IEC Portal de publicacions r


Referència: 11080
Estudis romànics / publicats a cura de A.M. Badia i Margarit i Joan VenyVolum: 27
Data d´edició: 2005
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: IX, 652 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  30,00 €  
Sumari  

Articles

Sobre la discusión de los anglicismos en el portugués: estándar y uso descritos desde la base del lenguaje de la informática y de Internet
Schmitt, Christian
Matèries:   Portuguès - Anglicismes
Tecnologia - Llenguatge
Francès tècnic - Portugal
Portuguès - Llatinismes
Lingüística computacional
Ciència - Llenguatge
Portuguès - Normalització

Keywords: technical language, invasion of Anglicisms, Modern Portuguese...
Palabras clave: lenguajes técnicos, invasión de anglicismos, portugués moderno, lenguajes

P. 7-39
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

El Léxico de los documentos alfonsíes
Sánchez González de Herrero, Maria Nieves
Matèries:   Castellà - Història
Castellà antic - Història - Fonts
Castellà - Lexicologia històrica
Alfons X, Rei de Castella-Lleó. Cancelleria

Keywords: Spanish historical lexicography
Palabras clave: Lexicografía histórica española

P. 41-71
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Les Discours sur le catalan (Roussillon) et l'occitan au XVII siècle: analyse comparée
Courouau, Jean-François
Matèries:   França - Llengües - Aspectes polítics - S. XVII
Conducta lingüística
Geografia lingüística
Literatura occitana - Occitània (França) - S. XVII
Literatura catalana - Rosselló (França) - S. XVII

Keywords: linguistic ideologies, seventeenth century, Catalan language and literature...

P. 74-92
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

El Complement indirecte: l'alternança datiu / acusatiu
Ramos Alfajarín, Joan-Rafael
Matèries:   Diccionari general de la llengua catalana (DGLC)
Llenguatge i llengües - Varietat
Català - Fraseologia
Gramàtica comparada i general - Verb
Català - Normalització
Català - Sintaxi
Català - Dialectes - Gramàtica
Mots clau: sintaxi, complement indirecte, complement directe, règim verbal, variació lingüística
Keywords: syntax, indirect object, direct object, government of verbs, linguistic variation

P. 94-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Comentaris sobre algunes causes d'errors o d'inexactituds en la nomenclatura catalana dels peixos marins
Duran i Ordinyana, Miquel
Matèries:   Català tècnic - Errors d'ús
Zoologia - Nomenclatura
Peixos - Catalunya - Nomenclatura
Català - Sinònims
Ictiologia - Catalunya - Noms
Mots clau: ictionímia enquestes, grafies, valor semàntic, sinonímies
Keywords: ichthyonymy surveys, spelling, meaning, synonymy

P. 114-131
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Funció local en les formes de relatiu de la producció escrita en aranès
Carrera i Baiget, Aitor
Matèries:   Aranès - Relatius
Aranès escrit
Gramàtica comparada i general - Relatius
Català - Relatius
Aranès - Sintaxi
Occità escrit
Mots clau: occità aranès, sintaxi, relatiu
Keywords: Occitan Aranese, syntax, relative

P. 134-146
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Contextualización histórica e ideológica de la lírica cortés: el léxico del sufrimiento amoroso y el pensamiento cristiano
Gutiérrez García, Santiago ; Souto Espasandín, Mónica
Matèries:   Pensament religiós - Europa - S. XII
Escatologia - S. XII
Poesia amorosa
Estructura social - Europa - S. XII
Poesia provençal
Trobadors - Occitània (França)

Keywords: courtly love, troubadour vocabulary, Provençal lyric, penitence, purgatory
Palabras clave: amor cortés, léxico trovadoresco, lírica provenzal, penitencia, purgatorio

P. 148-160
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

El "Somni de l'infern" de Pere Jacint Morlà i la tradició satírica en el barroc
Mahiques i Climent, Joan
Matèries:   Jacint Morlà, Pere - Poesia
Poesia satírica catalana - València - S. XVII
Literatura barroca
Quevedo, Francisco de - Poesia
Somni de l'infern - Poesia
Maluenda, Alfonso - Poesia
Mots clau: Somni de l’infern, Sueños, Pere Jacint Morlà, Francisco de Quevedo...
Keywords: Somni de l’infern, Sueños, Pere Jacint Morlà, Francisco de Quevedo...

P. 162-174
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet


Palestra

Miscel·lània
El "Französisches Etymologisches Wörterbuch" de Walther von Wartburg. A propòsit de la publicació dels índexs generals
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Francès - Etimologia
Francès - Lexicografia

P. 267-275
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Llengua catalana més enllà del seu àmbit natural d'ús: Activitats de l'Àrea de Llengua de l'Institut Ramon Llull (2002-2004)
Franquesa i Bonet, Ester
Matèries:   Català - Didàctica
Català - Cursos
Xarxa de lectorats de català
Institut Ramon Llull. Àrea de Llengua
Català - Ensenyament

P. 277-287
Citació bibliogràfica Text completText complet

A Propòsit de la publicació dels diplomes de la Catalunya Carolíngia
Alturo i Perucho, Jesús
Matèries:   Carolingis - Història - Fonts
Diplomàtica - Catalunya - Fonts
Catalunya Carolíngia

P. 289-297
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Publicació de l'obra completa d'Antoni Febrer i Cardona (1761-1841), una realitat incipient
Paredes Baulida, Maria
Matèries:   Febrer i Cardona, Antoni. Obres

P. 299-301
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recensions

Corbett, Greville G.: Number (Cambridge Textbooks in Linguistics). Cambridge University Press, Cambridge, 2000
Adiego Lajara, Ignasi-Xavier
Matèries:   Gramàtica comparada i general - Nombre
Gramàtica comparada i general - Concordància
Europa - Llengües
Anglès - Gramàtica

P. 311-315
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colón, Andrés / Colón, Germán (2003): La enseñanza del latín en la Baja Edad Media. Estudio y edición sinóptica de las "Variationes" de Fliscus con sus correspondencias en italiano, español, catalán y francés. Madrid: Gredos, 565 p.
Condom Gratacòs, Dolors
Matèries:   Llatí medieval
Fliscus, Stephanus. Sententiarum variationes - Adaptacions
Llatí - Ensenyament - S. XIV-XV, Baixa Edat Mitjana
Llatí - Varietat

P. 315-319
Citació bibliogràfica Text completText complet

Metzeltin, Miguel (2004): Las lenguas románicas estándar (Historia de su formación y de su uso). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana. 300 p.
Fernández Rei, Francisco
Matèries:   Llengües romàniques - Normalització
Llengües romàniques - Dialectes
Llengua estàndard
Llengües romàniques - Nombre

P. 320-325
Citació bibliogràfica Text completText complet

Correas Martínez, Miguel / Gargallo Gil, José Enrique (2003): Calendario romance de refranes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 423 p.
Conca, Maria
Matèries:   Proverbis romànics
Proverbis - Calendaris
Llengües romàniques - Fraseologia
Llengües romàniques - Comparació

P. 325-330
Citació bibliogràfica Text completText complet

Glessgen, Martin-D. /Schweickard, Wolfgang / Holtus, Günter / Kramer, Johannes (ed.) (2002): Ex traditione innovatio. Miscellanea in honorem Max Pfister septuagenarii oblata. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2 vol. 503 + 434 p. (Beiträge zur Romanistik, 7). (Vol. 1, editat per M.-D. Glessgen i W. Schweickard, Max Pfister. Scriptaminora selecta. De rebus Galloromanicis et Italicis. Vol. 2, editat per G. Holtus i J. Kramer, Miscellanea sociorum operis in honorem magistri conscripta)
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Pfister, Max - Homenatges
Pfister, Max - Activitat professional - 1996/2002

P. 330-334
Citació bibliogràfica Text completText complet

García, Constantino / Santamarina, Antón (dir.) (2003): Atlas lingüístico galego. Volume IV: Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico. A Corunya: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 533 p.
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Gallec - Mapes
Temps (Meteorologia)
Temps - Cronologia
Gallec - Atles
Atles lingüístics

P. 334-337
Citació bibliogràfica Text completText complet

Hundertmark-Santos Martins, Maria Teresa (1998): Portugiesische Grammatik, Tübingen: Niemeyer, deuxième édition revue et corrigée, XIII + 406 p.
Wochele, Holger
Matèries:   Portuguès - Gramàtica

P. 338-340
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Arias, Xosé Lluis: Gramática Histórica de la Lengua Asturiana. Uviéu. Academia de la Llingua Asturiana, 2003
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Asturià - Morfologia
Asturià - Gramàtica històrica
Asturià - Fonèmica
Asturià - Dialectologia

P. 340-342
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Géolinguistique en Amérique latine. Hors série nº 2 de Géolinguistique (2001-2002). Université Stendhal-Grenoble 3, Centre de Dialectologie. 276 p.
Torres Torres, Antonio
Matèries:   Amèrica Llatina - Llengües
Geografia lingüística
Dialectologia

P. 342-348
Citació bibliogràfica Text completText complet

Thun, Harald; Jacquet, María Gloria Pereira; Harder, Andreas; Ramírez Machuca, Martín; Peemöller, Johanne: Atlas lingüístico guaraní - románico. Sociología. Tomo I. Comentarios. Kiel: Westensee-Verl.; 2002. 448 p. (21 x 29 cm); Tomo II. Mapas. Kiel: Westensee-Verl., 2002. 282 p. (29 x 41 cm) (Dialectologia pluridimensionalis Romanica; 2).
Melià, Bartomeu
Matèries:   Guaraní - Història
Guaraní - Paraguai
Sociolingüística - Paraguai
Guaraní - Aspectes socials
Atles lingüístics

P. 348-350
Citació bibliogràfica Text completText complet

Saura Rami, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas, Saragossa: Institución "Fernando el Católico" / Gara d'Edizions. 417 p.
Suïls Subirà, Jordi
Matèries:   Benasquès - Fonètica
Benasquès - Morfologia
Benasquès - Sintaxi
Geografia lingüística

P. 350-354
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mas i Forners, Antoni i Joan-Lluís Monjo i Mascaró: Per poblar lo regne de Valèntia... L'emigració mallorquina al País Valencià, Govern de les Illes Balears, Binissalem, 2002, 166 p.
Beltran i Calvo, Vicent
Matèries:   Migració interna - País Valencià - Història - S. XVII
Mallorca - Emigració i immigració - S. XVII
Balear - País Valencià
Migració interna - Mallorca - Història - S. XVII

P. 355-356
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diéguez Seguí, M. Àngels (2002). Clams i crims en la València medieval segons el Llibre de Cort de Justícia (1279-1321), Alacant: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana.
Miralles i Monserrat, Joan
Matèries:   Llibre de la Cort de Justícia de València 1279/1321
Criminologia - València - 1279/1321
Català - Transcripcions fonètiques
Català antic - Història - Fonts

P. 356-361
Citació bibliogràfica Text completText complet

Badia i Margarit, Antoni M. (2004): Apologia i vindicació de la llengua catalana. València: Universitat de València, 291 p. (Biblioteca Lingüística Catalana, 28)
Casanova, Emili
Matèries:   Identitat (Concepte filosòfic) - Català
Català - Història
Lingüistes - Catalunya
Català - Normalització

P. 361-365
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diversos Autors (2003): Germà Colón, la passió per la llengua. València: Saó-Generalitat Valenciana, 129 p.
Casanova, Emili
Matèries:   Colón Domènech, Germà - Activitat professional - Filologia
Saó - Revistes
Colón Domènech, Germà - Homenatges
Català - País Valencià

P. 365-367
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan (2001): Llengua històrica i llengua estàndard. València: Universitat de València, 268 p. (Col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana, 26)
Casanova, Emili
Matèries:   Català - Història
Català - Dialectologia
Llengua estàndard

P. 367-370
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colón Domènech, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra - acostament lingüístic als monuments de les lletres catalanes. Barcelona: Fundació Germà Colón Domènech - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 480 p.
Adam i Aulinas, Montserrat
Matèries:   Català - Història - Fonts
Català - Lexicologia històrica
Català - Comparació

P. 370-375
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan (2003): Escriptura i oralitat a Mallorca. Mallorca: Editorial Moll. 240 p.
Ponsoda Sanmartín, Joan Josep
Matèries:   Mallorquí - Escriptura
Mallorquí parlat

P. 375-377
Citació bibliogràfica Text completText complet

Aguiló, Cosme (2002): Toponímia i etimologia. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 330 p. (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 18)
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Català - Balears - Etimologia
Topònims - Balears

P. 377-380
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan / Pons i Griera, Lídia (2003): Atles lingüístic del domini català; vol. II. 2. El vestit; 3. Les ocupacions domèstiques. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 441 p.
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Català - Dialectes - Mapes
Atles lingüístics
Indumentària - Catalunya
Veny i Clar, Joan. Atles lingüístic del domini català

P. 380-382
Citació bibliogràfica Text completText complet

Monturiol, Joaquim / Domínguez, Eloi (2001): El parlar de la Garrotxa. Girona: Ràdio Olot, 197 pàgines.
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Català - Dialectes - Garrotxa
Atles lingüístics

P. 382-385
Citació bibliogràfica Text completText complet

Le Livre des Gitans de Perpignan / El llibre dels gitanos de Perpinyà (obra col·lectiva sense nom d'autor sobre la coberta), París: L'Harmattan, 2003, 171 pàgines. Escudero, Jean-Paul (2004): Les Gitans catalans et leur langue, Une étude réalisée à Perpignan: Montpellier: Editions de la Tour Gile, Collection catalane, nº 6, 299 pàgines
Costa i Costa, Jordi Joaquim
Matèries:   Català - Perpinyà
Gitanos - Perpinyà - Llengües
Caló
Etnolingüística - Perpinyà

P. 385-387
Citació bibliogràfica Text completText complet

Beltran i Calvo, Vicent; Monjo i Mascaró, Joan-Lluís; Pérez i Navarro, Vicent-Josep (2004): El parlar de Guardamar (Un estudi del valencià meridional fronterer). Barcelona: Curial Edicions catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 97)
Gimeno Betí, Lluís
Matèries:   Català - Dialectes - Guardamar
Català - Aspectes socials - Guardamar

P. 387-391
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mas i Miralles, Antoni (2002): La variació lingüística en la consueta de la Festa d'Elx. Paiporta: Denes
Martí i Mestre, Joaquim
Matèries:   Misteri d'Elx - Llengua
Misteri d'Elx - Fonts
Català - Varietat - Elx

P. 391-395
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pradilla, Miquel Àngel (2004): El laberint valencià. Apunts per a una sociolingüística del conflicte. Benicarló: Onada edicions
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Català - Normalització - País Valencià
Llengües en conflicte i literatura - País Valencià

P. 395-399
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rull, Xavier (2004): La formació de mots: Qüestions de normativa. Vic: Eumo Editorial, 416 p.
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Català - Formació de mots
Català - Errors d'ús
Català - Normativa

P. 399-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bruguera, Jordi (2004 [1990]): Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 713 p. (Diccionaris Complementaris, 1)
Creus Bellet, Imma
Matèries:   Català - Lexicografia
Català - Ortografia
Català - Pronunciació

P. 407-412
Citació bibliogràfica Text completText complet

Macià Guilà, Jaume; Solà, Joan (ed.); Bosch Rodoreda, Andreu; Brucart, Josep Maria; Camps, Anna; Cuenca, Maria Josep; Garcia Castanyer, M. Teresa; Pérez Saldanya, Manuel; Vila Moreno, F. Xavier: La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari. Propostes pràctiques, Editorial Graó, Barcelona, 2000
Fité, Marcel
Matèries:   Terminologia - Ensenyament secundari - Catalunya
Català - Ensenyament secundari - Catalunya

P. 412-416
Citació bibliogràfica Text completText complet

Espinal, M. Teresa: Diccionari de sinònims de frases fetes. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona (Servei de Publicacions). Publicacions de la Universitat de València. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona/València, 2004. 1578 pàgines (Conté CD-ROM)
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Català - Sinònims i antònims
Català - Termes i locucions
Català - Lexicografia

P. 416-426
Citació bibliogràfica Text completText complet

Guiscafrè, Jaume / Picornell, Antoni (2003): Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 740 p.
Bernat i Baltrons, Francesc
Matèries:   Alcover, Antoni M.
Congrés Internacional Antoni M. Alcover (1r : 2003 : Palma de Mallorca) - Actes

P. 426-432
Citació bibliogràfica Text completText complet

Argenter, Joan A. [ed.]: Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l'IEC, Secció Filològica, Sèrie jornades científiques, 7. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2000
Bonet Espriu, Sebastià
Matèries:   Fabra, Pompeu - Congressos
Fabra, Pompeu - Homenatges
Jornades de la Secció Filològica (2000 : Barcelona)

P. 433-440
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ginebra, Jordi / Martínez Gili, Raül-David / Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2000): La lingüística de Pompeu Fabra. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana: Universitat Rovira i Virgili. 2 vol. 754 p. (Symposia Philologica; 3)
Montalat, Pere
Matèries:   Fabra, Pompeu - Congressos
Català
Fabra, Pompeu - Activitat professional - Lingüística

P. 440-447
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gimeno Betí, Lluís (2004): Mossèn Alcover i les comarques centrals del territori lingüístic (Correspondència epistolar amb mossèn Joaquim Garcia Girona). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 231 p.
Massip Bonet, M. Àngels
Matèries:   Garcia Girona, Joaquim. Vocabulari del Maestrat
Alcover, Antoni M. - Epistolaris
Català - Dialectes - Terres de l'Ebre

P. 447-450
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cortés, Santi (2002): Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) Una vida per al diàleg. València / Barcelona. Institut Interuniversitàri de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 424 p.
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Sanchis i Guarner, Manuel - Biografia

P. 450-454
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bouvier, Jean-Claude (2003): Espaces du Langage. Géolinguistique, toponymie, cultures de l'oral et de l'écrit. Ais de Provença: Publications de l'Université de Provence, p. 412
Carrera i Baiget, Aitor
Matèries:   Provença - Llengües - Mapes
Occità - Dialectes - França
Francoprovençal - França
Geografia lingüística
Atles lingüístics

P. 454-459
Citació bibliogràfica Text completText complet

De Stefani, Elwys (2003): Cognomi della Carnia. Udine: Società Filologica Friulana, 370 p. (Biblioteca di studi linguistici e filologici, 5)
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Noms de persona - Càrnia (Friül) - Lexicografia

P. 459-461
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibre de Sent Soví / Llibre de totes maneres de potatges de menjar, a cura de Rudolf Grewe. Edició revisada per Amadeu J. Soberanas i Joan Santanach. Llibre de totes maneres de confits, edició crítica de Joan Santanach i Suñol. Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B 22), 2003, 327 pp. ISBN 84-7226-706-7.
Cifuentes i Comamala, Lluís
Matèries:   Cuina catalana medieval - Història - Fonts
Llibres de cuina - Català
Sent Soví

P. 461-464
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rodríguez Adrados, Francisco (2003): Defendiendo la enseñanza de los Clásicos griegos y latinos. Casi unas Memorias (1944-2002). Madrid: Ediciones Clásicas/Fundación Lexis, 705 p.
Pòrtulas, Jaume
Matèries:   Filologia clàssica - Ensenyament - Espanya - 1939/ 2002

P. 464-466
Citació bibliogràfica Text completText complet

Amelang, James S.: El vuelo de Ícaro. La autobiografía popular en la Europa Moderna. Madrid: Siglo Veintiuno, 2003
Miralles Jori, Eulàlia
Matèries:   Classe baixa
Autobiografia
Llenguatge escrit - Europa - 1626/1660

P. 467-470
Citació bibliogràfica Text completText complet

Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història (2003). Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona (Col·lecció Homenatges 19). 2 vols., 1245 p.
Carbó, Ferran
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Biografia
Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 471-477
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ramos Corrada, Miguel (coord.) (2002): Historia de la lliteratura asturiana. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 786 p.
Alonso Capdevila, Helena
Matèries:   Literatura asturiana - Història

P. 477-480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Butinyà, Júlia (2002): En los orígenes del Humanismo: Bernat Metge. Madrid: UNED.
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Literatura clàssica
Humanisme - Catalunya
Metge, Bernat. Obres
Humanisme - Itàlia

P. 481-482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Serafí, Pere (2002): Poesies catalanes, edició crítica de Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Editorial Barcino, 482 p. (Els Nostres Clàssics. Col·lecció B, 21)
Sansano Belso, Gabriel
Matèries:   Poesia catalana - S. XVI

P. 482-484
Citació bibliogràfica Text completText complet

Santandreu Brunet, Pere (ed.) (2003): Teatre sobre la vida adulta de Jesús (segle XVI). Montcada i Reixach: Universitat de les Illes Balears / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Marian Aguiló, 35)
Massip Bonet, Francesc
Matèries:   Hagiografia
Teatre català - Història - S. XVI
Teatre - Aspectes religiosos
Llabrés i Quintana, Gabriel - Manuscrits - S. XVI

P. 484-486
Citació bibliogràfica Text completText complet

Eura, Agustí (2002): Obra poètica i altres textos. Edició crítica de Pep Valsalobre. Barcelona: Curial Edicions Catalanes / Fundació Pere Coromines, (Autors Catalans Antics, 13). 728 p. Valsalobre, Pep / Gratacós, Joan (2001): Agustí Eura, O.S.A. (1684-1763). Escritor y obispo. Un clásico de la poesía catalana de la edad moderna. Madrid: Editorial Revista Agustiniana, 332 p.
Campabadal i Bertran, Mireia
Matèries:   Poesia catalana - S. XVII
Literatura barroca
Eura i Martró, Agustí, 1684-1763

P. 487-491
Citació bibliogràfica Text completText complet

Massot i Muntaner, Josep (ed.): Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Diversos volums. Barcelona: PAM, 2000-2003
Calvo, Lluís
Matèries:   Etnologia - Catalunya
Obra del Cançoner Popular de Catalunya

P. 491-495
Citació bibliogràfica Text completText complet

Serra, Jordi (2003): Cultura popular del Montserrat. A partir de textos recollits per Pau Bertran i Bros. Barcelona: Ajuntament d'Olesa de Montserrat; Kao Corporation, S.A.; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 288 p. (Col·lecció Vila d'Olesa, 10)
Oriol Carazo, Carme
Matèries:   Bertran i Bros, Pau
Cultura popular - Montserrat

P. 495-498
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sureda Vallespir, Catalina (ed.) (2003): Bearn, entre la vida i la ficció; Ponències de la I Aula de Novel·la. Binissalem: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 157 p. (Col·lecció Casa Museu Llorenç Villalonga, 3)
Rosselló Bover, Pere
Matèries:   Villalonga, Llorenç - Bearn o La sala de les nines - Crítica textual

P. 498-500
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mas i Vives, Joan (dir.), Perelló, Francesc (coord.) (2003): Diccionari de teatre a les Illes Balears. vol. I, Palma / Barcelona: Lleonard Muntaner ed. / PAM
Massip Bonet, Francesc
Matèries:   Teatre - Balears
Teatre català - Balears - Història
Català - Lexicografia

P. 500-504
Citació bibliogràfica Text completText complet

Oriol, Carme i Pujol, Josep M. (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultural, 405 p.
Grimalt Gomila, Josep Antoni
Matèries:   Contes populars catalans

P. 504-508
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cortadellas i Vallès, Anna (2001): Repertori de llegendes historiogràfiques de la Corona d'Aragó (segles XIII-XVI). Barcelona: Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 243 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 79)
Toldrà i Sabaté, Maria
Matèries:   Llegendes - Textos - Historiografia - Catàlegs
Llegendes - Corona catalanoaragonesa

P. 509-512
Citació bibliogràfica Text completText complet

Alturo i Perucho, Jesús (2003): Història del llibre manuscrit a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, 306 p. (Textos i Documents, 23)
Toldrà i Sabaté, Maria
Matèries:   Manuscrits - Catalunya - Història

P. 512-515
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nicolau d'Olwer, Lluís / Cuito i Canals, Ferran (2003): Epistolari de l'exili francès (1941-1946). A cura d'Eulàlia Duran i de Mireia Campabadal. Barcelona: Curial Edicions Catalanes. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 249 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 92)
Vilà i Bayerri, Montserrat
Matèries:   Exili - França - 1941/1946
Cuito i Canals, Ferran - Epistolaris
Nicolau d'Olwer, Lluís - Epistolaris

P. 515-519
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica


Lliurament de premis Sant Jordi 2004 de l'Institut d'Estudis Catalans (LXXIII Cartell de premis)
Argenter i Giralt, Joan A.
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Sant Jordi - Premis (33 : 2004 : Barcelona)

P. 521-523
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornada de la Secció Filològica a Perpinyà
Marí i Mayans, Isidor
Matèries:   Jornades de la Secció Filològica (2004 : Perpinyà)

P. 522-524
Citació bibliogràfica Text completText complet

Visita de la Secció Filològica a Pont de Suert (14 de maig de 2004)
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Secció Filològica - Activitats - Pont de Suert - 2004

P. 524
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades de la Secció Filològica a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Universitat d'Alacant, 15 i 16 d'octubre de 2004)
Vallverdú i Canes, Francesc
Matèries:   Jornades de la Secció Filològica (2004 : Alacant)
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

P. 524-526
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Jornada Filològica organitzada per l'associació "Amics del professor Antoni M. Badia i Margarit"
Massanell i Messalles, Mar
Matèries:   Jornada Filològica (1a : 2004 : Barcelona)
Amics del professor Antoni M. Badia i Margarit - Associacions

P. 526-529
Citació bibliogràfica Text completText complet
CLUB 11, Onzè col·loqui lingüístic de la Universitat de Barcelona (15 de desembre de 2003)
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Universitat de Barcelona. Col·loqui lingüístic (11è : 2003 : Barcelona)
Dialectologia - Innovacions tecnològiques

P. 536-537
Citació bibliogràfica Text completText complet


Presentació de Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció a l'Institut d'Estudis Catalans
Gimeno, Montserrat
Matèries:   Català parlat - Textos
Llibres - Presentacions
Català - Dialectes - Textos

P. 538-539
Citació bibliogràfica Text completText completCol·loqui Internacional "L'Albera i el patrimoni en l'espai transfronterer" (Figueres, Alt Empordà, 1 i 2 d'abril de 2004)
Luna i Batlle, Xavier
Matèries:   Col·loqui Internacional (2004 : Figueres)
Pirineu català (Catalunya) - Fronteres
Albera (Catalunya : Serra)

P. 541-543
Citació bibliogràfica Text completText complet

Activitats del Servei de Política Lingüística (SPL) d'Andorra. - Any 2003
Matèries:   Servei de Política Lingüística - Andorra - Activitats - 2003

P. 534
Citació bibliogràfica Text completText complet

Josep Vallverdú. Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida
Sistac i Vicén, Ramon
Matèries:   Universitat de Lleida - Títols acadèmics
Vallverdú i Aixalà, Josep

P. 543-544
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge de Lleida a Francesc de Borja Moll (Lleida, 28 i 29 de novembre de 2003)
Sistac i Vicén, Ramon
Matèries:   Moll i Casasnovas, Francesc de Borja - Homenatges
Moll i Casasnovas, Francesc de Borja - Aniversaris, etc.

P. 544
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatges a Jordi Carbonell i de Ballester amb motiu del vuitantè aniversari
Argenter i Giralt, Joan A.
Matèries:   Carbonell i de Ballester, Jordi - Aniversaris, etc.
Carbonell i de Ballester, Jordi - Homenatges

P. 547-548
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Premi Internacional Ramon Llull per a Giuseppe Tavani (2 de novembre de 2004)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Premi Internacional Ramon Llull (14è, 2004)
Tavani, Giuseppe

P. 548
Citació bibliogràfica Text completText complet

Actes en celebració del norantè aniversari del Professor Martí de Riquer (Institut d'Humanitats i Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona)
Simó i Torres, Meritxell ; Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Riquer i Morera, Martí de - Homenatges
Riquer i Morera, Martí de - Aniversaris, etc.

P. 548-549
Citació bibliogràfica Text completText complet

Col·loqui internacional : "La création verbale en latin médiéval"
Quetglas Nicolau, Pere J.
Matèries:   Llatí medieval - Congressos

P. 557
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Aberystwyth, Pays de Galles
Thibault, André
Matèries:   Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (24è : 2004 : Aberystwyth, Gal·les)

P. 558-559
Citació bibliogràfica Text completText complet


Actividades e publicacións da Real Academia Galega (RAG). "Reforma da normativa vixente"
Fernández Rei, Francisco
Matèries:   Real Academia Galega - Activitats
Real Academia Galega - Membres
Real Academia Galega - Bibliografia

P. 559-560
Citació bibliogràfica Text completText complet

Publicacións do Consello da Cultura Galega
Fernández Rei, Francisco
Matèries:   Consello da Cultura Galega - Bibliografia

P. 562-563
Citació bibliogràfica Text completText complet"XXV Día de les Lletres Asturianes" (Avilés, 7 de maig de 2004)
Cano González, Ana María
Matèries:   Dia de les Lletres Asturianes

P. 565
Citació bibliogràfica Text completText complet

"XXIII Xornaes Internacionales d'Estudiu" de l'Academia de la Llingua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Llenguatge i llengües - Congressos
Academia de la Llingua Asturiana - Congressos

P. 565
Citació bibliogràfica Text completText complet


Publicacions de l'Academia de la Llingua Asturiana de l'any 2004
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Bibliografia

P. 566
Citació bibliogràfica Text completText complet"III Jornades de Llengües de la Ribagorça" i "II Seminari Ibericoitàlic de Minories Lingüístiques". Graus, 23, 24 i 25 d'abril de 2004
Sistac i Vicén, Ramon
Matèries:   Jornades de Llengües de la Ribagorça (3es : 2004 : Graus, Aragó)
Seminari Ibericoitàlic de Minories Lingüístiques (2n : 2004 : Graus, Aragó)

P. 568-569
Citació bibliogràfica Text completText complet

Le Projet TLF-Étym (projet de révision sélective des notices étymologiques du "Trésor de la langue française informatisé")
Büchi, Eva
Matèries:   Diccionaris electrònics
Francès - Etimologia
Francès - Lexicografia

P. 569-571
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reunió Internacional d'Estudis "Il Mediterraneo Plurilingue" (Genova, 13-15 maggio 2004)
Toso, Fiorenzo
Matèries:   Lingüística - Mediterrània (Regió) - Història - Congressos

P. 571-572
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cesare Segre, doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona
Ardolino, Francesco
Matèries:   Segre, Cesare - Bibliografia
Filologia - Itàlia
Títols acadèmics

P. 572-573
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lingua e dialetto nell'Italia del Duemila. Dinamiche sociolinguistiche in atto e diversità regionali (Procida 27-29 maggio 2004)
Cini, Monica
Matèries:   Sociolingüística - Itàlia - Congressos
Itàlia - Llengües - Congressos

P. 574
Citació bibliogràfica Text completText complet

XIV Riunione Annuale dei Comitati nazionali dell'Atlas Linguistique Roman (ALiR). Convegno Internazionale - Atlanti Linguistici: dall'indagine onomasiologica alla ricerca motivazionale (Torino - Novi Ligure, 13-18 ottobre 2003
Cini, Monica
Matèries:   Atles lingüístics - Congressos
Atlas Linguistique Roman (ALiR)

P. 574
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXVIII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana. Lingue Istituzioni territori. Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica linguistica (Modena, 23-25 settembre 2004)
Cini, Monica
Matèries:   Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (38è : 2004 : Mòdena, Itàlia)
Política lingüística - Congressos

P. 575
Citació bibliogràfica Text completText complet

XIII Convegno Nazionale Gruppo di intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica - Il linguaggio dall'infanzia all'adolescenza: tra italiano, dialetto e italiano L2 (Lecce 22-25 aprile 2004)
Cini, Monica
Matèries:   Adolescents - Llenguatge - Congressos
Italià - Ensenyament - Congressos
Infants - Llengua - Congressos

P. 575
Citació bibliogràfica Text completText complet


Defensa de la tesi doctoral "Lo Quart del Canon d'Avicenna: Estudi de les febres i l'orina i edició del text", de Concepció Cerdà Micó
Massanell i Messalles, Mar
Matèries:   Medicina - Història
Medicina - Llenguatge
Tesis i dissertacions acadèmiques
Català mèdic

P. 576-578
Citació bibliogràfica Text completText complet

Necrologies

Giuseppe Francescato (1922-2001)
Cini, Monica
Matèries:   Francescato, Giuseppe - Necrologia

P. 579-581
Citació bibliogràfica Text completText completGiuseppe E. Sansone (1925-2003)
Zilli, Carmelo
Matèries:   Sansone, Giuseppe E. - Necrologia

P. 596-602
Citació bibliogràfica Text completText complet


Miquel Martí i Pol (1929-2003)
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Martí i Pol, Miquel - Necrologia

P. 603-608
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rosa Maria Postigo i Suñé (1949-2003)
Marbà Mas, Teresa
Matèries:   Postigo i Suñé, Rosa Maria - Necrologia

P. 609-612
Citació bibliogràfica Text completText complet

Josep Maria Solà-Solé (1924-2003)
Torres-Alcalá, Antonio
Matèries:   Solà-Solé, Josep Maria - Necrologia

P. 612-613
Citació bibliogràfica Text completText complet


Antonio Quilis Morales (1933-2003)
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Quilis Morales, Antonio - Necrologia

P. 615-618
Citació bibliogràfica Text completText complet


Albert Porqueras-Mayo (1930-2003)
Martí-Olivella, Jaume
Matèries:   Porqueras-Mayo, Albert - Necrologia

P. 620-623
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fernando Lázaro Carreter (1923-2004)
Bosque, Ignacio
Matèries:   Lázaro Carreter, Fernando - Necrologia

P. 623-627
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària