canàries i del gallec
Fernández Rei, Elisa ; Fernández Planas, Ana M. ; Dorta Luís, Josefa ; Martínez Celdrán, Eugenio
Matèries:   Castellà - Dialectes - Tenerife (Canàries)
Llengües romàniques - Interrogació
To (Fonètica)
Entonació (Fonètica)
Català - Dialectes - Barcelona
Gallec - Dialectes - Santiago de Compostel·la
Anàlisi prosòdica (Lingüística)
Mots clau: AMPER, melodia, síntesi de veu, percepció, intercomprensió lingüística.
Keywords: AMPER, melody, voice synthesis, perception, mutual intelligibility

P. 7-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Parámetros de base semántica para a descrición e análise de contrucións intransitivas en galego
Soto Andión, Xosé
Matèries:   Estimació d'un paràmetre
Gallec - Transitivitat
Gallec - Semàntica

Keywords: intransitivity, constructions, analysis, semantic parameters

P. 29-47
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Rihonor de Castilla - Rio de Onor : un poble migpartit per la frontera hispanolusa
Baltrons Graboleda, Neus
Matèries:   Sociolingüística - Rihonor de Castilla
Sociolingüística - Rio de Onor (Zamora)
Rihonor de Castilla (Espanya) - Fronteres - Rio de Onor (Portugal)
Geografia lingüística
Mirandès - Rio de Onor (Portugal)
Mots clau: Rio de Onor, Rihonor de Castilla, situació sociolingüística, frontera, lleonès.
Keywords: Rio de Onor, Rihonor de Castilla, sociolinguistics, frontiers, Leonese.

P. 49-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Axiologiques de langue dans les Comedias Bárbaras de Valle-Inclán
Boyer, Denise
Matèries:   Valle-Inclan, Ramon del. Comedias Bárbars
Semiòtica i literatura
Valors (Filosofia)

Keywords: Semiology, axiology, Valle-Inclán.

P. 73-105
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Comiat a les Regles de esquivar vocables i a tots els que s'han esforçat a escatir-ne l'autor, els continguts i la significació
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Carbonell, Pere Miquel. Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols
Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols - Paternitat literària
Català - Unitat
Mots clau: filologia, entorn lingüístic, món cultural, unitat de la llengua
Keywords: Philology, linguistic context, culture.

P. 107-124
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi experimental de les consonants fricatives del mallorquí i del valencià
Espinosa, Aina ; Recasens i Vives, Daniel
Matèries:   Mallorquí - Consonants
Català - Dialectes - Fonologia comparada
Català - Fonologia
Valencià - Consonants
Mots clau: fricatives, electropalatografia, valencià, mallorquí, coarticulació.
Keywords: fricatives, electropalatography, Valencian, Majorcan, co-articulation.

P. 125-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Noves perspectives sobre els manlleus
Colomer Artigas, Rosa ; Fargas Valero, Francesc Xavier ; Montes Pérez, Dolors
Matèries:   Manlleus (Lingüística)
Català - Normalització
Català - Manlleus
Mots clau: manlleu, globalització, terminologia, Consell Supervisor del TERMCAT
Keywords: borrowing, globalization, terminology, advisory board of TERMCAT

P. 151-177
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un Nuevo ámbito para La vida de Lazarillo de Tormes
Navarro Durán, Rosa
Matèries:   Lazarillo de Tormes - Estil
Erasmisme
Transmissió de textos
Lazarillo de Tormes - Paternitat literària

Keywords: textual transmission, authorship of Lazarillo, Erasmism, satire, bibliographical influences.
Palabras clave: Transmisión textual. Autoría del Lazarillo. Erasmismo. Sátira. Huellas de lecturas.

P. 179-197
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Lo Rey d'Aragó no.ns fa sinó greuges e vilanies! : papat i casa d'Aragó a la Crònica de Muntaner (I)
Aguilar Àvila, Josep Antoni
Matèries:   Papat - Història - S. XIII
Muntaner, Ramon. Crònica - Crítica i interpretació
Corona catalanoaragonesa - Història - S. XIII - Fonts
Mots clau: Muntaner, papat, Pere el Gran, Tunis, Sicília, propaganda política, historiografia medieval, fonts documentals.
Keywords: Muntaner, papacy, Peter the Great, Tunis, Sicily, political propaganda, medieval historiography, documentary evidence.

P. 199-229
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Llegenda de la pèrdua d'Espanya segons Onofre Manescal com a creació innovadora respecte del seu referent directe, Miguel de Luna
Miró Martí, Oriol
Matèries:   Luna, Miguel de - Sermons
Pérdua d'Espanya - Llegendes
Sermons catalans (Català antic) - S. XVI
Manescal, Onofre - Sermons
Literatura comparada
Mots clau: literatura comparada, Renaixement, cròniques, Sermó, rei Rodrigo
Keywords: comparative literature, Renaissance, chronicles, Sermó, King Rodrigo

P. 231-245
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

En el Centenari del Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, octubre de 1906 : un impuls per a la codificació i estandarització de la llengua catalana (I)
Segarra i Neira, Mila
Matèries:   Català - Normalització - Congressos
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1r : 1906)
Català - Normalització

P. 249-265
Citació bibliogràfica Text completText complet

En el Centenari del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, octubre de 1906 : poder i societat. Els horitzons múltiples (i canviants) de la normalitat lingüística (II)
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Identitat lingüística
Política lingüística
Català - Normalització - Congressos
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1r : 1906)

P. 267-279
Citació bibliogràfica Text completText complet


Un Recull miscel·lani de tractats morals: Biblioteca de Catalunya, Ms. 2012
Gudayol Torelló, Anna
Matèries:   Biblioteca de Catalunya - Donacions i llegats
Facsímils
Perdigó i Cortés, Manuel - Biblioteca

P. 329-344
Citació bibliogràfica Text completText complet


"L'Homenot" Martí de Riquer savi cavaller de les nostres lletres
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Occitanisme
Riquer i Morera, Martí de - Biografia
Literatura catalana medieval

P. 351-361
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Pöckl, Wolfgang / Rainer, Franz / Pöll, Bernhard (2004): Introducción a la lingüística románica [versión española de Fernando Sánchez Miret]. Madrid: Gredos. 311 p. (Biblioteca Románica Hispánica, III. Manuales, 84)
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Llengües romàniques - Manuals, guies, etc.

P. 365-368
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dell'Aquila, Vittorio / Iannàcaro, Gabriele (2004): La pianificazione lingüística. Lingue, società e instituzioni. Roma: Carocci editore.
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Llengües - Dret i legislació
Planificació lingüística

P. 369-370
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diccionario de Diccionarios / edición a cargo de Antón Santamarina. - [versión 3]. - [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2003. - 1 disco CD-ROM + 1 guía (Biblioteca Filolòxica Galega. Instituto da Lingua Galega). ISBN 84-9752-012-2
Gutiérrez Cuadrado, Juan
Matèries:   Gallec - Lexicografia

P. 370-377
Citació bibliogràfica Text completText complet

Babarro González, Xoán (2003): Galego de Asturias. Delimitación, caracterización e sitación sociolingüística. [A Coruña:] Fundación Pedro de la Maza. 2 vol.
Carrasco González, Juan M.
Matèries:   Gallec - Dialectes - Astúries
Gallec - Astúries - Aspectes socials

P. 378-381
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Arias, Xosé Lluis (2002-2004): Diccionario general de la lengua asturiana [anexo Castellano - Asturiano de Javier Rodríguez Muñoz]. Oviedo: Editorial Prensa Asturiana S. A. / La Nueva España, 1440 p.
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Asturià - Lexicografia

P. 381-386
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seco, Manuel / Andrés, Olimpia / Ramos, Gabino (2004): Diccionario fraseológico documentado del español actual. Madrid: Aguilar, 1084 p.
Morvay, Károly
Matèries:   Castellà - Termes i locucions
Castellà - Idiotismes
Castellà - Fraseologia
Castellà - Lexicografia

P. 386-393
Citació bibliogràfica Text completText complet

Becker, Marin G., Zwischen Tradition und Wandel. Zum Wortschatz des politischen Diskurses in Spanien seit 1976. Tübingen: Niemeyer (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 319), 2004, IX + 462 p.
Kremnitz, Georg
Matèries:   Política - Terminologia
Espanya - Política i govern - 1976/1996

P. 393-396
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sinner, Carsten (2004). El castellano de Cataluña. Estudio empírico de aspectos léxicos, morfosintácticos, pragmáticos y metalingüísticos. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 727 p.
Bastons i Vivanco, Carles
Matèries:   Castellà - Catalunya - Sintaxi
Castellà - Catalunya - Morfologia
Castellà - Catalunya - Lexicologia

P. 396-400
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ernst, Martin (2003): Syntaktische Ambiguität. Eine sprachübergreifende Typisierung auf der Basis des Französischen und Spanischen. Frankfurt a Main: Peter Lang Verlag, 404 p.
Feig, Éva
Matèries:   Ambigüetat sintàctica
Llengües romàniques

P. 400-404
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lloret, Maria-Rosa / Pons, Clàudia (ed.) (2004): Lingüística i gramàtiques. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003 p.
Grimalt, Pere
Matèries:   Gramàtica comparada i general
Lingüística
Col·loqui Lingüística de la Universitat de Barcelona (10 : 2002 : Barcelona)

P. 404-408
Citació bibliogràfica Text completText complet

Díaz Fouces, Oscar / García González, Marta / Costa Carreras, Joan (ed.) (2002): Traducció i dinàmica sociolingüística. Barcelona: Llibres de l'Índex, 239 p.
Casesnoves Ferrer, Raquel
Matèries:   Sociolingüística
Llengua estàndard
Traducció

P. 408-410
Citació bibliogràfica Text completText complet

Perea, Maria Pilar (2005): Antoni M. Alcover dialectòleg, gramàtic, polemista. Fundació Germà Colón Domènech / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 399 p. (Colecció Germà Colón d'estudis filològics, 2).
Luna i Batlle, Xavier
Matèries:   Alcover, Antoni M. - Activitat professional - Dialectologia
Alcover, Antoni M. - Biobibliografia

P. 410-414
Citació bibliogràfica Text completText complet

Iglésias, Narcís (2004): Una revisió de Fabra, una crítica a la norma. L'obra lingüística de Josep Calveras. Girona: CCG Edicions, ISBN: 84-96444-00-7, 305 p.
Torrent-Lenzen, Aina
Matèries:   Català - Normalització - Història
Calaveras i Santacana, Josep - Activitat professional - Gramàtica

P. 414-417
Citació bibliogràfica Text completText complet

Segura Llopes, Carles (2003): Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó. Alacant: Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Catalana, "Biblioteca de Filologia Catalana, 12". 427 p.
Gimeno Betí, Lluís
Matèries:   Català - Dialectes - Baix Vinalopó (País Valencià)
Valencià - Vinalopó (Comarques : País Valencià)

P. 417-421
Citació bibliogràfica Text completText complet

Segura, Carles (2003): Variació dialectal i estandarització al Baix Vinalopó, Alacant / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat ("Biblioteca Sanchís Guarner", 62), 308 pàgines.
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Català - Dialectes - Baix Vinalopó (País Valencià)
Valencià - Baix Vinalopó - Normalització
Valencià - Vinalopó (Comarques : País Valencià)

P. 421-424
Citació bibliogràfica Text completText complet

González, Montserrat (2004): Pragmatic Markers in Oral Narrative. The case of English and Catalan. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 409 p.
Marín Jordà, Maria Josep
Matèries:   Anglès - Anàlisi de discurs
Català - Anàlisi del discurs

P. 424-428
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lexique nº 16, Villeneuve d'Ascq (France), Press universitaires du Septentrion, 2004, 272 p. [La formation des mots : horizons actuels]
Boulanger, Jean-Claude
Matèries:   Llengües romàniques - Formació de mots
Lexicologia

P. 428-432
Citació bibliogràfica Text completText complet

Greub, Yan (2003): Les mots régionaux dans les farces françaises. Étude lexicologique sur le Recueil Tisser (1450-1550). Strasbourg: Société de Linguistique Romane. (Bibliothèque de Linguistique, 2). IX + 403 p. + un CD-ROM amb 377 mapes.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Francès - Lexicologia
Francès - Etimologia

P. 432-434
Citació bibliogràfica Text completText complet

Français du Canada - Français de France VI : Actes du sixième Colloque international d'Orford Québec, du 26 au 29 septembre 2000, édités par Louis Mercier avec la collaboration de Hélène Cajolet-Laganière, Tübingen : Niemeyer, 2004 (série Canadiana Romanica nº 18). 365 pages
Thibault, André
Matèries:   Francès - Canadà - Quebec (Província) - Congressos
Francès - Dialectes - Congressos
Colloque international d'Orford (Québec) (6 : 2000 : Orford)

P. 435-440
Citació bibliogràfica Text completText complet

Toso, Fiorenzo (2004): Dizionario etimologico storico tabarchino. Recco: Le Mani, vol I, acüzò, 577 p.
Cifoletti, Guido
Matèries:   Friülès - Etimologia
Friülès - Lexicografia

P. 440-441
Citació bibliogràfica Text completText complet

Brincat, Giuseppe (2004): Malta. Una storia linguistica. Recco: Le Mani. XVI + 430 p. (Il Meditarraneo plurilingue, n.1)
Toso, Fiorenzo
Matèries:   Maltès - Història

P. 441-444
Citació bibliogràfica Text completText complet

Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale - ALEPO. Presentazione e guida alla lettura a cura di Sabina Canobbio e Tullio Telmon. Prefazione di Corrado Grassi, con la collaborazione di G. Raimondi, P. Poggio, M. Cini e R. Regis. Torino: Regione Piemonte, Università degli Studi, Priuli & Verlucca, 2003. 372 p.
Atlante linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale - ALEPO. I-III Il mondo vegetale. Funghi e licheni. Torino, 2004. 140 p.
Atlante linguistico ed Etnografico. I-III Il mondo vegetale. Tavole scelte. Torino, 2004. 23 mapes.
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Etnologia - Piemont (Itàlia) - Atles
Atles lingüístics - Piemont (Itàlia)

P. 444-447
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cini, Monica (2005): Problemi di fraseologia dialettale. Roma: Bulzoni, p. 275
Cerruti, Massimo
Matèries:   Italià - Dialectes - Fraseologia

P. 447-449
Citació bibliogràfica Text completText complet

Zimmermann, Michel (2003): Écrire et lire en Catalogne (IXème Siècle). Madrid: Casa de Velázquez, 2 volums, 1405 p.
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Poesia lírica
Cultura catalana - Història - S. IX/XII

P. 449-459
Citació bibliogràfica Text completText complet

1) Cultura i humanisme en les lletres hispàniques (S. XV-XVI), a cura de Germà Colón Domènech i Lluís Gimeno Betí, núm. extraordinari del BSCC, LXXIV, (I-II), 1998, 348 pàg.

2) Vida rural i ramadera, a cura de Germà Colón Domènech i José Sánchez Adell, núm. extraordinari del BSCC, LXXV, (III-IV), 1999, 501 pàg.

3) De re militari, a cura de Germà Colón Domènech i Ricardo Pardo Camacho, núm. extraordinari del BSCC, LXXVII. (I-II-III-IV), 2001, 611 pàg. Castelló de la Plana. Societat Castellonenca de Cultura.
Gimeno Betí, Lluís
Matèries:   Militars - País Valencià - Terminologia
Bestiar - Cria i desenvolupament - País Valencià - Terminologia
Humanisme - Península Ibèrica - S. XV/XVI
Vida rural - País Valencià - Terminologia

P. 459-463
Citació bibliogràfica Text completText complet

Zimmermann, Marie-Claire / Charlon, Anne (ed.) (2003): Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de París IV-Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000. 3 vol. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 466 p., 312 p. i 496 p. (Biblioteca Abat Oliba, 247, 249 i 254).
Bover Font, August
Matèries:   Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (12 : 2000 : París) - Actes

P. 463-465
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colón, Germà; Martínez, Tomàs; Perea, Maria Pilar (ed.) (2004): La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner. Castelló de la Plana: Institut Ramon Llull; Universitat Jaume I; Fundació Germà Colón Domènech; Estudi General Lul·lià. 554 p.
Pons Moll, Clàudia
Matèries:   Cultura catalana
Massot i Muntaner, Josep - Homenatges

P. 465-470
Citació bibliogràfica Text completText complet

Roviró, Barbara / Torrent-Lenzen, Aina / Wesch, Andreas (eds.) (2005): Normes i identitats. Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Deutschen Katalanistentags Köln, 2003. Colònia: Axel Lenzen Verlag.
Münch, Christian
Matèries:   Identitat lingüística
Col·loqui Germano-Català (19 : 2003 : Colònia)

P. 471-473
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sanchis Guarner, Manuel (2005): Lletres de resistència (1939-1981). Elecció, selecció i notes de Santi Cortés, Catarroja-Barcelona: Editorial Afers, 423 p.
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Sanchis i Guarner, Manuel - Biografia
Sanchis Guarner, Manuel - Epistolaris - 1939/1981

P. 473-475
Citació bibliogràfica Text completText complet

Massip Bonet, Francesc (2003): La monarquía en escena. Teatro y espectáculo del poder en los reinos ibéricos: de Jaume El Conquistador al Príncipe Carlos de Gante. Madrid: Consejería de las Artes.
Kovács, Lenke
Matèries:   Teatre - Aspectes polítics - S. XIII/XVI
Reis i sobirans - Península Ibèrica - Teatre - S. XIII/XVI

P. 475-478
Citació bibliogràfica Text completText complet

Friedlein, R & Neumeister, S. (eds.) (2004): Vestigia Fabularum. La Mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'Edat Mitjana i la Moderna. Barcelona: Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 254 p.
Pòrtulas, Jaume
Matèries:   Literatura catalana - Influència clàssica - S. X/XVIII
Mitologia clàssica en la literatura
Literatura castellana - Influència clàssica - S. X/XVIII

P. 478-480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Morales Ortiz, A. (2000): Plutarco en España: Traducciones de Moralia en el siglo XVI. Murcia: Universidad de Murcia, 374 p.
Pòrtulas, Jaume
Matèries:   Literatura clàssica - Traduccions - S. XVI

P. 480-481
Citació bibliogràfica Text completText complet

Noia Campos, Camiño (2002): Cantos galegos de tradición oral. Libros da Brétema. Vigo: Nigratrea, 492 p.
Pujol, Josep Maria
Matèries:   Contes populars gallecs
Tradició oral en la literatura

P. 482-484
Citació bibliogràfica Text completText complet

Zilli, Carmelo (2003): 'No ay temor que no le prive el amor'. Sull' Historia de Píramo y Tisbe di Cristobal de Castillejo. Bari: Adriatica Editrice, 212 p.
Josa, Lola
Matèries:   Coplas - Traducció

P. 484-485
Citació bibliogràfica Text completText complet

Scholz, László (2005): A spanyol-amerikai irodalom rövid története. Budapest: Gondolat. 312 p.
Bakucz, Dóra
Matèries:   Literatura hispanoamericana

P. 485-488
Citació bibliogràfica Text completText complet

Corpus Biblicum Catalanicum (CBCat). 3 Bíblia del segle XIV. Èxode, Levític. Transcripció a cura de Jaum Riera i Sans. Apartats crítics, notes i glossari a cura de Pere Casanellas i Bassols. Estudi Introductori d'Armand Puig i Tàrrech. Associació Bíblica de Catalunya, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona 2004. clx, 248 + 248* pp.
Ribera Florit, Josep
Matèries:   Bíblia - Traduccions al català - S.XIV/XV

P. 488-491
Citació bibliogràfica Text completText complet

1) Joanot Martorell (Martí Joan de Galba): Tirant lo Blanch. Edició coordinada per Albert Hauf. Text original, València, 1490. Edició i notes a cura d'Albert Huf.

2) Tirante el Blanco. Traducció castellana, Valladolid, 1511. Edició i notes a cura de Vicent Josep Escartí.

3) Concordances lematitzades a cura d'Anna Isabel Peirats, València, Tirant lo Blanch, 2005.
Annicchiarico, Annamaria
Matèries:   Martorell, Joanot. Tirant lo Blanc - Traducció al castellà
Martorell, Joanot. Tirant lo Blanc - Crítica i interpretació

P. 491-496
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ahumada Batlle, Eulàlia de (2003): Epistolaris d'Hipòlita Roís de Liori i d'Estefania de Requesens (segle XVI). Edició a cura de ... València: Universitat de València (Fonts Històriques Valencianes, 13). 453 p.
Alcoberro i Pericay, Agustí
Matèries:   Roís de Liori, Hipòlita - Epistolaris - S. XVI
Requesens, Estefania - Epistolaris - S. XVI

P. 496-498
Citació bibliogràfica Text completText complet

Febrer i Cardona, Antoni (2004): Versions teatrals. Edició de Joan Mas i Vives / Maria Isabel Ripoll Perelló i introducció de Joan Mas i Vives. Barcelona / Palma: Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General; Institut Menorquí d'Estudis, 299 p. (Biblioteca Marian Aguiló, 36)
Salord i Ripoll, Josefina
Matèries:   Febrer i Cardona, Antoni - Teatre

P. 498-502
Citació bibliogràfica Text completText complet

Baborés i Homs, Josep (2003: La Guerra del Francès a Gualba, Història de la guerra de 1808 a 1814. Poema d'aversió i lluites contra Napoleó, una quinzena d'anys anterior a l'inici de la Renaixença. Lleida: Pagès editoris, 368 p. (Edició, transcripció i notes a cura d'Àlvar Maduell.)
Llimargas i Marsal, Jordi
Matèries:   Poesia de guerra
Catalunya - Història - 1808/1814, Invasió napoleònica

P. 502-505
Citació bibliogràfica Text completText complet

Trenc, Eliseu i Roser, Montserrat (eds.) (2004): Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. Volum 1. La recepció de la literatura catalana a Europa. Montpellier: Centre d'études et de recherches catalanes Université Montpellier III - Association Françaose des Catalanistes.
Rosselló Bover, Pere
Matèries:   Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans (1 : 2002 : Montpeller)
Literatura catalana - Traduccions a les llengües estrangeres

P. 506-509
Citació bibliogràfica Text completText complet

Camps, Christian i Arnau, Pilar (eds.) (2004): Col·loqui europeu d'estudis catalans. Volum 2. La literatura catalana de la democràcia. Montpeller: Centre d'études e de recherches catalanes. Université Montpellier III i Association Française des Catalanistes.
Rosselló Bover, Pere
Matèries:   Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans (1 : 2002 : Montpeller)

P. 510-513
Citació bibliogràfica Text completText complet

Albero i Poveda, Jaume (2004): Les rondalles meravelloses i llegendes d'Enric Valor. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Premi Valeri Serra i Boldú, 2003, 287 p.
Conca, Maria
Matèries:   Llegendes - Catalunya
Valor, Enric - Crítica i interpretació

P. 513-516
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lafarga, Francisco / Segarra, Marta (eds.) (2004): Renaissance & Classicisme. Homenatge a Caridad Martínez. Barcelona: PPU, 368 p.
Bermejo, Esperanza
Matèries:   Literatura francesa - S. XVI/XVIII
Martínez, Caridad - Homenatges

P. 516-523
Citació bibliogràfica Text completText complet

Angioleri, Cecco (2003): Sonetti. Sonetos. Edición de Antonio Lanza. Prólogo de Carlos Alvar. Introducción, traducción, notas e índice temático de Meritxell Simó. Roma-París: Editions Memini/Honoré Champion, (Translatio 8), 207 p.
Riquer i Permanyer, Isabel de
Matèries:   Poesia italiana
Poesia lírica
Sonets

P. 523-527
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

Bedogni, Ursula / Ardolino, Francesco (2004): Dizionario dell'uso dei verbi italiani Perugia: Le Mani. 217 p.
Matèries:   Italià - Verb
Italià - Lexicografia

P. 529
Citació bibliogràfica Text completText complet

Castellvell, Ventura (2005): El capbreu de Benifallet de 1373. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura. 108 p. (Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 4).
Matèries:   Capbreus - Benifallet (Baix Ebre) - 1373
Benifallet - Història - S. XIV - Fonts
Català antic - Textos - Transcripció

P. 529
Citació bibliogràfica Text completText complet

Massana i Mola, Josep M. (2004): Diccionari de lleidatanismes. Lleida: Pgès editors. 159 p.
Matèries:   Català nord-occidental - Lexicografia

P. 529-530
Citació bibliogràfica Text completText complet

Aguiló, Cosme (2004): Cançons de Cabrera. Palma de Mallorca: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i Projecció Exterior de la Cultura de la Illes Balears. 34 p.
Matèries:   Cançons folklòriques - Cabrera, Arxipèlag de

P. 530
Citació bibliogràfica Text completText complet

Butinyà Jiménez, Júlia (2002): Del "Griselda" català al castellà. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 100 p. (Serie Minor, 7).
Matèries:   Metge, Bernat. Lo somni - Fonts
Literatura castellana - Influència italiana
Literatura italiana - S. XV - Traduccions al català

P. 530
Citació bibliogràfica Text completText complet

Verdaguer, Jacint (2003): Atlantis. Versió llatina de Tomàs Viñas, revisada per Joan Bellès, text català establert per Narcís Grasolera. Pròleg de Joaquim Arenas, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Matèries:   Verdaguer, Jacint. Atlàntida - Traduccions al castellà

P. 530-531
Citació bibliogràfica Text completText complet

Briesemeister, Dietrich / Schönberger, Axel (eds.): Imperium Minervae: Studien zur brasilianischen, iberischen und mosambikanischen Literatur. Frankfurt am Main: Domus Editorial Europea, 2093. (Beihefte zu Lusorama, 15.)
Matèries:   Literatura portuguesa

P. 531
Citació bibliogràfica Text completText complet

Guillem de Torroella, (2004): La favola. Roma: Carocci. A cura d'Anna Maria Compagna. 159 p.
Matèries:   Torroella, Guillem de. La Faula - Traduccions a l'italià

P. 531-532
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diéguez i Seguí, Maria Àngels / Toruella i Casañas, Joan (2003): Concordança dels Furs de Jaume I. Alacant: Institut interuniversitari de Filologia Valenciana. (Col·lecció concordances dels Clàssics Valencians). Edició en CD-ROM
Matèries:   Furs - País Valencià - Història

P. 532
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pere Serafí (2005): Poesia escollida, a cura d'August Bover i Font. Barcelona: Edicions 62 ("Butxaca 62", 174).
Matèries:   Serafí, Pere - Poesia

P. 532
Citació bibliogràfica Text completText complet

Kreipl, Nadine (2004): Der Ausdruck von Sinnrelationen in der franzüsischen Gegenwartssprache. Wilhemsfels: Gottfried Egert Verlag, 354 pàgs (pro lingöa, volum 39).
Matèries:   Francès - Adverbi
Francès - Semàntica

P. 533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Otero, Conchita (2005): Aproximación al mundo hispánico. Wilhemsfels: Gottfried Egert Verlag, 354., 3a edició.
Matèries:   Espanya - Cultura - Manuals, guies, etc.

P. 533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Schönberger, Axel / Thielemann, Werner (ed.) (2001): Neuere Studien zur lusitanistischen Sprachwissenschaft. Frankfurt am Main: Domus Editoria Europea.
Matèries:   Portuguès

P. 533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica


LXXIV Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans (22 abril 2005).
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Sant Jordi - Premis (34 : 2005 : Barcelona)

P. 535-536
Citació bibliogràfica Text completText completLa Versió informatitzada del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DCC)
Janer, Albert
Matèries:   Diccionaris electrònics
Diccionari descriptiu de la llengua catalana
Català - Lexicografia

P. 537
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de les obres completes de Pompeu Fabra
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Fabra, Pompeu - Bibliografia

P. 537-539
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Any Joan Coromines a l'Institut d'Estudis Catalans (2005)
Janer, Albert
Matèries:   Coromines i Vigneaux, Joan - Aniversaris, etc.
Coromines i Vigneaux, Joan - Homenatges

P. 539-541
Citació bibliogràfica Text completText complet

Primer Simposi Internacional de Catalanística (Brussel·les, 13-15 de juny de 2005)
Pons i Griera, Lídia
Matèries:   Català - Països estrangers
Simposi Internacional de Catalanística (1 : 2005 : Brussel·les)

P. 541-543
Citació bibliogràfica Text completText complet

IX Col·loqui internacional sobre llengües i cultures paleohispàniques (Barcelona, del 20 al 24 d'octubre de 2004)
Adiego Lajara, Ignasi-Xavier
Matèries:   Col·loqui internacional sobre llengües i cultures paleohispàniques (4 : 2004 : Barcelona)
Paleontologia lingüística
Paleoantropologia - Península Ibèrica

P. 543-544
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Simposi Internacional Les llengües pirinenques: contactes d'anada i tornada (Universitat d'Alacant, gener de 2005)
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Llenguatge i llengües - Pirineus - Història - Congressos
Simposi Internacional de les llengües pirinenques (1 : 2005 : Alacant)
Pirineus - Llengües

P. 544-545
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Simposi Internacional "Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius" (novembre de 2004)
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Català - Sintaxi - Història
Simposi Internacional vers una sintaxi històrica del català (2 : 2005 : Alacant)

P. 545-547
Citació bibliogràfica Text completText complet

Segona Trobada Transdisciplinària: La Constitució Espanyola de 1978: un model lingüístic per avaluar (Centre Universitari de Sociolingüística o Comunicació de la Universitat de Barcelona), 7 de maig del 2004
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Trobada Transdisciplinària (2a : 2004 : Barcelona)
Models lingüístics
Planificació lingüística

P. 547-551
Citació bibliogràfica Text completText complet


II Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana (Andorra, 19-21 de novembre de 2004)
Torres i Vilatarsana, Marta
Matèries:   Català - Ús - Enginyeria
Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana (2 : 2004 : Andorra)

P. 553
Citació bibliogràfica Text completText complet

XV Col·loqui de Gramàtica Generativa (Universitat de Barcelona, abril de 2005)
Pons Moll, Clàudia
Matèries:   Gramàtica generativa - Congressos

P. 554-555
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Ús social del català (Puigcerdà 14-15 de juliol de 2005)
Rovira i Martínez, Marta
Matèries:   Curs sobre l'ús social del català (1 : 2005 : Puigcerdà)
Català - Ús

P. 555-556
Citació bibliogràfica Text completText complet

Conferència de la professora Elisabetta Carpitelli a la Universitat de Barcelona
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Llengües romàniques - Dialectes
Carpitelli, Elisabetta

P. 556
Citació bibliogràfica Text completText complet

Exposició "Les llengües a Catalunya"
Matèries:   Catalunya - Llengües - Exposicions - 2005

P. 556
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cicle de conferències "La diversitat lingüística" (Universitat de Barcelona, abril-maig de 2005)
Monrós Martín, Eva
Matèries:   Multilingüisme - Catalunya

P. 556-557
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pròposits i activitats de l'Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona (febrer de 2005)
Murgades, Josep
Matèries:   Filologia catalana
Filologia grega
Aula de Carles Riba - Activitats

P. 557-559
Citació bibliogràfica Text completText complet

Terceres Jornades d'Estudi "Víctor Català". El centenari de la publicació de Solitud (L'Escala, 17, 8 i 19 de març del 2005)
Luna i Batlle, Xavier
Matèries:   Català, Víctor. Solitud
Jornades d'Estudi Víctor Català (3 : 2005 : L'Escala)
Modernisme (Literatura) - Catalunya

P. 559-560
Citació bibliogràfica Text completText complet

Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps (desembre de 2004)
Pons Jaume, Margalida
Matèries:   Costa i Llobera, Miquel - Estètica
Alcover, Joan - Aniversaris, etc.
Estètica - Llenguatge
Costa i Llobera, Miquel - Aniversaris, etc.

P. 560-561
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornada sobre literatura i ensenyament a Lleida, 9 de març de 2005
Veny-Mesquida, Joan R.
Matèries:   Literatura - Ensenyament
Jornada sobre literatura i ensenyament (1 : 2005 : Lleida)

P. 561-562
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curs "Cinema i literatura: noves propostes", a la Universitat d'Alacant
Espinós, Joaquim
Matèries:   Curs de cinema i literatura (1 : 2005 : Alacant)
Cinematografia i literatura

P. 562-563
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Recepción de l'òbra de Frederic Mistral en Catalonha (15-17 de decembre de 2004) Col·lòqui en commemoracion del centenari de la concession del Premi Nobel organitzat per l'Arxiu Occità de l'Universitat Autònoma de Barcelona
Rossell, Antoni
Matèries:   Literatura occitana - Premis
Mistral, Frederic - Premis
Premis Nobel

P. 563-564
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Jornades de societat gallega a la Universitat Autònoma de Barcelona: "Galiz més enllà dels tòpics" (novembre de 2004)
Varela Pombo, Sònia
Matèries:   Jornades de societat gallega (1 : 2004 : Universitat Autònoma de Barcelona)
Cultura gallega

P. 564-565
Citació bibliogràfica Text completText complet


La Recerca filològica i literària a la Universitat Jaume I (UJI), de Castelló de la Plana (2003-2005)
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Filologia catalana - Investigació - Castelló de la Plana
Universitat Jaume I - Investigació

P. 567-568
Citació bibliogràfica Text completText complet

Les Jornades "La llengua a Europa i la integració lingüística a la Plana: comunicació en català dins l'espai cultural europeu", tingudes a la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana (març-abril de 2005)
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Jornades sobre la llengua a Europa i la integració lingüística a la Plana (1 : 2005 : Castelló de la Plana)

P. 568-569
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de la miscel·lània en homenatge a Josep Massot i Muntaner
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Massot i Muntaner, Josep - Homenatges

P. 569-571
Citació bibliogràfica Text completText complet
José Manuel Blecua Perdices rep la distinció Vicens Vives 2005
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Blecua Perdices, José Manuel - Premis

P. 573
Citació bibliogràfica Text completText complet


Premi d'Actuació Cívica a Josefina Salord
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Salord, Josefina - Premis

P. 573
Citació bibliogràfica Text completText complet

Actividade e publicacións da Real Academia Galega (RAG)
Fernández Rei, Francisco
Matèries:   Real Academia Galega - Activitats

P. 576-577
Citació bibliogràfica Text completText complet

Actividades e publicacións do Instituto da Lingua Galega (ILG)
Fernández Rei, Francisco
Matèries:   Instituto da Lingua Galega - Bibliografia
Instituto da Lingua Galega - Activitats

P. 577-580
Citació bibliogràfica Text completText completActes i activitats de Portugal (2003-2005)
Saramago, Joao
Matèries:   Difusió cultural - Portugal
Portuguès - Congressos

P. 583-586
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXV Día de les Lletres Asturianes (Avilés, 7 de mayo - 2004)
Cano González, Ana María
Matèries:   Dia de les Lletres Asturianes
Asturià

P. 586
Citació bibliogràfica Text completText complet
XXVI Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 6 de mayo de 2005)
Cano González, Ana María
Matèries:   Dia de les Lletres Asturianes
Asturià

P. 587
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentación del Mapa del Principáu d'Asturies y los sos Conceyos
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Mapes
Topònims - Astúries

P. 587
Citació bibliogràfica Text completText complet

Programa Formativo de la Academia de la Llingua Asturiana (2005)
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Activitats

P. 588
Citació bibliogràfica Text completText completPublicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Bibliografia

P. 589
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario de doctorado "Menéndez Pidal y la Lingüística histórica: cien años de historia (1904-2004)" (Madrid, 24-26 de mayo de 2004)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Castellà - Gramàtica històrica

P. 590
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornadas Internacionales "Estructuras léxicas y estructura del léxico" (Cantoblanco, Madrid, 28-29 de abril de 2005)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Castellà - Lexicologia
Filologia catalana - Congressos

P. 590-591
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario de Historia de la Lengua Española "Lengua y lingüística en la època del Quijote" (Soria, 5-9 de julio de 2005)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Castellà - Història - Congressos
Seminario de Historia de la Lengua Española (1 : 2005 : Soria)

P. 591
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario "Crítica textual y crítica genética: metodología y casos prácticos" (Madrid, 26-27 de octubre de 2005)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Seminario de crítica textual y crítica genética (1 : 2005 : Madrid)

P. 591-592
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentación de la Historia de la lengua española de Ramon Menéndez Pidal
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Castellà - Història
Menéndez Pidal, Ramon - Bibliografia

P. 592
Citació bibliogràfica Text completText complet

Constitución de la Fundación "Instituto de Investigaciones Rafael Lapesa"
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Instituto de Investigaciones Rafael Lapesa - Fundacions

P. 592
Citació bibliogràfica Text completText complet

Conferència de D. José Antonio Pascual (RAE) "¿Merece la pena un diccionario histórico?" (Madrid, CSIC 4 de noviembre de 2005)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Història - Lexicografia

P. 593
Citació bibliogràfica Text completText completTesis doctoral de Rocío Díaz Moreno (17 de diciembre de 2004)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Universidad de Alcalá - Tesis
Castellà - Guadalajara - S. XVI/XVII

P. 594-595
Citació bibliogràfica Text completText complet

Tesis doctoral de Sonia Garza Merino : Manuscritos e imprenta
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Universidad de Alcalá - Tesis
Manuscrits
Impremta

P. 595
Citació bibliogràfica Text completText completFira Internacional del Llibre (Guadalajara, novembre-desembre 2004)
Cabré i Fabré, Jaume
Matèries:   Fira Internacional del Llibre (2004 : Guadalajara)
Literatura catalana

P. 599
Citació bibliogràfica Text completText complet


La quête du sens. Remise à Robert Martin de son Épée d'Académicien
Boyer, Denise
Matèries:   Martin, Robert - Premis
Martin, Robert - Homenatges

P. 600
Citació bibliogràfica Text completText complet

Il Ritorno del dizionario. Giornata di studi presso l'Accademia delle Scienze di Torino (Torino, 22 de febbraio 2005)
Cini, Monica
Matèries:   Giornata di studi presso l'Academia delle Scienze di Torino (1 : 2005 : Torí)
Italià - Lexicografia

P. 600-601
Citació bibliogràfica Text completText complet

Percorsi di geografia linguistica. Esperienze italiane e europee. Seminario di Studi (Palermo 23-24 marzo 2005)
Cini, Monica
Matèries:   Italià - Dialectes - Congressos
Atlante Linguistico Siciliano
Atles lingüístics

P. 601
Citació bibliogràfica Text completText complet

Minoranze linguistiche e italiano L2 in area abruzzese e molisana. Tra sociolinguistica e glottodidattica. Convegno internazionale di Studi (Pescara, 6-8 aprile 2005)
Cini, Monica
Matèries:   Minories lingüistiques - Itàlia

P. 601-602
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXIX Congresso internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana. Lo spazio linguistico italiano e le lingue esotiche: rapporti e reciproci influssi (Milano 22-24 settembre 2005)
Cini, Monica
Matèries:   Congresso internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (39 : 2005 : Milà, Itàlia)

P. 602
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convegno internazionale di studi "Lessicografia dialettale: ricordando Paolo Zolli" (Venezia, 9-11 dicembre 2004)
Cini, Monica
Matèries:   Itàlia - Dialectes
Zolli, Paolo - Homenatges
Italià - Lexicografia

P. 602-603
Citació bibliogràfica Text completText complet

A Trennt'anni delle Dieci tesi per l'educazione linguistica democratica. Giornata di studio (Roma, 18 aprile 2005)
Cini, Monica
Matèries:   Llengua i ensenyament - Itàlia - 1975/2005

P. 603
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convegno internazionale "I trovatori nel Veneto e a Venezia" (Venezia, 28-31 ottobre 2004)
Cini, Monica
Matèries:   Trobadors - Veneto (Itàlia)
Trobadors - Congressos
Trobadors - Occitània (França)

P. 603-604
Citació bibliogràfica Text completText complet

Master in Lingua, cultura e società nella tutela delle minoranze linguistiche del Piemonte. Università degli Studi de Torino (giugno 2006 - maggio 2007)
Cini, Monica
Matèries:   Llengua - Piemont (Itàlia)
Minories lingüístiques - Piemont (Itàlia) - Ensenyament universitari (Postgrau)

P. 604
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convegno Internacionale di Studi "Giovani, lingue e dialetti" (Sappada/Plodn (BI), 29 giugno - 3 luglio 2005)
Telmon, Tullio
Matèries:   Italià - Dialectes - Congressos

P. 604-605
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui "Anàlisi del discurs sociolingüístic actual català i occità". Amb motiu del 60 aniversari de Georg Kremnitz. Viena (2-3 de juny de 2005)
Argenter i Giralt, Joan A.
Matèries:   Col·loqui sobre l'anàlisi del discurs sociolingüístic actual català i occità (1 : 2005 : Viena)
Kremnitz, Georg - Aniversaris, etc.

P. 605-606
Citació bibliogràfica Text completText complet

Activitats realitzades per la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i altres entitats hongareses (2003-2005)
Morvay, Károly
Matèries:   Hongarès - Activitats

P. 606-607
Citació bibliogràfica Text completText complet

NecrologiesXavier Casp (1915-2004)
Carbó, Ferran
Matèries:   Casp, Xavier - Necrologia

P. 618-623
Citació bibliogràfica Text completText complet


Josep Laporte i Salas (1922-2005)
Casassas i Simó, Oriol
Matèries:   Laporte i Salas, Josep - Necrologia

P. 631-632
Citació bibliogràfica Text completText complet

Josette Rey-Debove (1929-2005) In Memoriam
Cabré i Castellví, Teresa
Matèries:   Rey-Devobe, Josette - Necrologia

P. 633-635
Citació bibliogràfica Text completText complet

Isolda Bigvava (1948-2005)
Palau, Jaume
Matèries:   Bigvava, Isolda - Necrologia

P. 635-637
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària