IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 3010
Estudis romànics / a cura d'A. M. Badia i Margarit i Joan VenyVolum: 26 : 2004
Data d´edició: 2004
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 555 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  30,00 €  
Sumari  

Articles

Grammaire, lexique et typologie
Pottier, Bernard
Matèries:   Gramàtica comparada i general - Morfologia
Onomasiologia
Semàntica

Keywords: onomasiology, category, morphology, typology, terminology

P. 7-13
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Més sobre l'origen del cat. Inxa, inxar, i cast. Hincha
Gulsoy, Joseph
Matèries:   Català - Gramàtica comparada - Castellà
Castellà - Gramàtica comparada - Català
Català - Etimologia
Castellà - Etimologia

Keywords: etymology, expressive creation, exhortatives, onomatopaeia

P. 15-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Receptor en el text : el vocatiu
Cuenca Ordinyana, Maria Josep
Matèries:   Català - Fórmules de tractament
Català - Cas
Mots clau: vocatiu, apel.lació, receptor, cortesia, fórmules de tractament.
Keywords: vocatives, appellative force, hearer, politeness, terms of address.

P. 39-64
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Negació i la concordança negativa en català antic
Pérez Saldanya, Manuel
Matèries:   Català antic - Concordància
Català antic - Negacions
Mots clau: sintaxi del català antic, canvi lingüístic, negació, concordança negativa, termes de polaritat negativa.
Keywords: syntax of Old Catalan, language change, negation, negative agreement, negative polarity terms.

P. 65-83
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Le Traitement différentiel en lexicographie diachronique : l'exemple de chansonnier
Surmont, Jean-Nicolas de
Matèries:   Francès - Lexicologia històrica
Cançoners francesos - Terminologia - Història

Keywords: lexical semantics, metalexicography, history of la chanson (song) and of the chansonnier vocabulary.

P. 85-107
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Alternança de llengües i la commutació de codis en la Crònica de Jaume I
Argenter i Giralt, Joan A.
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits - Crítica textual
Mots clau: Alternança lingüística. Discurs reportat, metapragmàtica i metalingüística. Etnografia lingüística històrica. Català.
Keywords: Code-switching. Reported speech, metapragmatics and metalinguistics. Historical ethnography of language. Catalan.

P. 109-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fieri Pax per eum: Carles II d'Anjou a la Crònica de Muntaner
Aguilar Àvila, Josep Antoni
Matèries:   Carles I, Rei de Nàpols
Muntaner, Ramon. Crònica - Crítica textual
Mots clau: Muntaner, historiografia medieval, Carles II d’Anjou, Vespres.
Keywords: Muntaner, medieval historiography, Charles II of Anjou, Sicilian Vespers.

P. 129-153
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Revisió de la pròpia obra en els escriptors contemporanis : notes per a una tipologia de motius
Veny-Mesquida, Joan R.
Matèries:   Literatura moderna - S. XX - Història i crítica
Mots clau: Literatura contemporània, crítica genètica, crítica textual, crítica literària.
Keywords: Contemporary literature, genetic criticism, textual criticism, literary criticism.

P. 155-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Espejo y la polea en Le Puits : reflexividad y amoralidad del Roman de Renart
Simó i Torres, Meritxell
Matèries:   Roman de Renart - Crítica textual

Keywords: Renart, fable, parody, satirical literature, animal epic.
Palabras clave: Renart, fábula, parodia, literatura satírica, epopeya animal.

P. 183-198
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Palestra

Linguistica storica e reificazione del linguaggio in margine a un articolo-recensione di Adiego
Alinei, Mario
Matèries:   Canvi lingüístic
Lingüística diacrònica
Llengües indoeuropees

P. 201-215
Citació bibliogràfica Text completText complet

Indoeuropeización en el Paleolítico : una réplica
Ballester Gómez, Xaverio
Matèries:   Lingüística històrica
Canvi lingüístic
Llengües indoeuropees

P. 217-232
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

Per un (inutile) germanismo in meno nelle lingue romanze : il caso del castigliano e it. tolda
Lurati, Ottavio
Matèries:   Castellà - Etimologia

P. 237-239
Citació bibliogràfica Text completText complet

Albert Henry comme lexicographe
Pfister, Max
Matèries:   Henry, Albert
Lexicògrafs - França

P. 241-245
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notes sobre les "Converses filològiques" de Pompeu Fabra
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Fabra, Pompeu. Converses filològiques

P. 247-264
Citació bibliogràfica Text completText complet

Entorn de les edicions de textos medievals
Wittlin, Curt J.
Matèries:   Manuscrits medievals - Edició

P. 265-267
Citació bibliogràfica Text completText complet

Entorn de la lenta penetració de les lletres catalanes a França
Bensoussan, Mathilde
Matèries:   Literatura catalana - Traduccions al francès

P. 269-273
Citació bibliogràfica Text completText completRecensions

Cerný Jirí (2000): Historia de la Lingüística. Cáceres: Universidad de Extremadura, 532 p. Reimpresión (1a Edición: 1998)
Muljacic, Zarko
Matèries:   Lingüística - Història

P. 287-290
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bernhard, Gerald / Heinemann, Sabine / Kattenbusch, Dieter (ed.) (2002): roma et Romania. Miscelánea dedicada a Gerhard Ernst con ocasión de su 65 cumpleaños. Tübingen: Editorial Max Niemeyer, 2002, 427 p.
Schmitt, Christian
Matèries:   Filologia romànica

P. 290-294
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mesthrie, R. (ed.) (2001): Concise Enciclopedia of sociolinguistics. Oxford. Elsevier
Carrera i Sabaté, Josefina
Matèries:   Sociolingüística - Lexicografia

P. 294-296
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cornellà, Jordi / Juher, Cristina (cur.) (2001): els models lingüístics d'Europa. Girona. Les Àligues: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes / UdG 02, 160 p.
Muljacic, Zarko
Matèries:   Lingüística històrica
Llengües romàniques - Història

P. 297-298
Citació bibliogràfica Text completText complet

Álvarez, Rosario / Dubert García, Francisco / Sousa Fernández, Xulio (ed.) (2002): Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 429 p.
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Gallec - Lexicografia
Gallec - Dialectologia

P. 298-301
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vallverdú, Francesc (ed.), (2002 [2001]): Enciclopèdia de la Llengua Catalana. Barcelona: Edicions 62, 429 p.
Rasico, Philip D.
Matèries:   Català - Enciclopèdies

P. 301-305
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gimeno, Francisco / Gimeno, María Victoria (2003): El desplazamiento lingüístico del español por el inglés. Madrid: Cátedra.
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Anglès - Influència sobre el castellà

P. 305-307
Citació bibliogràfica Text completText complet

Martí i Castell, Joan (2002): Estudi lingüístic dels Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII. Barcelona: Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 186 p. ("Textos i Estudis de Cultura Catalana")
Bruguera i Talleda, Jordi
Matèries:   Usatges de Barcelona - Crítica textual

P. 307-310
Citació bibliogràfica Text completText complet

Soberanas, Amadeu / Rossinyol, Andreu (ed.) (2001): Homilies d'Organyà. Facsímil del manuscrit, edicions diplomàtica i crítica d'Amadeu Soberanas i Andreu Rossinyol, amb un estudi d'Armand Puig i Tàrrech. Barcelona: Editorial Barcino, 338 p. (incloses les del facsímil). (Els nostres clàssics. Col·lecció B, vol. 20)
Mundó i Marcet, Anscari Manuel
Matèries:   Homilies d'Organyà - Crítica textual
Sermons catalans (Català antic)

P. 310-315
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colón, Germà (estudi filològic) / Garcia Edo, Vicent (estudi jurídico-històric) (2002): Furs de València. Barcelona: Ed. Barcino. Vol 9, 346 p. (Els Nostres Clàssics, 138)
Rubio Vela, Agustín
Matèries:   Furs - País Valencià - Legislació
Furs - País Valencià - Història
Furs de València - Crítica textual

P. 315-317
Citació bibliogràfica Text completText complet

Batlle, Mar (2002): L'expressió dels temps compostos en la veu mitjana i la passiva pronominal. El procés de substitució de l'auxiliar ésser per haver. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 234 p.
Bartra-Kaufmann, Anna
Matèries:   Català - Gramàtica històrica
Català - Verb

P. 317-322
Citació bibliogràfica Text completText complet

Julià i Muné, Joan (2000): Pere Barnils: L'home, el lingüista i el mestre (1882-1933). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Martínez Celdrán, Eugenio
Matèries:   Barnils i Giol, Pere
Filòlegs - Catalunya - S. XIX/XX

P. 322-325
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny i Clar, Joan / Pons i Griera, Lídia (2001): Atles lingüístic del domini català [document cartogràfic]: I: Introducció; 1. el cos humà. Malalties. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 336 p.
Contini, Michel
Matèries:   Català - Dialectes - Mapes

P. 326-329
Citació bibliogràfica Text completText complet

Solà, Joan et al. (comps.) (2002): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Editorial Empúries. I: Fonètica i fonologia
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Català - Fonètica
Català - Fonologia

P. 330-335
Citació bibliogràfica Text completText complet

Solà, Joan et al. (comps.) (2002): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Editorial Empúries. II: Morfologia
Pons i Griera, Lídia
Matèries:   Català - Morfologia

P. 335-338
Citació bibliogràfica Text completText complet

Solà, Joan et al. (comps.) (2002): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Editorial Empúries. III: Sintaxi
Lleó, Conxita
Matèries:   Català - Sintaxi

P. 339-349
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cuenca, Maria Josep / Pérez Saldanya, Manuel (2002): Guia d'usos lingüístics. 1. Aspectes gramaticals. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 156 pàgines.
Alomar i Canyelles, Antoni Ignasi
Matèries:   Valencià - Gramàtica
Català - Gramàtica

P. 349-361
Citació bibliogràfica Text completText complet

López del Castillo, Lluís (2002): Diccionari de formació de paraules. Barcelona: Edicions 62. 432 p.
Cabré i Castellví, Teresa
Matèries:   Català - Formació de mots

P. 362-366
Citació bibliogràfica Text completText complet

Singy, Pascal (éd.) (2002): Le français parlé dans le domaine francoprovençal. Une réalité plurinationale. Bern, etc.: Lang, 213 p. (coll. Sciences pour la communication, 66)
Kremnitz, Georg
Matèries:   Francès parlat - Provença

P. 366-369
Citació bibliogràfica Text completText complet

Simoni-Aurembou, Marie-Rose (éd.) (2000): Français du Canada - Français de France: Actes du cinquième colloque international de Bellême du 5 au 7 juin 1997. Tübingen: Niemeyer, 329 pages. (série Canadiana romanica nº 13)
Thibault, André
Matèries:   Francès - Canadà - Quebec (Província) - Congressos
Francès - Congressos

P. 369-378
Citació bibliogràfica Text completText complet

Poirier, Claude (dir.) (1998): Dictionnaire historique du français québécois: Monographies lexicographiques de québécismes. Sainte-Foy (Québec): Les Presses de l'Université Laval. (Trésor de la Langue Française au Québec)
Thibault, André
Matèries:   Francès - Quebec (Canadà : Província) - Lexicografia

P. 378-382
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dictionar de management al învatamântului superior din România: român-englez-francez-german. Universitatea din Bucuresti: Livpress, 2001.
Torrent-Lenzen, Aina
Matèries:   Romanès - Lexicografia

P. 382-384
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ros Domingo, Enrique Andrés (2001): Arthurische Literatur der Romania. Die iberoromanischen Fassungen des Tristanromans und ihre Beziehungen zu den französischen und italienischen Versionen. Bern: Peter Lang, pp. 1-517.
Heijkant, Marie-José
Matèries:   Tristan de Leonís - Traduccions al castellà
Tristan de Leonís - Traduccions al català
Tristan de Leonís - Traduccions al portuguès

P. 384-389
Citació bibliogràfica Text completText complet

Godsland, Shelley / White, Anne M. (ed.) (2002): Cultura Popular. Studies in Spanish and Latin American Popular Culture. Oxford; Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt amb Main; New York; Wien: Peter Lang, 295 p.
Torres Torres, Antonio
Matèries:   Cultura popular - Espanya
Cultura popular - Amèrica Llatina

P. 389-392
Citació bibliogràfica Text completText complet

Perarnau, Josep (2002): Tres Textos d'Arnau de Vilanova i un en defensa seva. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 408 p. (Studia, Textus, Subsidia, X).
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Vilanova, Arnau de - Crítica i interpretació

P. 392-395
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ferrer, San Vicente (2002): Sermonario de San Vicente Ferrer del Real Colegio-Seminario del Corpus Christi de València. Estudio y transcripción de Francisco M. Gimeno Blay y María Luz Mandingorra Llavata. Traducción Francisco Calero Calero. València: Ajuntament de València. 2 vols. 174 p. i 826 p. Martínez Romero, Tomàs (2002): Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer. Pròleg de Germà Colón. València: Editorial Denes, 187 p. (col·lecció Francesc Pastor, Investigació; 8)
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Ferrer, Vicent, sant - Sermons
Ferrer, Vicent, sant - Crítica textual

P. 395-401
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rossich, Albert (coord.). Edició a cura d'Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre. Amb la col·laboració de David Prats Vidal (2001): El teatre català dels orígens al segle XVIII. Actes del II Col·loqui Problemss i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: "Teatre català antic". Girona, 6 al 9 de juliol 1998. Kassel: Edition Reichenberger; Universitat de Girona (Institut de Llengua i Cultura Catalanes). 512 p.
Miralles Jori, Eulàlia
Matèries:   Teatre català - S. XII/XVIII - Congressos

P. 401-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

Noto, Giuseppe (1998): Il giullare e il trovatore nelle liriche e nelle "biografie" provenzali. Torino: Edizioni dell'Orso. 231 p.
Riquer i Permanyer, Isabel de
Matèries:   Literatura provençal - Història i crítica

P. 407-414
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

Lusorama. Zeitschrift für Lusitanistik / Revista de Estudos sobre os Países de Língua Portuguesa. Núm. 51-52 (Oktober 2002), Frankfurt am Main: Axel Schönberger Verlag, 318 p.
Matèries:   Cultura portuguesa - Revistes

P. 415
Citació bibliogràfica Text completText complet

Luenga & fablas. Publicazión añal de rechiras, treballos e documentación arredol de l'aragonés e a suya literatura. Núm. 4 (2000), Uesca: Consello d'a Fabla Aragonesa, 207 p.
Matèries:   Aragonès - Revistes
Literatura aragonesa - Revistes

P. 415
Citació bibliogràfica Text completText complet

Moran, Josep / Batlle, Mar / Rabella, Joan Anton (2002): Topònims catalans. Etimologia i pronúnica. Amb la col·laboració de Joan Peytaví. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 193 p.
Matèries:   Català - Etimologia - Noms
Topònims catalans

P. 416
Citació bibliogràfica Text completText complet

Casanova, Emili / Rosselló, Vicenç M. (ed.) (2002): Congrés internacional de toponímia i onomàstica catalanes (València, 18-21 d'abril de 2001). València: Denes. 1088 p.
Matèries:   Onomàstica - Països Catalans - Congressos
Topònims - Països Catalans - Congressos

P. 416
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ramon Andreu, M. Magdalena / Rigo Guasch, Carolina (2002): Recull de gentilicis. Palma: Universitat de les Illes Balears-Govern de les Illes Balears, 119 p.
Matèries:   Gentilicis

P. 416-417
Citació bibliogràfica Text completText complet

Verdaguer, Pere (2002): Diccionari del rossellonès. Barcelona: Edicions 62. (Diccionaris i Obres de referència, 23)
Matèries:   Rossellonès - Lexicografia

P. 417
Citació bibliogràfica Text completText complet

Boix Fuster, Emili / Milian-Massana, Antoni (dir.) (2002): Aménagement linguistique dans les pays de langue catalane. Québec: les Publications du Quéec. [Número monogràfic de la revista Teminogramme. Revue de recherche et d'information en aménagement linguistique et en terminologie. Número 103-104]
Matèries:   Català - Aspectes socials
Sociolingüística - Països Catalans

P. 417
Citació bibliogràfica Text completText complet

Creus, Imma / Julià, Joan / Romero, Sílvia (ed.) (2000): Llengua i mitjans de comunicació. Actes del Congrés de Llengua i Mitjans de Comunicació (Lleida, 17-18 de desembre de 1999). Lleida: Pagès editors, 358 p. (Retalls, 2)
Matèries:   Mitjans de comunicació de massa i llengua - Països Catalans - Congressos

P. 418
Citació bibliogràfica Text completText complet

Julià i Muné, Joan (ed.), Creus, Imma / González, Rodolf / Julià, Joan / Romero, Sílvia (2000): Llengua i ràdio. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 206 p. (Biblioteca Milà i Fontanals, 35)
Matèries:   Periodisme - Manuals d'estil
Català - Ús
Mitjans de comunicació de massa i llengua - Catalunya

P. 418
Citació bibliogràfica Text completText complet

Martines, Vicent / Ensenyat, Gabriel (ed.) (2003): Cançó de la croada contra els albigesos. Barcelona: Proa. 435 p. (Clàssics Universals, 9)
Matèries:   Guillem, de Tudela. Cansó de la crozada - Crítica textual
Catarisme - Història - Fonts

P. 419
Citació bibliogràfica Text completText complet

CrònicaJornades de la Secció Filològica de l'IEC a Vic (17 i 18 d'octubre de 2003)
Sistac i Vicén, Ramon
Matèries:   Jornades de la Secció Filològica (2003 : Vic)
Català - Congressos

P. 421-422
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Cicle de conferències de l'IEC al nord del País Valencià (5-27 de febrer de 2003)
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Congressos

P. 422
Citació bibliogràfica Text completText completXVII Jornades internacionals per a professors de català (Sant Cugat del Vallès entre el 22 i el 25 de juliol de 2003). Institut Ramon Llull
Gamisans, Pere
Matèries:   Professors de català - Congressos

P. 424
Citació bibliogràfica Text completText complet


Activitats del Servei de Política Lingüística (SPL) d'Andorra
Matèries:   Andorra - Política lingüística - 2001/2002

P. 425-428
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fundació Germà Colón Domènech (Curs 2002-2003)
Martínez Romero, Tomàs
Matèries:   Fundació Germà Colón Domènech - Activitats

P. 428-429
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acte acadèmic en record del professor José Manuel Blecua Teijeiro
Bastons i Vivanco, Carles
Matèries:   Blecua Teijeiro, José Manuel - Homenatges

P. 429-430
Citació bibliogràfica Text completText complet


La Darrera classe de Caridad Martínez
Lafarga, Francisco M.
Matèries:   Martínez, Caridad
Literatura francesa

P. 431-432
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Darrera lliçó de Roser Estapà
Martinell i Gifre, Emma
Matèries:   Català - Verb
Estapà, Roser

P. 432-433
Citació bibliogràfica Text completText complet

Doctorat Honoris Causa de Badia i Margarit a Alacant
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Badia i Margarit, Antoni M. - Condecoracions acadèmiques

P. 433-434
Citació bibliogràfica Text completText complet

Antoni M. Badia i Margarit, doctor Honoris Causa per la Universitat de València
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Badia i Margarit, Antoni M. - Condecoracions acadèmiques

P. 434-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lliurament de les distincions a la Recerca Universitària 2003
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Humanitats - Premis

P. 435
Citació bibliogràfica Text completText complet


El Club 10: desè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Filologia catalana - Congressos

P. 436-437
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, en el record
Arnau i Faidella, Carme
Matèries:   Rodoreda, Mercè - Homenatges

P. 437-438
Citació bibliogràfica Text completText complet

Romanticisme i Noucentisme a la Universitat de Barcelona
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Filòlegs - Catalunya - S. XIX/XX
Filologia catalana - Congressos

P. 439-440
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Simposi Internacional Salvador Espriu
Dasca, Marina
Matèries:   Espriu, Salvador - Congressos

P. 440-441
Citació bibliogràfica Text completText complet

19è Col·loqui Germano-Català "Normes i identitats" (19. Deutscher Katalanistentag "Normen und Identitäten")
Moranta, Sebastià
Matèries:   Literatura catalana - Congressos
Català - Congressos

P. 441-443
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades científiques amb motiu del 70è aniversari de les Normes de Castelló (del 18 de novembre al 16 de desembre de 2002)
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Normes de Castelló
Literatura catalana - Congressos
Català - Congressos

P. 443-444
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Jornada ACATERM de Terminologia i Traducció (9 de maig de 2003)
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Terminologia - Congressos
Traducció - Congressos

P. 444
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Català, llengua de comunicació científica. (Divendres 20 de juny de 2003 i dissabte 21 de juny de 2003)
Pòrtulas, Jaume
Matèries:   Català tècnic - Congressos

P. 444-445
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Col·loqui Internacional "La lingüística de Pompeu Fabra"
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Fabra, Pompeu - Crítica i interpretació - Congressos

P. 445-446
Citació bibliogràfica Text completText complet

Primeres Jornades sobre Toponímia Catalana (Bellver de Cerdanya, 3, 4 i 5 de juliol de 2003)
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Topònims - Catalunya - Congressos

P. 446-447
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de la "Gramàtica del Català Contemporani" a Alacant
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Llibres - Presentacions

P. 447-448
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de l'"Atles del Domini Català" al País Valencià
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Llibres - Presentacions

P. 448
Citació bibliogràfica Text completText completLa Recerca lingüística a la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Lingüística - Investigació

P. 449
Citació bibliogràfica Text completText complet

Celebració de l'Any Moll a la Universitat d'Alacant
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Moll i Casasnovas, Francesc de Borja - Aniversaris, etc.

P. 449-450
Citació bibliogràfica Text completText complet

A 60 anys de la mort de Màrius Torres
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Torres, Màrius - Homenatges

P. 450-451
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXIV Dia de les Lletres Asturianes (Oviedo, 2 de maig de 2003)
Cano González, Ana María
Matèries:   Dia de les Lletres Asturianes

P. 451
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXII Jornades d'Estudi de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Congressos

P. 451
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cursos d'Estiu de Llengua Asturiana 2003
Cano González, Ana María
Matèries:   Cursos d'estiu
Asturià

P. 451-452
Citació bibliogràfica Text completText complet

Atles sonor de la llengua asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Varietat

P. 452
Citació bibliogràfica Text completText complet
X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval
Simó i Torres, Meritxell
Matèries:   Literatura espanyola - Congressos
Literatura medieval - Congressos

P. 455-456
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congrés Internacional "Atlanti linguistici: dall'indagine onomasiologica alla ricerca motivazionale". (Torí-Basaluzzo-Rocca Grimalda-Novi Ligure 13-18 ottobre 2003)
Carpitelli, Elisabetta
Matèries:   Atles lingüístics - Congressos
Italià - Dialectologia - Congressos

P. 456-458
Citació bibliogràfica Text completText complet

Conferències i seminaris a Portugal (Facultat de Lletres de la Universitade do Porto, 2002)
Saramago, Joao
Matèries:   Portuguès - Congressos

P. 458
Citació bibliogràfica Text completText complet

Conferències i seminaris a Portugal (Facultat de Lletres de la Universidade de Coimbra, 2002)
Saramago, Joao
Matèries:   Portuguès - Congressos

P. 458-459
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congressos, Trobades i Col·loquis a Portugal (2002)
Saramago, Joao
Matèries:   Portuguès - Congressos

P. 459-460
Citació bibliogràfica Text completText complet
Homenatge a Jacques Allières (17 de gener de 2003)
Camprubí, Michel
Matèries:   Allières, Jacques - Homenatges

P. 461-462
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Sorbona honora Albert Henry (22 de febrer de 2003)
Wilmet, Marc
Matèries:   Henry, Albert - Homenatges

P. 462-463
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Comission Royale de Toponymie et de Dialectologie de Belgique
Germain, Jean
Matèries:   Toponímia - Societats, etc.
Dialectologia - Societats, etc.

P. 463-464
Citació bibliogràfica Text completText complet

2e Rencontre Fribourgeoise de la Linguistique sur Corpus, Fribourg-en-Brisgau, septembre 2003
Pusch, Claus Dieter
Matèries:   Lingüística computacional - Congressos

P. 465-466
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica d'activitats realitzades per la Universitat "Eötvös Loránd de Budapest" i altres entitats hongareses
Morvay, Károly
Matèries:   Universitats - Hongria - Activitats culturals

P. 466
Citació bibliogràfica Text completText complet

Necrologies


Raymond Sindou (1910-2001)
Mulon, Marianne
Matèries:   Sindou, Raymond - Necrologia

P. 472-473
Citació bibliogràfica Text completText complet

Albert Henry (1910-2002)
Boutier, Marie-Guy
Matèries:   Henry, Albert - Necrologia

P. 474-480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Emilio Lorenzo Criado (1918-2002)
Zurdo, María Teresa
Matèries:   Lorenzo Criado, Emilio - Necrologia

P. 480-484
Citació bibliogràfica Text completText complet

Eugenio Coseriu (1921-2002)
Kabatek, Johannes
Matèries:   Coseriu, Eugenio - Necrologia

P. 484-488
Citació bibliogràfica Text completText complet

Horst Geckeler (1935-2002)
Hoinkes, Ulrich
Matèries:   Geckeler, Horst - Necrologia

P. 488-490
Citació bibliogràfica Text completText complet

Xoán González-Millán (1951-2002)
Vilavedra, Dolores
Matèries:   González-Millán, Xoán - Necrologia

P. 490-492
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gabriella Giacomelli (1931-2002)
Cini, Monica
Matèries:   Giacomelli, Gabriella - Necrologia

P. 493-494
Citació bibliogràfica Text completText completMiquel Batllori: jesuïta, català, historiador, mestre (1909-2003)
Bada i Elias, Joan
Matèries:   Batllori, Miquel - Necrologia

P. 507-511
Citació bibliogràfica Text completText complet


José Manuel Blecua Teijeiro (Alcolea de Cinca 1913-Barcelona 2003)
Navarro Durán, Rosa
Matèries:   Blecua Teijeiro, José Manuel - Necrologia

P. 516-523
Citació bibliogràfica Text completText complet


Bartomeu Bardagí i Moras (1915-2003)
Jané i Riera, Albert
Matèries:   Bardagí i Moras, Bartomeu - Necrologia

P. 525-526
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària