IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 2433
Estudis romànics / a cura d'Antoni M. Badia i MargaritVolum: 24
Data d´edició: 2002
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 498 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Articles

Indoeuropeïtzació al paleolític? Algunes reflexions sobre la "Teoria della continuità" de Mario Alinei
Adiego, Ignasi-Xavier (UB)
Matèries:   Lingüística històrica
Llengües indoeuropees
Cultura indoeuropea
Mots clau: Llengües indoeuropees, orígens indoeuropeus, cultura indoeuropea, lingüística històrica, classificació de les llengües.
Keywords: Indo-European Languages, Indo-European Origins, Indo-European Culture, Historical Linguistics, Classification of Languages.

P. 8-29
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La disparition du passif synthétique latin: nouvel essai sur l'écrit et le parlé en latin mérovingien
Herman, József
Matèries:   Llatí - Història
Llatí merovingi

Keywords: synthetic forms of the passive, chronology of the transformation from Latin to Romance, written texts and spoken language...

P. 31-46
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Desdobramento de morfemas verbais no galego: o sufixo número-persoal na conxugación regular
Szijj, Ildikó
Matèries:   Gallec - Verb
Gallec - Gramàtica

Keywords: natural morphology, morpheme splitting, Galician dialectology, number-person suffix.

P. 47-69
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Una inexistente homonímia: historia de gitón (o getón) y guitón
Álvarez de Miranda, Pedro
Matèries:   Castellà - Lexicologia històrica
Castellà - Homònims

Keywords: Spanish lexicography, history of the lexicon, homonymy, Gallicisms.
Palabras clave: lexicografía española, historia del léxico, homonimia, galicismos

P. 71-89
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Consideraciones en torno a las nociones de emigración/inmigración y emigrante/inmigrante
Ors, Inés d'
Matèries:   Etimologia

Keywords: Migration, Immigration, Migration, Emigrant, Immigrant.
Palabras clave: emigración - inmigración - migración - emigrante - inmigrante

P. 92-102
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Nota sobre alguns ictiònims d'origen occità en textos mèdics d'Arnau de Vilanova i d'altres autors medievals
Giralt Soler, Sebastià
Matèries:   Peixos - Noms
Mots clau: ictiònims, occità, llatí medieval, Arnau de Vilanova
Keywords: Fish terms, Occitan, Medieval Latin, Arnau de Vilanova.

P. 103-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Per Santa Llúcia, un pas de puça". Crecer y decrecer de los días, refranes del calendario,
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Proverbis

Keywords: proverb, calendar, Romania continua, day, night.
Palabras clave: refrán, calendario, Romania continua, día, noche.

P. 109-137
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Entre la folie et les pleurs: la fonction de l'ironie lullienne dans le "desconhort" (1295)
Courcelles, Dominique de
Matèries:   Lul·lisme

Keywords: Lullism, conversion, irony, folly, weeping

P. 139-148
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

El "Tirant lo Blanch" en la narrativa europea del segle XV
Várvaro, Alberto Mots clau: Tirant lo Blanch, novel.la francesa, segle XIV, segle XV, cavalleria i amor.
Keywords: Tirant lo Blanch, French Novel, 14th Century, 15th Century, Chivalry and Love.

P. 149-167
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sobre la presència d'algunes cròniques catalanes a l'Arxiu Reial de Barcelona
Toldrà i Sabaté, Maria
Matèries:   Arxiu Reial de Barcelona
Historiografia
Mots clau: Historiografia, Arxiu Reial de Barcelona, Pere Miquel Carbonell, Crònica de Sant Joan de la Penya.
Keywords: Historiography, Royal Archive of Barcelona, Pere Miquel Carbonell, Crònica de Sant Joan de la Penya.

P. 169-188
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

Sobre la lingüística moderna
Roca i Pons, Josep
Matèries:   Lingüística

P. 193-195
Citació bibliogràfica Text completText complet

A situaçao ortográfica luso-brasileira
Metzeltin, Igor
Matèries:   Portuguès - Ortografia

P. 197-201
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Héritage culturel européen et la lexicologie du XXIe siècle. La Déclaration de Heidelberg
Möhren, Frankwalt
Matèries:   Lexicologia

P. 203-206
Citació bibliogràfica Text completText completUno pseudoenigma concernente la biografia di Adolfo Mussafia, primo ordinario di filologia romanza all'Università di Vienna
Muljacic, Zarko
Matèries:   Mussafia, Adolfo - Biografia

P. 211-215
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

SCHWEGLER, ARMIN / TRANEL, BERNARD / URIBE-ETXEBARRIA, MYRIAM (eds.) (1998): Romance Linguistics: Theoretical perspectives. Selected papers from 27th Linguistic Symposium on Romance Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 349 p.
Ceccheto, Carlo
Matèries:   Llengües romàniques - Congressos

P. 221-223
Citació bibliogràfica Text completText complet

CAMPRUBI, MICHEL (1999): Questions de linguistique romane contrastive. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail. 290 p.
Lleal Galceran, Coloma
Matèries:   Llengües romàniques - Gramàtica comparada
Lingüística contrastiva

P. 223-224
Citació bibliogràfica Text completText complet

KRAMER, JOHANNES (1998). Die Sprachbezeichnungen Latinus und Romanus im Lateinischen und Romanischen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 173 p. (STUDIENREIHE ROMANIA, 12)
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Llatí

P. 224-227
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cazal, Yvonne (1998): Les voix du people - Verbum Dei. Le bilinguisme latin-langue vulgaire au Moyen Age. Genève: Droz, 336 p.
Gerner, Dominique P.
Matèries:   Bilingüisme i Literatura
Llatí (Llengua) - Llatí d'església

P. 227-230
Citació bibliogràfica Text completText complet

CONTINI, M. / TUAILLON, G. (eds.): Atlas Linguistique Roman (AliR), Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato, 1996. Vol. I. Présentation, 232 p. Vol. I, 14 mapas + vol. I. Commentaires, 253 p.
Enguita Utrilla, José M.
Matèries:   Romània - Llengües - Mapes
Llatí - Romània - Mapes

P. 230-234
Citació bibliogràfica Text completText complet

FELIU, FRANCESC / JUHER, CRISTINA, a cura de (1999): La invenció de les llengües nacionals. Barcelona: Quaderns crema, 180 p. (Assaig, 23)
Muljacic, Zarko
Matèries:   Europa - Llengües - Normalització
Llengua estàndard

P. 234-235
Citació bibliogràfica Text completText complet

SÁNCHEZ MIRET, FERNANDO (1998): La diptongación en las lenguas románicas. München / Newcastle: Lincom Europa, 262 p.
Cano González, Ana María
Matèries:   Llengües romàniques

P. 235-241
Citació bibliogràfica Text completText complet

FERNÁNDEZ REI, FRANCISCO / SANTAMARINA FERNÁNDEZ, ANTÓN (EDS.) (1999) Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Sant Jaume de Compostel·la: Universidade de Santiago de Compostela
Suïls Subirà, Jordi
Matèries:   Minories lingüístiques - Europa
Sociolingüística

P. 241-245
Citació bibliogràfica Text completText complet

Instituto da Lingua Galega (1999): Atlas Lingüístico Galego. Vol. III: Fonética. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa", 517 pp.
Varela Vázquez, Begoña ; Aira González, Raquel
Matèries:   Gallec - Mapes

P. 246-250
Citació bibliogràfica Text completText complet

LÓPEZ GARCÍA, ÁNGEL (2000): Cómo surgió el español. Introducción a la sintaxis histórica del español antiguo, Madrid: Ed. Gredos, 235 p.
Cano Aguilar, Rafael
Matèries:   Castellà - Gramàtica històrica

P. 250-256
Citació bibliogràfica Text completText complet

HAVU, JUKKA (1997): La constitución temporal del sintagma verbal en el español moderno (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Humaniora, 292). Helsinki: Tiedekirja, 363 p.
Espunya i Prat, Anna
Matèries:   Castellà - Història

P. 256-259
Citació bibliogràfica Text completText complet

SECO, MANUEL / ANDRES, OLIMPIA / RAMOS, GABINO. Diccionario del español actual. Madrid, Aguilar, 1999, 2 vols., XXVII + 4638 pp.
López Molina, Luís
Matèries:   Castellà - Lexicografia

P. 260-261
Citació bibliogràfica Text completText complet

BERNAL, CHESÚS / FRANCHO NAGORE (eds.) (1999), Diccionario aragonés. Saragossa: Consello d'a Fabla Aragonesa i Edizions de l'Astral (Publicaciones del Rolde de Estudios Aragoneses), 1, 143 p. (estudi i edició crítica) + 54 p. (sense numerar; edició facsímil)
Martines Peres, Josep
Matèries:   Aragonès - Lexicografia

P. 261-266
Citació bibliogràfica Text completText complet

GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC (1999): Els fundadors del regne de València. Repoblament, antroponímia, i llengua en la València medieval. 2 vols. Biblioteca d'Estudis i Investigacions, 39, 40. Valencia: Tres i Quatre, 1251 p.
Burns, Robert I.
Matèries:   Noms de persona - País Valencià - S. XIII/XV

P. 267-270
Citació bibliogràfica Text completText complet

PONSODA SANMARTIN, JOAN. El català i l'aragonès en els inicis del Regne de València segons el Llibre de Cort de Justícia de Cocentaina (1269-1295). Alcoi, Marfil, 1996 ("Col·lecció Universitas, 6"), 363 p.
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Català - S. XIII

P. 270-271
Citació bibliogràfica Text completText complet

MARTÍNEZ I TABERNER, CATALINA (2000): La llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX. UNiversitat de les Illes Balears - Departament de Filologia Catalana i Lingüística General / Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Mallorquí - Ús - Història - S. XVIII
Mallorquí - Ús - Història - S. XIX
Sociolingüística - Mallorca

P. 272-274
Citació bibliogràfica Text completText complet

MARCET I SALOM, PERE / SOLÀ, JOAN (1998), Història de la lingüística catalana 1775-1900. Repertori crític. Universitat de Girona/ Eumo Editorial, Universitat de Vic, I, XCIV + 1152 pp.; II, 2395 pp.
Mondéjar, José
Matèries:   Lingüística - Països Catalans - Bibliografia - 1775/1990
Català - Història - Bibliografia

P. 274-277
Citació bibliogràfica Text completText complet

JULIÀ I MUNÉ, JOAN (2000): L'inici de la lingüística catalana. Bernhard Schädel, Mn. Antoni M. Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans. Una aproximació epistolar, 1904-1925. Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000 ("Textos i Estudis de Cultura Catalana, 74"). 411 p.
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Alcover, Antoni M. - Epistolaris
Schädel, Bernhard - Epistolaris

P. 277-280
Citació bibliogràfica Text completText complet

PEREA, MARIA PILAR (1999): Compleció i ordenació de "La flexió verbal en els dialectes catalans" d'A. M. Alcover i F. de B. Moll. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 2 vol. (I: cix, 1373 p.; II: 1374-2437 p.) (Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística, VI)
Julià i Muné, Joan
Matèries:   Català - Verb

P. 281-288
Citació bibliogràfica Text completText complet

GINEBRA, JORDI / MARTÍNEZ GILI, RAÜL-DAVID / PRADILLA, MIQUEL ÀNGEL (ed.) (2000): La lingüística de Pompeu Fabra. ("Symposia Philologica", 3). 2 vols. Institut Universitari de Filologia Valenciana. Universitat Rovira i Virgili, 342 i 412 p. respec.
Murgades, Josep
Matèries:   Fabra, Pompeu - Crítica i interpretació

P. 288-291
Citació bibliogràfica Text completText complet

RAFEL I FONTANALS, JOAQUIM [director] (1996-98) Diccionari de freqüències. Corpus textual informatitzat de la llengua catalana. Voum I (1996), volums 2, 3 i CD Rom (1998). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Català - Lexicografia

P. 292-301
Citació bibliogràfica Text completText complet

GERGEN, THOMAS (2000): Sprachengesetzgebung in Katalonien. Die Debatte um die "Llei de Política Lingüística" del 7 de gener de 1998). Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie. Volum 302. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 192.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Catalunya - Llengües - Dret i legislació

P. 301-308
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan (1999): Aproximació al dialecte eivissenc. Palma (Mallorca): Editorial Moll, 182 p.
Torres Torres, Antonio
Matèries:   Català - Dialectes - Gramàtica històrica
Eivissenc

P. 308-310
Citació bibliogràfica Text completText complet

GOEBL, HANS: Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec vejins, 1ª pert. Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1ª parte. Sprachatlas des Dolomitenladinischen und angrenzender Dialekte, 1. Teil (ALD-I), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert, 1998. 4 volums cartogràfics (vol. 1: XXIX p. + mapes 1-216; vol. 2: XIII p. + mapes 217-438; vol. 3: XIII p. + mapes 439-660; vol. 4: XIII p. + mapes 661-884), 3 volums d’índexs (Index alphabeticus omnium vocum, quae reperiuntur in ALD-I: 823 p.; Index alphabeticus inversus omnium vocum, quae reperiuntur in ALD-I: 833 p.; Tres indices etymologici omnium mapparum titulorum, qui reperiuntur in ALD-I: 177 p.). BAUER, ROLAND / GOEBL, HANS / HAIMERL: Edgar, Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1ª parte, Salzburg: Universität Salzburg, Institut für Romanistik, 1999-2000. 3 cd-roms (cd-rom 1: CARD, IRS, Atlante sonoro (cartine 1-216); cd-rom 2: Sprechender Sprachatlas, Atlante lingu
Massanell i Messalles, Mar
Matèries:   Ladí - Dolomites (Itàlia) - Mapes

P. 314-318
Citació bibliogràfica Text completText complet

GAUDIN, FRANÇOIS / GUESPIN, LOUIS (2000): Initiation à la lexicologie française. De la néologie aux dictionnaires. Bruxelles: Éditions Duculot, 358 p. (Champs linguistiques. Manuels)
Boulanger, Jean-Claude
Matèries:   Francès - Lexicologia

P. 311-314
Citació bibliogràfica Text completText complet

HUDDE, Hinrich, SCHÖNING, Udo (ed.), en col·laboració amb WOLFZETTEL, Friedrich (1997): "Literatur: Geschichte und Verstehen. Festschrift für Ulrich Mölk zum 60. Geburtstag". "Studia Romanica, 87. Heft". Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 555 p.
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Literatura - Història i crítica

P. 319-329
Citació bibliogràfica Text completText complet

VIVES, Juan Luis (1996-1998): "De institutione feminae christianae", edited by Charles Fantazzi and Constant Matheeussen, translated by C. Fantazzi. Leiden-Boston-Köln: Ed. Brill, "Selected Works of J. L. Vives" / 6-7, 2 vols.
Solervicens i Bo, Josep
Matèries:   Vives i Marc, Joan Lluís - Crítica textual
Dones cristianes - Educació - Obres anteriors a 1800

P. 329-332
Citació bibliogràfica Text completText complet

ITZHAKI, Masha / GAREL, Michel, "Poésie hébraïque amoureuse. De l'Andalousie à la mer Rouge", Anthologie bilingue, Somogy Éditions d'art - Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, Paris, 2000. "Jardins d'Eden jardins d'Espagne. Poésie hébraïque médiévale en Espagne et en Provence", Anthologie bilingue, Éditions du Seuil - Bibliothèque Nationale, Paris, 1993
Argenter i Giralt, Joan A.
Matèries:   Poesia hebraica - Antologies

P. 332-334
Citació bibliogràfica Text completText complet

SCHMID, Béatrice / BÜRKI, Yvette (2000): "El Hacino imaginado: comedia de Molière en versión judeoespañola". Basel: Romanisches Seminar der Universität Basel, 238 p. (ARBA, 11)
Mantcheva, Dora
Matèries:   Molière. Malade imaginaire - Traduccions al judeocastellà

P. 334-337
Citació bibliogràfica Text completText complet

CARREIRA, Antonio (1999), "Luis de GÓNGORA: Epistolario completo". Concordancias de Antonio Lara. Lausana, Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (Hispanica Helvetica 11), XXII + 789 p.
López Molina, Luís
Matèries:   Góngora y Argote, Luis de - Epistolaris

P. 337-338
Citació bibliogràfica Text completText complet

ENSENYAT i PUJOL, Gabriel / MAS i VIVES, Joan / MATAS i ALOMAR, Joana M. / MUT CALAFELL, Antoni M. (2000): "Cançoner Aguiló". Edició facsímil, transcripció i comentaris. Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Monografies, 10, 503 p. i Làmines
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Poesia catalana - S. XIV - Manuscrits - Facsímils
Manuscrits catalans (Català antic) - Palma de Mallorca - Facsímils
Poesia occitana - S. XIV - Manuscrits - Facsímils
Cançoner Aguiló
Societat Arqueològica Lul·liana
Manuscrits occitans - Palma de Mallorca - Facsímils

P. 338-342
Citació bibliogràfica Text completText complet

HIPÒCRATES, "Aforismes: traducció catalana medieval". Edició d'Antònia CARRÉ (amb la col·laboració de Francesca LLORENS). Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 76), 2000, 102 p. ISBN: 84-8415-242-1
Cifuentes i Comamala, Lluís
Matèries:   Medicina - Aforismes

P. 342-344
Citació bibliogràfica Text completText complet

"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura". "Cultura i humanisme en les lletres hispàniques" (S. XV-XVI). Ed. a cura de Germà Colón i Lluís Gimeno. LXXIV. Castelló, gener-juny 1998
Iborra, Joan
Matèries:   Literatura valenciana - S. XV/XVI
Humanisme - País Valencià
Literatura espanyola - S. XV/XVI

P. 345-349
Citació bibliogràfica Text completText complet

DURAN, Eulàlia /REQUESENS, Joan (1997): "Profecia i poder al Renaixement. Texts profètics catalans favorables a Ferran el Catòlic". València: Edicions 3i4, 449 p.
Toldrà i Sabaté, Maria
Matèries:   Jaén, Alonso. Espejo del mundo - Crítica textual
Espanya - Política
Alemany, Joan. Venguda de l'Antichrist - Crítica textual

P. 349-352
Citació bibliogràfica Text completText complet

PUIGPARDINES, Berenguer de (2000): "Sumari d'Espanya". Edició a cura de Joan Iborra. València: Universitat de València, 266 p. (Fonts històriques valencianes, 3)
Toldrà i Sabaté, Maria
Matèries:   Catalunya - Història - Fonts

P. 352-355
Citació bibliogràfica Text completText complet

ANÒNIM (1999): "Viatge a l'infern d'en Pere Porter: Entre la realitat i la ficció", introducció, edició i notes de Josep Maria POns i Gurí, Fundació Pere Coromines, Barcelona, 169 p.
Mahiques i Climent, Joan
Matèries:   Porter, Pere. Viatge a l'infern

P. 356-359
Citació bibliogràfica Text completText complet

"Comèdia del Beato Remon Llull", ed. Ramon Díaz i Villalonga, "Biblioteca Marian Aguiló" 30 (Barcelona: Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999), 153 pp.
Bonner, Anthony
Matèries:   Llull, Ramon - Crítica textual

P. 359-361
Citació bibliogràfica Text completText complet

"1898: Entre la crisi d'identitat i la modernització". Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d'abril de 1998 (2000), 2 vols. Barcelona: PUblicacions de l'Abadia de Montserrat, 548 i 449 p. (Biblioteca "Abat Oliba", 225 i 226)
Duran i Tort, Carola
Matèries:   Espanya - Política i govern - S. XIX - Congressos
Espanya - Vida intel·lectual - S. XIX - Congressos

P. 362-367
Citació bibliogràfica Text completText complet

"Correspondència entre Lluís Nicolau d'Olwer i Jaume Bofill i Mates". Edició a cura de Montserrat Vilà i Bayerri i Joan Molar i Navarra. PAM, Biblioteca Abat Oliba, 1999, 301 p.
Duran i Grau, Eulàlia
Matèries:   Bofill i Mates, Jaume - Epistolaris
Nicolau d'Olwer, Lluís - Epistolaris

P. 367-370
Citació bibliogràfica Text completText complet

FUSTER, Joan, "Correspondència" (edició dirigida per Antoni FURIÓ), en curs de publicació. Vol. 1: "Carner, Manent, Riba, Pla, Espriu, Villalonga" (a cura de Francesc Pérez Moragon), València, Tres i Quatre, 1997; vol. 2: "Agustí Bartra i altres noms de l'exili americà" (a cura de Santi Cortés), València, TRes i Quatre, 1998; vol. 3: Ernest Martínez Ferrando (a cura de Vicent Alonso), València, Tres i Quatre, 1999; vol. 4: "Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Germà Colón" (a cura d'Antoni Ferrando), València, Tres i Quatre, 2000
Salvador i Liern, Vicent
Matèries:   Epistolaris

P. 370-373
Citació bibliogràfica Text completText complet

ROMEU i FIGUERAS, Josep. "Recerques d'etnologia i folklore". Biblioteca Serra d'Or, 251. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000. 170 pp.
Pujol, Josep Maria
Matèries:   Etnologia - Catalunya
Folklore - Catalunya

P. 373-376
Citació bibliogràfica Text completText complet

ROMEU i FIGUERAS, Josep (2000): "Corpus d'antiga poesia popular". Barcelona: Editorial Barcino. (Els nostres Clàssics. Col·lecció B, 18), 421 p.
Kovács, Lenke
Matèries:   Poesia popular catalana

P. 376-379
Citació bibliogràfica Text completText complet

STEFANO, Giuseppe di (ed.), "Boccace, Decameron. Traduction (1411-1414) de Laurent de Premierfai". Montréal, Ceres, 1999, XXXVII + 1237 pp.
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Boccaccio, Giovanni - Crítica textual

P. 379-380
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

BIHLER, Heinrich: "Die Stellung des Katalanischen zum Provenzalischen und Spanischen. Statistiche Analyse katalanischer Texte aus Mittelalter und Neuzeit". Frankfurt am Main, 2001: Domus Editoria Europae, 317 p. (Katalanische Studien, 6)
Quintana i Font, Artur
Matèries:   Català
Llengües romàniques - Gramàtica comparativa

P. 383
Citació bibliogràfica Text completText complet

MARCH, Ausiàs (2000): "Poesies". A cura de Pere Bohigas. Edició revisada per Amadeu-J. Soberanas i Noemí Espinàs. Barcelona: Barcino, p. xii + 607 (Els Nostres Clàssics, Col·lecció B, 19). ISBN 84-7226-689-3
Cabré, Lluís
Matèries:   Marc, Ausiàs - Poesia

P. 384
Citació bibliogràfica Text completText complet

MARTIN, Robert (2001), "Sémantique et automate. L'apport du dictionnaire informatisé", Paris, Presses Universitaires de France, 190 p.
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Semàntica - Informàtica

P. 384-385
Citació bibliogràfica Text completText complet

MARTINES PERES, Vicent (2001): "Obres de mossèn Corella", Madrid, Gredos
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Roís de Corella, Joan - Crítica i interpretació

P. 385-386
Citació bibliogràfica Text completText complet

MOREU-REY, Enric: "Els nostres noms de lloc". Palma, 1999 [1982]: Moll
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Topònims - Països Catalans

P. 386
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica


Acte inaugural del curs 2001-2002 a l'IEC (Barcelona) (19 de setembre de 2001)
Bastardas i Parera, Joan
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Acte inaugural

P. 387-388
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Girona (25 i 26 de maig de 2001)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica - Congressos

P. 388
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sessió necrològica en record de Ramon Aramon i Serra (Barcelona, 2001)
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Aramon i Serra, Ramon - Necrologia

P. 389
Citació bibliogràfica Text completText completPresentació de l?edició del "Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí" d?Antoni Febrer i Cardona
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Llibres - Presentacions
Menorquí - Lexicografia

P. 390
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de La "Armonia del Parnàs" del rector de Vallfogona
Campabadal i Bertran, Mireia
Matèries:   Llibres - Presentacions
Poesia catalana - S. XVII

P. 390-392
Citació bibliogràfica Text completText complet

L’epistolari de Josep Carner
Medina i Casanovas, Jaume
Matèries:   Carner, Josep - Epistolaris

P. 392-393
Citació bibliogràfica Text completText completTrobada Internacional d’especialistes en l’obra narrativa de Carme Riera (Barcelona 7/8-XI-2000)
Arnau i Segarra, Pilar
Matèries:   Riera, Carme - Congressos

P. 394
Citació bibliogràfica Text completText complet
Recepció pública d’Anscari M. Mundó a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (8 de març de 2001)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Comunicacions - Catalunya - Història
Mundó, Anscari M. - Homenatges

P. 396
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge a Joan Triadú (30 de juliol de 2001)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Triadú i Font, Joan - Homenatges

P. 396-397
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge a Segimon Serrallonga amb motiu de la seva jubilació
Massot i Muntaner, Josep
Matèries:   Serrallonga i Morer, Segimon - Homenatges

P. 397
Citació bibliogràfica Text completText complet

Joaquim Molas, l’última lliçó
Gomila Saura, Jaume
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 397-399
Citació bibliogràfica Text completText complet

El llegat Anthony Bonner, a la Universitat de Barcelona (8 de març de 2001)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Lul·lisme - Bibliografia
Bonner, Anthony - Arxius

P. 399
Citació bibliogràfica Text completText complet

Continguts científics del Llegat Anthony Bonner
Soler, Albert
Matèries:   Lul·lisme - Bibliografia
Bonner, Anthony - Arxius

P. 399-400
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reconeixement de mèrits de l’Escola Municipal de Mallorquí (2 de febrer de 2001)
Mas i Vives, Joan
Matèries:   Villangómez i Llobet, Marià - Homenatges
Massot i Muntaner, Josep - Homenatges

P. 400-401
Citació bibliogràfica Text completText complet


XIX Jornades d’estudi (Oviedo) (23, 24 i 25 d’octubre de 2000)
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Congressos

P. 403
Citació bibliogràfica Text completText complet

XX Aniversari de la creació de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana (15 de desembre de 2000)
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Aniversaris, etc.

P. 404
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dia de les Lletres Asturianes: Edició i presentació de Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies (Candás) (5 de maig de 2000)
Cano González, Ana María
Matèries:   Topònims - Astúries
Dia de les Lletres Asturianes

P. 404
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cursos d’estiu d’asturià
Cano González, Ana María
Matèries:   Asturià - Cursos

P. 404
Citació bibliogràfica Text completText completEls Models lingüístics d’Europa (Girona, 5-8 juliol de 1999)
Feliu i Torrent, Francesc
Matèries:   Llengües romàniques - Congressos

P. 407-408
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui sobre l’esdevenidor de la lexicografia històrica (Heidelberg, 28-30 juny 2001)
Möhren, Frankwalt
Matèries:   Lexicografia històrica - Congressos

P. 407
Citació bibliogràfica Text completText complet

III jornada sobre “Concepcions i Processos de la Promoció de les Llengües” (2 de desembre de 2000)
Suïls Subirà, Jordi
Matèries:   Occità - Congressos

P. 408
Citació bibliogràfica Text completText complet

Corpus i tractament informàtic en geolingüística
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Geografia lingüística - Informàtica

P. 408-409
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curset de geolingüística a Horta de Sant Joan
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Geografia lingüística

P. 409
Citació bibliogràfica Text completText complet


Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Globalització - Aspectes socials
Llengua i cultura

P. 410-411
Citació bibliogràfica Text completText complet

El catalán en el siglo XXI. Cicle de conferències organitzat amb motiu del XVè Aniversari de l’ àrea de Filologia Catalana a la Universidat de Saragossa (12 i 13 de febrer de 2001)
Enguita Utrilla, José M.
Matèries:   Català - Congressos

P. 411-412
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Congrés Internacional de toponímia i onomàstica catalanes (Universitat de València) (18/21 d’abril de 2001)
Talaya, Agnès
Matèries:   Topònims - Catalunya - Congressos
Onomàstica - Catalunya - Congressos

P. 413
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Professor Josep Murgades (UB), Gastprofessor a la Universitat de Münster (Alemanya). Abril-Juliol 2001
Arnau i Segarra, Pilar
Matèries:   Murgades, Josep - Homenatges

P. 413
Citació bibliogràfica Text completText complet

El XXIIIè Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Salamanca, 24 a 30 de setembre de 2001)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Filologia romànica - Congressos

P. 413-415
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congrés Internacional de Lingüística “Léxico & Gramática” Facultat d’Humanitats de Lugo de la Universitat de Santiago de Compostela (25-28 de setembre de 2000)
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Lexicologia - Congressos
Gramàtica comparada i general - Congressos

P. 415-416
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Congrés Internacional de la Llengua Espanyola. “El español en la sociedad de la información”. (Valladolid, 16-19 d’octubre de 2001)
Martinell i Gifre, Emma
Matèries:   Castellà - Aspectes socials - Congressos

P. 416-418
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curs sobre els aspectes més conflictius de la normativa catalana a la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre. Horta de Sant Joan (Terra Alta), 17-19 de juliol de 2000
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Català - Gramàtica
Català - Normalització

P. 418
Citació bibliogràfica Text completText complet

Treball d’investigació “El discurs del subjecte en Falses memòries de Salvador Orlan de Llorenç Villalonga”, per Raül-David Martínez Gili
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Autobiografia
Anàlisi del discurs

P. 418
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades de Fraseologia Comparada “El discurs prefabricat”. Universitat Jaume I (Castelló de la Plana), 11-12 de novembre de 1999
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Fraseologia - Congressos

P. 419
Citació bibliogràfica Text completText complet

Tesi de llicenciatura “El parlar de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre)” d’Olga Cubells Bartolomé.
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Tesis i dissertacions acadèmiques
Català - Dialectes - Palma d'Ebre

P. 419
Citació bibliogràfica Text completText complet

Projecte de recerca “Fraseología, régimen y sintaxis de las unidades verbales: estudio comparado español-catalán”
Ginebra i Serrabou, Jordi
Matèries:   Català - Gramàtica comparada - Castellà
Castellà - Gramàtica comparada - Català
Castellà - Verb
Català - Verb

P. 419
Citació bibliogràfica Text completText complet

Les activitats de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME (Institut Menorquí d’Estudis)
Paredes Baulida, Maria
Matèries:   Institut Menorquí d'Estudis. Secció de Llengua i Literatura

P. 419-421
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Terminologia - Congressos

P. 421-422
Citació bibliogràfica Text completText complet


Pràctica externa a terres catalanes (Saragossa, curs 2000-2001)
Fort i Cañellas, Maria Rosa
Matèries:   Modernisme (Arquitectura) - Catalunya

P. 422
Citació bibliogràfica Text completText complet

Projecte d’investigació a Saragossa (2000)
Fort i Cañellas, Maria Rosa
Matèries:   Català - Dialectes - Aragó - Història

P. 423
Citació bibliogràfica Text completText complet

Treball d’investigació (Saragossa, curs 2000-2001).
Fort i Cañellas, Maria Rosa
Matèries:   Català - Aragó

P. 423
Citació bibliogràfica Text completText complet


Col·loqui a Malta: El multiculturalisme a la societat mediterrània (Malta, 1-4 de setembre de 2000)
Armengué i Herreo, Joan
Matèries:   Pluralisme cultural - Mediterrània (Regió) - Congressos

P. 423-424
Citació bibliogràfica Text completText complet


L’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Acadèmia Valenciana de la Llengua

P. 427-428
Citació bibliogràfica Text completText completNecrologies

Jaumes Boisgontier (1937-1998)
Fossat, Jean Louis
Matèries:   Boisgontier, Jaumes - Necrologia

P. 431-436
Citació bibliogràfica Text completText complet

D. Antonio Llorente Maldonado de Guevara (1922-1998)
Borrego Nieto, Julio
Matèries:   Llorente Maldonado de Guevara, Antonio - Necrologia

P. 437-442
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jacques MONFRIN (1924-1998)
Buridant, Claude
Matèries:   Monfrin, Jacques - Necrologia

P. 442-446
Citació bibliogràfica Text completText complet

Charles Rostaing (1904-1999)
Bouvier, Jean-Claude
Matèries:   Rostaing, Charles - Necrologia

P. 447-448
Citació bibliogràfica Text completText complet

Hans-Erich Keller (1922-1999)
Jung, Marc-René
Matèries:   Keller, Hans-Erich - Necrologia

P. 449-451
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jordi Ventura i Subirats (1932-1999)
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Historiadors - Necrologies

P. 451-457
Citació bibliogràfica Text completText complet
Dades de l´usuari/ària